Erik Åsbrink

Bio

Erik Åsbrink, född 1 februari 1947 i Enskede församling i Stockholms stad, är en svensk civilekonom, politiker (socialdemokrat) och ämbetsman. Han var Sveriges biträdande finansminister 1990–1991 och finansminister 1996–1999.
Artikeln innehåller material från wikipedia Erik Åsbrink, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot1999-06-171999-09-14
RiksdagsledamotAgneta Brendt 1998-10-05 - 1999-04-12, Kenth Högström 1999-04-13 - 1999-06-161998-10-051999-06-16
Riksdagsledamot1996-03-221998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 1998/99:102 om rättsosäkerheten i beskattningen snabbprotokoll 1, 5, 3 1999-02-11
Svar på interpellation 1998/99:108 om in- formation om utländska spel och lotterier snabbprotokoll 13, 9, 11, 7 1999-02-11
Svar på interpellation 1998/99:112 om F- skattsedel snabbprotokoll 5, 3, 1 1999-02-09
Frågestund snabbprotokoll 33, 90, 49, 66, 57, 38, 65, 43, 37, 31, 51, 108, 42, 101, 96, 110, 31, 41, 89, 7, 46, 29, 92, 7, 124, 41, 84, 40, 150, 19, 21, 46, 93, 15, 66, 98, 3, 65, 49, 79, 31, 55, 5, 95, 38, 83, 25, 35, 62, 33, 107, 45, 98, 42, 23, 43, 67, 55, 74, 5, 45, 21, 51, 56, 13, 26, 15, 67, 35, 99, 75, 86, 81, 77, 28, 33, 29, 47, 40, 72, 100, 82, 97, 63, 105, 51, 44, 61, 3, 43, 63, 53, 5, 92, 44, 31, 70, 3, 43, 103, 36, 45, 108, 61, 17, 106, 77, 91, 9, 101, 47, 105, 64, 57, 53, 41, 59, 110, 72, 58, 34, 55, 82, 103, 83, 84, 47, 51, 84, 58, 49, 93, 3, 91, 40, 79, 96, 45, 19, 25, 65, 122, 40, 37, 39, 75, 68, 85, 97, 59, 74, 47, 11, 95, 91, 67, 53, 93, 74, 76, 44, 60, 102, 7, 42, 53, 27, 5, 109, 86, 60 1999-02-04
Svar på interpellation 1998/99:75 om mom- sen på spelarköp snabbprotokoll 3, 5 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:82 om kasi- non snabbprotokoll 10, 7 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:83 om salu- förandet av svenska lotterier utomlands snabbprotokoll 19, 13, 15, 17 1999-02-02
Svar på interpellation 1998/99:50 om mil- jökrav vid upphandling snabbprotokoll 1, 9, 4, 7 1999-01-19
Svar på interpellation 1998/99:80 om kul- turmoms för nöjesparker snabbprotokoll 10, 14, 12 1999-01-19
Svar på interpellation 1998/99:26 om Stockholmsbörsen snabbprotokoll 1, 5, 7, 3 1998-12-07
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 69, 51, 59, 55, 57, 67, 65, 53, 63, 73, 71, 61 1998-12-02
Svar på interpellation 1998/99:8 om spritsmuggling via turistbussar snabbprotokoll 5, 7, 1, 3 1998-11-13
Debatt med anledning av budgetpropositionen snabbprotokoll 28, 22, 18, 14, 20, 45, 12, 3, 16, 10, 24, 26 1998-10-13
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 62, 73, 68, 79, 70, 56, 58, 64, 66, 75, 77, 60 1998-06-09
Svar på interpellation 1997/98:281 om of- fentlig upphandling snabbprotokoll 85, 91, 87, 89 1998-05-26
Information från regeringen om EMU- besluten den 1 och 2 maj 1998 snabbprotokoll 135, 141, 155, 167, 143, 177, 161, 137, 175, 157, 159, 151, 153, 165, 171, 139, 149, 147, 163, 145, 169, 173 1998-05-07
Svar på interpellation 1997/98:253 om in- ternationella kasinon snabbprotokoll 12, 8, 14, 10 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:266 om Hy- undai snabbprotokoll 21, 15, 17, 19 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:268 om statskassan och EMU snabbprotokoll 31, 29, 22, 24, 26 1998-05-05
Svar på interpellation 1997/98:296 om in- komstskillnaderna snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 1998-05-05
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 21, 25, 13, 17, 11, 19, 31, 29, 23, 15, 9, 27, 1 1998-04-14
Svar på interpellation 1997/98:109 om sta- tens insatser och kostnader för sekelskiftesom- snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 1998-02-10
