Eva Goës

Bio

Eva Christina Goës, född Andersson den 4 juli 1947 i Umeå landsförsamling, Västerbottens län, är en svensk politiker (miljöpartist) och mellanstadielärare. Hon var Miljöpartiets andra kvinnliga språkrör under åren 1986–1988 och ledde partiet in i riksdagen 1988.
Artikeln innehåller material från wikipedia Eva Goës, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet1994-12-151998-10-04
SuppleantSkatteutskottet1994-10-271998-10-04
LedamotNäringsutskottet1994-10-271998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-211998-10-05
SuppleantBostadsutskottet1989-10-041991-09-29
LedamotUtbildningsutskottet1988-10-111991-09-29
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-041991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Uppskov med behandling av vissa ären- den snabbprotokoll 109 1998-06-05
Demokrati och mänskliga rättigheter i Sve- riges utvecklingssamarbete och mänskliga rättig- snabbprotokoll 146 1998-06-03
Statens roll som ägare av bolag snabbprotokoll 161, 157, 163, 159 1998-06-03
Vissa nedrustningsfrågor snabbprotokoll 154 1998-06-03
Svar på interpellation 1997/98:311 om Po- lenkabeln snabbprotokoll 55, 53, 57 1998-05-26
Särskilt anordnad debatt om kärnkraften snabbprotokoll 24, 5, 22 1998-05-26
Vissa utrikeshandelsfrågor snabbprotokoll 79, 75, 77 1998-05-15
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 154 1998-04-29
Vissa elmarknadsfrågor snabbprotokoll 200, 194, 202 1998-04-22
Ändring i minerallagen snabbprotokoll 7, 22, 11, 24, 4, 13, 9 1998-03-19
Kärnsäkerhet snabbprotokoll 209 1998-03-11
Lag om kärnkraftens avveckling snabbprotokoll 58, 38, 13, 4, 36, 11, 62 1997-12-18
Näringsliv snabbprotokoll 224, 186, 134, 226, 184, 136, 205, 127, 163 1997-12-17
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 143 1997-12-12
Redogörelse för företag med statligt ägan- de snabbprotokoll 149, 166, 158, 164, 156, 162 1997-11-26
Frågestund snabbprotokoll 86, 52, 120, 132, 40, 119, 134, 55, 91, 107, 26, 89, 47, 25, 27, 49, 42, 101, 30, 77, 28, 98, 80, 42, 118 1997-11-06
Utbildning i teckenspråk för vissa föräld- rar, m.m. snabbprotokoll 80 1997-10-22
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 4, 84, 16, 18, 42, 44, 59, 71, 61, 64, 66, 86, 73 1997-06-10
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 131, 137, 134 1997-06-04
Frågor om mätning m.m. på elmarknaden snabbprotokoll 107, 111, 109 1997-06-03
Svar på interpellation 1996/97:301 om Os- karshamn snabbprotokoll 47, 44, 49 1997-05-30
Sverige, EU och handelspolitiken inför 2000-talet snabbprotokoll 4, 22, 8, 6, 20 1997-05-29
Svar på interpellation 1996/97:266 om bosnienkroater i Sverige snabbprotokoll 91, 94 1997-05-20
Svar på interpellation 1996/97:267 om våld- täkter - en krigsförbrytelse snabbprotokoll 103, 100 1997-05-20
Strålskydd och kärnsäkerhet snabbprotokoll 193, 188, 183, 191, 186 1997-05-15
Ändrade regler för anmälan av företags- förvärv enligt konkurrenslagen snabbprotokoll 234, 236, 238 1997-05-14
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 116, 114, 104, 102, 83 1997-04-16
Svar på interpellation 1996/97:213 om syn- tetiska droger snabbprotokoll 27, 24 1997-03-21
Vissa konkurrensfrågor snabbprotokoll 132, 134, 120 1997-03-20
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 215 1997-03-19
Svar på interpellation 1996/97:187 om Ko- sova och Kosova-albaner snabbprotokoll 29, 38, 34 1997-03-11
Sveriges samarbete med Central- och Öst- europa snabbprotokoll 41, 39, 43 1997-02-26
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 51, 55, 36, 54, 100, 34, 104, 32, 53, 56 1997-02-12
Svar på interpellation 1996/97:87 om ökade FN-insatser på Östtimor snabbprotokoll 8, 4 1997-01-28
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 255 1996-12-19
Energi snabbprotokoll 232, 218, 234, 216, 189, 204, 189, 193, 194, 178, 191, 198, 191, 200 1996-12-17
Internationellt bistånd snabbprotokoll 59 1996-12-17
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 137, 139 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:28 om Öst- timor snabbprotokoll 172, 167, 175 1996-11-07
