Eric Westroth

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1052 (32.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
667 (20.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
373 (11.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1121 (34.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Eric röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Eric röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-10-122026-09-21
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2022-10-112026-10-11
LedamotSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotSkatteutskottet2019-10-252022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotSkatteutskottet2018-10-022019-10-25
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen 2022/23:115 62 2023-05-30
Företag, kapital och fastighet 2022/23:107 169, 169 2023-05-11
Ny mervärdesskattelag 2022/23:93 3, 3 2023-04-20
Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning 2022/23:83 23, 23 2023-03-29
BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning 2022/23:14 138, 138, 138 2022-10-26
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 48, 48, 48 2022-06-15
Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2021/22:127 9, 9 2022-06-09
Punktskatt 2021/22:100 2, 2, 2 2022-04-21
Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet 2021/22:99 43, 43 2022-04-20
Sänkt energiskatt på bensin och diesel 2021/22:86 114, 114 2022-03-23
Svar på interpellation 2021/22:177 om ett förändrat reseavdrag 2021/22:61 135, 137, 139, 135, 137, 139 2022-01-28
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 227, 229, 231, 9, 227, 229, 231, 227, 229, 231, 9 2021-12-09
Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022 2021/22:12 48, 50, 52, 48, 50, 52 2021-09-29
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:132 21, 21 2021-06-02
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer 2020/21:123 54, 60, 62, 54, 60, 62 2021-05-19
Svar på interpellationerna 2020/21:414, 416, 422, 423 och 462 om plastpåseskatten 2020/21:85 25, 29, 25, 33, 29, 33, 25, 29, 33, 25, 29, 33 2021-02-26
(forts. från § 7) Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet (forts. SkU16) 2020/21:84 96, 98, 96, 115, 98, 117, 115, 117 2021-02-25
Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus-malus-systemet 2020/21:84 18, 18 2021-02-25
Frågestund 2020/21:68 104, 112, 68, 84, 95, 68, 88, 112, 104, 26, 28, 84, 88, 26, 28, 94, 84, 95 2021-01-21
Svar på interpellationerna 2020/21:222 och 223 om skatten på avfallsförbränning 2020/21:62 34, 37, 40, 34, 37, 40 2021-01-12
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 99, 99 2020-11-25
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 50, 50 2020-10-21
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 48, 50, 52, 59, 61, 48, 50, 52, 59, 61 2019-12-04
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 92, 92 2019-11-27
Beskattning av uthyrning av vårdpersonal 2018/19:107 171, 173, 175, 171, 173, 175 2019-06-18
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 2018/19:96 88 2019-05-28
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 98 2019-05-15
Skatteförfarande och folkbokföring 2018/19:68 132 2019-03-27
Höjda och miljödifferentierade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet 2018/19:64 15 2019-03-13
Mervärdesskatt 2018/19:64 34 2019-03-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 152 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eric Westroth

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.