Emil Källström

Bio

Lars Emil Källström, född 23 januari 1987 i Örnsköldsvik, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2021, invald för Västernorrlands läns valkrets. Från oktober 2014 till augusti 2021 var han Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson. Han började därefter som affärsutvecklare för kemibolaget Svensk Etanolkemi, där han i augusti 2022 utsågs till tillförordnad VD, och i december 2022 till VD.Emil Källström är son till Anders Källström och Anna-Britta Åkerlind (kommunalråd i Örnsköldsvik för centerpartiet) och 2006 blev Källström som 19-åring invald till kommunfullmäktige i Örnsköldsviks kommun. Under mandatperioden arbetade han främst med frågor som rörde Norrlands framtid för att "bli Sveriges och Europas unga, gröna och företagsamma region".Källström kandiderade under riksdagsvalet 2010 för Västernorrlands läns valkrets och blev invald. I riksdagen var han ledamot i finansutskottet 2014–2021 (dessförinnan suppleant i utskottet från 2011), riksdagens valberedning 2018–2021 och styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 2010–2014. Under tiden i riksdagen var Källström även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, justitieutskottet, skatteutskottet och utbildningsutskottet.Vid sidan av sina politiska uppdrag studerade Källström tidigare till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm samt var förbundsstyrelseledamot i Förbundet Vi Unga under åren 2009–2012, en fristående ungdomsorganisation till Studieförbundet Vuxenskolan.
Artikeln innehåller material från wikipedia Emil Källström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
565 (44.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
137 (10.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
84 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
495 (38.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Emil röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Emil röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2021-04-012021-09-13
RiksdagsledamotAnne-Li Sjölund 2020-09-22 - 2021-03-31 Föräldraledighet2020-09-222021-03-31
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantKulturutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182021-09-13
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182021-09-13
LedamotFinansutskottet2018-10-022021-09-13
LedamotValberedningen2018-09-242021-09-13
Riksdagsledamot2018-09-242020-09-21
SuppleantEU-nämnden2014-10-142018-10-02
SuppleantSkatteutskottet2014-10-142015-09-17
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2011-10-142014-09-29
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-11-012014-10-31
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-192011-10-13
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 5, 7, 9 2021-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 10, 12, 14, 16, 18 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 4 2021-05-26
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 5, 37, 39, 41, 5, 37, 39, 41 2021-04-30
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 5, 5 2021-04-21
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 7, 14, 7, 14 2020-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 6, 8, 10, 6, 8, 10 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 5, 5 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 5, 5 2020-05-27
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 4, 4 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 20, 20 2020-04-02
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 7, 7 2020-04-01
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 3, 3 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 3, 3 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 13, 15, 17, 19, 21, 13, 15, 17, 19, 21 2020-02-19
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 2019/20:40 8, 8 2019-11-28
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 47, 49, 51, 53, 55, 47, 49, 51, 53, 55 2019-11-27
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 14, 14 2019-11-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 2019-06-18
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2018/19:35 7 2018-12-21
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 20, 22, 24 2018-12-12
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2018/19:17 9, 23, 25, 37, 39, 41, 23, 43, 25, 45, 47, 49, 51, 53, 37, 39, 36, 41, 38, 43, 40, 45, 42, 47, 44, 10, 49, 46, 12, 51, 48, 53, 10, 12, 40, 42, 10, 12, 53, 45, 55, 47, 10, 12, 65, 57, 67, 59, 69, 61, 63, 65, 71, 73, 45, 47, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 53, 69, 55, 65, 67, 69, 71, 73 2018-11-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken 2017/18:136 7, 9, 11, 27, 29, 37, 39, 46, 48 2018-06-20
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 50, 52, 54, 62, 64 2018-06-04
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 2017/18:125 20, 22, 24 2018-06-04
