Elisabeth Svantesson

Bio

Karin Elisabeth Svantesson, född Lundin den 26 oktober 1967 i Lycksele församling, Västerbottens län, är en svensk politiker (moderat) och nationalekonom. Hon är Sveriges finansminister och chef för Finansdepartementet i regeringen Kristersson sedan oktober 2022.Svantesson är riksdagsledamot sedan 2006, invald för Örebro läns valkrets. Hon var arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt 2013–2014.
Innan Svantesson blev invald i riksdagen var hon doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet och avlade ekonomie licentiatexamen 2006.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elisabeth Svantesson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
923 (28.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
473 (14.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
196 (6.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1621 (50.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Elisabeth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Elisabeth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
FinansministerFinansdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotKatarina Tolgfors 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
ErsättareRiksdagsstyrelsen2021-02-042022-10-02
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-02-122020-10-31
Vice ordförandeFinansutskottet2019-02-282022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-10-04
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotFinansutskottet2018-10-022018-10-02
SuppleantUtrikesnämnden2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Vice ordförandeFinansutskottet2017-10-122018-09-24
LedamotFinansutskottet2017-10-102017-10-11
Vice ordförandeArbetsmarknadsutskottet2014-12-162017-10-10
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-12-152014-12-16
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2014-11-012018-10-31
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2014-10-072014-12-15
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotLolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29, Rene Francis 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
ArbetsmarknadsministerArbetsmarknadsdepartementet2013-09-172014-10-03
RiksdagsledamotLolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29 Statsråd2013-09-172014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2013-01-222014-10-14
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2012-11-012012-11-01
LedamotArbetsmarknadsutskottet2012-06-192012-06-19
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2011-01-012012-08-22
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-10-262012-10-31
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotEU-nämnden2010-10-122012-06-12
LedamotFinansutskottet2010-10-122012-06-12
Riksdagsledamot2010-10-042013-09-16
LedamotRiksrevisionens styrelse2009-11-022010-10-19
SuppleantFinansutskottet2009-10-222010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 48, 48 2022-06-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40, 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40, 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40 2022-06-15
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 2022-04-07
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 2, 2 2022-02-24
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 2022-02-04
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 18, 20, 47, 49, 18, 20, 60, 62, 72, 74, 80, 82, 47, 84, 49, 86, 88, 91, 93, 95, 60, 97, 62, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97 2021-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 1, 21, 23, 38, 40, 1, 21, 23, 38, 40 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 2, 2 2021-05-26
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 2, 5, 7, 2, 5, 7 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:318 om arbetslöshetens inverkan på välfärden 2020/21:98 57, 60, 57, 63, 60, 63 2021-03-23
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 36, 38, 22, 24, 26 2021-02-03
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 55, 57, 64, 66, 73, 75, 82, 84, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 55, 57, 64, 66, 73, 75, 82, 84 2020-11-25
Svar på interpellation 2020/21:111 om stöd till företagare med enskild firma 2020/21:36 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 1, 17, 19, 42, 44, 1, 17, 19, 42, 44 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 4, 4 2020-05-27
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 2, 2 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 1, 1 2020-04-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 2, 2 2020-04-02
Statsministerns frågestund 2019/20:99 57, 90, 92, 42, 44, 57 2020-04-02
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 2, 2 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 2, 2 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 7, 9, 11, 14, 16, 33, 35, 7, 9, 11, 14, 16, 33, 35 2020-02-19
Frågestund 2019/20:66 40, 42, 29, 31, 43, 45, 30, 32, 25, 27, 40, 42, 58, 60, 76, 78, 40, 42, 29, 31, 2, 4, 34, 36, 43, 45, 39, 41, 9, 11 2020-01-30
