Erik Ezelius

Bio

John Erik Ezelius, född 15 december 1986 i Tidaholm i Skaraborgs län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018 (dessförinnan tjänstgörande talmansersättare 2014–2015 och 2016–2018), invald för Västra Götalands läns östra valkrets, och var ordförande i skatteutskottet under en period 2022. Han är bror till Kajsa Ezelius.
Artikeln innehåller material från wikipedia Erik Ezelius, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1701 (52.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
219 (6.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
6 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1287 (40.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-05-152026-09-21
RiksdagsledamotMarcus Andersson 2022-11-14 - 2023-05-14 Föräldraledighet2022-11-142023-05-14
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-10-19
Riksdagsledamot2022-09-262022-11-13
OrdförandeSkatteutskottet2022-06-162022-09-26
LedamotSkatteutskottet2022-06-102022-06-16
LedamotKrigsdelegationen2022-06-102022-10-09
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-02-042022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-12-202022-06-10
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotLedamotsrådet2019-03-272022-10-10
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-02-152022-02-02
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2019-02-072022-09-26
LedamotValberedningen2019-02-072022-09-26
LedamotRiksdagsstyrelsen2019-02-072022-10-02
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-03-13
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022021-12-20
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022019-02-15
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
KvittningspersonSocialdemokraterna2017-03-142019-02-27
SuppleantEU-nämnden2016-02-022018-10-02
TalmansersättareUrban Ahlin2016-01-012018-09-24
TalmansersättareUrban Ahlin Föräldraledighet2015-10-122015-12-31
SuppleantKulturutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
TalmansersättareUrban Ahlin2014-09-292015-10-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 10, 22, 10, 22 2020-12-07
Granskningsbetänkande 2018/19:106 9, 9 2019-06-17
Statsministerns frågestund 2018/19:94 61, 82 2019-05-16
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2018/19:42 12 2019-01-23
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2018/19:42 1 2019-01-23
EU-arbetet i riksdagen 2018/19:16 11 2018-11-14
Frågestund 2017/18:65 95, 97, 48, 50, 106, 108, 112 2018-02-01
Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet 2016/17:76 72, 74, 76 2017-03-01
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning 2016/17:40 62, 64, 66 2016-12-06
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet 2015/16:111 3, 5 2016-05-25
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) 2015/16:103 161, 163, 165, 167, 169 2016-05-11
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2015/16:95 167 2016-04-20
Svar på interpellation 2014/15:414 om välfärdens kärna 2014/15:98 24, 29 2015-05-08
Svar på interpellationerna 2014/15:33 och 108 om effekter av särskild löneskatt för äldre 2014/15:29 44, 50 2014-11-28

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Erik Ezelius

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.