Eva-Lena Jansson

Bio

Christina Eva-Lena Jansson, född 29 augusti 1963 i Karlskoga, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon var riksdagsledamot 2006–2018 och 2021–2022, invald för Örebro läns valkrets.

Artikeln innehåller material från wikipedia Eva-Lena Jansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
767 (71.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
146 (13.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
4 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
156 (14.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Eva-Lena röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Eva-Lena röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2021-12-202022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2021-09-302021-12-20
StatsrådsersättareMatilda Ernkrans2021-09-032022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2014-11-052018-09-24
SuppleantEuroparådets svenska delegation2014-11-012018-10-31
SuppleantEU-nämnden2014-10-142015-09-10
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantEU-nämnden2010-10-192014-10-07
SuppleantNäringsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt 2021/22:107 11, 13, 1, 3, 5, 11, 13, 1, 3, 5 2022-05-04
Mervärdesskatt 2021/22:99 39, 39 2022-04-20
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 221, 223, 225, 228, 230, 237, 239, 221, 223, 225, 228, 230, 221, 223, 225, 237, 228, 239, 230, 237, 239 2021-12-09
Europarådet 2017/18:113 132, 134, 136, 138, 140 2018-05-17
(forts. från § 13) Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering (forts. AU10) 2017/18:107 98 2018-05-02
Frågestund 2017/18:50 137, 77, 127, 129, 83, 85, 103, 105, 100, 18, 20, 77, 49, 51 2017-12-14
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 2017/18:27 7, 9, 11, 13, 15 2017-11-08
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 48, 50, 52, 54, 56 2017-06-20
Svar på interpellation 2016/17:431 om jämställdhet i förorten 2016/17:98 8, 5 2017-04-21
Svar på interpellation 2016/17:395 om jämställdhetspolitiken 2016/17:91 15, 18 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:152 om regeringens arbetslöshetsmål 2016/17:48 25, 28 2016-12-16
Svar på interpellationerna 2016/17:113 och 148 om Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna 2016/17:48 14, 18 2016-12-16
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 250 2016-12-15
Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter m.m. 2015/16:123 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 2016-06-20
(forts. från § 14) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 138 2016-06-09
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 70 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:357 om särskild löneskatt för äldre 2015/16:72 23, 26 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:403 om försämringen av RUT-avdragen 2015/16:72 42, 47 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 65 2016-03-01
Svar på interpellationerna 2015/16:392 och 404 om ungdomsarbetslösheten 2015/16:72 34, 38 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:290 om förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits 2015/16:57 26, 29 2016-01-22
Svar på interpellation 2015/16:295 om svenskt deltagande i internationella insatser under 2016 2015/16:57 5, 8 2016-01-22
Svar på interpellationerna 2015/16:288 och 292 om alternativ till sysselsättningsfasen 2015/16:57 14, 19 2016-01-22
(forts. från § 8) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 142 2015-12-10
Svar på interpellation 2015/16:212 om översyn av Arbetsförmedlingen 2015/16:41 23, 26 2015-12-08
Svar på interpellationerna 2015/16:211 och 213 om jobb för nyanlända 2015/16:41 8, 12 2015-12-08
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 74, 76, 78, 99 2015-12-02
Svar på interpellation 2014/15:547 om ungdomsgaranti utan effekt 2015/16:3 8, 12 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:730 om minskningen av antalet anmälningar och prövningar av arbetsskador 2015/16:3 132 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:528 om arbetsintegrerande sociala företag som påverkas av regeringens politik 2014/15:95 34, 37 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:356 om kvinnors sysselsättning 2014/15:93 54, 57 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:381 om marginalskatten 2014/15:93 63, 69 2015-04-28
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2014/15:93 36 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:281 om regeringens aviserade höjda skatter 2014/15:76 95, 100 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:327 om Sveriges hållning till Republiken Kina (Taiwan) 2014/15:76 49, 53 2015-03-20
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2014/15:67 130, 132, 134 2015-03-05
Svar på interpellation 2014/15:221 om nyanländas sysselsättning inom två år 2014/15:57 71, 75 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:222 om provanställning 2014/15:57 83, 86 2015-02-10
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 46 2014-12-19
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 172, 220, 222, 109, 111, 170 2014-11-12
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 151, 153, 155, 167, 169, 203, 205 2014-11-11
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 8, 10, 31, 33, 115, 117, 143, 145 2014-11-11