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 24, 26, 24, 26, 66, 68, 66, 68, 79, 81, 79, 81 2019-11-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 53, 55, 63, 65, 1, 14, 16, 23, 25, 32, 34, 53, 55, 63, 65, 1, 14, 16, 23, 25, 32, 34 2019-06-18
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2018-12-12
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2018/19:17 7, 42, 62, 64, 2, 4, 2, 4, 18, 20, 18, 2, 22, 20, 4, 24, 2, 22, 26, 4, 24, 28, 26, 30, 28, 30, 18, 38, 20, 37, 40, 18, 22, 39, 20, 24, 22, 26, 24, 28, 26, 30, 28, 30, 38, 56, 40, 37, 58, 39, 69, 71, 69, 72, 56, 58, 82, 84, 69, 71, 69, 72, 82, 84, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 2, 4, 62, 64, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 2018-11-15
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 6, 8, 10, 12, 14, 32, 34 2018-10-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 1, 3, 5, 19, 21, 50, 52 2018-06-20
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 83, 89, 91 2018-06-04
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2017/18:98 2, 4, 2, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 2, 4, 74, 76, 18, 78, 20, 80, 22, 82, 24, 84, 26, 86, 28, 30, 2, 41, 43, 10, 12, 105, 107, 56, 58, 47, 65, 49, 67, 2, 51, 128, 4, 130, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 141, 18, 50, 143, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51, 56, 58, 65, 67 2018-04-16
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 1, 11, 13, 36, 38, 50, 52 2017-11-22
Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten 2016/17:98 2, 4, 7 2017-04-21
Svar på interpellation 2016/17:358 om barnäktenskap 2016/17:83 9, 11, 13 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:259 om jobb för nyanlända efter avslutad etablering 2016/17:70 16, 18, 20 2017-02-17
Svar på interpellationerna 2016/17:113 och 148 om Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna 2016/17:48 12, 16, 20 2016-12-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 204, 206, 208, 210, 212, 229, 231 2016-12-15
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2016/17:46 1, 3, 5, 27, 29, 53, 55, 70, 72 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:27 om effekten av arbetsmarknadspolitiska program 2016/17:12 35, 37, 39 2016-10-11
Svar på interpellation 2015/16:692 om ökande utanförskap 2015/16:122 35, 37, 39 2016-06-17
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 3, 11, 19 2016-05-17
Svar på interpellationerna 2015/16:392 och 404 om ungdomsarbetslösheten 2015/16:72 29, 32, 36 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:168 om sociala företag 2015/16:36 29, 31, 33 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:170 om arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser 2015/16:36 36, 40, 45 2015-12-01
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 179, 184, 186 2015-06-11
Svar på interpellationerna 2014/15:430 och 448 om ett längre arbetsliv 2014/15:84 17, 20, 23 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 3, 9 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 92, 98, 104 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:6 om arbetsmarknaden för yngre och äldre 2014/15:14 23, 25, 27 2014-10-24
Svar på interpellation 2013/14:479 om arbetslösheten i Skåne snabbprotokoll 110, 114, 105, 102 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:483 om friår som arbetsmarknadsåtgärd snabbprotokoll 122, 115, 118, 125 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:501 om missbruk av visstidsanställning snabbprotokoll 145, 147, 139, 142 2014-06-26
Svar på interpellationerna 2013/14:489 och 490 om åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 126, 136, 131 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:446 om insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar snabbprotokoll 119, 114, 116, 121 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier snabbprotokoll 128, 126, 124, 122 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:457 om a-kassa och försörjningsstöd snabbprotokoll 149, 146, 143 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:465 om negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 151, 153, 159, 156 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 142, 129, 139, 134 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:427 om de regionala skyddsombudens arbete snabbprotokoll 67, 65, 62, 59 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:394 om regelverket för visstidsanställningar snabbprotokoll 51, 45, 43, 48 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:395 och 404 om problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 62, 56, 59, 52 2014-04-11
A-kassan snabbprotokoll 40, 42 2014-04-10
Arbeten för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 72, 74 2014-04-10
Arbetsmarknaden för unga snabbprotokoll 60, 62 2014-04-10
Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 88, 35, 37, 90 2014-04-10