Svar på interpellationerna 1997/98:115 och 143 om Asienkrisen snabbprotokoll 15, 21, 8, 24 1998-02-05
(forts. från 1 §) Sverige och den ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU9) snabbprotokoll 157, 155, 166, 163, 159, 168, 153, 161 1997-12-04
Sverige och den ekonomiska och monetära unionen snabbprotokoll 69, 63, 71, 65, 67 1997-12-04
Svar på interpellation 1997/98:34 om Svenska Bilimporten AB snabbprotokoll 19, 15, 17, 21 1997-11-04
Överlämnande av budgetpropositionen snabbprotokoll 10, 22, 28, 22, 18, 24, 30, 10, 12, 14, 8, 20, 2, 26, 24, 41, 20, 32, 14, 32, 45, 28, 16, 18, 30, 26, 1, 12, 16 1997-09-19
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 67, 71, 75, 69, 65, 5, 79, 73, 63, 61, 3, 59, 77 1997-06-11
Aktuell debatt: Sveriges förhållande till EMU snabbprotokoll 2, 16, 9, 18 1997-06-05
Svar på interpellation 1996/97:254 om OS- lotteriet snabbprotokoll 9, 6, 2, 11 1997-04-17
Överlämnande av vårpropositionen snabbprotokoll 19, 25, 21, 13, 9, 11, 2, 43, 27, 23, 29, 36, 34, 17, 15 1997-04-15
Svar på interpellation 1996/97:224 om re- geringens förslag till nedskärningar m.m. snabbprotokoll 27, 25, 29, 23 1997-04-08
Svar på interpellation 1996/97:235 om sta- tens kostnader för sekelskiftesomställningen snabbprotokoll 30, 36, 32, 34 1997-04-08
Svar på interpellation 1996/97:245 om åt- gärder mot valutaspekulation snabbprotokoll 37, 41, 43, 39 1997-04-08
Svar på interpellation 1996/97:177 om mil- jömålet i konvergensprogrammet snabbprotokoll 27, 25, 23, 21 1997-03-11
Svar på interpellation 1996/97:216 om sys- selsättningspolitiken snabbprotokoll 18, 14, 20, 9 1997-03-11
Svar på interpellation 1996/97:155 om eko- nomisk frihet snabbprotokoll 9, 13, 5, 1 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:168 om ekologisk ekonomi snabbprotokoll 19, 14, 24, 30 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:173 om an- ställningstryggheten för statligt anställda snabbprotokoll 31, 40, 36, 33 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:150 om växelkurspolitiken snabbprotokoll 33, 25, 28, 31 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:118 om häst- sporten snabbprotokoll 2, 6, 4, 8 1997-02-06
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 74, 84, 54, 56, 52, 68, 62, 78, 82, 58, 72, 66, 88, 60, 72, 90, 80, 76, 64, 70, 86, 70 1996-11-21
EMU-debatt snabbprotokoll 30, 28, 1, 38, 26, 43, 36, 24, 33, 40 1996-11-06
Svar på interpellation 1996/97:6 om löne- bildningen snabbprotokoll 22, 14, 24, 18 1996-10-08
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 53, 59, 57, 55, 61, 51, 71, 63, 65, 49, 47, 67 1996-07-12
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 144, 146, 141 1996-06-11
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 4, 26, 18, 36, 1, 22, 6, 16, 28, 34, 30, 32, 20, 8, 24, 14, 10, 12 1996-06-11
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, snabbprotokoll 106, 104, 121, 114, 110, 108, 117, 119, 112 1996-06-11
Svar på interpellation 1995/96:160 om ett växande Sverige snabbprotokoll 8, 11, 5, 1 1996-05-20
Svar på interpellation 1995/96:167 om en gemensam valuta och centralbank snabbprotokoll 12, 15, 18, 20 1996-05-20
Svar på interpellation 1995/96:190 om marknadsekonomins utveckling snabbprotokoll 24, 21, 29, 27 1996-05-20
Svar på interpellation 1995/96:202 om EU och travhästsporten snabbprotokoll 30, 36, 32, 34 1996-05-20
Remissdebatt snabbprotokoll 26, 32, 13, 28, 30, 9, 11, 15, 37, 35, 24 1996-04-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Erik Åsbrink

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.