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2017/18:98 10, 12, 61, 63, 10, 12, 49, 51, 96, 98, 57, 59, 61, 63, 65, 108, 49, 110, 51, 112, 114, 116, 118, 120, 61, 63, 65, 67, 69, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 53, 55, 57, 53, 55, 57 2018-04-16
Svar på interpellation 2017/18:371 om Mannaminnes framtid 2017/18:83 18, 20, 22 2018-03-13
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 3, 5, 7, 15, 17, 32, 34, 41, 43, 58, 60 2017-11-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 13, 15, 17, 34, 36 2017-06-21
Frågestund 2016/17:109 33, 35, 39, 41, 34, 36, 10, 12 2017-05-11
(forts. från § 11) Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (forts. FiU33) 2016/17:101 128, 130, 132 2017-04-27
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 19, 21, 35, 37, 39, 41, 43, 55, 57, 68, 70, 86, 88 2016-11-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 3, 7, 9, 16, 18, 46, 48 2016-06-21
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 21, 5, 13 2016-04-12
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 19, 21, 23, 25, 27, 47, 49, 60, 62, 86, 88 2015-11-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 44, 3, 7, 9, 24, 26, 42 2015-06-16
En utredning om ett regelverk för säkerställande av valfrihet, mångfald och kvalitet i fråga om välfärdstjänster 2014/15:114 132 2015-06-11
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket 2014/15:87 12, 14, 16, 18, 20 2015-04-16
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande 2014/15:86 62, 64, 92, 94, 97, 99, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:454 om Mittuniversitetet i Härnösand 2014/15:85 34, 37, 40 2015-04-14
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 55, 57, 60, 74, 76, 87, 89, 100, 102, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 2014-12-03
Statsministerns frågestund 2014/15:21 65, 58, 44, 46, 35, 37 2014-11-13
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 6, 14, 22 2014-11-05
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 25, 23, 27 2014-06-11
Forskning snabbprotokoll 134, 132, 130 2014-03-27
(forts. från 9 §) Kommunala frågor (forts. FiU26) snabbprotokoll 91 2014-02-27
Resurserna till välfärden snabbprotokoll 90 2014-02-06
(forts.) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 103 2013-12-10
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 87, 24, 28, 20, 26, 24, 28, 22, 26, 71, 89 2013-11-27
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa snabbprotokoll 15, 17, 13 2013-10-23
Studiemedel i en globaliserad värld snabbprotokoll 56 2013-10-02
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 snabbprotokoll 139 2013-06-17
Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. snabbprotokoll 82 2013-06-05
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd snabbprotokoll 156 2013-05-02
Kommunala frågor snabbprotokoll 151 2013-03-27
(forts. från 10 §) Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU28) snabbprotokoll 106 2013-03-06
Förskolan snabbprotokoll 121 2013-02-21
Forskning och innovation snabbprotokoll 13, 11, 15 2013-02-20
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011 protokoll 41, 37, 39 2012-06-19
Innovationer i näringslivet protokoll 62, 60 2012-05-10
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2011/12:144 protokoll 86 2012-04-26
(forts. från 14 §) Högskolan (forts. UbU17) protokoll 131, 135, 133 2012-04-19
Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor protokoll 157, 155, 159 2012-04-19
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen protokoll 55, 59, 34, 67, 65, 61, 13, 63, 11, 51, 32, 53, 57 2012-04-16
Statlig förvaltning protokoll 138 2012-03-28
Utbildning och universitetsforskning protokoll 52, 184, 54, 56 2011-12-19
Mobilnätens kapacitet protokoll 83, 81 2011-11-17
Svar på interpellationerna 2011/12:37 och 58 om högskolan protokoll 5, 10 2011-11-10
Aktuell debatt: Den ekonomiska situationen i euroområdet och i övriga Europa protokoll 22, 14, 6 2011-10-25
Aktuell debatt: Bristen på studentbostäder snabbprotokoll 23, 15, 7 2011-09-08
Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet protokoll 63 2011-06-21
(forts. från 7 §) Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (forts. AU11) snabbprotokoll 98, 100 2011-06-09
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin snabbprotokoll 3, 18, 20 2011-06-09
Grönbok om ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation snabbprotokoll 28 2011-05-18
Forskning och forskarutbildning snabbprotokoll 102, 100, 104 2011-04-28
Högskolan snabbprotokoll 28, 25, 143, 27, 23 2011-03-31
Studiestöd snabbprotokoll 141, 184, 114, 124, 127, 137, 139 2010-12-20
(forts. från 13 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 156, 158, 154 2010-12-15
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 337, 333, 335 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Emil Källström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.