Elina Linna

Bio

Kaarina Elina Linna, född 8 februari 1947 i Finland, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2010, invald för Södermanlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elina Linna, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2007 (41.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1788 (37%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
438 (9.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
597 (12.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Elina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Elina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantJustitieutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172009-09-15
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2006-10-112010-10-04
LedamotSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
LedamotNordiska rådets svenska delegation2004-12-162006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152004-12-15
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Olovlig tobaksförsäljning snabbprotokoll 69 2010-06-15
Patientsäkerhet och tillsyn snabbprotokoll 48 2010-06-15
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken snabbprotokoll 67 2010-06-15
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 103, 105 2010-05-26
Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet snabbprotokoll 91, 89, 86 2010-05-26
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning snabbprotokoll 20, 25, 8, 18, 23, 13, 11 2010-05-24
Myndigheterna inom smittskyddsområdet snabbprotokoll 5, 7, 2 2010-05-05
Narkotikafrågor snabbprotokoll 21, 23, 14 2010-05-05
Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården protokoll 18 2010-03-24
Stärkt ställning för patienten protokoll 9, 5, 7 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:187 om ECT-behandling protokoll 67, 70, 73 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:155 om sverigefinska synskadade protokoll 81, 83, 85 2009-12-15
Svensk vaccintillverkning protokoll 67, 69 2009-11-12
Handel med vissa receptfria läkemedel protokoll 3, 10, 12 2009-06-11
Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. protokoll 170 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:480 om diskriminering av ledarhundsförare protokoll 47, 43, 45 2009-05-19
Läkemedelsfrågor protokoll 4, 1, 6 2009-05-07
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 14, 16, 3 2009-04-29
(forts. från 16 §) Folkhälsopolitik (forts. SoU17) protokoll 123, 118, 121, 116 2009-03-25
(forts. från 7 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU13) protokoll 87, 92, 85, 90 2009-03-19
Handikappfrågor protokoll 72, 63, 86, 122, 120, 84, 70, 124 2009-03-18
Svar på interpellation 2008/09:351 om tvångsisolering av barn och ungdomar på särskilda ungdomshem protokoll 73, 77, 75 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:360 om den psykiatriska tvångsvården protokoll 92, 88 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:314 om det nordisk-baltiska projektet mot trafficking protokoll 35, 33, 31 2009-02-20
(forts. från 6 §) Vårdval i primärvården (forts. SoU9) protokoll 92, 94 2009-02-19
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål protokoll 121 2009-02-19
Vårdval i primärvården protokoll 12, 3, 10 2009-02-19
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. protokoll 27, 10, 3, 25, 15, 12, 17 2009-02-12
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 105, 95, 88, 86, 97, 107 2008-12-15
Aktuell debatt: Kvalitetskontrollen i privatdriven äldreomsorg protokoll 14, 7 2008-11-28
(forts. från 21 §) Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (forts. SoU3) protokoll 108, 128, 110, 126 2008-11-12
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning protokoll 104 2008-11-12
Norden protokoll 162, 121 2008-10-22
En förnyad folkhälsopolitik protokoll 226, 193, 198, 205, 224, 207, 196 2008-06-04
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 127 2008-05-22
(forts. från 5 §) Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder (forts. SoU17) protokoll 95, 93 2008-05-08
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder protokoll 10 2008-05-08
(forts. från 15 §) Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården (forts. SoU15) protokoll 150, 152, 141, 143 2008-05-07
Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården protokoll 131 2008-05-07
Svar på interpellation 2007/08:515 om apoteket och landsbygden protokoll 61, 66, 71 2008-04-08
Statligt tandvårdsstöd protokoll 26, 54, 24, 21, 39, 52, 41 2008-04-02
Särskild debatt om jämställd vård protokoll 20, 6, 13 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:381 om psykvården protokoll 96, 99, 103 2008-03-04
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade m.m. snabbprotokoll 60, 54, 56, 62, 50 2008-02-20
Svar på interpellationerna 2007/08:344 och 378 om hivspridning protokoll 12, 18, 15 2008-02-15
Nikotinläkemedel i handeln protokoll 79, 74, 60, 77, 65, 52, 63, 58, 72 2007-12-19
Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230 om anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet protokoll 97, 92, 103 2007-12-11
Särskild debatt om privat sjukvård för barn protokoll 13, 6, 20 2007-11-15
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter protokoll 187, 196, 194, 182, 171, 180, 185, 168, 173 2007-11-14
Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma protokoll 213 2007-11-14
Försäkringsbaserad sjukvård protokoll 58 2007-10-25
Svar på interpellation 2006/07:610 om äldre med psykossjukdom protokoll 93, 95, 91 2007-06-15
(forts. från 15 §) Norden (forts. UU3) protokoll 130, 128 2007-06-07
Svar på interpellation 2006/07:523 om barebacking och smittorisker protokoll 11, 13, 15 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:547 om Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom protokoll 18, 24, 21 2007-06-04
Avskaffande av åldersgräns protokoll 176 2007-05-23
Driftsformer för sjukhus protokoll 113, 101, 115, 96, 99, 129, 127 2007-05-09
