Elisabeth Svantesson

Bio

Karin Elisabeth Svantesson, född Lundin den 26 oktober 1967 i Lycksele församling, Västerbottens län, är en svensk politiker (moderat) och nationalekonom.
Sedan 2022 är Svantesson Sveriges finansminister och chef för finansdepartementet i regeringen Kristersson. Hon är den första moderata kvinnan som har blivit finansminister.
Hon är Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Örebro läns valkrets.Innan Svantesson blev invald i riksdagen var hon doktorand i nationalekonomi vid Örebro universitet och avlade ekonomie licentiatexamen 2006. Från hösten 2013 till hösten 2014 var hon arbetsmarknadsminister i regeringen Reinfeldt. Den 10 januari 2015 valdes Svantesson enhälligt till andre vice partiordförande för Moderaterna. Den 19 oktober 2019 valdes hon enhälligt till förste vice partiordförande.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elisabeth Svantesson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
923 (28.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
473 (14.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
196 (6.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1621 (50.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Elisabeth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Elisabeth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
FinansministerFinansdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotKatarina Tolgfors 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
ErsättareRiksdagsstyrelsen2021-02-042022-10-02
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2020-02-122020-10-31
Vice ordförandeFinansutskottet2019-02-282022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-10-04
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotFinansutskottet2018-10-022018-10-02
SuppleantUtrikesnämnden2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Vice ordförandeFinansutskottet2017-10-122018-09-24
LedamotFinansutskottet2017-10-102017-10-11
Vice ordförandeArbetsmarknadsutskottet2014-12-162017-10-10
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-12-152014-12-16
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2014-11-012018-10-31
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2014-10-072014-12-15
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotLolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29, Rene Francis 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
ArbetsmarknadsministerArbetsmarknadsdepartementet2013-09-172014-10-03
RiksdagsledamotLolo Lindström 2013-09-19 - 2014-09-29 Statsråd2013-09-172014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2013-01-222014-10-14
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2012-11-012012-11-01
LedamotArbetsmarknadsutskottet2012-06-192012-06-19
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2011-01-012012-08-22
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-10-262012-10-31
LedamotRiksrevisionens styrelse2010-10-192010-12-31
LedamotEU-nämnden2010-10-122012-06-12
LedamotFinansutskottet2010-10-122012-06-12
Riksdagsledamot2010-10-042013-09-16
LedamotRiksrevisionens styrelse2009-11-022010-10-19
SuppleantFinansutskottet2009-10-222010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter 2021/22:141 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-09-05
Extra ändringsbudget för 2022 - Vårändringsbudget för 2022 och stöd till Ukraina 2021/22:136 48, 48 2022-06-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40, 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40, 2, 4, 6, 13, 15, 38, 40 2022-06-15
Extra ändringsbudget för 2022 - Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:95 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 2022-04-07
Extra ändringsbudget för 2022 - Slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder med anledning av coronaviruset samt kompensation till hushållen för höga elpriser 2021/22:72 2, 2 2022-02-24
Särskild debatt om de höga elpriserna i Sverige 2021/22:65 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 2022-02-04
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 18, 20, 47, 49, 18, 20, 60, 62, 72, 74, 80, 82, 47, 84, 49, 86, 88, 91, 93, 95, 60, 97, 62, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97 2021-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 1, 21, 23, 38, 40, 1, 21, 23, 38, 40 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 2, 2 2021-05-26
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 2, 5, 7, 2, 5, 7 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:318 om arbetslöshetens inverkan på välfärden 2020/21:98 57, 60, 57, 63, 60, 63 2021-03-23
Extra ändringsbudget för 2021 - Stöd till företag, medel för vaccinering och andra åtgärder med anledning av coronaviruset och Extra ändringsbudget för 2021 - Förstärkta stöd till företag, nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga och andra åtgärder ... 2020/21:75 36, 38, 22, 24, 26 2021-02-03
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 55, 57, 64, 66, 73, 75, 82, 84, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 55, 57, 64, 66, 73, 75, 82, 84 2020-11-25
Svar på interpellation 2020/21:111 om stöd till företagare med enskild firma 2020/21:36 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-11-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 1, 17, 19, 42, 44, 1, 17, 19, 42, 44 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 4, 4 2020-05-27
