Elving Andersson

Bio

John Elving Aston Andersson (i riksdagen kallad Andersson i Viganseröd), född 2 april 1953 i Lane-Ryrs församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1982–1998, invald för Bohusläns valkrets. Till yrket är Andersson ombudsman.
Artikeln innehåller material från wikipedia Elving Andersson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet1994-10-181998-10-04
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotRiksdagens förvaltningskontor1994-10-111998-10-05
LedamotValberedningen1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
LedamotTrafikutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03
SuppleantBostadsutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotTrafikutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantValberedningen1988-10-031994-10-03
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
LedamotJustitieutskottet1985-09-301988-10-02
SuppleantNäringsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03
SuppleantJustitieutskottet1982-10-041985-09-29
Riksdagsledamot1982-10-041985-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 172, 153, 170 1998-06-09
Vissa frågor om kompetensutveckling snabbprotokoll 21 1998-04-23
Ändring i jämställdhetslagen m.m. snabbprotokoll 62, 64, 60 1998-04-22
Svar på interpellation 1997/98:205 om olje- borrning i Skagerrak snabbprotokoll 16 1998-03-17
Svar på interpellation 1997/98:125 om ar- betsmarknadspolitiken och den regionala utveck- snabbprotokoll 51, 44, 38 1998-02-03
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Sysselsättningsfrågor snabbprotokoll 75, 73, 71, 77, 79 1998-01-21
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 4, 84, 2, 6, 10, 86, 29, 27, 73, 8 1997-12-17
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 155, 157, 153, 149, 151 1997-11-19
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 178, 167, 169, 176, 165, 173 1997-06-11
Svar på interpellation 1996/97:370 om skatteavdrag för yrkesfiskare snabbprotokoll 126, 119 1997-05-30
En allmän och sammanhållen arbetslöshets- försäkring snabbprotokoll 131, 127, 133, 135, 129 1997-05-21
Arbetsmarknad och arbetsliv samt ekono- misk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 41, 47, 39, 45, 43 1996-12-12
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 258, 266, 256, 264, 268, 262, 260 1996-12-12
Remissdebatt snabbprotokoll 58, 50, 56, 62, 52, 54, 60 1996-12-06
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 14, 28, 21 1996-11-22
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 136, 134, 140, 138, 142 1996-07-12
Lönebidragsmedel inom allmännyttiga organisationer snabbprotokoll 26 1996-05-30
Arbetslöshetsförsäkring snabbprotokoll 187 1996-05-02
Lokal samverkan mot arbetslösheten snabbprotokoll 184 1996-05-02
Riksdagens revisorers förslag angående insatser att främja jämställdheten i arbetslivet snabbprotokoll 133 1996-05-02
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 4, 11 1996-02-01
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 150, 152, 154 1995-12-19
Nya förutsättningar för järnvägstrafiken snabbprotokoll 49 1995-12-14
Svar på interpellation 1995/96:30 om be- skattning av bilförmån snabbprotokoll 30, 23, 37 1995-12-12
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 94, 36, 51, 92 1995-11-16
Arbetsrätt snabbprotokoll 73, 39, 46, 48, 75 1995-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 142, 154, 152 1995-10-12
Regionalpolitik snabbprotokoll 54, 56, 58, 50, 62, 52, 60 1995-06-12
Investeringsbidrag för bostäder, arbetsmark- nadspolitik m.m. snabbprotokoll 50, 48, 46 1995-06-02
Arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 110, 90, 108, 125, 127 1995-03-29
Arbetslivspolitik snabbprotokoll 110, 95, 108 1995-03-22
Stöd för nyanställningar snabbprotokoll 127, 114, 129, 150, 148 1995-02-22
Svar på fråga 1994/95:296 om ersättning till fiskare från a-kassa snabbprotokoll 47, 43 1995-02-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 58) snabbprotokoll 9, 16, 2 1995-02-10
Förändringar i arbetslöshetsersättningen snabbprotokoll 68, 44, 53, 51, 66 1994-12-16
Svar på interpellation 1994/95:11 om regio- nalpolitiken vid ett EU-medlemskap snabbprotokoll 97, 87, 93 1994-11-17
Svar på frågorna 1994/95:79 och 92 om norsk oljeprospektering i Skagerrak snabbprotokoll 60, 63, 66 1994-10-25
Svar på frågorna 1994/95:8 och 27 om Öresundsbrons ekonomiska förutsättningar, snabbprotokoll 205, 202, 208 1994-10-18
Information från regeringen om Öresundsbron snabbprotokoll 84, 82 1994-06-11
Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. snabbprotokoll 150, 154, 152 1994-06-01
Svar på interpellation 1993/94:112 om bärigheten på vägar i skogslänen snabbprotokoll 115, 113, 117 1994-05-16
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 160, 156, 164, 158, 162 1994-02-09
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. snabbprotokoll 177, 175, 200, 179, 215, 195, 198, 127, 209, 181, 217, 211, 183 1993-12-16
Svar på fråga 1993/94:198 om kostnadsberäkningar för Öresundsbron snabbprotokoll 140, 142, 138, 144 1993-11-30

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Elving Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.