Ellen Juntti

Bio

Ellen Kyllikki Juntti, född 8 oktober 1958 i Karl Gustavs församling, Norrbottens län, är en svensk polis och politiker (moderat). Juntti är uppvuxen i Tornedalen och bosatt i Landvetter.Hon är sedan 2010 invald i riksdagen för Västra Götalands läns västra valkrets. Juntti var tidigare ledamot av arbetsmarknadsutskottet, Justitieutskottet och verkar idag som ledamot av riksdagens Civilutskott.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ellen Juntti, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1049 (35.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
527 (18%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
213 (7.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1132 (38.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Ellen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Ellen röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2021-02-262022-10-09
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotJustitieutskottet2019-05-102022-09-26
Riksdagsledamot2019-04-122022-09-26
RiksdagsledamotJohanna Rantsi 2019-02-18 - 2019-04-11 Sjukledighet2019-02-182019-04-11
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-05-10
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-02-17
SuppleantJustitieutskottet2016-10-272018-09-24
SuppleantKulturutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantJustitieutskottet2014-10-072016-10-27
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantKulturutskottet2012-06-132014-09-29
SuppleantKulturutskottet2010-10-122012-06-12
SuppleantSocialutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Familjerätt 2022/23:88 108, 110, 112, 114, 116, 108, 110, 112, 114, 116 2023-04-13
Statsministerns frågestund 2022/23:88 61, 61, 49 2023-04-13
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen 2021/22:134 81, 85, 87, 81, 85, 87, 81, 85, 87 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 103, 103, 103 2022-06-20
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 2021/22:122 2, 2 2022-06-01
Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer 2021/22:120 66, 66 2022-05-30
Unga lagöverträdare 2021/22:107 75, 13, 75, 1, 15, 17, 9, 6, 8, 10, 14, 16, 120, 6, 8, 10, 14, 16, 9 2022-05-04
Svar på interpellation 2021/22:400 om åtgärder mot ungdomsrånare 2021/22:105 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:437 om Danmarks åtgärder mot gängkriminaliteten 2021/22:105 10, 13, 10, 13 2022-04-29
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 45, 47, 49, 45, 47, 49 2022-04-27
Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn 2021/22:100 114, 114, 114 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta 2021/22:63 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-02-02
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 2021/22:29 35, 39, 41, 50, 52, 35, 39, 41, 50, 52, 35, 39, 41, 50, 52 2021-11-17
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 63, 65, 67, 69, 71, 63, 65, 67, 69, 71, 63, 65, 67, 69, 71 2021-11-17
Frågestund 2020/21:133 97, 79, 81, 79, 83, 81, 104, 93, 74, 76, 82, 93, 61, 63, 104, 83, 97, 85, 116, 116, 105, 107, 72, 74, 61, 63, 104, 79, 81, 82, 48, 50, 104, 71, 73, 83, 104 2021-06-03
Våldsbrott och brottsoffer 2020/21:133 24, 24 2021-06-03
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 10, 12, 14, 29, 31, 10, 12, 14, 29, 31 2021-05-26
Processrättsliga frågor 2020/21:119 18, 114, 18, 114, 18 2021-05-05
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 47, 53, 55, 47, 53, 55 2021-04-07
Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott 2020/21:103 22, 25, 27, 22, 25, 27 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 31, 37, 39, 31, 37, 39 2021-04-07
Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda 2020/21:99 57, 57 2021-03-24
En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder 2020/21:71 26, 29, 31, 39, 41, 26, 29, 31, 39, 41 2021-01-27
Svar på interpellation 2020/21:84 om tidsgränser för häktning 2020/21:40 61, 63, 65, 61, 63, 65 2020-11-24
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder 2020/21:5 102, 108, 102, 108, 102, 108 2020-09-10
Ungdomsövervakning 2019/20:139 34, 34 2020-06-15
Riksrevisionens rapport om myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet 2019/20:62 40, 42, 44, 40, 42, 44 2020-01-22
Svar på interpellation 2019/20:145 om ungdomsbrottslighet och straffrabatt 2019/20:46 11, 13, 15, 11, 13, 15 2019-12-06
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande 2019/20:31 152, 154, 156, 158, 160, 152, 154, 156, 158, 160 2019-11-13
(forts. från § 11) Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering (forts. AU1) 2018/19:33 161 2018-12-19
Svar på interpellationerna 2017/18:442 och 479 om påföljder för unga lagöverträdare 2017/18:128 24, 27, 30 2018-06-08
(forts. från § 10) Unga lagöverträdare (forts. JuU18) 2017/18:80 129, 131 2018-03-07
Svar på interpellation 2017/18:67 om riktad satsning för polislöner 2017/18:58 38 2018-01-19
Svar på interpellationerna 2017/18:46 och 166 om åtgärder mot utländska stöldligor 2017/18:58 26, 29, 32 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:44 om utredningar om sexualbrott mot barn 2017/18:33 16, 18, 20 2017-11-17
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte 2017/18:27 2 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:276 om otryggheten i Nordstan 2016/17:74 40, 42, 44 2017-02-24
Svar på interpellation 2016/17:289 om fler poliser i Göteborg 2016/17:74 47, 49, 51 2017-02-24
Transporter av frihetsberövade 2016/17:69 23 2017-02-16
Svar på interpellation 2015/16:678 om blåljuspersonalens säkerhet 2015/16:114 82, 85 2016-06-07
Ny påföljd efter tidigare dom 2015/16:107 51 2016-05-18
Svar på interpellation 2015/16:340 om våld i nära relationer 2015/16:66 139, 141, 143 2016-02-11
Svar på interpellation 2015/16:194 om fler poliser i utsatta områden 2015/16:44 82, 84, 86 2015-12-11
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott 2015/16:29 8, 11, 13 2015-11-18
Svar på interpellation 2014/15:582 om brott mot barn 2014/15:106 47, 50, 53 2015-05-29
Kriminalvårdsfrågor 2014/15:78 189, 125, 26, 125, 2, 4, 6, 8, 10, 125, 26, 95, 104, 106, 2 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:253 om unga lagöverträdare 2014/15:68 87, 89, 91 2015-03-06
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet 2014/15:59 131, 133, 135, 138, 140 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:189 om skärpta påföljder mot bostadsinbrott 2014/15:51 55, 59 2015-01-27
Fokus på unga snabbprotokoll 63, 57, 59, 61, 55, 51, 53 2014-06-17
Läsa för livet snabbprotokoll 174, 180, 172, 168, 170, 178, 176 2013-12-11
(forts. från 8 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) snabbprotokoll 104, 94, 98, 96, 106, 102, 100 2013-03-14
Litteratur, språk, läsande och bibliotek protokoll 58, 56, 64, 60, 62 2012-06-11
Skapande skola protokoll 74, 76 2012-03-22
(forts. från 5 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 112 2011-12-08
Kultur och fritid för barn och unga snabbprotokoll 131, 133, 137, 129, 127, 135, 139 2011-03-16
Framtidens friluftsliv snabbprotokoll 95 2010-12-01
Familj, barn och ungdomsfrågor snabbprotokoll 232 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ellen Juntti

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.