Elisabeth Björnsdotter Rahm

Bio

Eva Marie Elisabeth Björnsdotter Rahm, tidigare gift Broberg, född Sandberg 20 oktober 1964 i Lycksele, är en svensk politiker (moderat), som var ordinarie riksdagsledamot 2010–2014 och ånyo sedan 2018, invald för Västerbottens läns valkrets.Björnsdotter Rahm är sedan valet 2018 ledamot av socialförsäkringsutskottet och riksdagens valberedning, samt suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Under sin första mandatperiod i riksdagen var hon suppleant i utrikesutskottet och näringsutskottet, samt ledamot av Nordiska rådets svenska delegation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elisabeth Björnsdotter Rahm, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1060 (33%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
523 (16.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
218 (6.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1412 (43.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Elisabeth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Elisabeth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNäringsutskottet2021-04-132022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2021-04-132022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-04-13
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-05-102022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-05-10
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022021-04-13
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-10-142018-10-09
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
LedamotNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-04-232013-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-02-212013-03-06
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
LedamotNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantNäringsutskottet2012-04-202014-09-29
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
LedamotNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
LedamotNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
2021/22:NU23 Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 73 2022-05-30
Förbud mot utvinning av kol, olja och naturgas och skärpta regler för utvinning i alunskiffer 2021/22:120 73 2022-05-30
Mineralpolitik 2021/22:107 101, 111, 113, 101, 111, 113 2022-05-04
Svar på interpellation 2021/22:334 om Sverige som gruvnation 2021/22:76 78, 80, 82, 78, 80, 82 2022-03-01
Handläggande myndighet för ärenden om stöd vid korttidsarbete 2021/22:71 4, 4 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:241 om nedläggning av mackar på landsbygden 2021/22:56 33, 30, 33, 30 2022-01-20
2021 års redogörelse för bolag med statligt ägande 2021/22:55 57, 57, 76, 78, 85, 87, 76, 57, 78, 85, 87, 76, 78, 85, 87 2022-01-19
Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna 2021/22:39 37, 37 2021-12-02
Svar på interpellation 2021/22:12 om service på landsbygden 2021/22:17 2, 5, 8, 2, 5, 8 2021-10-19
Svar på interpellation 2021/22:9 om arbetsmiljön inom ambulanssjukvården 2021/22:13 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:451 om en likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser 2020/21:122 40, 42, 44, 40, 42, 44 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:444 och 474 om en nationell kampanj för vaccination 2020/21:122 20, 23, 26, 20, 23, 26 2021-05-18
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 132, 134, 136, 132, 134, 136 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:554 om enhetliga bedömningar inom sjukförsäkringen 2020/21:105 51, 53, 55, 51, 53, 55 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:531 om fler poliser och civilanställda i Västerbottens inland 2020/21:98 48, 51, 48, 54, 51, 54 2021-03-23
Frågestund 2020/21:68 86, 92, 92, 79, 79, 53, 55, 92, 57, 59, 110, 112, 112, 86, 116, 54, 49, 51, 110, 92, 53, 55, 49, 51, 91, 110, 2, 4, 91 2021-01-21
Förlängd ersättning till riskgrupper 2020/21:46 152, 152 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning 2020/21:46 167, 167 2020-12-03
Svar på interpellation 2020/21:136 om Palestina och ersättningar som främjar våldshandlingar 2020/21:44 23, 25, 27, 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-12-01
Svar på interpellation 2019/20:437 om stöd till eventbranschen 2019/20:147 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-08-27