Svar på interpellation 2013/14:501 om missbruk av visstidsanställning snabbprotokoll 146, 143, 140 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:506 om ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet snabbprotokoll 53, 41, 47 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:518 om pensionärsskatten snabbprotokoll 69, 60 2014-06-25
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 56 2014-06-16
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande snabbprotokoll 62, 66, 64 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:504 om utförsäkrades ekonomiska situation snabbprotokoll 171, 168, 165 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:533 om Migrationsverkets uppdrag snabbprotokoll 76, 74, 78 2014-06-10
Svar på interpellation 2013/14:267 om regeringens skattepolitik snabbprotokoll 21, 26, 32 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:361 om regionalt investeringsstöd snabbprotokoll 99, 97, 101 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:394 om regelverket för visstidsanställningar snabbprotokoll 46, 49, 44 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:395 och 404 om problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 60, 57, 53 2014-04-11
Skatteskillnaden mellan lön och pension snabbprotokoll 83, 85 2014-04-10
Svar på interpellation 2013/14:302 om sänkning av studiebidraget snabbprotokoll 47, 51 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:317 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 62, 66, 70 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:259 om stigande oro för de offentliga finanserna snabbprotokoll 16, 11 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 27, 33 2014-03-28
KU:s utfrågning om Nuonaffären snabbprotokoll 63, 65 2014-03-27
Svar på interpellation 2013/14:232 om Skatteverkets skattefelskarta snabbprotokoll 115, 111 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:341 om vårdnadsbidraget och jämställdheten snabbprotokoll 99, 104 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 135, 128 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:322 om utförsäkringar snabbprotokoll 39, 42 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:326 om Försäkringskassans regleringsbrev snabbprotokoll 49, 51, 47 2014-03-11
Svar på interpellation 2013/14:292 om förrehabilitering snabbprotokoll 52, 54, 50 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:278 om behovet av utbildning för anställda inom rättsväsendet snabbprotokoll 4, 8, 2 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:281 om förtroendet för rättsväsendet i våldtäktsfall snabbprotokoll 20, 15 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:289 om jämställdheten i bolagsstyrelser snabbprotokoll 132, 136 2014-02-25
Kommunernas asylmottagning snabbprotokoll 59, 61 2014-01-30
Utgiftsområde 10 snabbprotokoll 71, 67, 69 2013-12-06
Migration snabbprotokoll 73, 82, 80, 66, 119, 153, 71, 151, 56, 132, 58, 134, 123, 68, 121, 87, 85, 54 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:103 om arbetsmiljö snabbprotokoll 95, 91 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:106 om Arbetsförmedlingens regleringsbrev snabbprotokoll 109, 107, 111 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 123, 117 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:113 om åtgärder mot arbetsplatsolyckor snabbprotokoll 135, 130 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:86 om etablering av nyanlända snabbprotokoll 47, 43 2013-11-19
Stöd till kommunernas flyktingmottagande snabbprotokoll 63, 61 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:2 om kostnader för massarbetslösheten snabbprotokoll 56, 53 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:38 om månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk snabbprotokoll 88, 92, 83 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:30 om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen snabbprotokoll 47, 51, 55 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 85, 95 2013-11-05
Sjukskrivningstalen snabbprotokoll 84, 82 2013-10-24
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 261, 263 2013-10-16
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 341, 250, 271, 288, 269, 227, 198, 229, 200, 290, 248 2013-10-15
Kommunalt mottagande av ensamkommande barn protokoll 12, 14, 1, 3, 5 2013-09-18
Svar på interpellation 2012/13:510 om Nuon-affären snabbprotokoll 26, 30 2013-09-12
Svar på interpellation 2012/13:457 om åtgärder mot missbruk av F-skattsedeln snabbprotokoll 52, 48 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:463 om rättssäkert skydd av förföljda kvinnor och deras barn snabbprotokoll 67, 70 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:471 om regeringens budgetarbete snabbprotokoll 75, 78, 81 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:478 om växande ekonomiska klyftor snabbprotokoll 86, 90 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:422 om lönestöd som slår ut ordinarie jobb, lönebidrag och företag snabbprotokoll 34, 37 2013-06-25
Svar på interpellation 2012/13:472 om hälso- och sjukvårdspolitiken snabbprotokoll 4, 2, 7 2013-06-25
Svar på interpellation 2012/13:480 om premiepensionssystemet snabbprotokoll 21, 24, 27 2013-06-25
Bindande anställningsavtal vid arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 137, 139 2013-06-13
Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare och genomförande av blåkortsdirektivet snabbprotokoll 31, 1, 29, 11, 14, 21, 19, 26, 9, 3, 5, 16, 24 2013-06-13
