Emma Nohrén

Bio(alpha)

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Politiker finns i alla typer av politiska system, såväl i demokratier, som enpartidiktaturer, eller auktoritära regimer som saknar politiska partier i vanlig bemärkelse. Politiker i maktställning kan således ha erövrat makten såväl genom allmänna val, som personliga utnämningar, revolutioner, statskupper, eller för den delen genom arv. I demokratiska flerpartisystem finns i praktiken alltid någon form av politisk opposition representerad i den lagstiftande församlingen, men även de utan någon form av representation eller något betydande inflytande är politiker, om de strävar efter att nå den politiska makten.
Företrädare för olika intresseorganisationer, PR-konsulter eller lobbyister anlitade av dessa, ledarskribenter eller företrädare för tankesmedjor, uppfattas vanligtvis inte som politiker trots att de kanske sysslar yrkesmässigt med åsiktsbildning. Inte heller offentliga ämbetsmän uppfattas som politiker, trots att de kan inneha betydande maktbefogenheter och även utöva inflytande på opinionen under vissa omständigheter, exempelvis som chefer för statliga ämbetsverk.
Att utöva någon av dessa roller och samtidigt agera som företrädare för ett politiskt parti skulle till och med kunna uppfattas som intresse- eller lojalitetskonflikter gentemot uppdragsgivarna, och är på det sättet också ovanligt. Däremot är det inte lika ovanligt att efter en avslutad politisk karriär finna före detta politiker i dessa närliggande sektorer, eller att politiska kandidater rekryteras därifrån likaväl som att detta sker från andra områden i samhället.
Ordet politiker kan härledas från gammalgrekiskans πολιτεια (politeía), πόλις (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsskick eller "det som rör staten".
Artikeln innehåller material från wikipedia Politiker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Livsmedelspolitik 2022/23:125 6, 8, 10, 12, 14 2023-06-15
Skogspolitik 2022/23:111 53, 55, 57, 63, 65 2023-05-24
(forts. från § 11) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU13) 2022/23:106 103, 105, 112, 114, 103, 105, 112, 114, 103, 105, 112, 114 2023-05-10
Fiskeripolitik 2022/23:106 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 19, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 119, 121, 123, 125, 127, 123, 125, 127, 129, 131, 137, 139 2023-05-10
Övergripande miljöfrågor 2022/23:106 79, 81, 83, 79, 81, 83, 96, 98, 100, 79, 81, 83 2023-05-10
Statsministerns frågestund 2022/23:88 59, 59 2023-04-13
Jakt och viltvård 2022/23:84 129, 140, 142, 164, 166, 129, 119, 140, 88, 142, 93, 95, 164, 18, 166, 20, 22, 24, 26, 8, 10, 12 2023-03-30
Cirkulär ekonomi 2022/23:79 226, 228, 230, 226, 228, 230 2023-03-22
Jordbrukspolitik 2022/23:79 254, 256, 258, 266, 268, 254, 256, 258, 266, 268 2023-03-22
Kemikaliepolitik 2022/23:72 42, 182, 184, 186, 42, 113 2023-03-09
Vattenvård 2022/23:72 1, 17, 19, 33, 35, 171, 132, 1, 17, 19, 85, 33, 35 2023-03-09
(forts. från § 11) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 126, 128, 130, 132, 134, 144, 146, 126, 128, 130, 132, 134, 144, 146 2022-12-20
(forts. från § 13) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 167, 169, 189, 191, 167, 169, 189, 191 2022-12-20
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2022/23:40 110, 110 2022-12-16
Politiken för global utveckling (PGU) 2017/18:133 56, 58, 60 2018-06-15
Ny djurskyddslag 2017/18:132 39, 41, 43 2018-06-14
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 4, 6, 8 2018-06-05
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2017/18:123 137 2018-05-31
Avfall och kretslopp 2017/18:104 66, 68, 70, 73, 75 2018-04-25
Utrikespolitisk debatt 2017/18:72 127 2018-02-14
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2017/18:51 30 2017-12-15
(forts. från § 7) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2017/18:48 95 2017-12-12
Kommissionens arbetsprogram 2018 2017/18:45 3 2017-12-07
Internationellt bistånd 2017/18:44 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121 2017-12-06
Miljöbedömningar 2017/18:23 14 2017-10-25
Djurskydd 2016/17:93 19, 21, 23 2017-04-06
Biologisk mångfald 2016/17:80 75, 77, 79 2017-03-15
Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2016/17:77 19, 21, 23 2017-03-02
Giftfri vardag 2016/17:72 125 2017-02-22
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 66 2016-10-26
(forts. från § 5) Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. (forts. MJU18) 2015/16:121 124 2016-06-16
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. 2015/16:121 19 2016-06-16
(forts. från § 8) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 109, 111, 113 2016-04-21
Svar på interpellationerna 2015/16:409, 439 och 443 om förändring i jaktförordningen 2015/16:86 43, 48 2016-04-05
Landsbygdspolitik 2015/16:73 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 92, 94, 96, 98, 100, 62 2016-03-02
Frågestund 2015/16:56 75, 72, 65, 77, 74, 67, 73, 75, 72, 74, 79, 81, 26, 28, 59, 61, 64, 66, 58, 60 2016-01-21
Svar på interpellationerna 2015/16:207 och 210 om varg 2015/16:56 4, 8 2016-01-21
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 179, 196, 198 2015-12-15
Svar på interpellation 2015/16:197 om åtgärder mot vargattacker 2015/16:44 26, 29 2015-12-11
Svar på interpellationerna 2015/16:136 och 145 om skydds- och licensjakt 2015/16:44 17, 20 2015-12-11
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 162 2015-12-02
Svar på interpellation 2015/16:11 om hur hela Sverige ska leva 2015/16:11 4, 8 2015-10-02
Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet 2014/15:85 5, 13, 21 2015-04-14
Svar på interpellation 2014/15:263 om vargpolitiken 2014/15:65 15, 24 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:241 om Djuromsorgsprogrammet för grisar 2014/15:60 17, 20 2015-02-13
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2014/15:41 262, 264, 266, 37, 39, 115, 117, 299, 119, 217, 301, 121, 123, 221, 125, 223, 127, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 67, 241, 69, 71, 73, 75, 115, 77, 117, 79, 119, 121, 123, 125, 127 2014-12-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Emma Nohrén

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.