Eskil Erlandsson

Bio

Lars Eskil Anders Erlandsson, född 25 januari 1957 i Torpa församling i Småland, är en svensk politiker (centerpartist), som var minister i regeringen Reinfeldt 2006–2014 och riksdagsledamot 1994–2019. Under mandatperioden 2006–2010 var han jordbruksminister, en titel som efter riksdagsvalet 2010 ändrades till landsbygdsminister.
Erlandsson är son till Sven Arne och Inga Gullie Erlandsson. Han kommer från Torpa i Ljungby kommun och bor på fädernegården Stackarp i Torpa där brodern driver jordbruket. Till yrket är han lantmästare med examen från SLU Alnarp. Han bedrev även högskolestudier vid Högskolan i Växjö åren 1989–1992. Åren 1983–1994 var Erlandsson kommunalråd i Ljungby kommun.
Han var mellan 1994 och 2019 invald i riksdagen för Kronobergs läns valkrets. Han var ledamot av miljö- och jordbruksutskottet 1998–2002 och ordförande i försvarsutskottet 2002–2006. Han har även varit suppleant i bostadsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet, näringsutskottet och EU-nämnden. Under mandatperioden 2002–2006 var han växelvis ordförande och vice ordförande i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.
Erlandsson lämnade 2019 sin plats i riksdagen på uppmaning av Centerpartiets gruppledare Anders W. Jonsson, efter att det framkommit uppgifter om att han uppträtt på ett sätt som inte är acceptabelt mot flera kvinnliga riksdagsledamöter. Han åtalades senare för tre fall av sexuellt ofredande. Stockholms tingsrätt frikände Erlandsson på samtliga punkter den 11 december 2019. Två av kvinnorna överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, som den 26 november 2020 frikände Erlandsson.Erlandsson är sedan 2012 gift med Susanne Adlercreutz, med vilken han har fyra barn.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Eskil Erlandsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
106 (61.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
23 (13.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
13 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
31 (17.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Eskil röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Eskil röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Förste vice ordförandeEU-nämnden2019-03-012019-03-12
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-162019-03-12
LedamotEU-nämnden2018-10-032018-10-03
LedamotEU-nämnden2018-10-022018-10-03
Riksdagsledamot2018-09-242019-03-12
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-142018-09-24
Vice ordförandeEU-nämnden2014-10-082018-10-02
LedamotEU-nämnden2014-10-072014-10-08
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotKarin Nilsson 2010-10-04 - 2014-09-29, Karin Nilsson 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
LandsbygdsministerLandsbygdsdepartementet2011-01-012014-10-03
LandsbygdsministerJordbruksdepartementet2010-10-062010-12-31
RiksdagsledamotKarin Nilsson 2006-10-06 - 2010-10-04, Karin Nilsson 2010-10-04 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
JordbruksministerJordbruksdepartementet2006-10-062010-10-05
RiksdagsledamotKarin Nilsson 2006-10-06 - 2010-10-042006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantEU-nämnden2002-10-082006-10-10
OrdförandeFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNäringsutskottet1998-12-182002-09-30
SuppleantSkatteutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantOSSE-delegationen1996-03-151998-10-05
SuppleantSkatteutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantBostadsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ny djurskyddslag 2017/18:132 10, 23, 25 2018-06-14
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 129, 131, 133, 135, 137, 143, 145 2018-04-11
Fiskeripolitik 2017/18:84 20, 210, 103 2018-03-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2017/18:77 115, 117, 18, 20, 91, 10, 93, 12, 53, 55, 18, 20, 13, 15, 27, 29, 132, 134, 10, 12, 18, 20, 18, 20 2018-03-01
Övergripande miljöfrågor 2016/17:117 112 2017-05-31
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april 2016/17:103 18, 20 2017-05-02
Skogspolitik 2016/17:101 173 2017-04-27
Naturvård och områdesskydd, Utvidgning av Tivedens nationalpark och Utvidgning av Björnlandets nationalpark 2016/17:80 94, 96, 98 2017-03-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 22, 24 2017-03-14
Jakt och viltvård 2016/17:76 108, 89, 3, 10, 12, 90, 13, 15, 17 2017-03-01
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari 2016/17:67 6, 8 2017-02-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2016/17:50 65, 67 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:104 om regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket 2016/17:30 9, 11, 13 2016-11-17
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 78, 80, 82 2016-10-26
Sanktionsavgifter för andra aktörer på fiskets område än yrkesfiskare m.m. 2015/16:121 3 2016-06-16
(forts. från § 6) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 88 2016-04-21
Livsmedelspolitik 2015/16:96 116, 38, 47, 49 2016-04-21