Svar på interpellation 2012/13:441 om kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet snabbprotokoll 28, 24 2013-06-11
Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd snabbprotokoll 1, 3, 57, 5, 7, 55 2013-05-22
Svar på interpellation 2012/13:382 om allt sämre resultat i skolan snabbprotokoll 6, 3 2013-05-03
Utförsäkrades behov av försörjningsstöd snabbprotokoll 53, 51 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:346 om utbildning till arbete snabbprotokoll 19, 22 2013-04-12
Svar på interpellation 2012/13:296 om Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner snabbprotokoll 76, 80 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:299 om lex Laval och brott mot internationella konventioner snabbprotokoll 92, 87 2013-04-09
Graviditetspenning snabbprotokoll 82, 80, 84 2013-03-14
(forts. från 9 §) Rehabilitering tillbaka till arbete (forts. SfU6) snabbprotokoll 120, 122, 114, 116, 118 2013-03-13
Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 297 om Nuonaffären snabbprotokoll 76, 82, 71 2013-03-05
Nuonaffären snabbprotokoll 72 2013-02-21
Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 54, 59 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:225 och 242 om villkoren i fas 3 snabbprotokoll 74, 64, 69 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:224 och 232 om arbetstagare som rapporterar om missförhållanden snabbprotokoll 112, 108, 116 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:209 om dagens regelverk i sjukförsäkringen snabbprotokoll 11, 13, 9 2013-02-01
Svar på interpellation 2012/13:226 om metoder för bedömning av arbetsförmåga inom sjukförsäkringen snabbprotokoll 20, 18, 16 2013-02-01
Svar på interpellation 2012/13:105 om kommunerna och välfärden snabbprotokoll 235, 230 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:160 om mänskliga rättigheter på EU-nivå snabbprotokoll 241, 243, 245 2012-12-18
Svar på interpellationerna 2012/13:80, 118 och 119 om personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll snabbprotokoll 218, 213 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:70 om sociala avgifter för sjömän snabbprotokoll 80, 84, 82 2012-12-14
Svar på interpellationerna 2012/13:138, 141 och 158 om oroväckande många varsel snabbprotokoll 60, 70, 65 2012-12-14
Svar på interpellationerna 2012/13:140 och 161 om läxhjälp till alla barn snabbprotokoll 47, 54, 50 2012-12-14
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 62, 60, 58 2012-12-12
Svar på interpellation 2012/13:165 om taket i sjukförsäkringen snabbprotokoll 95, 93, 97 2012-12-07
Telia Soneras ledning snabbprotokoll 72, 70 2012-12-06
Vissa internationella socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 103 2012-12-05
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:101 om utförsäkrade snabbprotokoll 62, 65 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:71 om kvinnor med funktionshinder snabbprotokoll 58, 61 2012-11-13
Svar på interpellationerna 2012/13:48 och 87 om konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen snabbprotokoll 20, 23, 26 2012-11-09
Tillgången till läkemedel protokoll 74, 76 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:430 om regeringens utnämningspolitik protokoll 26, 28, 24 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:432 om arbetsmarknadsåtgärden fas 3 protokoll 55, 52, 49 2012-08-23
Svar på interpellationerna 2011/12:437 och 438 om ekonomisk trygghet vid sjukdom protokoll 37, 33 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:424 om resurser mot skattefusk protokoll 22, 19 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:425 om jobbskatteavdragen protokoll 28, 34 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:404 om återställande av det sociala avgiftssystemet protokoll 50, 47 2012-06-28
Svar på interpellation 2011/12:414 om finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet protokoll 53, 58, 55 2012-06-28
Svar på interpellation 2011/12:360 om gemensamma trygghetssystem eller privata försäkringar protokoll 10, 13 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:384 om fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 35, 38 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:398 om sommarjobbssatsning för unga protokoll 58, 55 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:403 om arbetslösheten i Örebro län protokoll 60, 65, 63 2012-06-25
Svar på interpellationerna 2011/12:370, 371 och 415 om tilltron till a-kassan protokoll 31, 25, 28 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:413 om brister i postutdelning protokoll 151, 149, 147 2012-06-20
Svar på interpellation 2011/12:393 om statens ägaransvar för Postnord protokoll 43, 45, 47 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:402 om regeringens jämställdhetspolitik protokoll 23, 26, 20 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:392 om arbetsförmågebegreppet i sjukförsäkringen protokoll 20, 24, 22 2012-06-08
Svar på interpellation 2011/12:394 om sjukförsäkringen protokoll 31, 27, 29 2012-06-08
Svar på interpellation 2011/12:409 om oseriösa företag protokoll 37, 40 2012-06-08
Anhöriginvandring protokoll 88, 83, 112, 90, 81, 79, 114 2012-05-30
Arbetskraftsinvandring protokoll 141 2012-05-30
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 maj protokoll 42 2012-05-25
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 59 2012-05-09
Graviditetspenningen protokoll 90, 92 2012-05-03
Försäljning av Post Nord protokoll 61 2012-04-26