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 2, 2 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 1, 1 2020-04-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 2, 2 2020-04-02
Statsministerns frågestund 2019/20:99 57, 90, 92, 42, 44, 57 2020-04-02
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 2, 2 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 2, 2 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 7, 9, 11, 14, 16, 33, 35, 7, 9, 11, 14, 16, 33, 35 2020-02-19
Frågestund 2019/20:66 40, 42, 29, 31, 43, 45, 30, 32, 25, 27, 40, 42, 58, 60, 76, 78, 40, 42, 29, 31, 2, 4, 34, 36, 43, 45, 39, 41, 9, 11 2020-01-30
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 24, 26, 24, 26, 66, 68, 66, 68, 79, 81, 79, 81 2019-11-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 53, 55, 63, 65, 1, 14, 16, 23, 25, 32, 34, 53, 55, 63, 65, 1, 14, 16, 23, 25, 32, 34 2019-06-18
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2018-12-12
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2018/19:17 7, 42, 62, 64, 2, 4, 2, 4, 18, 20, 18, 2, 22, 20, 4, 24, 2, 22, 26, 4, 24, 28, 26, 30, 28, 30, 18, 38, 20, 37, 40, 18, 22, 39, 20, 24, 22, 26, 24, 28, 26, 30, 28, 30, 38, 56, 40, 37, 58, 39, 69, 71, 69, 72, 56, 58, 82, 84, 69, 71, 69, 72, 82, 84, 2, 4, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 2, 4, 62, 64, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 2018-11-15
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 6, 8, 10, 12, 14, 32, 34 2018-10-16
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 1, 3, 5, 19, 21, 50, 52 2018-06-20
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 83, 89, 91 2018-06-04
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2017/18:98 2, 4, 2, 10, 12, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 2, 4, 74, 76, 18, 78, 20, 80, 22, 82, 24, 84, 26, 86, 28, 30, 2, 41, 43, 10, 12, 105, 107, 56, 58, 47, 65, 49, 67, 2, 51, 128, 4, 130, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 141, 18, 50, 143, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 41, 43, 47, 49, 51, 56, 58, 65, 67 2018-04-16
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 1, 11, 13, 36, 38, 50, 52 2017-11-22
Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten 2016/17:98 2, 4, 7 2017-04-21
Svar på interpellation 2016/17:358 om barnäktenskap 2016/17:83 9, 11, 13 2017-03-21
Svar på interpellation 2016/17:259 om jobb för nyanlända efter avslutad etablering 2016/17:70 16, 18, 20 2017-02-17
Svar på interpellationerna 2016/17:113 och 148 om Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna 2016/17:48 12, 16, 20 2016-12-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 204, 206, 208, 210, 212, 229, 231 2016-12-15
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2016/17:46 1, 3, 5, 27, 29, 53, 55, 70, 72 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:27 om effekten av arbetsmarknadspolitiska program 2016/17:12 35, 37, 39 2016-10-11
Svar på interpellation 2015/16:692 om ökande utanförskap 2015/16:122 35, 37, 39 2016-06-17
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 3, 11, 19 2016-05-17
Svar på interpellationerna 2015/16:392 och 404 om ungdomsarbetslösheten 2015/16:72 29, 32, 36 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:168 om sociala företag 2015/16:36 29, 31, 33 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:170 om arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser 2015/16:36 36, 40, 45 2015-12-01
Arbetsförmedlingen 2014/15:114 179, 184, 186 2015-06-11
Svar på interpellationerna 2014/15:430 och 448 om ett längre arbetsliv 2014/15:84 17, 20, 23 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:164 om reformering av Arbetsförmedlingen 2014/15:44 3, 9 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 92, 98, 104 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:6 om arbetsmarknaden för yngre och äldre 2014/15:14 23, 25, 27 2014-10-24
Svar på interpellation 2013/14:479 om arbetslösheten i Skåne snabbprotokoll 110, 114, 105, 102 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:483 om friår som arbetsmarknadsåtgärd snabbprotokoll 122, 115, 118, 125 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:501 om missbruk av visstidsanställning snabbprotokoll 145, 147, 139, 142 2014-06-26
Svar på interpellationerna 2013/14:489 och 490 om åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 126, 136, 131 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:446 om insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar snabbprotokoll 119, 114, 116, 121 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier snabbprotokoll 128, 126, 124, 122 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:457 om a-kassa och försörjningsstöd snabbprotokoll 149, 146, 143 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:465 om negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 151, 153, 159, 156 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 142, 129, 139, 134 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:427 om de regionala skyddsombudens arbete snabbprotokoll 67, 65, 62, 59 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:394 om regelverket för visstidsanställningar snabbprotokoll 51, 45, 43, 48 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:395 och 404 om problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 62, 56, 59, 52 2014-04-11