Otillbörlig kurspåverkan och vissa insider- frågor snabbprotokoll 148 1996-10-09
Valutaväxling och valutahandel snabbprotokoll 157 1996-10-09
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 227, 217, 204, 229, 219, 235 1996-07-12
Aktiv förvaltning av statens företagsägan- de snabbprotokoll 80, 63, 82 1996-06-10
Svar på interpellation 1995/96:228 om kärnkraftens kostnader snabbprotokoll 132, 135, 141 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:184 om bi- stånd med anledning av Tjernobylkatastrofen snabbprotokoll 61, 59, 63 1996-05-24
Svar på interpellation 1995/96:185 om gränsvärden för radioaktiv strålning m.m. snabbprotokoll 40, 38, 42 1996-05-24
Svar på interpellation 1995/96:183 om Tjer- nobyl m.m. snabbprotokoll 21, 25, 23 1996-05-21
Tilläggsbudget snabbprotokoll 217, 219 1996-03-27
Vissa processrättsliga frågor snabbprotokoll 70, 74, 72, 67, 65, 62 1996-03-27
Kärnavfall m.m. snabbprotokoll 37, 60, 39, 41, 53, 55 1996-03-13
Svar på interpellation 1995/96:72 om för- svaret och etableringen av vindkraftverk snabbprotokoll 149 1996-02-15
Muntlig frågestund snabbprotokoll 77, 75 1996-02-01
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 173 1995-12-19
Exportinsatser för små och medelstora företag, m.m. snabbprotokoll 221 1995-12-19
Säkrare finansiering av framtida kärnav- fallskostnader m.m. snabbprotokoll 66, 64, 76, 70, 78, 68 1995-12-15
Ökad bankkonkurrens snabbprotokoll 56, 54, 52 1995-12-15
Svar på fråga 1995/96:125 om krigsmate- rielexport till Indonesien snabbprotokoll 157, 155, 153, 151 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:127 om u-krediter till Indonesien snabbprotokoll 125, 127 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:96 om Förenta na- tionernas resolution om kärnvapenprov snabbprotokoll 23, 25, 27 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:20 om till- ståndsprövning för Ringhals 2 snabbprotokoll 54, 56, 58 1995-10-10
Svar på fråga 1995/96:21 om slutförvaring av kärnkraftsavfall snabbprotokoll 62, 60 1995-10-10
Den ekonomiska politiken och slutlig bud- getreglering för budgetåret 1995/96 (prop. snabbprotokoll 99 1995-06-14
Genomförande av EG:s tredje skade- respek- tive livförsäkringsdirektiv snabbprotokoll 60 1995-06-07
Sveriges anslutning till Europeiska atomenergigemenskapen, m.m. snabbprotokoll 36, 27, 34, 29, 31 1995-06-07
(forts. från 4 §) Försvarspolitiken 1994/95 (forts. FöU4) snabbprotokoll 115, 117, 108, 106, 96 1995-05-11
Information från regeringen om svenskt EU-programkontor för utbildning och utveck- snabbprotokoll 44, 46 1995-05-11
Svar på fråga 1994/95:454 om kärnavfall från Studsvik snabbprotokoll 25, 21, 23 1995-05-02
(forts. från 3 § ) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU20 ) snabbprotokoll 81, 83 1995-04-27
Höjning av anläggningshavarnas ansvarsbe- lopp för atomskador snabbprotokoll 87, 93 1995-04-27
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 71, 40, 42, 73 1995-04-27
Sveriges samarbete med Central- och Östeuropa (fortsatt överläggning) snabbprotokoll 135 1995-04-27
Vissa energipolitiska frågor snabbprotokoll 23, 21, 16, 18, 11 1995-04-27
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 87 1995-04-05
Strålskydd snabbprotokoll 191, 197 1995-03-29
Svar på fråga 1994/95:401 om gränsdrag- ningen mellan nyinvestering och underhåll av snabbprotokoll 96, 94, 92 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:298 om skatt på kärnkraft snabbprotokoll 141, 137, 135, 139 1995-03-07
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 142, 114, 127, 6, 140 1995-02-08
Vissa ändringar i ellagen, m.m. snabbprotokoll 185, 187, 189 1994-12-19
Öresundsbron snabbprotokoll 30, 26, 28 1994-12-07
Svar på fråga 1994/95:177 om EU:s ener- gipolitik snabbprotokoll 113, 115, 111, 109 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:202 om Studsvik snabbprotokoll 120, 118 1994-12-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eva Goës

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.