Migration och asylpolitik protokoll 39, 30, 20, 26, 111, 162, 41, 32, 52, 30, 158, 24, 26, 160, 166, 28, 28, 164, 50, 22 2012-04-11
Socialförsäkringarna och jobben protokoll 68 2012-03-29
Svar på interpellation 2011/12:277 om osund konkurrens och lönedumpning protokoll 18, 20, 16 2012-03-23
Sjukförsäkringen och försäkringen för vård av sjukt barn protokoll 80, 82 2012-03-22
Genomförande av återvändandedirektivet protokoll 1 2012-03-21
Svar på interpellation 2011/12:262 om minskade skatteintäkter genom F-skattsedelssystemet protokoll 7, 2, 4 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:243 om hållbart arbetsliv protokoll 97, 92 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:246 om otrygga anställningar protokoll 105 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:241, 242 och 250 om arbetsmarknadspolitik protokoll 83, 78 2012-03-13
Svar på interpellationerna 2011/12:248, 261 och 266 om arbetslöshetsersättningen protokoll 125, 111, 118 2012-03-13
Rätt till familjeåterförening för tredjelandsmedborgare bosatta i EU protokoll 34 2012-02-29
Svar på interpellation 2011/12:203 om ökade ekonomiska inkomstskillnader protokoll 33, 50, 41 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:234 om jobbkrisen och nya bidragstagare protokoll 75, 70 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:235 om jobbkrisen och kommunalskattehöjningar protokoll 84, 87 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:244 om apotek i glesbygden efter avregleringen protokoll 22, 26 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:216 om apoteken och medicinbrist protokoll 44, 40, 42 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:214 om kvotering som medel för jämnare könsrepresentation i bolagsstyrelser protokoll 72, 75 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:181 och 183 om den ekonomiska ojämlikheten protokoll 7, 16 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:220 och 226 om arbetsskadeförsäkringen protokoll 95, 87, 91 2012-02-14
Fas 3 protokoll 58 2012-02-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 30 januari protokoll 34 2012-02-01
Statligt ägande protokoll 34, 36 2012-01-19
Kvalitetskrav i upphandling av vård och omsorg protokoll 53 2011-12-15
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 147 2011-12-12
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 73 2011-11-29
Brott mot arbetsmarknadslagar snabbprotokoll 4, 2 2011-10-13
Svar på interpellation 2010/11:418 om lönebidragsanställning protokoll 6, 10, 2 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:419 om olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser protokoll 13, 17, 15 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:420 om fas 3 protokoll 28, 24, 20 2011-06-27
Svar på interpellation 2010/11:367 om regeringens skattepolitik protokoll 94, 91, 98 2011-06-22
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 150, 10, 148, 152 2011-06-21
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 99 2011-06-01
Biometriska kännetecken i uppehållstillståndskort och EU:s viseringskodex snabbprotokoll 33 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:368 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 71, 63, 67 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:317 om riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare snabbprotokoll 57, 63 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:230 om personal- eller närvaroliggare snabbprotokoll 85, 82 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:233 om skattepolitik för minskad barnfattigdom snabbprotokoll 95, 107, 101 2011-03-29
Återrapportering från det extrainsatta mötet med Europeiska rådet snabbprotokoll 47 2011-03-17
Svar på interpellation 2010/11:214 om otrygga visstidsanställningar snabbprotokoll 75, 72 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:235 om jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 snabbprotokoll 82, 77, 87 2011-03-11
Svar på interpellationerna 2010/11:231, 234 och 237 om sjukförsäkringsreformen snabbprotokoll 110, 104, 107 2011-03-11
Svar på interpellationerna 2010/11:236 och 239 om resultatet av jobbcoachning snabbprotokoll 89, 94, 99 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:224 om de ekonomiska konsekvenserna av Gy 11 snabbprotokoll 15, 11 2011-03-01
Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 73 2011-02-17
Förändringarna i sjukförsäkringen snabbprotokoll 38, 40 2011-02-10
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 50, 48 2011-02-08
Svar på interpellation 2010/11:131 om genusperspektiv på arbetslivet snabbprotokoll 49, 46 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:141 om hotade spelregler på arbetsmarknaden snabbprotokoll 28, 32 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:142 om anordnare av fas 3 snabbprotokoll 38, 41 2011-01-21
Sjukförsäkringen snabbprotokoll 48, 46 2011-01-20
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 178, 180, 191, 182, 193 2010-12-16
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin snabbprotokoll 58 2010-12-09
Svar på interpellation 2010/11:79 om förhållanden kring arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 20, 18, 22 2010-12-03
Omprövning av sjukförsäkringen protokoll 91, 93 2010-11-18
Svar på interpellationerna 2010/11:35 och 41 om bonus i statliga företag protokoll 138, 132 2010-11-18
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 129, 127 2010-11-04
Sjukförsäkring snabbprotokoll 56, 54 2010-11-04