A-kassan snabbprotokoll 40, 42 2014-04-10
Arbeten för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 72, 74 2014-04-10
Arbetsmarknaden för unga snabbprotokoll 60, 62 2014-04-10
Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 88, 35, 37, 90 2014-04-10
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 65, 73 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:354 om Refit-programmet snabbprotokoll 44, 35, 47, 39 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:359 om åtgärder mot vuxenmobbning snabbprotokoll 56, 52, 48 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 58 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:374 om färre möten med arbetslösa på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 77, 74, 81 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:303 om arbetsmiljön på landets arbetsförmedlingar snabbprotokoll 64, 62, 56, 59 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:310 om uppsägningar på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 94, 99, 97, 91 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:313 om nedskärningar på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 110, 100, 105 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:316 om Arbetsförmedlingens företagskontakter snabbprotokoll 112, 119, 115, 117 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:321 om siffertricksande på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 49, 53, 45, 55 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 90, 86, 65, 75 2014-03-18
Arbetsförmedlingarnas administrativa börda snabbprotokoll 73, 71 2014-03-06
Jobben i svensk matproduktion snabbprotokoll 39, 41 2014-03-06
Sysselsättningen för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 85, 83 2014-03-06
Ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 97, 95 2014-03-06
Översyn av Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 99, 101 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:238 om arbetsvillkor inom flygtrafiken snabbprotokoll 15, 20, 12, 18 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:247 om arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen snabbprotokoll 24, 21, 27, 29 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:290 om vinstläckage i Arbetsförmedlingens verksamhet snabbprotokoll 30, 33, 38, 36 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:220 om utbildning av arbetslösa snabbprotokoll 8, 16, 13, 10 2014-01-24
Jobb för personer med funktionsnedsättning snabbprotokoll 65, 63 2014-01-16
Situationen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 21, 19 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:136 om bättre matchning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 68, 61, 51, 47 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:137 om utbildningspengar i fas 3 snabbprotokoll 69, 73, 75, 71 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:156 om visstidsanställningar snabbprotokoll 92, 90, 94, 88 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:169 om fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda snabbprotokoll 46, 44, 36, 40 2013-12-18
Svar på interpellationerna 2013/14:153 och 157 om lex Laval och Europarådets kritik snabbprotokoll 84, 87, 76, 80 2013-12-18
(forts. från 9 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) snabbprotokoll 141, 145, 131, 133, 147, 143, 135, 139, 137 2013-12-17
Svar på interpellation 2013/14:142 om renhållningsarbetares risk för olyckor i samband med färd på ståplatta snabbprotokoll 71, 65, 67, 69 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:143 om kvinnors arbetssituation snabbprotokoll 72, 82, 76, 80 2013-12-13
Svar på interpellation 2013/14:146 om stoppad utbildning i fas 3 snabbprotokoll 97, 93, 95, 99 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:131, 132, 140 och 160 om Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 59, 47, 53, 64 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:145 och 148 om en trygg och säker arbetsmiljö snabbprotokoll 87, 91, 83 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:149 och 150 om åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 100, 110, 104, 108 2013-12-13
Anställning av arbetslösa med lönebidrag snabbprotokoll 73, 71 2013-12-05
Synen på arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 59, 57 2013-12-05
Aktuell debatt: Arbetsmiljön snabbprotokoll 2, 10, 26, 18 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:103 om arbetsmiljö snabbprotokoll 96, 92, 88, 98 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:105 om försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera snabbprotokoll 99, 105, 103, 101 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:106 om Arbetsförmedlingens regleringsbrev snabbprotokoll 110, 108, 112, 106 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 126, 124, 119, 113 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:113 om åtgärder mot arbetsplatsolyckor snabbprotokoll 136, 132, 138, 127 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:92 om arbetsförmedlarnas kontakter med företag snabbprotokoll 87, 85, 82, 79 2013-11-22