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 65, 73 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:354 om Refit-programmet snabbprotokoll 44, 35, 47, 39 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:359 om åtgärder mot vuxenmobbning snabbprotokoll 56, 52, 48 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 58 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:374 om färre möten med arbetslösa på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 77, 74, 81 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:303 om arbetsmiljön på landets arbetsförmedlingar snabbprotokoll 64, 62, 56, 59 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:310 om uppsägningar på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 94, 99, 97, 91 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:313 om nedskärningar på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 110, 100, 105 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:316 om Arbetsförmedlingens företagskontakter snabbprotokoll 112, 119, 115, 117 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:321 om siffertricksande på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 49, 53, 45, 55 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 90, 86, 65, 75 2014-03-18
Arbetsförmedlingarnas administrativa börda snabbprotokoll 73, 71 2014-03-06
Jobben i svensk matproduktion snabbprotokoll 39, 41 2014-03-06
Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 85, 83 2014-03-06
Ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 97, 95 2014-03-06
Översyn av Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 99, 101 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:238 om arbetsvillkor inom flygtrafiken snabbprotokoll 15, 20, 12, 18 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:247 om arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen snabbprotokoll 24, 21, 27, 29 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:290 om vinstläckage i Arbetsförmedlingens verksamhet snabbprotokoll 30, 33, 38, 36 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:220 om utbildning av arbetslösa snabbprotokoll 8, 16, 13, 10 2014-01-24
Jobb för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 65, 63 2014-01-16
Situationen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 21, 19 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:136 om bättre matchning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 68, 61, 51, 47 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:137 om utbildningspengar i fas 3 snabbprotokoll 69, 73, 75, 71 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:156 om visstidsanställningar snabbprotokoll 92, 90, 94, 88 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:169 om fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda snabbprotokoll 46, 44, 36, 40 2013-12-18
Svar på interpellationerna 2013/14:153 och 157 om lex Laval och Europarådets kritik snabbprotokoll 84, 87, 76, 80 2013-12-18
(forts. från 9 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) snabbprotokoll 141, 145, 131, 133, 147, 143, 135, 139, 137 2013-12-17
Svar på interpellation 2013/14:142 om renhållningsarbetares risk för olyckor i samband med färd på ståplatta snabbprotokoll 71, 65, 67, 69 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:143 om kvinnors arbetssituation snabbprotokoll 72, 82, 76, 80 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:146 om stoppad utbildning i fas 3 snabbprotokoll 97, 93, 95, 99 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:131, 132, 140 och 160 om Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 59, 47, 53, 64 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:145 och 148 om en trygg och säker arbetsmiljö snabbprotokoll 87, 91, 83 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:149 och 150 om åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 100, 110, 104, 108 2013-12-13
Anställning av arbetslösa med lönebidrag snabbprotokoll 73, 71 2013-12-05
Synen på arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 59, 57 2013-12-05
Aktuell debatt: Arbetsmiljön snabbprotokoll 2, 10, 26, 18 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:103 om arbetsmiljö snabbprotokoll 96, 92, 88, 98 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:105 om försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera snabbprotokoll 99, 105, 103, 101 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:106 om Arbetsförmedlingens regleringsbrev snabbprotokoll 110, 108, 112, 106 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 126, 124, 119, 113 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:113 om åtgärder mot arbetsplatsolyckor snabbprotokoll 136, 132, 138, 127 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:92 om arbetsförmedlarnas kontakter med företag snabbprotokoll 87, 85, 82, 79 2013-11-22