Övrigt snabbprotokoll 386, 382, 384 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:7 om de utförsäkrades situation snabbprotokoll 11, 5 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:8 om ACTA protokoll 7, 10 2010-10-21
Svar på interpellation 2009/10:440 om konsekvenser för arbetsmiljöarbetet vid arbetsmiljöbrott protokoll 186, 182, 184 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:444 om jobb- och utvecklingsgarantin protokoll 189, 192, 195 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:452 om en fristående och oberoende Alfakassa protokoll 209, 213 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:482 om jämlikheten och jämställdheten inom sjukvården protokoll 123, 119, 121 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:375, 389 och 432 om regeringens ekonomiska familjepolitik protokoll 72, 77, 68 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:390 och 460 om kärnkraft och brytning av uran i Sverige protokoll 25, 20 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:410 och 443 om försäljning av statliga företag protokoll 44, 41, 47 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:438 och 478 om ungdomars villkor på svensk arbetsmarknad protokoll 171, 158, 165 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:442 och 473 om styrningen av statliga bolag protokoll 53, 56, 50 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:416, 441, 436 och 490 om ökade klyftor protokoll 69, 74, 79 2010-06-28
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB protokoll 169, 178, 176, 167, 157 2010-06-22
Ny postlag m.m. protokoll 51 2010-06-22
Svar på interpellation 2009/10:439 om prioritering av brott mot arbetsmiljölagen snabbprotokoll 2, 4, 6 2010-06-18
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 15, 22 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 52 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:378 om taxinäringen snabbprotokoll 58, 61, 56 2010-05-28
Utredningen av våldtäkter snabbprotokoll 75, 73 2010-05-27
Svar på interpellation 2009/10:379 om granskningskommission inom rättsväsendet för hantering av våldtäktsanmälningar snabbprotokoll 15, 12 2010-05-25
Svar på interpellation 2009/10:303 om Skatteverkets ID-kortsverksamhet protokoll 18, 20, 22 2010-04-23
(forts.) Svar på interpellation 300 om arbetsgivarintyg protokoll 57, 59 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:300 om arbetsgivarintyg protokoll 55 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:301 om arbetsmarknadsutbildning för arbetslösa ungdomar protokoll 64, 66, 62 2010-04-20
Svar på interpellationerna 2009/10:294 och 295 om verksamhet för ungdomarna i jobbgarantin i Örebro län protokoll 47, 52 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:311 om rimliga förutsättningar för tågresande protokoll 27, 25, 29 2010-04-13
De utförsäkrades ekonomiska situation protokoll 22, 20 2010-04-08
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:302 om oberoende public service-företag protokoll 58, 56 2010-04-06
Svar på interpellation 2009/10:302 om oberoende public service-företag protokoll 54 2010-04-06
Svar på interpellationerna 2009/10:290, 291, 292, 299 och 310 om ekonomisk politik och jämställdhet protokoll 41, 23, 32 2010-04-06
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 194, 207, 190, 186, 192, 188, 209 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:251 om Riksrevisionens granskningsrätt av Posten Norden protokoll 33, 31 2010-03-19
Svar på interpellation 2009/10:252 om regeringens handelspolitik och mänskliga rättigheter protokoll 22, 18, 20 2010-03-12
Statliga företag protokoll 52, 24, 41, 7, 26, 13, 43, 11, 50, 70 2010-03-03
Svar på interpellation 2009/10:236 om ansvaret för sjukförsäkringen protokoll 25, 28, 23 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:253 om handläggning och domstolsprövning av patent protokoll 11, 9, 13 2010-03-02
Svensk försäljning av övervakningsutrustning till Libyen protokoll 53, 55 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:194 om havandeskapspenning protokoll 6, 2, 4 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:170 om rimliga förutsättningar för a-kassorna protokoll 30, 28, 32 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:176 om regeringens förhållningssätt till riksdagen protokoll 49 2010-02-02
Tillämpningen av de nya sjukförsäkringsreglerna protokoll 46, 48 2010-01-28
Vissa immaterialrättsliga frågor protokoll 150, 166, 155, 148, 168, 153, 140, 171 2010-01-20
Svar på interpellation 2009/10:136 om effekter av vårdnads-bidraget protokoll 64, 61 2009-12-21
Svar på interpellation 2009/10:146 om deltidsregeln och arbetslinjen protokoll 71, 68 2009-12-21
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 19, 29, 11 2009-12-21
Resurser till kommuner och landsting protokoll 144, 142 2009-12-10
Svar på interpellation 2009/10:122 om uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB protokoll 53, 56, 50 2009-12-04
Svar på interpellationerna 2009/10:30, 41, 54 och 58 om uranbrytning i Sverige protokoll 11, 5, 19 2009-11-13
Försäkringskassans handläggningstider protokoll 67, 69 2009-11-05
Svar på interpellation 2009/10:24 om försenad utbetalning av arbetslöshetsersättning protokoll 6, 4, 2 2009-11-05
Genomförande av tjänstedirektivet protokoll 18, 5, 40, 42, 33, 31, 7, 20, 1 2009-11-04
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 2, 17, 9 2009-10-20
Signalspaning protokoll 160 2009-10-14
