Egon Frid

Bio

Stig Egon Frid, född 15 mars 1957 i Skarstad, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2010, invald för Västra Götalands läns östra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Egon Frid, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
124 (6.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1333 (67%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
336 (16.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
196 (9.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Egon röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Egon röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
KvittningspersonVänsterpartiet2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från prot. 139) Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler (forts. CU24) protokoll 121, 109, 114, 116, 111, 119 2010-06-21
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 15, 24, 26 2010-06-21
Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler snabbprotokoll 239, 235, 237 2010-06-17
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 220, 211, 200, 209, 189, 202 2010-06-17
Svar på interpellationerna 2009/10:392, 427 och 467 om bostadsbyggandet snabbprotokoll 4, 8 2010-06-01
Luftfartens lagar snabbprotokoll 18 2010-05-26
En nedre promillegräns för sjöfylleri snabbprotokoll 2, 5, 7 2010-04-28
Byggfrågor protokoll 50, 83 2010-03-24
Upphävande av förköpslagen protokoll 34, 42, 44 2010-03-24
Associationsrättsliga frågor protokoll 46, 59, 51, 61 2010-03-17
Svar på interpellation 2009/10:269 om teknisk sprit protokoll 4, 6, 2 2010-03-12
Svar på interpellation 2009/10:238 om trafikförsäkringen och representationen i Trafikskadenämnden protokoll 41, 35, 38 2010-03-02
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag protokoll 154 2010-02-17
Svar på interpellation 2009/10:186 om Insolvensutredningens förslag protokoll 4, 2, 6 2010-02-05
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 12, 21, 19, 102 2010-01-27
Konsumentfrågor och sms-lån protokoll 34 2010-01-27
Ägande och förvaltning av hyreshus protokoll 103, 122, 108, 106, 120 2010-01-20
Svar på interpellation 2009/10:109 om boende trots betalningsanmärkning protokoll 44, 42, 40 2009-12-08
Svar på interpellation 2009/10:111 om brandskydd för äldre protokoll 19, 15, 17 2009-12-07
Svar på interpellation 2009/10:23 om byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter protokoll 20, 18, 22 2009-10-22
Svar på interpellation 2008/09:490 om konsumentvägledare protokoll 52, 54, 50 2009-05-19
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 58, 34, 7, 49, 32, 21, 40, 19, 47, 2, 5, 56 2009-05-14
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 80, 89, 87 2009-05-14
Fastighetsrätt protokoll 109, 39 2009-04-29
Sms-lån och överskuldsättning protokoll 18 2009-04-02
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark protokoll 7, 5, 1 2009-04-02
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 72, 36, 38, 34, 74 2009-04-01
Svar på interpellationerna 2008/09:342 och 388 om kreditprövning för snabblån protokoll 3, 9, 6 2009-03-23
Bank- och försäkringsfrågor protokoll 186, 188, 184 2009-02-25
Försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor protokoll 201, 192, 57, 69, 199, 71 2009-02-25
Ägarlägenheter protokoll 81, 79, 72 2009-02-18
Svar på interpellation 2008/09:224 om tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter protokoll 16, 19 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:247 om reviderat säkerhetsdirektiv för leksaker protokoll 101, 105, 103 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:262 om nedläggningen av Räddningsskolan i Skövde protokoll 119, 116 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:266 om etik vid bostadsombildningar protokoll 11, 13, 15 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:274 om förvärv av hyreshus protokoll 25, 27, 29 2009-02-10
Alkoholfrågor protokoll 15, 17, 13 2009-01-21
Sjöfylleri protokoll 47, 41, 26, 29, 43, 49, 31, 20, 45 2009-01-21
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse protokoll 89, 74, 99, 97, 76, 87, 72 2008-11-26
Lag om företagshypotek protokoll 61 2008-11-12
Svar på interpellation 2008/09:22 om neutralisering av hyresläget i Kiruna protokoll 6, 2, 4 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:14 om marknadshyror i expansiva områden protokoll 45 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:21 om bostadsbrist och trångboddhet protokoll 57, 53, 55 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:5 om situationen på bostadsmarknaden protokoll 7, 3 2008-09-30
Svar på interpellation 2007/08:755 om utredningen om allmännyttan protokoll 54, 52, 56 2008-06-13
Naturresursfrågor och vattenrätt protokoll 15 2008-06-09
(forts. från 11 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 105, 103 2008-06-05
(forts. från 9 §) Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. (forts. CU18 och CU19) protokoll 100, 98 2008-06-05
Bostadsförsörjningsfrågor och Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 29 2008-06-05
Ny marknadsföringslag m.m. protokoll 26, 43, 37, 45, 32, 52, 54, 34, 39 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:753 om försäljning av hyresfastigheter via dotterdotterbolag protokoll 44, 50, 47 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:756 om barn som vräks protokoll 63, 61, 65 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:556 om oberoende mellanhand för införande av alkohol från annat EU-land protokoll 79, 85, 81 2008-04-22