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 18, 20 2016-03-08
Landsbygdspolitik 2015/16:73 158, 67, 69, 71, 63 2016-03-02
Svar på interpellation 2015/16:379 om Transportstyrelsens förslag om utglesade besiktningsintervall 2015/16:72 153, 156, 159 2016-03-01
Svar på interpellationerna 2015/16:297, 310 och 321 om försenade EU-ersättningar 2015/16:61 46, 50, 55 2016-02-02
Rovdjurspolitikens inriktning 2015/16:46 195, 197, 199, 201, 203 2015-12-15
Djurskydd 2014/15:94 43, 45, 47, 10, 3, 26 2015-04-29
Svar på interpellation 2014/15:312 om skatte- och kostnadshöjningar för svenskt lantbruk 2014/15:65 73, 76, 79 2015-03-03
Svar på interpellation 2013/14:486 om minskad köttkonsumtion snabbprotokoll 1, 5, 3, 7 2014-06-13
Svar på interpellation 2013/14:519 om fusk i livsmedelskedjan snabbprotokoll 132, 136, 134, 130 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:538 om bristen på ekomat snabbprotokoll 145, 137, 140, 143 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:540 om transfettförbud som sparar liv snabbprotokoll 156, 146, 154, 150 2014-06-11
Den svenska produktionen av ekologiska livsmedel snabbprotokoll 79, 81 2014-06-05
Konkurrensvillkoren för svensk grisnäring snabbprotokoll 43, 45 2014-06-05
Kostnaden för legitimation för lärare med utländsk examen snabbprotokoll 57, 55 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:449 om landsbygdsprogrammet snabbprotokoll 12, 10, 18, 15 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:455 om inskränkning i äganderätten vid sikfiske snabbprotokoll 21, 19, 25, 23 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:476 om skärpt straff för brott mot livsmedelslagen snabbprotokoll 29, 26, 34, 32 2014-05-26
Bostäder för äldre på avfolkningsorter snabbprotokoll 81, 83 2014-04-03
En svensk livsmedelsstrategi snabbprotokoll 79, 77 2014-04-03
Regler som missgynnar svenska yrkesfiskare snabbprotokoll 93, 95 2014-04-03
Svar på interpellation 2013/14:362 om mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion snabbprotokoll 87, 91, 94, 83 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 33, 17, 10, 26 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:320 om miljöstöd till bönder snabbprotokoll 43, 39, 41, 36 2014-03-14
Den svenska livsmedelsexporten snabbprotokoll 67, 69 2014-03-06
Det svenska jord- och skogsbruket snabbprotokoll 59, 61 2014-03-06
Grisproduktionen snabbprotokoll 45, 43 2014-03-06
Matlandet Sverige snabbprotokoll 89, 87 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:250 om färre djurtransporter snabbprotokoll 4, 7, 9, 1 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:251 om levande landsbygd snabbprotokoll 23, 15, 10, 28 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:255 om regeringens åtgärder för att minska konsumtionen av salt och socker i Sverige snabbprotokoll 35, 31, 29, 33 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:224 om färre arbetstillfällen på landsbygden snabbprotokoll 5, 1, 3, 7 2014-01-24
Bredbandsutbyggnaden snabbprotokoll 75, 73 2014-01-23
Vargjakt snabbprotokoll 41, 43 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:125 om Matlandet och jobben snabbprotokoll 59, 57, 55, 61 2013-12-09
Svar på interpellationerna 2013/14:122, 124, 126 och 127 om utveckling av fäbodbruk, om mosaikbetesmarkernas framtid, om ett livskraftigt skärgårdsjordbruk och om stöd till bevarandet av fjällkon snabbprotokoll 50, 42, 46, 54 2013-12-09
Genomförandet av den nya jordbrukspolitiken snabbprotokoll 49, 51 2013-12-05
Spolningen av isar snabbprotokoll 69 2013-12-05
Stöd till skärgårdsbönder snabbprotokoll 65, 67 2013-12-05
Svensk djuruppfödning snabbprotokoll 43, 41 2013-12-05
Landsbygdsprogrammet snabbprotokoll 26, 28 2013-11-14
Matlandet Sverige och jobben snabbprotokoll 60, 58 2013-11-14
Produktionsvillkoren för svenska lökodlare snabbprotokoll 54, 56 2013-11-14
Stödet för svensk ostproduktion snabbprotokoll 80, 78 2013-11-14
Finansieringen av Landsbygdsprogrammet protokoll 11, 13 2013-09-26
Åtgärder mot olagliga personregister protokoll 57, 55 2013-09-26
Överenskommelse om ett friskare Östersjön protokoll 44, 46 2013-09-26
Svar på interpellation 2012/13:496 om utsättning av lax i älvarna runt Östersjön snabbprotokoll 29, 31, 27 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:498 om förbud mot industriellt framställt transfett snabbprotokoll 36, 32, 38, 34 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:484 om övervakning av dumpningsregler snabbprotokoll 15, 23, 21, 18 2013-08-15
Svar på interpellation 2012/13:485 om gröna näringar snabbprotokoll 30, 27, 24, 32 2013-08-15
Svar på interpellation 2012/13:488 om sametinget snabbprotokoll 33, 39, 35, 37 2013-08-15
Svar på interpellation 2012/13:446 om konsumenternas rätt till en tydlig ursprungsmärkning på färdigmatförpackningar snabbprotokoll 78, 76, 84, 81 2013-06-19
Det svenska jordbruket snabbprotokoll 53, 55 2013-05-30
Nedskärningar i gymnasieskolan snabbprotokoll 33, 35 2013-05-30
Stöd till svenska mjölkbönder snabbprotokoll 83, 81 2013-05-30