Svar på interpellationerna 2008/09:527 och 536 om den ekonomiska situationen i kommunerna protokoll 7, 11, 3 2009-06-22
Svar på interpellation 2008/09:530 om könsfördelningen beträffande centrala maktpositioner inom EU protokoll 105, 103, 107 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:531 om försäljning av Nord Pool ASA protokoll 9, 11, 13 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:532 om ungdomars alkoholvanor protokoll 72, 78, 75 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:557 om försäljningen av Vattenfall AB protokoll 19, 22 2009-06-08
Svar på interpellationerna 2008/09:526 och 529 om kvotering till bolagsstyrelser protokoll 94, 100, 97 2009-06-08
Svar på interpellation 2008/09:542 om offentlig redovisning av ekonomiskt stöd till partierna protokoll 28, 26, 24 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:555 om hatbrott protokoll 35, 33, 31 2009-06-01
Svar på interpellationerna 2008/09:515 och 534 om behovet av en aktiv finanspolitik protokoll 117, 121, 113 2009-06-01
Svar på interpellationerna 2008/09:533 och 558 om bredband i hela landet protokoll 74, 70, 66 2009-06-01
Svar på interpellation 2008/09:535 om beredningsunderlaget för FRA-lagen protokoll 60, 57, 63 2009-05-26
Svar på interpellation 2008/09:406 om definition av utanförskapet protokoll 36, 41 2009-05-08
Svar på interpellation 2008/09:417 om regeringens skattepolitik protokoll 57, 60, 63 2009-05-08
Svar på interpellation 2008/09:424 om arbetstillfällen och skattesänkningar protokoll 73, 76 2009-05-08
Svar på interpellation 2008/09:441 om den dolda kvinnosjukdomen endometrios protokoll 39, 36, 33 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:448 om effekterna vid en försäljning av Apoteket protokoll 45, 42, 48 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:450 om tillgången till medicin protokoll 54, 51, 57 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:425 om regeringen och arbetslösheten protokoll 52, 56 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:439 om arbetslivsforskning på reträtt protokoll 47, 44 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:449 om a-kassans regelverk och utförande av sysslor protokoll 66, 62, 64 2009-04-27
Telekompaketet protokoll 84, 86 2009-04-23
Svar på interpellationerna 2008/09:383, 384, 387 och 403 om bonussystem i den statliga sektorn protokoll 11, 2, 6 2009-04-21
Svar på interpellation 2008/09:404 om regeringens jobbpolitik protokoll 97, 94 2009-04-03
Svar på interpellationerna 2008/09:413 och 420 om ungas situation på svensk arbetsmarknad protokoll 107, 104, 101 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:416 om jämställdheten i statliga kommittéer protokoll 157, 159, 155 2009-03-24
Svar på interpellation 2008/09:370 om statens chefer protokoll 58, 61 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:385 om bonus till AP-fondernas ledning mitt i jobbkrisen protokoll 67, 70, 64 2009-03-17
Svar på interpellationerna 2008/09:355, 376, 405 och 409 om ekonomin i kommuner och landsting protokoll 30, 37 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:325 om uranbrytning i Sverige med anledning av regeringens utbyggnadsplaner av kärnkraften protokoll 28, 32 2009-03-13
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 46, 44, 81, 53, 55, 83, 10, 24, 31, 22, 64, 62, 33 2009-02-25
Arbetslösheten inom offentlig sektor protokoll 67 2009-02-12
Svar på interpellation 2008/09:259 om barncancer och kärnkraft protokoll 81, 78 2009-02-10
Svar på interpellation 2008/09:301 om rättssystemets självständighet protokoll 69, 72 2009-02-10
Åtgärder för arbetslösa ungdomar protokoll 71, 73 2009-01-29
Svar på interpellation 2008/09:209 om begreppet utanförskap protokoll 81, 84 2009-01-23
Svar på interpellationerna 2008/09:204, 228 och 234 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 66, 71, 76 2009-01-23
Svar på interpellation 2008/09:233 om aktiv jämställdhetspolitik protokoll 15, 12, 9 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:237 om regeringens utnämningspolitik protokoll 6, 2, 4 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:95 om nivån i a-kassan protokoll 22, 18 2009-01-16
Svar på interpellation 2008/09:226 om styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB protokoll 53, 58, 55 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:230 om minskade skatteintäkter för kommuner och landsting protokoll 61, 65, 72 2009-01-15
Svar på interpellationerna 2008/09:123 och 139 om löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag protokoll 9, 3, 6 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:225 om ekonomin för förtidspensionärer protokoll 61, 63, 59 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:132 om kvotering för jämställda styrelser protokoll 8, 2, 5 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:134 om ID-kort för folkbokförda i Sverige protokoll 15, 13, 11 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:135 om utredning av arbetsmiljöbrott protokoll 44, 46, 42 2008-12-05
Svar på interpellation 2008/09:136 om försäljningen av statliga bolag protokoll 37, 35, 39 2008-12-05
Svar på interpellationerna 2008/09:101 och 137 om utvecklingen i den kommunala sektorn protokoll 23 2008-12-05
Omprövning av budgeten protokoll 32 2008-12-04
Svar på interpellation 2008/09:133 om a-kassans regelverk som hinder för arbetslösas samhällsengagemang protokoll 108, 112, 110 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:83 om demokratisk insyn i Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark protokoll 36, 38, 34 2008-11-28
