Eva Olofsson

Bio

Eva Maria Olofsson, född 13 april 1952 i Kung Karls församling, Västmanlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Göteborgs kommuns valkrets, och regionråd i Västra Götalandsregionen 2014–2021.
Artikeln innehåller material från wikipedia Eva Olofsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
791 (16.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2579 (55%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
892 (19%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
426 (9.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Eva röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Eva röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2010-10-122012-01-25
LedamotSocialutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantJustitieutskottet2010-10-122010-12-19
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantEU-nämnden2008-02-212010-10-12
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantSocialutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. snabbprotokoll 106 2014-06-23
Patientlag snabbprotokoll 23, 21, 25 2014-06-12
Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor snabbprotokoll 16, 6, 18, 8, 10 2014-06-12
(forts. från 9 §) Svar på interpellation 2013/14:434 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 92, 96 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:468 om hemtjänstpersonalens arbetsmiljö snabbprotokoll 105, 103, 101 2014-06-05
Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd snabbprotokoll 56, 73, 71, 64, 62 2014-05-27
Ökad tillgänglighet och mer ändamålsenlig prissättning av läkemedel snabbprotokoll 37, 39, 41 2014-05-27
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014 snabbprotokoll 33, 59, 54, 39, 52, 57, 75, 41, 77 2014-05-05
Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel snabbprotokoll 29, 31, 44, 46, 33 2014-04-29
Svar på interpellation 2013/14:340 om privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten snabbprotokoll 14, 10 2014-04-15
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 5, 16, 9, 150, 7, 18 2014-04-03
Tobaksfrågor, alkoholfrågor och narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 43, 37, 45 2014-04-02
(forts. från 15 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU12) snabbprotokoll 143, 129, 127, 118, 141, 116, 120 2014-03-19
Hälso- och sjukvårdsfrågor snabbprotokoll 18, 42, 39, 26, 37, 44, 24 2014-03-12
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 45, 239, 42, 62, 64, 71, 73, 233, 47, 98, 241, 30, 40 2014-02-26
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod? snabbprotokoll 79 2014-02-26
Svar på interpellation 2013/14:229 om bristen på barnmorskor i Stockholms län snabbprotokoll 4, 9 2014-01-30
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:138 om arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen snabbprotokoll 60, 62 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:138 om arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen snabbprotokoll 58 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:183 om reglering av e-handeln med alkohol snabbprotokoll 69, 73, 65 2014-01-14
Svar på interpellation 2013/14:201 om utpekandet av fattiga barn snabbprotokoll 79, 85 2014-01-14
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten snabbprotokoll 200, 198, 202 2013-12-16
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 202, 187, 210, 212, 189, 200, 181 2013-10-14
Svar på interpellation 2013/14:1 om resurser i äldreomsorgen snabbprotokoll 11, 16, 13 2013-10-04
(forts. från 11 §) En mer samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (forts. SoU27) snabbprotokoll 150 2013-06-13
Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet snabbprotokoll 13, 2, 28, 26, 4, 15, 10, 8, 6 2013-05-23
Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet snabbprotokoll 85, 81, 83, 108, 110 2013-05-22
God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården snabbprotokoll 85, 94, 104, 106, 96, 87, 75 2013-05-15
Tillgänglighet för funktionshindrade snabbprotokoll 48, 50 2013-04-25
Alkoholfrågor snabbprotokoll 77, 72, 70, 89, 91, 75, 68 2013-04-10
Narkotika- och dopningsfrågor snabbprotokoll 103, 114, 107, 116, 105 2013-04-10
(forts. från 10 §) Socialtjänstfrågor (forts. SoU11) snabbprotokoll 110, 119, 117, 108 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:300 om rätten till personlig assistans snabbprotokoll 11, 9, 13 2013-03-15