Bankfrågor m.m. protokoll 29, 24, 27 2008-04-10
Försäkringsrättsliga frågor protokoll 55, 62, 64 2008-04-09
Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning protokoll 93 2008-04-02
Plan- och byggfrågor protokoll 133, 124, 131, 93 2008-03-26
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 43, 48 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:389 om marknadshyror protokoll 38 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:330 om ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder protokoll 29 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:392 om lågtrafikerad järnväg i Västra Götaland protokoll 22, 25, 19 2008-02-22
Svar på interpellation 2007/08:387 om andrahandsuthyrning av ägarlägenheter protokoll 80, 83, 77 2008-02-21
Marknadshyror protokoll 35, 33 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:307 om minskande antal lediga hyresrätter protokoll 14, 8, 2 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:229 om miljösanktionsavgifter för småföretag protokoll 197 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:235 om prioritering av folkhälsa före frihandel protokoll 292, 288, 290 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:236 om nationell lagstiftning angående införselkvoter för alkohol protokoll 206, 208, 210 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:181 om höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkning protokoll 77, 71, 74 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:183 om åtgärder mot sms-lån protokoll 88, 83 2007-12-11
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 63 2007-12-05
Energieffektivisering av miljonprogrammets lägenheter protokoll 12, 10 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:145 om olikheter i beskattning mellan olika boendeformer protokoll 106, 109, 112 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:62 om Bostadskreditnämndens glesbygdsförslag protokoll 5, 8, 2 2007-11-02
Svar på interpellation 2007/08:64 om minskat bostadsbyggande protokoll 19, 11, 15 2007-11-02
Svar på interpellation 2007/08:49 om blivande socionomers förberedelse för yrkeslivet protokoll 52, 50, 54 2007-10-26
Svar på interpellation 2007/08:7 om social dumpning av konsumentregler protokoll 66, 64, 68 2007-10-26
Bostadspolitik protokoll 282, 280, 292, 286, 276, 203, 221, 205, 294, 290, 207, 201, 213, 215, 274, 288, 217, 211, 284, 209, 278, 219 2007-10-19
Integration protokoll 240, 242 2007-10-19
Svar på interpellation 2007/08:5 om arbetslösa och långtidssjukskrivna med ärenden hos kronofogden protokoll 11, 9, 13 2007-10-02
Svar på interpellation 2006/07:543 om sms-lån protokoll 19, 9, 13 2007-06-15
Svar på interpellationerna 2006/07:548 och 580 om införselkvoterna för alkohol protokoll 70, 75, 80 2007-06-15
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling) protokoll 5 2007-06-07
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 135, 124, 137, 122 2007-05-31
Rätten att välja hyresrätt som boendeform protokoll 39, 37 2007-05-31
Vissa bostadspolitiska åtgärder protokoll 115 2007-05-31
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 164, 156, 166 2007-05-30
Svar på interpellation 2006/07:531 om hyresrätten och neutraliteten protokoll 4, 10 2007-05-25
Fastighetsrättsliga frågor protokoll 7, 1, 5 2007-05-10
Grönboken om översynen av konsumentregelverket protokoll 12 2007-05-10
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 41 2007-04-11
Naturresursfrågor m.m. protokoll 65, 51, 67 2007-04-11
Hyresrätt m.m. protokoll 45, 130 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:338 om allmännyttans framtid protokoll 20, 16, 18 2007-03-19
Svar på interpellation 2006/07:345 om nedläggning av Hållbarhetsrådet protokoll 30, 28, 26 2007-03-16
Konsumentfrågor protokoll 102, 2, 89, 100, 95, 97, 124 2007-03-15
Svar på interpellation 2006/07:319 om diskriminering av bostadssökande protokoll 15, 12, 9 2007-03-02
Svar på interpellation 2006/07:228 om överskuldsättning protokoll 28, 25, 31 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:222 om regeringens hemlöshetsstrategi protokoll 59, 57, 61 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:122 om könsdiskriminerande reklam protokoll 79, 81, 77 2007-01-16
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 13, 3, 11 2006-12-21
Svar på interpellation 2006/07:150 om EU och alkoholen protokoll 11, 7, 3 2006-12-21
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 121, 119 2006-12-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 32, 30, 186, 8, 34, 10, 12, 21, 184, 47, 181, 6, 28, 19, 45, 3, 63, 3 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:106 om konsumtionsfrid protokoll 46, 48, 50 2006-12-08
Bostadspolitiken och utanförskapet protokoll 115 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:86 om Danellgropar som blir Odellplattor protokoll 17, 14, 12 2006-12-05
Bostad protokoll 20, 14, 22, 16, 18 2006-11-29
Svar på interpellation 2006/07:44 om bostadspolitiken protokoll 25, 21, 29 2006-11-14
Justitiefrågor protokoll 159, 134, 157, 136 2006-11-09
Bostadsfrågor och infrastruktur protokoll 355, 386, 348, 384, 357 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:13 om allas rätt till egen bostad protokoll 78, 74, 76 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Egon Frid

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.