Elin Lundgren

Bio

Elin Lundgren, född 4 september 1978 i Mo församling i Gävleborgs län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2010–2022, invald för Gävleborgs läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elin Lundgren, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1721 (53.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
224 (7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1260 (39.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Elin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Elin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
ErsättareRiksdagsstyrelsen2014-10-072018-10-02
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantCivilutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nya regler om föräldraskap i internationella situationer 2021/22:135 56 2022-06-21
Ökad rättssäkerhet och snabbare verkställighet i internationella familjemål 2021/22:127 97 2022-06-09
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 12, 12 2021-06-21
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 38, 38 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 46, 46 2021-05-26
Familjerätt 2020/21:95 52, 32, 43, 146, 45, 47, 146, 52, 52, 32 2021-03-17
Översyn av resegarantisystemet 2020/21:95 108, 108, 108 2021-03-17
Frågestund 2019/20:74 90, 90, 86, 88, 114, 116 2020-02-13
Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 2018/19:80 8, 10, 12, 14, 16 2019-04-24
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 29, 31, 33, 35, 37 2018-11-21
Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation 2017/18:92 54 2018-03-27
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet 2017/18:60 11, 16, 18 2018-01-24
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten 2017/18:35 114 2017-11-22
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater 2016/17:111 19 2017-05-16
Falska polisbilar 2016/17:29 48 2016-11-16
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 143 2016-05-12
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2015/16:73 31 2016-03-02
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 20 2016-03-02
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:59 51 2016-01-27
Några ändringar i vapenlagen 2014/15:104 70 2015-05-27
2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2014/15:78 162, 164, 166 2015-03-25
Polisfrågor 2014/15:78 181, 17, 183, 19, 185, 21, 23, 25, 27, 29, 154, 1, 3, 5, 22, 1, 165, 22, 12, 167, 24, 26, 163, 163, 168, 169, 20, 10, 170 2015-03-25
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2014/15:27 42 2014-11-26
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 2014/15:27 52 2014-11-26
Skärpningar i vapenlagstiftningen snabbprotokoll 32 2014-06-25
2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 65 2014-04-02
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 snabbprotokoll 59 2014-04-02
Svar på interpellation 2013/14:296 om Botniska korridoren snabbprotokoll 77, 80 2014-03-04
Polisens rapporteringssystem Pust snabbprotokoll 57, 55 2014-01-30
En ny kameraövervakningslag snabbprotokoll 22 2013-05-29
Kränkande fotografering snabbprotokoll 1 2013-05-29
Polisens förtroende för ledningen snabbprotokoll 48, 46 2013-04-18
En ny tidsbegränsad vapenamnesti snabbprotokoll 6, 1, 17, 8, 15 2013-01-30
Att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet snabbprotokoll 11, 9, 7 2012-11-08
Svar på interpellation 2012/13:3 om god tillgång till poliser i hela landet protokoll 25, 30, 28 2012-10-02
Svar på interpellation 2011/12:421 om otydligheter i lag (1974:191) om bevakningsföretag protokoll 11, 15, 13 2012-06-15
Vissa åtgärder mot illegala vapen protokoll 39 2012-05-23
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation protokoll 1 2012-05-10
Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism protokoll 13 2012-05-02
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 23, 21, 27, 29, 25 2012-03-21
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 141 2012-02-15
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 141, 145, 143 2011-11-23
Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete snabbprotokoll 179 2011-06-09
Djurskydd snabbprotokoll 83 2011-04-27
Svar på interpellation 2010/11:299 om konsekvenser för Sveriges ekonomi vid fler sjukdagar snabbprotokoll 18, 16, 20 2011-04-26
Genomförande av FN:s vapenprotokoll snabbprotokoll 80 2011-04-06
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 snabbprotokoll 167 2011-03-17
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 48, 52, 50 2011-03-16
Svar på interpellation 2010/11:229 om effektiviteten i polisens arbete snabbprotokoll 21, 16, 18 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:110 om vintertrafikproblem på E4:an i Gävleborg snabbprotokoll 162, 160, 158 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:112 om avreglering och biljettsystem snabbprotokoll 165, 167, 169 2010-12-22
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser snabbprotokoll 159 2010-12-01
Svar på interpellation 2010/11:49 om åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador snabbprotokoll 23, 18, 13 2010-11-23

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elin Lundgren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.