Svar på interpellation 2012/13:414 om säljbara kvoter och utkastförbud snabbprotokoll 1, 15, 7, 13 2013-05-24
Svar på interpellation 2012/13:417 om djurförsök snabbprotokoll 18, 16, 22, 20 2013-05-24
Svar på interpellation 2012/13:389 om offentlig mat snabbprotokoll 42, 40, 44, 38 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:390 om samernas ställning som ursprungsbefolkning snabbprotokoll 51, 49, 47, 45 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:404 om tilliten till livsmedel snabbprotokoll 54, 58, 52, 56 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:405 om svensk livsmedelsproduktion snabbprotokoll 59, 65, 61, 63 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:375 om ritualslaktat kött i Sverige snabbprotokoll 14, 16, 12, 18 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:336 om hästköttsskandalen snabbprotokoll 31, 37, 33, 35 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:339 om löfte om ersättning till ålfiskare snabbprotokoll 46, 44, 41, 38 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:362 om Norrlandsbönders förutsättningar snabbprotokoll 47 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:311 om gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU snabbprotokoll 35, 37, 32, 29 2013-03-15
Den statliga servicen på landsbygden snabbprotokoll 42, 40 2013-03-07
Djurskyddslagstiftningen snabbprotokoll 34, 32 2013-03-07
EU:s fiskepolitik snabbprotokoll 48, 50 2013-03-07
Reglerna för fiskeredskap snabbprotokoll 70, 68 2013-03-07
Vargangrepp på hundar snabbprotokoll 82, 80 2013-03-07
Svar på interpellation 2012/13:236 om klimatanpassat skogsbruk snabbprotokoll 7, 9, 4, 1 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:199 om hästnäringen i Boden snabbprotokoll 89, 93, 95, 97 2013-02-14
EU:s framtida jordbrukspolitik snabbprotokoll 77, 75 2013-01-31
Förvaltningen av vildsvinsstammen snabbprotokoll 72, 74 2013-01-17
Herrelösa djur snabbprotokoll 52, 54 2013-01-17
Leaders arbete med landsbygdsutveckling snabbprotokoll 82, 84 2013-01-17
Mjölkproduktionen snabbprotokoll 58, 56 2013-01-17
Skyddsjakt på varg snabbprotokoll 38, 36 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:173 om SLU i Skara snabbprotokoll 29, 37, 35, 32 2012-12-14
Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 24, 26 2012-12-06
Begränsningar i det svenska laxfisket snabbprotokoll 67, 69 2012-12-06
EU:s stöd till det svenska lantbruket snabbprotokoll 52, 54 2012-12-06
Grundläggande service på landsbygden snabbprotokoll 32, 34 2012-12-06
Jobbcoacher snabbprotokoll 91, 93 2012-12-06
Regelförenklingar inom lantbruket snabbprotokoll 60 2012-12-06
Reglerna för anhöriginvandring snabbprotokoll 42, 40 2012-12-06
Skogsvårdspolitiken och äganderätten snabbprotokoll 44, 46 2012-12-06
SLU i Skara snabbprotokoll 79, 81 2012-12-06
Utplanteringen av lax snabbprotokoll 89, 87 2012-12-06
Familjeskogsbruk snabbprotokoll 71, 69 2012-11-15
Kadmium i konstgödsel snabbprotokoll 43, 45 2012-11-15
Mjölkproduktionen i Sverige snabbprotokoll 51, 53 2012-11-15
Regelverket för fiskerinäringen snabbprotokoll 95, 93 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:91 om Matlandet Sverige snabbprotokoll 15, 17, 19, 21 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:26 om dioxin i fisk snabbprotokoll 16, 11, 8, 14 2012-10-25
Svar på interpellation 2011/12:379 om skogspolitiken protokoll 5, 1, 9, 11 2012-06-08
Centraliseringen protokoll 52, 50 2012-06-07
Förbudet mot transfetter protokoll 74, 76 2012-06-07
Kontinuitetsskogsbruk protokoll 37, 39 2012-06-07
Lappkodicillen protokoll 56, 54 2012-06-07
Skyddet av skogsmark protokoll 72, 70 2012-06-07
Svar på interpellation 2011/12:359 om stödet till småskalig matproduktion protokoll 24, 32, 26, 29 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:339 om Sveriges lantbruksuniversitet i Skara protokoll 62, 64, 59, 56 2012-05-08
Den offentliga måltiden och Matlandet Sverige protokoll 81, 79 2012-05-03
Hundavelsverksamheten protokoll 87, 89 2012-05-03
Miljöhänsyn vid skogsavverkning protokoll 41, 39 2012-05-03
Attraktionskraft Sverige protokoll 73, 71 2012-04-19
Djurtransporter i EU protokoll 41, 39 2012-04-19
Ekologiska mål protokoll 35, 37 2012-04-19
Kastrering av grisar protokoll 83, 85 2012-04-19
Djurskyddskrav vid statlig upphandling av mat protokoll 84, 82 2012-03-01
Matlandsambassadörernas uppdrag protokoll 72, 70 2012-03-01
Näringspolitiken protokoll 93, 95 2012-03-01
Regelverket för yrkesfisket protokoll 74, 76 2012-03-01
Strategisk samverkan med näringslivet protokoll 36, 34 2012-03-01
Sveriges självförsörjningsgrad protokoll 38, 40 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:179 om utfasning av laxfiske i öppet hav protokoll 11, 1, 9, 5 2012-01-27
Svar på interpellation 2011/12:173 om förslaget till ny djurskyddslag protokoll 7, 3, 5, 1 2012-01-20
Förbud mot oinredda hönsburar protokoll 53, 51 2012-01-19
Offentlig upphandling av livsmedel protokoll 21, 19 2012-01-19
Regelverket för fiskenäringen protokoll 61, 59 2012-01-19
Djurtransporter protokoll 45, 43 2011-12-08
