Ester Lindstedt-Staaf

Bio

Ester Elisabet Lindstedt-Staaf, född 6 augusti 1943 i Finland, är en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2002, invald för Hallands läns valkrets.I riksdagen var hon suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, socialförsäkringsutskottet och socialutskottet.Till yrket är Lindstedt-Staaf distriktsläkare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Ester Lindstedt-Staaf, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet1999-10-182002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-131999-10-18
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskeripolitik, m.m. snabbprotokoll 113 2002-06-11
En samlad naturvårdspolitik snabbprotokoll 83 2002-06-10
Hållbar utveckling snabbprotokoll 46 2002-06-10
De nya läkemedelsförmånerna snabbprotokoll 274 2002-04-04
Svar på interpellation 2001/02:311 om våld mot funktionshindrade kvinnor snabbprotokoll 115, 111, 113 2002-04-02
Sveriges tillträde till Stockholmskonventio- nen om långlivade organiska föroreningar snabbprotokoll 45 2002-03-21
Icke joniserande strålning, m.m. snabbprotokoll 195 2002-03-06
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m. snabbprotokoll 96 2002-03-06
Användning av försöksdjur snabbprotokoll 213 2002-02-20
Handikappolitik snabbprotokoll 208, 199, 114 2002-02-20
Svar på interpellation 2001/02:216 om god man för multihandikappade snabbprotokoll 66, 63, 69 2002-02-12
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 250 2001-12-06
Åtgärder mot förorening från fartyg snabbprotokoll 74, 81 2001-12-04
Frågestund snabbprotokoll 123, 87, 144, 121, 61, 100, 59, 98, 89, 100, 73, 63, 57, 122, 142, 120 2001-11-22
Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstra- tegier snabbprotokoll 21 2001-11-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 74, 95 2001-10-17
(forts. från 8 §) Kemikaliestrategi för Giftfri miljö (forts. MJU15) snabbprotokoll 117 2001-06-12
Miljölagstiftningen snabbprotokoll 139 2001-06-12
Vissa avfallsfrågor snabbprotokoll 154 2001-06-12
Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer snabbprotokoll 27 2001-05-31
Icke joniserande strålning m.m. snabbprotokoll 187 2001-04-05
Hanteringen av djurkadaver och annat animaliskt avfall snabbprotokoll 72 2001-03-14
Livsmedelskontroll och genteknik snabbprotokoll 80 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:259 om an- hörigvisum snabbprotokoll 39, 35, 37 2001-03-06
Hållbara Sverige snabbprotokoll 20, 2, 18 2001-02-14
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 109 2000-12-11
Vissa miljöfrågor snabbprotokoll 230, 204, 206, 201 2000-11-23
Personlig assistans till personer över 65 år snabbprotokoll 81 2000-11-08
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 24, 37, 26, 53, 2, 51, 20, 18 2000-05-31
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 60 2000-05-17
Rennäring snabbprotokoll 282 2000-03-30
Fiske m.m. snabbprotokoll 228, 230, 225 2000-03-22
Genteknik snabbprotokoll 69 2000-03-22
Producentansvarets betydelse i avfallshan- teringen snabbprotokoll 37, 31, 33, 39, 35 2000-03-22
Vissa forskningsfrågor m.m. snabbprotokoll 255, 261, 259 2000-03-22
Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling snabbprotokoll 15, 12, 17 2000-02-16
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 123, 102 1999-12-10
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur- vård snabbprotokoll 2, 19, 21 1999-12-09
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 169 1999-11-03
(forts. från prot. 109) Lag om skatt på avfall (forts. SkU20) snabbprotokoll 205, 209, 207, 213, 211 1999-06-15
En nationell strategi för avfallshantering- en snabbprotokoll 187, 185, 189 1999-05-20
Miljöpolitiken snabbprotokoll 60, 62, 58, 66, 68 1999-04-28
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 57, 69, 35, 59, 37 1998-12-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Ester Lindstedt-Staaf

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.