Erik Ullenhag

Bio

Erik Jörgen Carl Ullenhag, född 20 juli 1972 i Helga Trefaldighets församling i Uppsala, är en svensk politiker (liberal) som sedan september 2020 är Sveriges ambassadör i Israel. Från 2016–2020 var han Sveriges ambassadör i Jordanien. Han var integrationsminister i Fredrik Reinfeldts regering mellan 5 oktober 2010 och 3 oktober 2014. Ullenhag var 2010–2016 Liberalernas andre vice ordförande och har tidigare varit partisekreterare 2006–2010, riksdagsledamot 2002–2006, 2009–2010 och 2013–2016, samt ordförande i Liberala ungdomsförbundet 1997–1999.
Artikeln innehåller material från wikipedia Erik Ullenhag, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1769 (44.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1094 (27.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
298 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
828 (20.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Erik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Erik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
GruppledareLiberalerna2015-11-242016-06-07
SuppleantEU-nämnden2014-11-052016-08-25
LedamotFinansutskottet2014-10-072016-06-08
GruppledareFolkpartiet liberalerna2014-10-042015-11-24
Riksdagsledamot2014-10-042016-08-25
RiksdagsledamotAnna Steele 2013-01-23 - 2014-09-29, Karin Karlsbro 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
RiksdagsledamotAnna Steele 2013-01-23 - 2014-09-29 Statsråd2013-01-222014-09-29
StatsrådArbetsmarknadsdepartementet2010-10-062014-10-03
StatsrådsersättareJan Björklund2010-10-042010-10-05
SuppleantUtrikesutskottet2009-09-032010-10-04
Riksdagsledamot2009-07-142010-10-04
LedamotSocialutskottet2004-09-142006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-152004-09-13
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082004-09-13
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2015/16:96 47, 49, 56, 58, 39, 41, 41, 43, 50, 52 2016-04-21
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2015/16:91 65, 67, 100, 102, 122, 124, 130, 132, 134 2016-04-13
Svar på interpellation 2015/16:348 om ökade kostnader för slopande av bortre parentesen 2015/16:64 64, 66, 68 2016-02-09
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 28, 30, 32, 39, 41, 78, 80 2015-11-25
Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (S) 2015/16:16 8 2015-10-20
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2015/16:5 14, 16, 14, 16, 48, 50, 57, 49, 59, 51, 75, 77, 79, 81, 83, 75, 77, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 2015-09-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 46, 48, 4, 19, 21, 28, 30 2015-06-16
Svar på interpellation 2014/15:356 om kvinnors sysselsättning 2014/15:93 49, 52, 56 2015-04-28
Debatt med anledning av vårpropositionens och vårändringsbudgetens avlämnande 2014/15:86 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 66, 68, 101, 103, 123, 125 2015-04-15
Svar på interpellation 2014/15:353 om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 2014/15:77 10, 15, 19 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:324 om regeringens beslut att avbryta flytten av DO till Rinkeby-Tensta 2014/15:72 16, 18, 20 2015-03-13
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna 2014/15:31 34, 36, 38, 40, 42, 44, 70, 72, 83, 85, 96, 98, 32 2014-12-03
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:52 och 55 om regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år 2014/15:23 60 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:52 och 55 om regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år 2014/15:23 54, 56 2014-11-18
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 93, 99, 97, 95, 105, 89, 103, 101, 91 2014-06-23
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet snabbprotokoll 22, 18, 20 2014-05-28
Svar på interpellation 2013/14:405 om nya problem med etableringslotsar snabbprotokoll 99, 95, 97, 93 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:466 om nyanländas väg till bostad och egen försörjning snabbprotokoll 106, 104, 100, 102 2014-05-19
Etableringslotsarna snabbprotokoll 89, 91 2014-04-03