Strandnära boende protokoll 61, 59 2011-12-08
Svar på interpellation 2011/12:148 om laxfiskets framtid protokoll 12, 6, 1, 15 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:131 om förbud mot obedövad kastrering av smågrisar protokoll 11, 1, 9, 5 2011-12-01
Dvärgbandmask protokoll 43, 45 2011-11-24
Laxfisket i Östersjön protokoll 81, 79 2011-11-24
Röding som exportvara protokoll 89, 87 2011-11-24
Svar på interpellation 2011/12:101 om hästforskningens framtid protokoll 42, 48, 38, 46 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:55 om kassationen av livsmedel fram till 2025 protokoll 1, 7, 5, 3 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:56 om EU:s regler för införsel av djur protokoll 12, 10, 14, 8 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:30 om ålfiskestoppet på västkusten protokoll 10, 12, 14, 16 2011-10-18
Svar på interpellation 2011/12:3 om miljöanpassade kostråd snabbprotokoll 4, 7, 1, 9 2011-09-27
Svar på interpellation 2010/11:404 om kastrering av smågrisar protokoll 55, 61, 59, 57 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:407 om öppenhet i EU:s jordbruksstöd protokoll 75, 77, 73, 71 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:427 om behov av skydd mot rovdjur protokoll 65, 62, 68, 70 2011-06-17
Avgifterna i kollektivtrafiken i Stockholm snabbprotokoll 49, 51 2011-06-09
Hungerstrejkande iranier i Göteborg snabbprotokoll 86, 84 2011-06-09
Kastrering av smågrisar snabbprotokoll 65 2011-06-09
Märkning av ritualslaktat kött snabbprotokoll 59, 57 2011-06-09
Statsbidrag till tunnelbanan i Stockholm snabbprotokoll 35, 33 2011-06-09
Telias stängning av hemsidor i Vitryssland snabbprotokoll 76, 78 2011-06-09
Svar på interpellation 2010/11:397 om kontroll av kosttillskott snabbprotokoll 21, 15, 19, 17 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:331 om medel från Viltvårdsfonden och vargpolitiken snabbprotokoll 7, 3, 1, 5 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:316 om märkning av ritualslaktat kött snabbprotokoll 22, 24, 28, 26 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:267 om frivillig ursprungsmärkning på färskt och fryst kött från får, get, gris och fjäderfä snabbprotokoll 7, 9, 1, 4 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:289 om djurskyddskontroller snabbprotokoll 10, 22, 20, 15 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:245 om undantag från EU:s regler om gränsvärden för dioxin snabbprotokoll 8, 12, 18, 16 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:246 om skydd av fjällnära skog med särskilt höga naturvärden snabbprotokoll 23, 21, 19, 25 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:163 om EU:s fiskeavtal snabbprotokoll 33, 31, 24, 27 2011-02-17
Dämningsgränsen i Eldforsen i Västerdalälven snabbprotokoll 75 2011-02-10
Fläskkött från Tyskland snabbprotokoll 61, 59 2011-02-10
Djurskyddskontrollen snabbprotokoll 49, 47 2011-01-27
EU och fisket utanför Västsahara snabbprotokoll 35, 37 2011-01-27
EU:s fiskeripolitik snabbprotokoll 17, 15 2011-01-27
Vildsvinsstammen snabbprotokoll 55, 57 2011-01-27
Kontrollen av djurfoder snabbprotokoll 53, 51 2011-01-20
Olje- och gasprospektering i Arktis snabbprotokoll 39, 41 2011-01-20
Ålfisket snabbprotokoll 17, 15 2011-01-20
Övergrepp mot barn av dömda pedofiler snabbprotokoll 21, 19 2011-01-20
Svar på interpellation 2010/11:117 om CAP-reform snabbprotokoll 41, 47, 44, 49 2010-12-22
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 213, 184, 186, 188, 19, 21, 277, 23, 217, 279, 25, 281, 27, 283, 29, 285, 31, 204, 287, 289, 219, 215, 222, 224, 211, 59, 61 2010-12-15
Svar på interpellation 2010/11:105 om framtida CAP-beslut snabbprotokoll 5, 1, 7, 3 2010-12-10
Svar på interpellation 2010/11:75 om miljösmarta matval snabbprotokoll 49, 52, 57, 55 2010-12-07
EU:s jordbrukspolitik snabbprotokoll 66, 64 2010-12-02
Forskningen inom fiskenäringen snabbprotokoll 72, 74 2010-12-02
Svensk grisuppfödning snabbprotokoll 52, 50 2010-12-02
Svar på interpellationerna 2010/11:51 och 61 om registreringen av amatör- och bevarandesorter och utvecklingen av landsbygden snabbprotokoll 9, 18, 12, 15 2010-11-25
Djurskyddet inom minkuppfödningen snabbprotokoll 86, 84 2010-06-17
Gårdsförsäljning av vin snabbprotokoll 96, 98 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:453 om en strategi för Sveriges livsmedelsproducenter snabbprotokoll 142, 138, 140, 144 2010-06-09
Det småskaliga och kustnära fisket snabbprotokoll 72 2010-05-27
Kilometerskatten snabbprotokoll 50 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:341 om länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen protokoll 5, 1, 3, 7 2010-05-18
Svar på interpellation 2009/10:323 om projektstöd till bredbandsutbyggnad i glesbygd protokoll 10, 18, 12, 15 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:326 om alternativ till djurförsök protokoll 19, 22, 25, 27 2010-04-20
Förutsättningarna för arbete och boende på landsbygden protokoll 53, 55 2010-04-08
Upphandlingen av mat i den offentliga sektorn protokoll 25, 27 2010-04-08