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 63, 70, 75 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:30 om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen snabbprotokoll 56, 54, 46, 50 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 76, 86, 97, 100 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:58 om anställningsstöd snabbprotokoll 119, 121, 115, 117 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:59 om funktionshinder på arbetsmarknaden snabbprotokoll 129, 131, 122, 126 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:65 om matchningsproblematiken på arbetsmarknaden snabbprotokoll 144, 147, 150, 152 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:66 om säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 157, 155, 159, 153 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 57 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:55 och 68 om arbetslösheten i de mest utsatta grupperna snabbprotokoll 114, 105, 101, 110 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:61 och 67 om aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 140, 132, 136, 143 2013-11-05
Försäkringsskyddet vid anställning med lönebidrag snabbprotokoll 75, 77 2013-10-24
Satsningar på jobb till unga snabbprotokoll 45, 43 2013-10-24
Svar på interpellation 2013/14:3 om massarbetslöshet protokoll 15, 11, 8, 18 2013-09-27
Yrkesintroduktionsanställningar snabbprotokoll 40, 53, 42, 51 2013-05-16
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 15, 13, 9, 11, 21, 19, 17, 129, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 28, 30, 38, 40 2012-12-17
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 104, 97 2012-11-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 21 2012-05-25
Utlåning till Irland protokoll 70, 68, 66 2012-05-09
Sverige och den ekonomiska utvecklingen i Europa protokoll 58 2012-03-29
Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet protokoll 11, 13, 9 2012-01-25
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 7, 3, 5 2011-12-20
Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer protokoll 39 2011-12-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 38 2011-12-13
Våldsbejakande extremism protokoll 76, 74 2011-12-08
Höständringsbudget för 2011 protokoll 127, 129, 131 2011-11-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 35, 37 2011-10-28
Arbetslösheten snabbprotokoll 8, 27, 6, 30, 29, 28 2011-10-13
(forts. från 14 §) Ramverk för finanspolitiken (forts. FiU42) protokoll 106 2011-06-21
Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris protokoll 3 2011-06-16
Riksbankens förvaltning 2010 snabbprotokoll 8, 6, 4 2011-04-13
Svar på interpellation 2010/11:247 om Sveriges hållning avseende skatt på finansiella transaktioner i EU snabbprotokoll 29, 25 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:262 om ökade inkomstklyftor snabbprotokoll 35 2011-04-05
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24-25 mars snabbprotokoll 34 2011-03-29
Statliga bolag snabbprotokoll 35, 37 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:209 om de statliga företagens betydelse snabbprotokoll 21, 18 2011-03-04
Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem snabbprotokoll 6, 2, 4 2010-11-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 243 2010-11-03
Uppföljning av riksrevisionsreformen snabbprotokoll 5, 7, 64, 9 2010-05-27
Irans kärnvapenprogram snabbprotokoll 39, 37 2010-05-06
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 12, 14, 6, 4, 16, 8, 10 2010-05-06
Arbetsmarknadsutbildningarna protokoll 37, 35 2010-03-18
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd protokoll 8, 6, 4 2010-03-17
Kunskapen om hederskultur protokoll 81, 79 2010-03-04
Integration och jämställdhet protokoll 4, 12, 14, 16, 4, 10, 12, 6, 6, 8, 8, 16, 10, 14 2009-12-03
Sfi som isolerad skolform protokoll 15, 13 2009-11-05
Svar på interpellationerna 2008/09:81 om varsel i Örebro län och 109 om krisens verkningar i Skaraborg protokoll 91, 95 2008-11-25
Svar på interpellationerna 2008/09:37-41, 43, 45 och 56 om Palestina och Israel protokoll 8, 19 2008-11-21
Situationen för utrikes födda kvinnor protokoll 39 2008-11-20
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 15, 17 2008-10-17
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 89, 87 2008-05-22
Ett starkare skydd mot diskriminering protokoll 19 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:423 om situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden protokoll 79, 84 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:464 om föräldrapenning och a-kassa protokoll 101 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:426 om förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande protokoll 123 2008-03-04
Svar på interpellationerna 2007/08:310 och 351 om misslyckande för nystartsjobben snabbprotokoll 73, 77 2008-02-19
De sociala trygghetssystemen för företagare protokoll 60, 58 2007-11-15
Bostadspolitik protokoll 266, 268 2007-10-19
Generell välfärdspolitik protokoll 304, 306 2007-10-19
Samordning av Försäkringskassan och Ams protokoll 34, 36 2007-03-01
Integrationsfrågor protokoll 66, 62, 60, 72, 64, 70, 68 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:114 om introduktion av nyanlända invandrare protokoll 72, 74 2007-01-16
Utanförskapet på arbetsmarknaden protokoll 30 2006-11-16
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 31, 33 2006-11-10
Integration protokoll 470, 448, 241, 243, 472, 239, 450 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elisabeth Svantesson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.