Svar på interpellationerna 2008/09:81 om varsel i Örebro län och 109 om krisens verkningar i Skaraborg protokoll 93, 82, 87 2008-11-25
Svar på interpellation 2008/09:61 om Sverigedemokraterna och regeringsfrågan protokoll 17, 20 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:27 om översyn av kraven för F-skatt protokoll 16, 19 2008-10-28
Svar på interpellationerna 2008/09:42 och 53 om regeringens agerande kring fastighetsboxar protokoll 71, 65, 60 2008-10-28
Hävdandet av den svenska modellen i utrikespolitiken protokoll 62, 64 2008-10-23
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 47, 45 2008-10-17
Transport och infrastrukur protokoll 178, 176 2008-10-17
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 161, 165, 163 2008-10-15
Svar på interpellation 2008/09:1 om varslen på Volvo och arbetsmarknadspolitiska program protokoll 21, 25 2008-10-03
Signalspaning och den personliga integriteten protokoll 30 2008-09-25
Svar på interpellation 2007/08:680 om skattesubventioner för hushållsnära tjänster protokoll 31, 33, 36 2008-06-23
Svar på interpellation 2007/08:706 om stöd för introduktion och delaktighet protokoll 6, 2, 4 2008-06-23
Svar på interpellationerna 2007/08:707 och 757 om begränsningsregeln i fastighetsskatten protokoll 39, 42, 45 2008-06-23
Svar på interpellationerna 2007/08:751, 760, 761 och 786 om vårdnadsbidrag protokoll 71, 63, 67 2008-06-19
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 44 2008-06-17
Svar på interpellation 2007/08:682 om information inför försäljning av statliga bolag protokoll 6, 4, 2 2008-06-13
Svar på interpellation 2007/08:712 om försäljningen av Vasakronan protokoll 31, 27, 29 2008-06-13
Svar på interpellation 2007/08:726 om förändringar i allmännyttan och barnperspektivet protokoll 38, 42 2008-06-13
Hushållsnära tjänster och prostitution protokoll 115, 113 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:708 om behovet av ett aktivt arbetsmiljöarbete protokoll 141, 143, 139 2008-06-10
Svar på interpellationerna 2007/08:704 och 771 om regeringen och arbetsrätten protokoll 136, 132 2008-06-10
Svar på interpellation 2007/08:678 om utbildning för åklagare protokoll 6, 4, 2 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:681 om polisutredningar angående anmälda arbetsmiljöbrott protokoll 11, 13, 9 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:683 om anställnings- och inkomsttryggheten för sjuka protokoll 81, 76, 78 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:705 om postens samhällsuppdrag protokoll 97, 99, 95 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:713 om utbildning för elever i arbetsmarknadens villkor protokoll 16, 14, 12 2008-05-28
Svar på interpellationerna 2007/08:709, 764 och 772 om resurserna i förskola och fritidshem protokoll 8, 5, 2 2008-05-28
Svar på interpellationerna 2007/08:670 och 714 om regeringens ansvar för flyktingmottagandet protokoll 57, 53, 49 2008-05-23
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 130 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:638 om könsneutralt äktenskap protokoll 2, 8, 4 2008-05-16
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 26, 13 2008-05-13
Svar på interpellation 2007/08:568 om regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande protokoll 16, 19, 13 2008-05-06
Meddelande om inställd votering protokoll 159, 163, 161 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:483 om utredningen med anledning av Lavalmålet protokoll 114, 108 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:538 om arbetslöshet och aktivt idrottsutövande protokoll 133, 131 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:540 om basindustrins behov av en aktiv näringspolitik protokoll 59, 67, 63 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:544 om regeringens arbetsformer protokoll 10, 5 2008-04-22
Grundskolan protokoll 128 2008-04-16
Svar på interpellation 2007/08:486 om posten i glesbygd protokoll 41, 44 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:542 om statens ansvar för infrastruktursatsningar protokoll 97, 102, 100 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:429 om underlag vid utnämning av ny generaldirektör till Affärsverket svenska kraftnät protokoll 9, 2, 5 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:433 om konsekvensanalyser av statliga företag som kan bli aktuella för försäljning protokoll 14, 17 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:527 om minskad marknadsföring och färre investeringar protokoll 132, 135 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:394 om statsråds deltagande i exklusiva arrangemang protokoll 110, 113 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:437 om presstödet protokoll 157, 161 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:438 om jäv vid försäljning av statliga företag protokoll 74, 71 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:428 och 431 om förebyggande arbetsmiljöarbete protokoll 93, 90, 96 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:398 om turism protokoll 28, 31 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:430 om regeringens utnämningspolitik protokoll 21, 19, 24 2008-03-07
Svar på interpellation 2007/08:182 om mångfald inom vård och omsorg protokoll 56, 53 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:205 om ökad jämställdhet i vanliga familjers vardag protokoll 59, 66, 62 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:265 om utförsäljningen av Vasakronan protokoll 27, 31 2008-01-15