Utbetalning av gårdsstöd protokoll 45, 47 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:282 om köttklister protokoll 52, 58, 56, 54 2010-03-16
Det småskaliga kustnära fisket protokoll 56, 54 2010-03-11
Maten i skolor och vårdinrättningar protokoll 82, 84 2010-03-11
Svar på interpellation 2009/10:211 om fiske av strömming i Östersjön protokoll 54, 56, 46, 50 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:200 om djurskyddskontrollen protokoll 12, 8, 14, 10 2010-02-04
Belgisk blå i svensk köttproduktion protokoll 33, 31 2010-01-21
Förbud mot Belgian blue i EU protokoll 51, 53 2010-01-21
Lokalt inflytande vid utsättning av varg protokoll 59, 61 2010-01-21
Minskning av jordbrukets beroende av fossil energi protokoll 63, 65 2010-01-21
Vargjakten protokoll 13, 29, 27, 59, 11, 61 2010-01-21
Klimatmässigt hållbar livsmedelsproduktion protokoll 141, 139 2009-12-10
Vanvård av djur protokoll 137, 135 2009-12-10
Aktuell debatt: Djurskyddet protokoll 16, 2, 23, 9 2009-12-08
Djurskyddet protokoll 59, 57, 11 2009-12-03
Kostnaderna för djurskyddskontroller protokoll 87, 89 2009-12-03
Visionen om Sverige som Europas nya matland protokoll 47, 45 2009-12-03
Svar på interpellationerna 2009/10:72 och 86 om den svenska djurskyddslagstiftningen protokoll 32, 23, 26, 29 2009-11-17
Svar på interpellation 2009/10:35 om miljösmarta livsmedelsråd protokoll 7, 3, 1, 5 2009-11-02
Svar på interpellation 2009/10:26 om en ändrad skogsvårdslag protokoll 23, 21, 17, 19 2009-10-23
Svar på interpellation 2009/10:3 om de småskaliga jordbruken protokoll 7, 5, 1, 3 2009-09-29
Svar på interpellation 2008/09:550 om svensk närfångad fisk protokoll 87, 91, 85, 89 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:492 om slakt utan bedövning protokoll 1, 7, 5, 3 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:493 om smittskyddsberedskap hos veterinärer protokoll 12, 10, 14, 8 2009-05-19
Svar på interpellation 2008/09:503 om hälsofarlig avel av hundar protokoll 17, 15 2009-05-19
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 19, 12, 10, 17, 14, 8 2009-05-14
Anslaget till Sametinget protokoll 78, 80 2009-04-16
EU:s militära insats i Somalia protokoll 88, 86 2009-04-16
Skatten på diesel protokoll 40, 38 2009-04-16
Vattenbruket protokoll 60, 58 2009-04-16
Det småskaliga fisket protokoll 71, 73 2009-03-26
Svar på interpellation 2008/09:412 om pågående förändringar i det svenska djurskyddet protokoll 151, 147, 149, 153 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:336 om Skogsstyrelsens regleringsbrev protokoll 11, 1, 8, 4 2009-02-24
Svar på interpellation 2008/09:309 om azofärgämnen i fler varor och produkter protokoll 26, 28, 24, 30 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:316 om exportbidrag för animaliska produkter protokoll 33, 37, 31, 35 2009-02-17
Hagmarkernas biologiska mångfald protokoll 54, 52 2009-01-29
Villkoren för svenska mjölkproducenter protokoll 46, 44 2009-01-29
Svar på interpellation 2008/09:241 om länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen protokoll 47, 41, 45, 37 2009-01-23
Livsmedelsproduktionen protokoll 47, 49 2009-01-22
Svar på interpellation 2008/09:191 om missförhållanden inom travsporten protokoll 140, 136, 142, 138 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:138 om kycklingavel protokoll 49, 47, 51, 53 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:140 om Eldrimner protokoll 57, 54, 60, 62 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:86 om fjälljakt protokoll 58, 50, 62, 53 2008-11-14
Giftrester i livsmedel protokoll 61, 59 2008-10-30
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga produkter protokoll 71, 73 2008-10-30
Vildsvinsbeståndet protokoll 55, 57 2008-10-30
Begränsning av fisket i Kattegatt protokoll 51, 53 2008-10-23
Hundavelsverksamheten i Sollefteå protokoll 41, 39 2008-10-23
Matpriserna protokoll 29, 27 2008-10-23
En skogspolitik i takt med tiden protokoll 42, 44, 48, 50, 52, 40, 46 2008-06-16
Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi protokoll 145, 137, 141, 143, 139 2008-06-09
FAO:s möte i Rom protokoll 62, 60 2008-06-05
Frihandeln och EU:s jordbrukspolitik protokoll 76 2008-06-05
Jordbrukspolitiken och hälsokontrollen protokoll 50, 48 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:648 om musselodling som en viktig del av vattenbruket i Västsverige protokoll 23, 17, 25, 20 2008-05-23
Svar på interpellation 2007/08:740 om tävlingsdjurskydd protokoll 28, 26, 32, 30 2008-05-23
Svar på interpellation 2007/08:741 om EU-definition av betesmark och målet om ett levande odlingslandskap protokoll 33, 37, 39, 35 2008-05-23
Svar på interpellation 2007/08:746 om jordbruksstöd protokoll 40, 42, 44, 46 2008-05-23
Torskfiskekvoterna i Östersjön protokoll 54, 56 2008-05-22
(forts.) Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 51, 53, 48 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:517 om sexuella övergrepp på djur protokoll 44 2008-05-06
Fjälljakten för utländska jägare protokoll 66, 68 2008-04-17
