Erik Ottoson

Bio

Erik Åke Filip Ottoson, född 17 december 1989 i Huddinge, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2015, invald för Stockholms läns valkrets. Han är vice ordförande i konstitutionsutskottet, ledamot i krigsdelegationen samt suppleant i EU-nämnden.
Artikeln innehåller material från wikipedia Erik Ottoson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1186 (37.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
588 (18.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
250 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1111 (35.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2022-12-142026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
Personlig ersättareDomarnämnden2022-11-112022-12-31
Vice ordförandeKonstitutionsutskottet2022-10-252026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-202022-10-25
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042022-11-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042022-10-20
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2021-02-012022-09-26
RiksdagsledamotRichard Herrey 2020-12-08 - 2021-01-31 Föräldraledighet2020-12-082021-01-31
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-06-172022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-02-132022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-10-04
LedamotKonstitutionsutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242020-12-07
SuppleantCivilutskottet2017-05-182018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2015-02-052018-09-24
Riksdagsledamot2015-01-202018-09-24
StatsrådsersättareEwa Björling2014-09-292014-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utredning om stödet till den politiska beslutsprocessen och ledamotskapet i riksdagen 2022/23:129 4 2023-06-21
Översyn av JO-ämbetet 2022/23:129 2 2023-06-21
Minoritetsfrågor 2022/23:106 24, 24, 24 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 8, 8, 8 2023-05-10
Riksdagens arbetsformer m.m. 2022/23:83 33, 33 2023-03-29
Rikets styrelse 2022/23:38 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 50 2022-12-14
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 112, 112 2022-11-16
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137, 119, 121, 129, 131, 133, 135, 137 2022-11-16
(forts. från § 6) Granskningsbetänkande (forts. KU20) 2021/22:130 39, 39 2022-06-14
Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik 2021/22:125 20, 20 2022-06-07
Frågestund 2021/22:123 65, 67, 69, 123, 111, 113, 66, 86, 68, 95, 97, 81, 86, 39, 41, 81, 118, 86, 65, 82, 84, 119, 60, 121, 62 2022-06-02
Riksdagen under coronapandemin 2020 2021/22:122 43, 43 2022-06-01
Kommunala och regionala frågor 2021/22:117 3, 3 2022-05-19
Val och beslut i kommuner och regioner 2021/22:117 1, 1 2022-05-19
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten 2021/22:111 5, 5 2022-05-11
Offentlighet, sekretess och integritet 2021/22:99 1, 1, 1, 1 2022-04-20
Rätt till ledighet för politiska uppdrag på lokal och regional nivå i ett annat land 2021/22:59 118, 118 2022-01-26
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 119, 119 2022-01-26
Förstärkt skydd för väljare vid röstmottagning 2021/22:46 1, 7, 9, 1, 7, 9, 1, 7, 9 2021-12-15
Svar på interpellation 2021/22:29 om vårjakt på råbock i hela landet 2021/22:17 11, 13, 15, 11, 13, 15 2021-10-19
Granskningsbetänkande 2020/21:140 20, 22, 1, 9, 11, 10, 15, 15, 10, 15, 15 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 20, 22 2021-06-14
Svar på interpellation 2020/21:734 om åtgärder för ökad trafiksäkerhet för jakthundar 2020/21:130 44, 46, 48, 44, 46, 48 2021-05-31
Offentlig förvaltning 2020/21:91 10, 10 2021-03-10
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 12 2020-12-07
Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling 2020/21:33 6, 6 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 58, 58 2020-11-11
En moderniserad radio- och tv-lag 2020/21:25 4, 4 2020-10-21
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 154, 154 2020-06-10
Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet 2019/20:120 4, 4 2020-05-13
Sekretess till skydd för enskilda som lämnat stödförklaringar enligt EU:s nya förordning om det europeiska medborgarinitiativet 2019/20:120 9, 9 2020-05-13
Vattenvård 2019/20:88 77 2020-03-18
Svar på interpellation 2019/20:277 om isolering och långa häktningstider 2019/20:68 6, 2, 4, 6, 2, 4 2020-02-04
En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning 2019/20:35 44, 44 2019-11-20
Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna 2018/19:64 83 2019-03-13
Allmänna helgdagar m.m. 2018/19:56 3 2019-02-27
Trossamfund och begravningsfrågor 2018/19:56 4 2019-02-27
Svar på interpellation 2018/19:58 om en nationell drönarstrategi 2018/19:55 18, 20, 22 2019-02-26
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2018/19:42 15 2019-01-23
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2018/19:42 2, 19, 19 2019-01-23
EU-arbetet i riksdagen 2018/19:16 12 2018-11-14
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 23, 25, 11, 13, 15 2018-05-02
It-politik 2017/18:93 33, 43, 45, 60, 62 2018-03-28
Svar på interpellation 2017/18:292 om uppföljning av kollektivtrafiklagen 2017/18:67 72, 74, 76 2018-02-06
Cykelfrågor 2017/18:60 21 2018-01-24
Postfrågor 2017/18:60 50, 61, 63, 70, 72 2018-01-24
Svar på interpellation 2017/18:52 om Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar 2017/18:26 74, 76, 78 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:27 om falsklarm med VMA i Stockholms län 2017/18:25 23, 25, 27 2017-10-27