Svar på interpellationerna 2007/08:253 och 267 om rådet för minskat statligt ägande protokoll 3, 9, 6 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:153 om risker för liv och hälsa av dålig arbetsmiljö protokoll 30, 32, 28 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:162 om ytterligare besparingar på Arbetsmiljöverket protokoll 39, 35, 43 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:184 om rätt till heltid protokoll 52, 49 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:245 om en svår situation för deltidsstämplande kvinnor protokoll 77, 74 2007-12-20
Svar på interpellation 2007/08:251 om pengar till jämställdhetspolitik protokoll 269, 271, 267 2007-12-18
Svar på interpellationerna 2007/08:250 och 271 om trafiksäkerhet protokoll 176, 164, 169 2007-12-18
Näringsliv protokoll 142, 144, 138, 136, 146, 71, 140 2007-12-17
(forts. från 13 §) Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (forts. SkU7) protokoll 226 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:158 om genomfartstrafikens konsekvenser för miljön och trafiksäkerheten protokoll 59, 62, 64 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:163 om brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida protokoll 123, 119, 115 2007-11-27
Svar på interpellation 2007/08:76 om arbetslivsforskningen protokoll 36, 39 2007-11-16
Statsråds köp av svarta tjänster protokoll 42 2007-11-01
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 131, 129, 127, 133, 135 2007-10-31
EU-konstitutionen protokoll 50 2007-10-31
Svar på interpellation 2007/08:23 om rådet för utförsäljning av statliga företag protokoll 59, 53 2007-10-23
Del 2: Infrastruktur protokoll 442, 444 2007-10-18
Del 3: Näringspolitik protokoll 540, 495, 534, 536, 542, 497, 538 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:621 om satsning på arbeten för ungdomar protokoll 97, 103, 100 2007-06-21
Arbetsgivaravgifterna för småföretagare protokoll 101, 99 2007-06-14
Svar på interpellationerna 2006/07:536, 538, 607 och 624 om utförsäljningen av Telias accessnät protokoll 11, 16 2007-06-11
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 56, 40, 48 2007-06-11
Svar på interpellation 2006/07:491 om direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag protokoll 4, 2, 7 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:518 om sommarjobb protokoll 52, 48 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:557 om regeringens nedskärningar på arbetsmiljöområdet protokoll 40, 37 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:562 om stärkt rätt till heltidsanställning protokoll 87, 90 2007-06-05
Harmoniserad patenträtt protokoll 1 2007-06-01
Svar på interpellation 2006/07:508 om regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket protokoll 19, 16 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:457 om sommarjobb protokoll 38, 41 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:490 om finansieringen av a-kassan protokoll 64, 69, 66 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:502 om brist på insatser för arbetslösa protokoll 96, 93 2007-05-15
Svar på interpellation 2006/07:492 om fördelningspolitiken protokoll 39, 45, 37 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:487 om bostadspolitik protokoll 15 2007-05-08
Svar på interpellation 2006/07:488 om utförsäljning av vissa statligt ägda bolag protokoll 22, 18, 27 2007-05-08
Svar på interpellation 2006/07:458 om medlemsras i a-kassorna protokoll 56, 59 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:461 om departementstjänstemännens roll i utförsäljningen av statliga företag protokoll 5, 8 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:422 om konsekvensanalyser av statliga företag protokoll 9, 12 2007-04-10
(forts. från 10 §) Arbetsrätt (forts. AU9) protokoll 122 2007-03-29
Svar på interpellation 2006/07:336 om regeringens linje i fråga om arbetsrätten och kollektivavtal protokoll 128, 132 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:387 om nedläggning av Svensk Kassaservice protokoll 87, 91 2007-03-27
Svar på interpellationerna 2006/07:324 och 335 om ID-handlingar åt invandrare protokoll 145, 149, 153 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:411 om barnomsorg på obekväm arbetstid protokoll 167, 164 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:412 om utförsäljningen av Vin & Sprit protokoll 6, 4, 2 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:414 om FRA:s avlyssning och Integritetsskyddskommitténs betänkande protokoll 54, 56, 52 2007-03-26
Regeringens inställning till statligt ägande protokoll 65, 67, 69 2007-03-15
Svar på interpellation 2006/07:307 om svensk strategi för Sudan protokoll 88, 91 2007-02-23
Vårdnadsbidraget protokoll 82, 80 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:93 om försörjningsstödet och a-kassan protokoll 40, 37 2006-12-12
Arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning protokoll 125 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:66 om ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift protokoll 116, 120 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:56 om vd-bonus i statliga bolag protokoll 13, 17 2006-11-28
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 54, 52 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eva-Lena Jansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.