Svar på interpellation 2007/08:479 om ökad kontroll av jordbruksstödet protokoll 1, 7, 5, 3 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:469 om förbud mot produkter från stympade får protokoll 70, 68, 66, 72 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:390 om förbud mot industriellt framställda transfetter protokoll 72, 70, 66, 62 2008-03-11
Aktuell debatt: Fiskeripolitiken protokoll 16, 2, 18, 9 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:354 om moratorium för sukralos protokoll 90 2008-02-12
Dumpning av torsk i Östersjön protokoll 44, 42 2008-01-24
EU:s fiskeavtal med Mauretanien protokoll 50, 52 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:287 om fusk med kött i butiker protokoll 33, 35, 31, 29 2008-01-24
Ursprungsmärkning av livsmedel protokoll 75, 94, 77, 92 2008-01-17
Utvecklingen av den europeiska fiskeripolitiken protokoll 47, 49 2008-01-17
Överenskommelsen om torsken i Kattegatt protokoll 35, 37 2008-01-17
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar protokoll 4, 10, 14, 125, 16, 8, 62, 67, 133, 127, 131, 6, 88, 135, 101, 129, 123, 65, 103, 12 2007-12-17
Svar på interpellationerna 2007/08:100 och 101 om statens hundavelsverksamhet protokoll 40, 37, 31, 34 2007-12-07
(forts. från 9 §) Tillsyn över hundar och katter (forts. MJU5) protokoll 84, 92, 88, 86, 90 2007-11-22
Anpassning av jordbruket till WTO protokoll 47, 49 2007-11-15
Det ekologiska jordbruket protokoll 31, 33 2007-11-15
Ekologisk produktion protokoll 67, 69 2007-11-15
Svar på interpellation 2007/08:79 om hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik protokoll 23, 25, 21, 19 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:80 om ekologisk produktion av livsmedel protokoll 30, 32, 28, 26 2007-11-13
Svar på interpellation 2007/08:3 om förbud mot azofärger protokoll 7, 5, 1, 3 2007-10-02
Svar på interpellation 2006/07:581 om en sammanhållen landsbygdspolitik protokoll 103, 97, 100, 105 2007-06-15
Jägares möjlighet till träning på skyttebanor protokoll 104, 106 2007-06-14
Miljö- och hälsokrav på nya besprutningsmedel protokoll 92, 94 2007-06-14
Åtgärder för att klara miljömålen protokoll 74, 72 2007-06-14
Svar på interpellation 2006/07:530 om rasen belgisk blå protokoll 7, 1, 3, 5 2007-05-29
Byggandet av Sametingets hus i Kiruna protokoll 88, 90 2007-05-10
Effektiv användning av bioenergi protokoll 60, 62 2007-05-10
Hundsmuggling och risk för smittspridning protokoll 82, 80 2007-05-10
Satsning på förnybara bränslen protokoll 58, 56 2007-05-10
Dialog med Norge om räkkvoter protokoll 78, 80 2007-04-19
Torskfisket i Östersjön protokoll 68, 66 2007-04-19
Svar på interpellation 2006/07:436 om förvaltningen av småviltjakten på statens marker i fjällområdet protokoll 10, 12, 16, 14 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:384 om svenska jägares möjlighet till småviltsjakt i fjällvärlden protokoll 37, 43, 33, 41 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:409 om förbättrad hantering av beslut om GMO protokoll 44, 46, 48, 50 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:318 om köttkonsumtionens miljöpåverkan protokoll 7, 1, 5, 3 2007-02-26
Svar på interpellation 2006/07:322 om sexuella övergrepp mot djur protokoll 14, 10, 12, 8 2007-02-26
Svar på interpellation 2006/07:326 om livskraftiga vargstammar protokoll 15, 21, 17, 19 2007-02-26
Djurapoteken protokoll 77, 75 2007-02-15
Produktion av etanol från skog protokoll 61, 59 2007-02-15
Åtgärder mot svartfiske protokoll 51, 53 2007-02-15
(forts. från 8 §) Svar på interpellation 2006/07:193 om islandshästar protokoll 99, 102, 104 2007-02-01
Ett nytt landsbygdsprogram protokoll 51, 49 2007-02-01
Stöd till rennäringen protokoll 85, 87 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:184 om naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam protokoll 30, 28, 32, 34 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:193 om islandshästar protokoll 35 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:147 om växtförädlingens framtid i Sverige protokoll 66, 63, 71, 69 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:148 om åtgärder mot import av illegalt avverkat timmer protokoll 76, 72, 78, 74 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:163 om konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket protokoll 88, 79, 91, 83 2007-01-23
Svar på interpellation 2006/07:108 om konsumtion i ekologisk riktning protokoll 42, 40 2007-01-16
Svar på interpellation 2006/07:127 om hästnäringen protokoll 49, 43, 45, 47 2007-01-16
EU-bidragen till jordbruket protokoll 106 2006-11-23
Havdagar i Kattegatt protokoll 88, 90 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:23 om nedläggningen av Djurskyddsmyndigheten protokoll 2, 5, 8, 10 2006-10-26
Finansieringen av Sametingets byggnad protokoll 9, 7 2006-10-19
Skyddsjakt av varg protokoll 27, 25 2006-10-19
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle protokoll 1, 15, 13 2006-05-29
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret protokoll 12, 34, 23, 25, 32 2006-05-16
Ungdomsarbetslösheten protokoll 46, 44, 42 2006-04-27
