Eva Eriksson

Bio

Eva Hildegard Eriksson, född 1 juni 1947 i Vara, är en svensk förskollärare, politiker (folkpartist) och ämbetsman.
Eva Eriksson har varit riksdagsledamot 1994–1998 för Skaraborgs läns valkrets. I riksdagen var hon bland annat ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon var därefter regionråd i Västra Götalandsregionen 1998–2004. Hon var också vice ordförande i Folkpartiet liberalerna 1993–2001. Från april 2004 var hon landshövding i Värmlands län. Efter att hennes förordnande utlupit den 30 september 2012 efterträddes hon av Kenneth Johansson. Eriksson har vidare varit ordförande i Miljömålsrådet 2008–2010. Hon är sedan 2017 förbudsordförande i SPF Seniorerna.
På regeringens uppdrag har Eriksson utrett grunden för en Ny djurskyddslag i november 2011 (SOU 2011:75) samt gjort en utredning om så kallad fruimport, det vill säga kvinnor som utsätts för våld efter att ha beviljats temporärt uppehållstillstånd på grund av anknytning till en svensk man. Slutsatserna presenterade hon i betänkandet Kvinnor och barn i rättens gränsland, som publicerades i SOU-serien den 29 juni 2012.
Artikeln innehåller material från wikipedia Eva Eriksson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen1995-02-141998-10-05
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nationell handlingsplan för äldrepoliti- ken snabbprotokoll 68, 71, 73, 75, 77 1998-06-08
Miljöbalken m.m. snabbprotokoll 37, 39, 58, 28, 7, 30 1998-06-03
Riktlinjer för Sveriges arbete med jord- bruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska snabbprotokoll 63, 59, 61 1998-05-25
Remissdebatt Föredrogs snabbprotokoll 46, 44, 39, 41 1998-05-15
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 24, 13, 11, 9, 26, 7 1998-01-22
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 101, 103 1997-12-17
Vatten- och luftvård snabbprotokoll 180, 178, 187, 129, 185 1997-10-09
Fiske snabbprotokoll 134 1997-05-28
Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald snabbprotokoll 32, 30, 28 1997-05-28
(forts. från 7 §) Länsindelningen i Västsveri- ge m.m. (forts. BoU13) snabbprotokoll 131, 112, 110, 106, 114, 102, 116, 133, 104 1997-05-15
På väg mot ett ekologiskt hållbart samhäl- le snabbprotokoll 27, 10, 2, 8, 29 1997-04-16
Svar på interpellation 1996/97:172 om strafftullar på vissa varor från Kina snabbprotokoll 155, 157 1997-03-06
Svar på interpellationerna 1996/97:170 och 185 om koldioxidmålet snabbprotokoll 146, 142, 151 1997-03-06
Statsbudgeten för år 1997. Jord- och skogs- bruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 9, 11, 65, 67, 7, 31, 33 1996-12-16
Statsbudgeten för budgetåret 1997 (Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård) snabbprotokoll 53, 13, 9, 11, 7, 51, 25, 23 1996-12-09
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 83, 90, 76 1996-11-22
Partiledardebatt snabbprotokoll 39, 31, 61, 33, 48, 37, 50, 35, 29, 27 1996-10-09
Svar på interpellation 1995/96:210 om skyddandet av ytterligare vattendrag mot vatten- snabbprotokoll 121, 116, 111 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:255 om djurförsök snabbprotokoll 92, 95 1996-05-31
Frågestund snabbprotokoll 88, 66, 90, 83, 61, 81, 63, 68 1996-05-30
Information från regeringen om Öster- sjömötet i Visby snabbprotokoll 118, 120 1996-05-30
(forts. från prot. 77) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 66, 68, 44, 46, 42 1996-03-29
Vår miljö - Miljöarbetet under året snabbprotokoll 158, 169, 171, 160, 203, 162, 201 1996-03-27
Aktuell debatt: Regional utveckling snabbprotokoll 12, 5 1996-03-13
Svar på interpellation 1995/96:70 om assi- stansersättningen till funktionshindrade snabbprotokoll 16, 21, 25 1996-02-22
Remissdebatt snabbprotokoll 166, 168, 175, 177, 164 1996-02-08
Muntlig frågestund snabbprotokoll 106, 108 1996-02-01
Laxfiske m.m. snabbprotokoll 113 1996-01-31
Aktuell debatt: Flyktingpolitiken snabbprotokoll 6, 13 1996-01-26
Finansiering av tilläggsavgift för mjölk- kvoter, m.m. snabbprotokoll 188, 184, 186 1995-12-13
Miljölagstiftningen m.m. snabbprotokoll 63, 76, 65, 74 1995-11-15
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 166 1995-05-18
Statsbudgeten för budgetåret 1995/96 (Justitiedepartementet, Jordbruksdepartementet snabbprotokoll 2 1995-04-21
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 102, 104, 106 1995-02-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 213, 75, 91, 61, 59, 211, 85, 105, 93, 69, 77, 171 1995-02-08
Svar på frågorna 1994/95:169 och 196 om den kommunala ekonomin m.m. snabbprotokoll 106, 112, 115, 109 1995-01-17
(forts.) Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (forts. UU5, KU17, KU22 och FiU5) snabbprotokoll 121, 106 1994-12-14
Vatten- och luftvård m.m. snabbprotokoll 97, 104, 95, 106 1994-11-23
Svar på fråga 1994/95:154 om miljöpoliti- ken snabbprotokoll 65, 67 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:53 om älgsjukan snabbprotokoll 109, 107, 111 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eva Eriksson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.