Lärlingsutbildning för nyanlända snabbprotokoll 53, 55 2014-04-03
Tvåårsregeln för utländska kvinnor som gift sig med svenska män snabbprotokoll 67, 65 2014-04-03
Bristande tillgänglighet som diskriminering snabbprotokoll 55, 57, 57, 55 2014-03-06
Lönediskriminering av kvinnor snabbprotokoll 91, 93 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:286 om kartläggning av afrofobin snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 2014-02-21
Det kommunala mottagandet av unga asylsökande snabbprotokoll 51, 49 2014-01-23
Kvaliteten på undervisningen i svenska för invandrare snabbprotokoll 57, 59 2014-01-23
Åtgärder mot tiggeri snabbprotokoll 61, 63 2014-01-23
Assistanshundar och tillgänglighet snabbprotokoll 61, 63 2013-12-05
Brist på tillgänglighet som diskriminering snabbprotokoll 31, 29 2013-12-05
Nyanländas inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 77, 75 2013-12-05
Skattesänkningar och satsningar på skolan snabbprotokoll 25, 27 2013-12-05
Skolresultaten och invandringen snabbprotokoll 39, 37 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:128 om problem med etableringslotsar snabbprotokoll 52, 50, 46, 48 2013-11-29
Svar på interpellation 2013/14:72 om handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige snabbprotokoll 56, 58, 54, 52 2013-11-19
Handlingsplan för arbetet för mänskliga rättigheter snabbprotokoll 65, 63 2013-10-24
Hatbrott snabbprotokoll 55, 57 2013-10-03
Etableringsreformen snabbprotokoll 59, 93, 57, 95, 15, 51, 17, 45, 47 2013-04-25
Tillgänglighet för funktionshindrade snabbprotokoll 49, 51 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:359 om nedläggning av Centrum för finska språket och kulturen vid Mälardalens högskola snabbprotokoll 82, 73, 66, 79 2013-04-23
Flyktingars inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 45, 47 2013-03-14
Arbetsmarknaden för nyanlända snabbprotokoll 63, 61 2013-02-14
Attityder till nyanlända snabbprotokoll 41, 43 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:216 om samma möjligheter för nyanlända kvinnor och män snabbprotokoll 131, 128, 134, 136 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:218 om utländska akademikers etablering på arbetsmarknaden snabbprotokoll 139, 142, 137, 145 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:219 om stöd till språkutveckling för nyanlända invandrare snabbprotokoll 150, 148, 146, 152 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:221 om övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd snabbprotokoll 155, 153, 160, 158 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:135 om företagens frihet kontra mänskliga rättigheter snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2012-12-10
Förslaget om etableringslotsar snabbprotokoll 48, 50 2012-12-06
RUT-avdrag för läxhjälp snabbprotokoll 77, 75 2012-12-06
Svar på interpellation 2012/13:28 om analfabetiska invandrare snabbprotokoll 24, 28, 26, 22 2012-11-16
Svar på interpellation 2012/13:63 om nyanlända kvinnor snabbprotokoll 33, 29, 31, 35 2012-11-16
Svar på interpellation 2012/13:73 om lön efter kön eller lön efter kompetens snabbprotokoll 38, 36, 40, 42 2012-11-16
Flyktingmottagandet snabbprotokoll 72, 70, 56, 54 2012-11-08
Integrationen av somalier snabbprotokoll 86, 88 2012-11-08
Främlingsfientlighet protokoll 85, 87, 47, 45 2012-05-10
Integrationsprojekt protokoll 43, 41 2012-05-10
Den ekonomiska situationen för utsatta grupper protokoll 53, 51 2012-04-19
Diskrimineringsombudsmannens uppdrag protokoll 77, 75 2012-04-19
Integrationspolitiken protokoll 47, 49 2012-04-19
Svar på interpellation 2011/12:245 om sysselsättningsgraden hos utrikes födda kvinnor protokoll 74, 70, 72, 68 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:97 om brist i tillgänglighet som grund för diskriminering protokoll 12, 16, 14, 18 2011-12-01
Svar på interpellation 2011/12:69 om sfi-bonusens fortsatta existens protokoll 1, 7, 3, 5 2011-11-25
Svar på interpellation 2011/12:78 om utrikesfödda kvinnors situation på arbetsmarknaden protokoll 81, 73, 79, 76 2011-11-18
Arbetsmarknaden för utrikesfödda kvinnor protokoll 87, 85 2011-11-10