Totalförsvarsplikt och samhällstjänst protokoll 98 2006-03-30
Transport av farligt gods protokoll 169 2006-03-08
Vissa personalfrågor i Försvarsmakten protokoll 88 2006-02-22
Rovdjurspolitiken protokoll 6, 57, 55, 52, 8, 54 2006-02-09
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2006 protokoll 51, 19, 21, 1, 49 2005-12-06
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 91 2005-12-06
Regeringskansliets nya krisorganisation protokoll 58, 60 2005-12-01
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 12, 10 2005-09-21
Krishanteringsberedskap på nationell nivå protokoll 73 2005-06-03
Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige protokoll 16, 18, 2 2005-04-21
Forskning och utveckling i försvarsindustrin protokoll 54, 56 2005-03-03
Svar på interpellationerna 2004/05:304 och 307 om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 9, 15, 3 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:308 om effekterna på skogsnäringen av stormen den 8-9 januari protokoll 154, 151, 149 2005-01-27
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 111, 113 2005-01-20
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 14, 1, 16 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 71, 69, 110, 56, 82, 112, 84 2004-12-15
Sveriges säkerhetspolitik protokoll 9 2004-12-15
Effekterna av stödpaket protokoll 50, 48 2004-12-02
Näringsliv och energi protokoll 163, 177, 183, 169, 179, 167, 181, 175, 173, 165, 171 2004-10-14
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar protokoll 26, 28, 30, 24, 32 2004-09-24
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften och koldioxidutsläppen protokoll 20, 13, 6 2004-05-28
(forts. från 12 §) Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn (forts. MJU15) protokoll 160, 158 2004-04-29
Handlingsplan för åtgärder inom hästsektorn protokoll 130, 135, 133 2004-04-29
Villkoren för det svenska jordbruket protokoll 66, 68 2004-04-22
Skogsbrandsbevakning protokoll 112, 110, 114 2004-04-21
Styrningen av det militära försvaret protokoll 103, 97, 99, 101, 95 2004-04-21
Försvarsmaktens förbandsutveckling - en uppföljning av försvarsbesluten 2000 och 2001 protokoll 198 2004-03-24
Jordbrukspolitik m.m. protokoll 237, 225, 235 2004-03-24
Försvarsmaktens avveckling av överskottsmateriel protokoll 155, 153, 157 2004-03-17
Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia protokoll 55 2004-02-18
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyr- ka i Afghanistan snabbprotokoll 171 2003-12-16
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2004 protokoll 110, 90, 112, 92, 88, 96, 94 2003-12-10
Skatteutjämningssystemet protokoll 27, 29 2003-11-20
Svenskt deltagande i en EU-ledd styrka i Demokratiska republiken Kongo snabbprotokoll 128 2003-06-12
Vissa frågor rörande sjö- och kustöver- vakning m.m. snabbprotokoll 183, 187, 185 2003-05-22
Tjänstgöringsskyldighet i internationell verksamhet snabbprotokoll 207, 205, 209, 203 2003-04-09
Bordläggning snabbprotokoll 22, 26, 16, 20, 28, 24, 18 2003-04-08
Energi snabbprotokoll 36, 91, 38, 34, 93, 1, 95, 80, 42, 44, 72, 76, 78, 40, 32, 74 2002-12-18
Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget för år 2003 snabbprotokoll 31 2002-12-09
Energipolitik snabbprotokoll 35, 43, 39, 47, 41, 45, 37 2002-06-11
En samlad naturvårdspolitik snabbprotokoll 84 2002-06-10
Hållbar utveckling snabbprotokoll 47 2002-06-10
Ändringar i djurskyddslagen, m.m. snabbprotokoll 54, 72, 57, 70, 59 2002-05-22
Jordbruk, m.m. snabbprotokoll 21, 12, 34, 19, 32 2002-05-17
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 11, 19, 17, 13, 30, 15, 32 2002-03-22
Sveriges tillträde till Stockholmskonventio- nen om långlivade organiska föroreningar snabbprotokoll 43, 31 2002-03-21
(forts. från 9 §) Trädgårdsnäring, m.m. (forts. MJU17) snabbprotokoll 200 2002-03-06
Sveriges klimatstrategi snabbprotokoll 145, 173, 175, 129, 147 2002-03-06
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. snabbprotokoll 97, 117, 112, 115, 110 2002-03-06
Regional utjämning och utveckling samt en politik för tillväxt och livskraft i hela landet snabbprotokoll 29, 34, 32, 45, 23, 25, 21, 27, 47 2001-12-12
(forts.) Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier (forts. MJU3) snabbprotokoll 161, 163 2001-11-22
Bordläggningsdebatt med anledning av den regionalpolitiska propositionen snabbprotokoll 26, 30, 39, 28 2001-10-02
Kemikaliestrategi för Giftfri miljö snabbprotokoll 96, 89, 98 2001-06-12
Miljölagstiftningen snabbprotokoll 120, 122, 124 2001-06-12
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 141 2001-06-12
Kärnsäkerhet snabbprotokoll 36, 34, 38 2001-06-11
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer snabbprotokoll 28 2001-05-31
(forts. från 4 §) Sammanhållen rovdjurspoli- tik (forts. MJU9) snabbprotokoll 110, 130 2001-03-29
Sammanhållen rovdjurspolitik snabbprotokoll 18, 16, 6, 4, 8 2001-03-29
Hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall snabbprotokoll 75, 73, 77 2001-03-14
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 99, 101, 81, 57, 59, 49 2001-03-14