Svar på interpellation 2019/20:334 om bristande konkurrensneutralitet 2019/20:80 61, 63, 65, 61, 63, 65 2020-03-03
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 95, 95 2020-02-19
Svar på interpellationerna 2019/20:229 och 230 om en översyn av gymnasielagen 2019/20:75 12, 15, 18, 12, 15, 18 2020-02-14
Svar på interpellationerna 2019/20:179 och 183 om bristande konkurrensneutralitet 2019/20:57 36, 38, 40, 36, 38, 40 2020-01-14
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 34, 36, 38, 41, 43, 51, 53, 9, 11, 23, 25, 27, 34, 36, 38, 41, 43, 51, 53 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:111 om utvecklingstid 2019/20:43 28, 31, 28, 31 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:112 om arbetsmiljö och psykisk ohälsa 2019/20:43 36, 38, 40, 36, 38, 40 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:60 om infrastruktur i hela landet 2019/20:29 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-11-08
Svar på interpellation 2019/20:33 om vård till personer utan tillstånd 2019/20:28 3, 7, 3, 7 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:64 om åtgärder mot den ökande psykiska ohälsan 2019/20:28 28, 30, 32, 28, 30, 32 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:13 om rekrytering av deltidsbrandmän 2019/20:15 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-10-04
Svar på interpellation 2019/20:14 om kompetens för utryckningsförare 2019/20:15 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-10-04
Svar på interpellation 2018/19:293 om kostnadsökning i välfärden 2018/19:111 23, 25, 27, 23, 25, 27 2019-08-29
Svar på interpellation 2018/19:276 om sjukvård för vuxna som olovligen vistas i Sverige 2018/19:110 94, 96, 98, 94, 96, 98 2019-06-25
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 59, 59 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 46, 53, 46, 53 2019-06-11
Statsministerns frågestund 2018/19:94 89 2019-05-16
Socialförsäkringsfrågor 2018/19:87 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 30, 32 2019-05-07
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 60 2019-03-06
Svar på interpellation 2018/19:89 om bistånd till personer utan rätt att vistas i landet 2018/19:59 30, 32, 34 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:23 om samhällets civila beredskap 2018/19:51 96, 99 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:36 om tillsatt utredning om vinstförbud i välfärden 2018/19:51 111, 113, 115 2019-02-12
Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning 2018/19:22 60, 62, 64 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 30, 32, 49, 51, 64, 66, 74, 76, 82, 84, 86 2018-10-18
Biståndspolitisk plattform snabbprotokoll 46 2014-06-09
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 78, 154, 41, 84, 152, 37, 46, 80, 48, 52, 74, 45, 43, 39, 82, 44, 150, 76, 54, 50, 56, 86 2014-04-16
Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet snabbprotokoll 130, 134, 126, 128, 132 2014-03-06
Kvinnors rättigheter i Afghanistan snabbprotokoll 35, 37 2014-02-20
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 90, 82, 147, 87, 80, 57, 88, 89, 85, 93 2014-02-19
Hälsobiståndet till kvinnor och barn snabbprotokoll 32, 34 2013-12-05
Kvinnor, fred och säkerhet snabbprotokoll 9, 13, 11, 7, 5 2013-11-21
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 161, 114, 159, 116, 166, 164, 157 2013-10-14
FN:s millenniemål snabbprotokoll 90, 88 2013-05-16
Svar på interpellation 2012/13:342 om kunskapen om skogens betydelse snabbprotokoll 22, 26 2013-04-09
FN:s millenniemål om fattigdomsbekämpning snabbprotokoll 63, 65 2013-03-21
Sveriges politik för global utveckling snabbprotokoll 83 2013-03-06
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 55 2012-05-09
Svar på interpellation 2011/12:306 om nya växande näringsgrenar i Norrbotten protokoll 36, 40 2012-04-17
Färjeförbindelsen över Kvarken protokoll 91, 93 2012-03-15
Rysslands inträde i WTO protokoll 54, 56 2012-01-19
Internationellt bistånd protokoll 83, 169 2011-12-12
Internationell samverkan protokoll 17 2011-11-30
Kvinnorna i demokratiseringsprocessen i arabländerna protokoll 40, 38 2011-11-24
Norden protokoll 6, 30, 34, 32, 8, 169, 4, 75 2011-10-26
Barnadödligheten i världen snabbprotokoll 38, 40 2011-10-13
Biståndet och kvinnors rättigheter protokoll 74, 72 2011-06-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elisabeth Björnsdotter Rahm

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.