Etableringslotsar protokoll 97 2011-11-10
Invandrares etablering på arbetsmarknaden protokoll 45, 47 2011-11-10
Svar på interpellation 2010/11:408 om regeringens opinionskampanj för mångkultur protokoll 100, 98, 102, 96 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:425 om invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden protokoll 107, 109, 105, 103 2011-06-17
Försäkringssystemet och integrering av invandrare protokoll 57, 59 2011-06-16
Svar på interpellation 2010/11:324 om etablering av nyanlända snabbprotokoll 12, 10, 8, 14 2011-05-20
Mottagning och integrering av nyanlända snabbprotokoll 39, 37 2011-05-05
Skattemedel till islamism snabbprotokoll 53, 55 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:162 om effektivisering av Diskrimineringsombudsmannen snabbprotokoll 106, 110, 104, 108 2011-02-10
Svar på interpellation 2010/11:150 om romernas situation i Sverige och EU snabbprotokoll 29, 17, 22, 27 2011-02-03
Vitbok om romernas situation i Sverige snabbprotokoll 72, 70 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:123 om Diskrimineringsombudsmannens jämställdhetspolitiska uppdrag snabbprotokoll 80, 76, 78, 82 2011-01-18
Den heltäckande slöjan snabbprotokoll 62, 58 2010-12-02
(forts. från 8 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU9) protokoll 103, 97, 95, 99, 93, 101 2010-03-11
Mellanöstern och Nordafrika protokoll 31 2010-03-11
Svar på interpellationerna 2005/06:342 och 440 om subventioner av speciallivsmedel protokoll 133, 127, 130 2006-06-08
Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre protokoll 63, 82, 84 2006-05-29
Svar på interpellation 2005/06:350 om forskning om Sveriges agerande under andra världskriget protokoll 25, 27, 23 2006-05-08
Rikssjukvård protokoll 13, 11, 15 2006-05-04
Svar på interpellation 2005/06:343 om fler ombud för psykiskt sjuka protokoll 15, 11, 13 2006-05-02
Hälso- och sjukvård protokoll 43, 11, 28, 41, 30 2006-04-28
Kubapolitiken protokoll 31, 33 2006-03-23
Svar på interpellation 2005/06:210 om äldres psykiska ohälsa protokoll 63, 65, 67 2006-02-24
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd protokoll 5 2006-02-22
Svar på interpellation 2005/06:184 om patientens rätt till kontinuitet och samordning protokoll 21, 17, 19 2006-01-31
Svar på interpellation 2005/06:164 om nationella handikapplanens mål protokoll 84, 88, 80 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:143 om bättre läkemedel för äldre protokoll 94, 96 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:144 om nedskärningshoten mot äldrevården protokoll 124, 120, 122 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:153 om Regeringskansliet och Handikappombudsmannen protokoll 2, 5, 7 2005-12-13
Svar på interpellation 2005/06:101 om tidigare och nya löften till landets äldre protokoll 51, 57, 54 2005-11-29
Svar på interpellationerna 2005/06:53, 55 och 56 om EU:s postdirektiv och försämringar i svensk postservice protokoll 23, 29, 35 2005-11-22
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor protokoll 120 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:40 om behovet av en cancerplan protokoll 27, 22 2005-11-15
Aktuell debatt: De äldres situation i Sverige protokoll 33, 40 2005-10-19
Sjukvård och sociala frågor protokoll 181, 183, 185 2005-10-13
Särskild debatt om den psykiatriska vården protokoll 17, 10, 3 2005-10-13
Svar på interpellation 2005/06:5 om förbättrat stöd till anhöriga protokoll 23, 17, 20 2005-10-11
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 83, 55, 28, 43, 30, 41, 57, 7, 85, 53 2004-12-09
Transplantationer räddar liv protokoll 179 2004-12-09
Särskild debatt om äldrevården protokoll 17, 10, 3 2004-11-17
Svar på interpellationerna 2004/05:72, 74 och 75 om den psykiatriska vården protokoll 147, 142 2004-11-11
Vissa ändringar i alkohollagen protokoll 144, 130, 142 2004-11-10
Svar på interpellation 2004/05:49 om svenska medborgare och Utrikesdepartementets agerande protokoll 27, 25, 22 2004-10-22
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. protokoll 314, 312, 303 2004-10-20