Ändringar i bilskrotningslagen snabbprotokoll 111, 113, 115 2001-03-14
Aktuell debatt: Sveriges energiförsörj- ning. snabbprotokoll 13, 6 2001-03-09
Hållbara Sverige snabbprotokoll 16, 14, 3 2001-02-14
Svar på interpellation 2000/01:136 om en nordisk miljöunion snabbprotokoll 29, 27, 31 2001-02-13
Svar på interpellation 2000/01:162 om strandskydd snabbprotokoll 36, 41 2001-02-13
Frågestund snabbprotokoll 56, 60, 62, 91, 93, 28, 89, 14, 16, 91, 136, 41, 56, 58, 196, 134, 198, 111, 73, 66, 26, 98, 113, 39, 68, 100, 54, 87, 10, 12 2001-02-01
Särskilt anordnad debatt om BSE (galna ko-sjukan) och om hanteringen av djur snabbprotokoll 22, 15, 8 2001-01-31
Trädgårdsnäringen snabbprotokoll 143, 153, 155 2001-01-24
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 364 2001-01-18
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 11, 39, 9, 24, 58, 22, 71, 41, 73, 2, 60 2000-12-07
Information från regeringen om förhand- lingarna i Haag om FN:s klimatkonvention snabbprotokoll 56, 58 2000-11-30
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 202, 222, 211, 224, 209 2000-11-23
Ändringar i utsädeslagen snabbprotokoll 74, 72, 70 2000-11-15
Aktuell debatt: Östersjöns tillstånd och framtid snabbprotokoll 7, 14 2000-11-08
(forts. från 18 §) Jaktens villkor (forts. MJU17) snabbprotokoll 180, 184, 224, 174, 186, 178, 200, 226, 176, 172, 198 2000-06-07
Lag om märkning och registrering av hundar snabbprotokoll 70, 78, 76 2000-05-24
WTO-frågor snabbprotokoll 234, 230, 232 2000-05-10
Förstärkt strålskydd, m.m. snabbprotokoll 5 2000-04-27
Justering av protokoll snabbprotokoll 18, 20 2000-03-28
Svar på interpellation 1999/2000:304 om Sveriges bönder snabbprotokoll 96, 98, 100 2000-03-28
Fiske m.m. snabbprotokoll 226, 248, 232, 234, 250 2000-03-22
Genteknik snabbprotokoll 53 2000-03-22
Producentansvarets betydelse i avfallshan- teringen snabbprotokoll 20, 22, 13 2000-03-22
(forts. från 9 §) Skärpt vapenlagstiftning (forts. JuU9) snabbprotokoll 121, 119 2000-03-15
Skärpt vapenlagstiftning snabbprotokoll 113 2000-03-15
Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling snabbprotokoll 25, 13, 23 2000-02-16
Svar på interpellation 1999/2000:167 om grundservicen på landsbygden snabbprotokoll 91, 89, 93 2000-01-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 24, 34, 32, 26, 30, 22, 28 2000-01-20
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur- vård snabbprotokoll 12, 3, 10 1999-12-09
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. snabbprotokoll 50, 43, 61, 81, 52, 59, 83 1999-12-09
Djurskydd m.m. snabbprotokoll 161 1999-11-03
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 165 1999-11-03
Information från regeringen om regering- ens skrivelse Hållbara Sverige - uppföljning av snabbprotokoll 136, 138 1999-10-28
Särskilt anordnad debatt om EU:s miljö- stöd och bidrag till landsbygdsutvecklingen snabbprotokoll 14, 21, 2, 7 1999-09-15
En nationell strategi för avfallshantering- en snabbprotokoll 175, 173, 170 1999-05-20
Bekämpning av smittsamma djursjukdo- mar snabbprotokoll 225, 223, 221 1999-05-19
Miljöpolitiken snabbprotokoll 55, 53, 8 1999-04-28
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 211, 205, 207, 243, 214, 203, 216, 209, 241 1999-03-25
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 172 1999-03-25
Jordbruk och trädgårdsnäring snabbprotokoll 28, 8, 30, 13, 11 1999-03-24
Svar på interpellation 1998/99:132 om drivkraften i landsbygdsutvecklingen snabbprotokoll 29, 33, 31 1999-02-19
Upphovsrätt till musikaliska verk snabbprotokoll 142 1999-02-10
Jord- och skogsbruk m.m. snabbprotokoll 19, 12, 34, 21, 32 1998-12-18
Uppföljning av skogspolitiken snabbprotokoll 17, 4, 15 1998-11-26
Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv snabbprotokoll 186 1998-06-05
Plan- och bygglagen snabbprotokoll 152 1998-02-04
Vindkraft snabbprotokoll 158 1998-02-04
Svar på interpellation 1997/98:122 om upp- rustningen av vägnätet snabbprotokoll 54, 58, 56 1998-02-03
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 193, 195, 197, 191 1997-12-16
Vissa fastighetsrättsliga frågor snabbprotokoll 173, 169, 175, 137 1997-11-26
Länsindelningen i Västsverige m.m. snabbprotokoll 22 1997-05-15
Svar på interpellation 1996/97:106 om den förlängda sjuklöneperioden och de små företa- snabbprotokoll 34, 28 1997-01-30
Svar på interpellation 1996/97:13 om fas- tighetstaxeringen snabbprotokoll 8, 3 1996-10-11
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 192, 195, 187, 189, 198, 200 1996-07-12
Skattebrott snabbprotokoll 2 1996-06-04
Ansvaret för fastighetsbildningsverksam- heten, m.m. snabbprotokoll 211 1995-12-13
Svar på fråga 1994/95:279 om kommuner- nas satsning på allergisanering snabbprotokoll 42, 38, 40, 44 1995-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 95, 99, 103, 97, 105 1995-02-09
Svar på fråga 1994/95:118 om passagerar- kontroll på färjor snabbprotokoll 90, 92 1994-11-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eskil Erlandsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.