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor protokoll 136 2007-05-09
Utlåtande om grönboken Mot ett rökfritt Europa: policyalternativ på EU-nivå protokoll 170 2007-04-12
Asylsökandes rätt till sjukvård protokoll 36, 34 2007-03-29
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn protokoll 160, 162, 156 2007-03-28
Hälso- och sjukvårdsfrågor protokoll 105, 78, 80, 12, 5, 114, 112, 85, 100, 87, 103, 14, 16, 82, 98 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:366 om fibromyalgipatienters ställning i vården och sjukskrivningsprocessen protokoll 37, 35, 33 2007-03-16
Folkhälsofrågor protokoll 135, 149, 137, 128, 164, 162, 151 2007-02-28
(forts. från 11 §) Handikappfrågor (forts. SoU4) protokoll 132, 134 2007-02-15
Alkoholfrågor protokoll 153, 11, 151, 148 2007-02-15
Svar på interpellation 2006/07:52 om Kilen protokoll 20, 29, 25 2006-11-21
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 74, 76, 60, 38, 62, 40, 70, 68, 72 2006-11-09
Svar på interpellation 2006/07:3 om privata sjukhus protokoll 125, 128, 122 2006-10-24
(forts. från 12 §) Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. (forts. SoU28) protokoll 168 2006-06-01
(forts. från 9 §) Uppföljning av Nationella handlingsplanen för handikappolitiken (forts. SoU24) protokoll 155, 157, 153, 151, 149 2006-06-01
Sekretessfrågor protokoll 64 2006-06-01
Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst protokoll 97 2006-05-29
Nationell IT-strategi för vård och omsorg protokoll 189, 191, 187 2006-05-17
Några smittskyddsfrågor protokoll 77 2006-05-10
Hälso- och sjukvård protokoll 25, 21, 19, 17, 13, 23, 15 2006-04-28
Genetisk integritet m.m. protokoll 116 2006-04-26
(forts. från 13 §) Folkhälsa (forts. SoU18) protokoll 155 2006-03-29
Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar protokoll 4 2006-03-16
Svar på interpellation 2005/06:215 om uranbrytning i Sverige protokoll 43, 39, 47 2006-02-24
Information från regeringen om fågelinfluensan protokoll 134, 132 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:229 om statsbidrag till handikapporganisationer protokoll 22, 24, 20 2006-02-21
Legitimation och skyddad yrkestitel protokoll 4 2006-02-08
Vård i livets slutskede protokoll 147 2005-11-16
Aktuell debatt: Sveriges beredskap inför en pandemi protokoll 29, 22 2005-10-21
Sjukvård och sociala frågor protokoll 193, 206, 225, 208, 191, 223, 195 2005-10-13
Särskild debatt om den psykiatriska vården protokoll 19, 12, 5 2005-10-13
Svar på interpellation 2004/05:594 om människohandel för sexuella ändamål protokoll 196, 199, 193 2005-06-08
(forts. från 12 §) Statlig organisation för handikappolitisk samordning (forts. SoU24) protokoll 155 2005-06-02
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen protokoll 211 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:548 om taltjänst protokoll 35, 37, 39 2005-05-09
Folkhälsopolitik protokoll 52, 109 2005-04-27
Svar på interpellation 2004/05:476 om det sverigefinska biblioteket protokoll 2, 4, 6 2005-04-22
Svar på interpellation 2004/05:448 om folkhälsopolitiken protokoll 158, 163, 161 2005-04-14
Svar på interpellation 2004/05:475 om låssystem för äldreboenden protokoll 151, 154 2005-04-14
Globala smittsamma sjukdomar protokoll 20, 22, 18 2005-03-16
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. protokoll 83, 71, 81, 69, 85, 77, 79, 73, 75 2005-03-02
Stamcellsforskning protokoll 123 2005-02-02
Svar på interpellation 2004/05:107 om jämställd vård och omsorg protokoll 47, 45, 49 2004-12-17
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 63, 62, 199, 81, 64, 29, 60, 61, 258, 42, 44, 66, 68, 2, 11, 256, 59, 31, 233, 9 2004-12-09
Transplantationer räddar liv protokoll 182 2004-12-09
Svar på interpellation 2004/05:132 om utvidgat förvaltningsområde för den sverigefinska minoriteten protokoll 47, 44, 41 2004-11-22
Gemensam nordisk alkoholpolitik protokoll 40, 38 2004-10-21
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. protokoll 305 2004-10-20
Internationella adoptionsfrågor m.m. protokoll 293, 295, 277 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 311, 317, 325, 319, 307, 315, 323, 321, 313, 329, 327, 305, 309 2004-10-14
Äldrepolitik protokoll 82, 80, 84 2004-03-10
Svar på interpellation 2003/04:278 om samhällsnyttiga organisationer protokoll 23, 25, 27 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:203 om självmord bland sverigefinnar protokoll 124, 122, 120 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:181 om utbildning och forskning om nationella minoriteter protokoll 72, 70, 74 2004-01-20
Hälsovård, sjukvård och social omsorg protokoll 46, 44, 98, 100, 102, 48 2003-12-04
Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m. protokoll 99 2003-11-26
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken protokoll 53, 55, 57, 61, 59 2003-11-26
Svar på interpellation 2003/04:9 om den psykiatriska vården protokoll 24, 19 2003-10-14
Grundskolan snabbprotokoll 124, 122, 120, 126 2003-05-07
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Föredrogs snabbprotokoll 16, 10, 8, 12, 6, 14, 4 2003-05-07
Samverkan mellan kommuner och lands- ting inom vård- och omsorgsområdet snabbprotokoll 74 2003-05-07
Mål för folkhälsan och vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 10, 8, 4, 6, 12 2003-04-11
Äldrepolitiken - Uppföljning av den na- tionella handlingsplanen och förslag angående snabbprotokoll 234 2003-04-02
Fri- och rättighetsskyddsfrågor snabbprotokoll 230 2003-03-05
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 43, 41, 39 2003-01-29
Svar på interpellation 2002/03:47 om utri- kesfödda och folkhälsan snabbprotokoll 89, 87, 91 2002-12-06
Svar på interpellation 2002/03:48 om public service-företagens ansvar för finskspråkiga pro- snabbprotokoll 21, 15, 18 2002-12-06
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 101, 72, 74, 70, 78, 82, 103, 76, 80 2002-11-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elina Linna

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.