Emma Hult

Bio

Emma Ulla Elisabet Hult, född 25 maj 1988 i Trelleborg, är en svensk politiker (miljöpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022, invald för Jönköpings läns valkrets. Hult var ordförande i civilutskottet 2018–2022.Hult är bosatt i Jönköping och har arbetat som utvecklingsingenjör på fritidsförvaltningen i kommunen. Mellan 2013 och 2015 var hon språkrör för Miljöpartiets studentförbund Gröna Studenter.Hon blev riksdagsledamot i riksdagsvalet 2014, då hon stod som fyra på Miljöpartiets riksdagslista i Jönköpings län, men klättrade till första plats med hjälp av personkryss. I riksdagsvalet 2018 blev hon omvald. I riksdagsvalet 2022 kandiderade hon för en tredje mandatperiod, men Miljöpartiet förlorade med knapp marginal sitt riksdagsmandat i länet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Emma Hult, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1517 (47.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
225 (7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
86 (2.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1385 (43.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Emma röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Emma röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-05-062020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-05-062020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-05-062020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-05-062022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-04-262022-09-26
LedamotCivilutskottet2018-10-022018-10-02
SuppleantKulturutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantValberedningen2018-09-242020-01-28
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
SuppleantUtbildningsutskottet2015-02-122018-09-24
SuppleantKulturutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotCivilutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nya regler om föräldraskap i internationella situationer 2021/22:135 51, 53, 55 2022-06-21
Vägar till hållbara vattentjänster 2021/22:135 60 2022-06-21
(forts. från § 7) Idrott och friluftsliv (forts. KrU8) 2021/22:112 101, 101, 101 2022-05-12
Hyresrätt m.m. 2021/22:103 129, 129, 59, 59, 112 2022-04-27
Svar på interpellation 2021/22:305 om en ny könstillhörighetslag 2021/22:66 43, 45, 47, 43, 45, 47 2022-02-15
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 1, 8, 10, 20, 22, 1, 8, 10, 20, 22, 1, 8, 10, 20, 22 2021-11-18
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 38, 38 2021-06-21
Klimatdeklaration för byggnader 2020/21:145 29, 29 2021-06-21
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 11, 11 2021-06-21
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 37, 37 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 45, 45 2021-05-26
Verkställighet av förvaltningsmyndigheters beslut om återkrav 2020/21:127 82, 82 2021-05-26
Bostadspolitik 2020/21:95 90, 90, 20, 22, 24, 26, 28, 90 2021-03-17
Familjerätt 2020/21:95 51, 31, 145, 145, 51, 51, 143, 31 2021-03-17
Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor 2020/21:45 62, 62 2020-12-02
Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet 2020/21:45 42, 44, 46, 42, 44, 46 2020-12-02
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2020/21:45 72, 18, 20, 81, 22, 83, 90, 92, 40, 94, 42, 96, 44, 98, 46, 100, 48, 102, 70, 72, 65, 81, 83, 90, 92, 94, 96, 98, 90, 100, 92, 102, 65, 107, 109, 111, 90, 92, 36, 38, 40, 42, 44, 70 2020-12-02
Större komplementbyggnader 2019/20:140 72, 75, 77, 72, 75, 77 2020-06-16
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 10, 17, 19, 6, 8, 10, 17, 19, 6, 8 2020-05-06
En utvecklad översiktsplanering 2019/20:77 44, 46, 48, 44, 46, 48 2020-02-19
Större komplementbostadshus 2019/20:58 126, 128, 130, 132, 134, 126, 128, 130, 132, 134 2020-01-15
Fler tillval för hyresgäster 2018/19:104 130, 132, 134, 136, 138, 130, 132, 134, 136, 138 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 5, 5 2019-06-13
(forts. från § 10) Planering och byggande (forts. CU12) 2018/19:84 121, 123, 115, 117, 119 2019-05-02
Fastighetsrätt 2018/19:84 137, 63 2019-05-02
Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer 2018/19:80 3, 5, 7 2019-04-24
(forts. från § 8) Bostadspolitik (forts. CU11) 2018/19:76 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180 2019-04-10
Frågestund 2018/19:45 30, 32, 47, 49, 63, 65, 47, 58, 49, 60, 47, 49, 41, 43, 67, 53, 69, 55, 64, 64, 37, 39, 58, 68, 60, 70, 47, 63, 49, 59, 65, 61, 50, 52, 41, 53, 43, 55, 41, 43, 68, 54, 70, 56, 47, 49, 54, 56, 47, 49, 68, 41, 50, 70, 43, 52, 50, 52, 54, 56, 63, 65, 58, 62, 60, 64 2019-01-31
En ny regional planering 2018/19:16 44 2018-11-14
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 155, 157, 159 2018-10-16
Politik för gestaltad livsmiljö 2017/18:118 15 2018-05-24
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 2017/18:107 8 2018-05-02
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 2018-04-11
Hyresrätt 2017/18:81 20, 22, 24, 26, 28 2018-03-08
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande 2017/18:23 12 2017-10-25
Avlägsnande - en ny form av särskild handräckning 2016/17:112 5, 7, 9 2017-05-17
Fler steg för en effektivare plan- och bygglag 2016/17:112 36 2017-05-17
Bostadspolitik och Planering och byggande 2016/17:100 74, 76, 78, 80, 82, 92, 94 2017-04-26
Tidsbegränsande bygglov för bostäder 2016/17:92 49 2017-04-05
Insolvens- och utsökningsrätt 2016/17:76 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161 2017-03-01
En ny lag om personnamn 2016/17:25 11 2016-11-09
Svar på interpellation 2015/16:602 om regeringens bostadsprioritering 2015/16:113 31, 34 2016-05-27
Revisorer och revision 2015/16:107 32 2016-05-18
(forts. från § 13) Hyresrätt m.m. (forts. CU14) 2015/16:85 114, 116 2016-03-23
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser 2015/16:74 171, 173, 175, 177, 179 2016-03-03
Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin 2015/16:29 24, 26, 28 2015-11-18
Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller 2015/16:21 42, 44, 46, 48, 50 2015-11-04
Förenklingar i anläggningslagen 2014/15:108 44, 46, 48, 50, 52 2015-06-03
Ledningsrätt i tomträtt 2014/15:108 55, 57, 59 2015-06-03
Planering och byggande 2014/15:94 34, 36, 49, 49, 24, 26, 13, 15, 17, 19, 21 2015-04-29
Utbildning och universitetsforskning 2014/15:42 110, 118, 120 2014-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 347 2014-11-12

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Emma Hult

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.