Emma Wallrup

Bio

Emma Maria Wallrup, född 23 juli 1971 i Sundbybergs församling i Stockholms län, är en svensk politiker (tidigare vänsterpartist), som var ordinarie riksdagsledamot för Vänsterpartiet 2014–2018 (även ersättare 2012), invald för Uppsala läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Emma Wallrup, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1578 (58.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
541 (20.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
306 (11.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
256 (9.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Emma röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Emma röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2014-10-142017-04-25
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-142018-06-07
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-06-07
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-06-07
Riksdagsledamot2014-09-292018-06-07
SuppleantEU-nämnden2014-07-012014-10-07
LedamotSkatteutskottet2014-07-012014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-07-012014-09-29
Riksdagsledamot2014-07-012014-09-29
Extra suppleantEU-nämnden2012-01-182012-04-09
Extra suppleantFinansutskottet2012-01-182012-04-09
Extra suppleantSkatteutskottet2012-01-182012-04-09
Extra suppleantMiljö- och jordbruksutskottet2012-01-182012-04-09
ErsättareJacob Johnson2012-01-182012-04-09

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Yrkestrafik och beställaransvar 2017/18:117 107 2018-05-23
Svar på interpellationerna 2017/18:485 och 503 om förnybar energi på Gotland 2017/18:109 17, 20, 23 2018-05-04
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 22, 24, 26, 90 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:491 om färdtjänst 2017/18:103 11, 13, 15 2018-04-24
It-politik 2017/18:93 35 2018-03-28
(forts. från § 9) Luftfart (forts. TU10) 2017/18:89 125, 127, 129 2018-03-22
Svar på interpellation 2017/18:412 om Sveriges klimatmål 2017/18:83 105, 107, 109 2018-03-13
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2017/18:76 64, 66, 68, 156 2018-02-28
Några frågor om alkolås 2017/18:68 2 2018-02-07
Svar på interpellation 2017/18:296 om mer kollektivtrafik för pengarna 2017/18:61 2, 4, 6 2018-01-25
Svar på interpellation 2017/18:297 om en fossilfri fordonsflotta 2017/18:61 9, 11, 13 2018-01-25
Postfrågor 2017/18:60 53, 55, 57 2018-01-24
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet 2017/18:56 144 2018-01-17
Frågestund 2017/18:20 40, 42, 59, 61, 56, 58, 74, 76, 76, 78, 33, 92, 35, 94, 94, 96 2017-10-19
Svar på interpellation 2016/17:600 om klimatråd om hållbart resande 2017/18:4 158, 160, 162 2017-09-14
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 137, 139, 141, 143 2017-06-15
(forts. från § 6) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 104 2017-06-01
Väg- och fordonsfrågor 2016/17:101 155, 157, 159, 161, 163 2017-04-27
Yrkestrafik och taxi 2016/17:96 42, 64, 66, 68, 3, 78, 80, 82 2017-04-19
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 156, 158, 160 2017-03-16
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur 2016/17:76 94 2017-03-01
It- och postfrågor 2016/17:72 69, 71, 73, 159 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:211 om åtgärder mot illegal yrkestrafik 2016/17:62 9, 11, 13 2017-01-27
Svar på interpellation 2016/17:130 om underhållsbristen på järnvägen 2016/17:48 116, 112, 114 2016-12-16
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 91 2016-12-12
Kommunikationer 2016/17:44 48, 50, 52, 164, 166, 168, 170, 172, 43, 55, 57, 58, 60, 62 2016-12-12
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 2016/17:37 183 2016-11-30
Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2016/17:21 86 2016-10-26
Sjöfartsfrågor 2015/16:120 240, 106, 108, 110 2016-06-15
En luftfartsstrategi för Europa 2015/16:116 166, 168, 170 2016-06-09
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 204 2016-06-09
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 136 2016-05-26
Svar på interpellation 2015/16:624 om hållbar utveckling i infrastrukturplaneringen 2015/16:110 111, 113, 115 2016-05-24
It-politiska frågor 2015/16:108 20, 22, 24, 26, 28 2016-05-19
Trafiksäkerhet 2015/16:95 117, 41, 84 2016-04-20
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 18 2016-04-13
Fordons- och vägtrafikfrågor 2015/16:91 31, 191, 193, 195 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:463 om infrastrukturplanering mot klimatmål 2015/16:80 100, 102, 104 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:396 om återreglering av järnvägsunderhållet 2015/16:72 162, 164, 166 2016-03-01
Kommissionens arbetsprogram 2016 2015/16:65 1, 19 2016-02-10
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar 2015/16:65 20 2016-02-10
Cykelfrågor 2015/16:62 76, 44, 46, 48, 148 2016-02-03
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 61, 63, 65, 69, 71 2016-02-03
Skatt, tull och exekution 2015/16:47 102, 104, 106 2015-12-16
Svar på interpellation 2015/16:127 om fusk och utnyttjande i åkeribranschen 2015/16:35 4, 8 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:192 om grönare sjöfart 2015/16:35 13, 15, 17 2015-11-27
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:129 om järnvägsunderhåll i hela Sverige 2015/16:24 66 2015-11-10
Svar på interpellation 2015/16:129 om järnvägsunderhåll i hela Sverige 2015/16:24 62, 64 2015-11-10
Ändring i lagen om flygplatsavgifter 2015/16:17 23 2015-10-21
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 95 2015-05-28
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 113, 115 2015-05-28
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2014/15:93 24, 26 2015-04-28
Skatteförfarande och folkbokföring 2014/15:90 6, 8, 10 2015-04-22
Infrastrukturplanering 2014/15:86 161, 163, 165, 167, 169 2015-04-15
(forts. från § 6) Skogspolitik (forts. MJU11) 2014/15:79 96, 98, 100, 102 2015-03-26
Luftfartsfrågor 2014/15:78 3, 73, 25, 27 2015-03-25
Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet 2014/15:78 58 2015-03-25
Mervärdesskatt 2014/15:74 153 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:261 om Förbifart Stockholms planläggning av tunnlar 2014/15:65 113, 115, 117 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:142 om försämringar i tågtrafiken mellan Sandviken och Stockholm 2014/15:33 28, 30, 32 2014-12-05
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 115 2014-12-03
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 64 2014-11-26
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 84 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 79 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:71 om bygget av Norrbotniabanan 2014/15:21 15, 20 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:25 om återreglerat järnvägssystem 2014/15:15 77, 83, 89 2014-11-04
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 21, 19, 23 2012-03-28
Allmänna motioner om punktskatter protokoll 39, 67, 69 2012-03-28
Skogspolitik protokoll 92, 94, 96, 28 2012-03-21
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 121, 125, 127 2012-03-15
Allmänna motioner om skatteförfarande och folkbokföring protokoll 146, 137, 144 2012-03-15
Sveriges självförsörjningsgrad protokoll 39, 37 2012-03-01
(forts. från 11 §) Riksrevisionens rapport om skattebefrielse för biodrivmedel (forts. SkU5) protokoll 127, 133, 135 2012-02-22
Havsmiljö m.m. protokoll 108 2012-01-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Emma Wallrup

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.