Svar på interpellationerna 2004/05:44 och 48 om Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet protokoll 69, 74, 64 2004-10-19
Svar på interpellationerna 2004/05:6, 7, 8, 9 och 10 om stopplagen protokoll 27, 20, 12 2004-10-12
Svar på interpellationerna 2003/04:517, 541 och 551 om rättssäkerheten för terroristanklagade protokoll 14, 8, 2 2004-06-15
(forts. från 7 §) Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. (forts. AU4) protokoll 92, 90 2004-05-13
Arbetstagarinflytande i europabolag och övrig arbetsrätt m.m. protokoll 11, 8, 13 2004-05-13
Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet protokoll 2, 4, 15, 6, 32, 53, 17, 34, 55 2004-05-12
Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från EU:s nya medlemsstater protokoll 74 2004-04-28
Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. protokoll 220, 201, 218, 206, 40, 204 2004-03-25
(forts. från 11 §) Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen (forts. SfU6) protokoll 139 2004-03-18
Svar på interpellation 2003/04:298 om regeringens skärpning av migrationspolitiken protokoll 71, 67, 69 2004-03-02
Utlänningsnämnden protokoll 57, 55 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:207 om det framtida samarbetet med Vänsterpartiet protokoll 134, 139 2004-01-29
(forts. från 6 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 147, 164, 149, 133, 166, 142, 140 2003-12-04
(forts. från 8 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 179, 177 2003-12-04
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 7, 2, 5, 18, 16 2003-12-02
Svar på interpellation 2003/04:112 om den enskildes makt över arbetstiden protokoll 14, 17, 20 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:127 om arbetskraftsinvandring protokoll 27, 25, 23 2003-11-28
Svar på interpellationerna 2003/04:79 och 82 om ambassadörers roll protokoll 2, 7, 5 2003-11-24
Stöd till demokratirörelsen på Kuba protokoll 82, 84 2003-11-20
Svar på interpellation 2003/04:26 om nytt EU-fördrag och asylpolitiken protokoll 32, 36, 34 2003-10-24
Integration och demokrati protokoll 132, 141, 134, 130, 128, 136, 139 2003-10-16
Svar på interpellation 2002/03:330 om skyddszoner för asylsökande snabbprotokoll 129, 127, 125 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:284 om kur- dernas situation i den irakiska delen av Kurdi- snabbprotokoll 25, 27, 23 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:413 om förhållandena på Kuba snabbprotokoll 63, 67 2003-05-26
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 73, 88, 75, 86 2003-04-10
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 2, 101, 72, 82, 84, 99, 8, 6 2003-04-10
Svar på interpellation 2002/03:260 om svensk Kubapolitik snabbprotokoll 2, 6, 10 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:243 om soci- altjänstens ansvar för asylsökande barn snabbprotokoll 32, 28 2003-04-01
(forts. från 9 §) Integrationspolitik (forts. SfU7) snabbprotokoll 144, 142 2003-03-26
Integrationspolitik snabbprotokoll 131, 94, 133, 101, 118, 103, 116 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:179 om in- vandrarflickors rätt till eget liv snabbprotokoll 21, 24 2003-02-18
Svar på interpellation 2002/03:141 om de asylsökande barnens situation snabbprotokoll 31, 35 2003-02-14
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 37, 39 2003-02-12
Frågestund snabbprotokoll 64, 54, 56, 62 2003-01-23
(forts. från 11 §) Arbetsmarknad (forts. AU1) snabbprotokoll 173, 160, 140, 142, 158, 133, 171 2002-12-18
Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 19, 3, 14, 17, 12 2002-12-10
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt snabbprotokoll 38, 47, 36, 63, 58, 61, 49, 56, 33 2002-12-10
Särskilt anordnad debatt om asyl- och flyk- tingpolitiken snabbprotokoll 10, 3, 17 2002-11-27
Ömsesidigt erkännande av beslut om av- visning och utvisning snabbprotokoll 141, 145, 143 2002-11-13
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 117, 166, 115, 86, 179, 84, 147, 177, 175, 168, 145 2002-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Erik Ullenhag

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.