Svar på interpellation 2017/18:28 om öppna data i stat, landsting och kommuner 2017/18:25 37, 39 2017-10-27
Svar på interpellation 2017/18:29 om jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor 2017/18:25 30, 32, 34 2017-10-27
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 77, 80 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:26 om ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken 2017/18:22 67, 69, 71 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:30 om en nationell drönarstrategi 2017/18:22 74 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:32 om Arlandas roll som hubb i norra Europa 2017/18:22 83, 85, 87 2017-10-24
Svar på interpellation 2017/18:33 om Tvärförbindelse Södertörn 2017/18:22 91, 94, 97 2017-10-24
Svar på interpellation 2016/17:529 om öppna data 2016/17:122 16, 18, 20 2017-06-09
Svar på interpellation 2016/17:513 om Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin 2016/17:119 51, 53, 55 2017-06-02
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2016/17:118 157 2017-06-01
Svar på interpellation 2016/17:441 om Centralbron i Stockholm 2016/17:103 109, 111, 113 2017-05-02
Svar på interpellation 2016/17:326 om lagstiftningen runt drönare 2016/17:94 9, 11, 13 2017-04-07
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 172 2017-03-16
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur 2016/17:76 92, 102, 104 2017-03-01
Svar på interpellation 2016/17:228 om digitaliseringspolitiken 2016/17:74 68, 70, 72 2017-02-24
It- och postfrågor 2016/17:72 66, 70, 72, 77, 79, 156, 166, 168 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:249 om höghastighetståg 2016/17:67 74, 76, 78 2017-02-14
Kommunikationer 2016/17:44 70, 72, 74 2016-12-12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen 2016/17:37 78 2016-11-30
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster 2016/17:37 185 2016-11-30
Svar på interpellation 2016/17:17 om dataroaming inom EU 2016/17:19 60, 62, 64 2016-10-21
Svar på interpellationerna 2016/17:16 och 18 om 700-megahertzbandet 2016/17:19 53, 55, 57 2016-10-21
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 130, 132, 134 2016-05-26
It-politiska frågor 2015/16:108 1, 11, 13, 16, 18, 25, 27 2016-05-19
Luftfartsfrågor 2015/16:103 80 2016-05-11
Statsministerns frågestund 2015/16:96 63, 61, 41 2016-04-21
Svar på interpellation 2015/16:513 om drönare som hotar den allmänna säkerheten 2015/16:90 59, 61, 63 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:460 om öppna data 2015/16:86 119, 121, 123 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:469 och 470 om övernattbefordran och det svenska portot 2015/16:84 112, 114, 116 2016-03-22
Svar på interpellation 2015/16:456 om kommunala wifi-nät 2015/16:80 118, 120, 122 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:459 om lastbilar som väger 90 ton 2015/16:80 93, 95, 97 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:438 om Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet 2015/16:76 73, 75, 77 2016-03-08
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 58, 62, 64 2016-02-03
Svar på interpellation 2015/16:269 om ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige 2015/16:58 42, 44, 46 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:277 om minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden 2015/16:58 65, 67, 69 2016-01-26
Svar på interpellation 2015/16:285 om regeringens råd för digitalisering 2015/16:54 25, 27, 29 2016-01-19
Svar på interpellation 2015/16:227 om kollektivtrafikens framtid 2015/16:44 124, 126, 128 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:215 om Bromma flygplats 2015/16:41 42, 44, 46 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:84 om lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet 2015/16:22 2, 4, 6 2015-11-05
Svar på interpellationerna 2015/16:85 och 94 om Tvärförbindelse Södertörn 2015/16:22 9, 11, 13 2015-11-05
Svar på interpellation 2014/15:715 om öppna data 2014/15:123 37, 39, 41 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:759 om moms på posttjänster 2014/15:123 16, 18, 20 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:760 om kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk 2014/15:123 23, 25, 27 2015-09-10
Svar på interpellation 2014/15:728 om autonoma fordon på svenska vägar 2014/15:122 119, 121, 123 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:663 om behovet av lagstiftning då antalet drönare ökar i det svenska luftrummet 2014/15:120 65, 67, 69 2015-06-23
(forts. från § 8) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 112, 114, 116, 118, 120, 123, 125 2015-05-28
Svar på interpellation 2014/15:510 om bredbandsutbyggnad på den svenska landsbygden 2014/15:97 170, 172, 174 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:514 om nedläggningshotet mot Bromma flygplats och konsekvenserna för Tvärbanans utbyggnad 2014/15:97 177, 179, 181 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:533 om robustheten i det svenska telenätet 2014/15:95 87, 89, 91 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:452 om Tvärförbindelse Södertörn 2014/15:92 27, 29, 32 2015-04-24
Svar på interpellation 2014/15:378 om tobaksdirektivet och det svenska snuset 2014/15:88 151, 154 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:329 om robustheten i det svenska telenätet 2014/15:73 28, 30, 32 2015-03-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Erik Ottoson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.