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 63, 70, 75 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:30 om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen snabbprotokoll 56, 54, 46, 50 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 76, 86, 97, 100 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:58 om anställningsstöd snabbprotokoll 119, 121, 115, 117 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:59 om funktionshinder på arbetsmarknaden snabbprotokoll 129, 131, 122, 126 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:65 om matchningsproblematiken på arbetsmarknaden snabbprotokoll 144, 147, 150, 152 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:66 om säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 157, 155, 159, 153 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 57 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:55 och 68 om arbetslösheten i de mest utsatta grupperna snabbprotokoll 114, 105, 101, 110 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:61 och 67 om aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 140, 132, 136, 143 2013-11-05
Försäkringsskyddet vid anställning med lönebidrag snabbprotokoll 75, 77 2013-10-24
Satsningar på jobb till unga snabbprotokoll 45, 43 2013-10-24
Svar på interpellation 2013/14:3 om massarbetslöshet protokoll 15, 11, 8, 18 2013-09-27
Yrkesintroduktionsanställningar snabbprotokoll 40, 53, 42, 51 2013-05-16
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 15, 13, 9, 11, 21, 19, 17, 129, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 28, 30, 38, 40 2012-12-17
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 104, 97 2012-11-06
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 21 2012-05-25
Utlåning till Irland protokoll 70, 68, 66 2012-05-09
Sverige och den ekonomiska utvecklingen i Europa protokoll 58 2012-03-29
Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet protokoll 11, 13, 9 2012-01-25
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 7, 3, 5 2011-12-20
Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer protokoll 39 2011-12-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 38 2011-12-13
Våldsbejakande extremism protokoll 76, 74 2011-12-08
Höständringsbudget för 2011 protokoll 127, 129, 131 2011-11-23
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 35, 37 2011-10-28
Arbetslösheten snabbprotokoll 8, 27, 6, 30, 29, 28 2011-10-13
(forts. från 14 §) Ramverk för finanspolitiken (forts. FiU42) protokoll 106 2011-06-21
Europeiskt ramverk för hantering av banker i kris protokoll 3 2011-06-16
Riksbankens förvaltning 2010 snabbprotokoll 8, 6, 4 2011-04-13
Svar på interpellation 2010/11:247 om Sveriges hållning avseende skatt på finansiella transaktioner i EU snabbprotokoll 29, 25 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:262 om ökade inkomstklyftor snabbprotokoll 35 2011-04-05
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24-25 mars snabbprotokoll 34 2011-03-29
Statliga bolag snabbprotokoll 35, 37 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:209 om de statliga företagens betydelse snabbprotokoll 21, 18 2011-03-04
Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem snabbprotokoll 6, 2, 4 2010-11-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 243 2010-11-03
Uppföljning av riksrevisionsreformen snabbprotokoll 5, 7, 64, 9 2010-05-27
Irans kärnvapenprogram snabbprotokoll 39, 37 2010-05-06
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 12, 14, 6, 4, 16, 8, 10 2010-05-06
Arbetsmarknadsutbildningarna protokoll 37, 35 2010-03-18
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd protokoll 8, 6, 4 2010-03-17
Kunskapen om hederskultur protokoll 81, 79 2010-03-04
Integration och jämställdhet protokoll 4, 12, 14, 16, 4, 10, 12, 6, 6, 8, 8, 16, 10, 14 2009-12-03
Sfi som isolerad skolform protokoll 15, 13 2009-11-05
Svar på interpellationerna 2008/09:81 om varsel i Örebro län och 109 om krisens verkningar i Skaraborg protokoll 91, 95 2008-11-25
Svar på interpellationerna 2008/09:37-41, 43, 45 och 56 om Palestina och Israel protokoll 8, 19 2008-11-21
Situationen för utrikes födda kvinnor protokoll 39 2008-11-20
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 15, 17 2008-10-17
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 89, 87 2008-05-22
Ett starkare skydd mot diskriminering protokoll 19 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:423 om situationen för funktionshindrade på arbetsmarknaden protokoll 79, 84 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:464 om föräldrapenning och a-kassa protokoll 101 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:426 om förslaget om en treårig begränsningsregel för sfi-studerande protokoll 123 2008-03-04
Svar på interpellationerna 2007/08:310 och 351 om misslyckande för nystartsjobben snabbprotokoll 73, 77 2008-02-19
De sociala trygghetssystemen för företagare protokoll 60, 58 2007-11-15
Bostadspolitik protokoll 266, 268 2007-10-19
Generell välfärdspolitik protokoll 304, 306 2007-10-19
Samordning av Försäkringskassan och Ams protokoll 34, 36 2007-03-01
Integrationsfrågor protokoll 66, 62, 60, 72, 64, 70, 68 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:114 om introduktion av nyanlända invandrare protokoll 72, 74 2007-01-16
Utanförskapet på arbetsmarknaden protokoll 30 2006-11-16
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 31, 33 2006-11-10
Integration protokoll 470, 448, 241, 243, 472, 239, 450 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elisabeth Svantesson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.