En folkhälsopolitik med människan i centrum snabbprotokoll 19, 12, 10, 4, 21 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet snabbprotokoll 97 2013-02-21
Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek snabbprotokoll 86 2013-02-21
Svar på interpellationerna 2012/13:247, 251 och 252 om statens stöd till Rett Center snabbprotokoll 23, 18, 13 2013-02-19
Svar på interpellation 2012/13:215 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 54, 57 2013-02-12
Svar på interpellation 2012/13:172 om hyresgästernas rättigheter vid renovering snabbprotokoll 257, 259, 255 2012-12-18
Äldreomsorgen och anhörigas insatser snabbprotokoll 118, 116 2012-12-13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 175, 200, 39, 53, 37, 43, 91, 189, 148, 162, 198, 193, 66, 191, 159, 177, 138, 164, 33, 200, 51, 202, 35, 185, 45, 64, 187, 41, 150, 93, 157 2012-12-12
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst snabbprotokoll 217 2012-12-12
Stärkt stöd och skydd för barn och unga snabbprotokoll 14, 5, 7, 16, 21, 19, 3 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:31 om svårigheter att efterleva socialtjänstlagen snabbprotokoll 6, 10, 2 2012-11-13
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 16 2012-11-07
Svar på interpellation 2012/13:1 om granskning av apoteken protokoll 9, 4 2012-09-27
Rätten att få åldras tillsammans - en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen protokoll 7 2012-09-19
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 264 2012-06-13
Ändrad könstillhörighet protokoll 3, 14, 16, 29, 27 2012-06-11
(forts. från 12 §) Funktionshindersfrågor (forts. SoU13) protokoll 106, 117, 124, 141, 119, 139, 122, 104 2012-05-02
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor (forts. SoU14) protokoll 121, 110, 119, 112 2012-04-18
Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor protokoll 104 2012-04-18
Läkemedelsfrågor protokoll 83, 135, 81, 74, 72, 66 2012-04-18
(forts. från 11 §) Assisterad befruktning (forts. SoU26) protokoll 88, 80, 90, 78 2012-03-29
Assisterad befruktning protokoll 10, 12, 22, 24, 14 2012-03-29
Svar på interpellation 2011/12:267 om sjukvården i glesbygd protokoll 5, 11 2012-03-13
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 143, 145, 141 2012-03-01
Svar på interpellation 2011/12:251 om rätt till ledsagning vid grav synskada protokoll 184, 182, 186 2012-03-01
Barnfattigdom protokoll 116, 91, 93, 102, 100, 114, 81 2012-02-22
Äldrefrågor protokoll 50, 58, 42, 200, 35, 48, 56, 70, 189, 191, 147, 33, 144, 187, 156, 158, 72, 35, 149, 57, 49, 198, 37, 59, 44, 47 2012-02-22
Personlig assistans protokoll 43, 41 2012-02-16
Organdonationsfrågor protokoll 68 2012-01-25
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning protokoll 103 2012-01-25
Aktuell debatt: Äldrevården protokoll 9, 17, 25 2011-12-16
Äldrevården protokoll 50, 52 2011-12-08
Utredningar avseende vissa dödsfall protokoll 19, 21, 16 2011-11-09
Svar på interpellation 2011/12:35 om vanvård i privat äldreomsorg protokoll 54, 60, 57 2011-10-25
Svar på interpellation 2011/12:9 om högkostnadsskyddet snabbprotokoll 14, 17, 11 2011-09-27
Apoteksomregleringen snabbprotokoll 4, 25, 10, 12, 23 2011-06-08
En EU-agenda för barns rättigheter snabbprotokoll 39 2011-06-08
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 118, 111, 102, 104, 116, 113 2011-04-06
Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor snabbprotokoll 94, 96, 92 2011-04-06
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 53, 75, 66, 61, 59, 77, 64 2011-03-30
Svar på interpellation 2010/11:196 om äldre döva snabbprotokoll 47, 50, 44 2011-03-29
Svar på interpellation 2010/11:257 om barns rätt till glasögon snabbprotokoll 46, 44, 48 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:186 om personlig assistans snabbprotokoll 6, 4, 2 2011-02-18
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m. snabbprotokoll 8 2011-02-02
Svar på interpellation 2010/11:124 om tillgänglighet på tåg snabbprotokoll 50, 54, 52 2011-01-18
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. snabbprotokoll 37, 26, 63, 28, 267, 207, 59, 55, 57, 209, 24, 211, 61, 35 2010-12-17
En ny alkohollag snabbprotokoll 41, 52, 54, 57, 68, 66, 59 2010-12-01
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 21, 3, 12, 19, 10 2010-12-01
Tillgången till personlig assistans snabbprotokoll 72, 74 2010-11-25
Demensvården protokoll 73, 71 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:34 om bemanning i demensvården protokoll 10, 6, 2 2010-11-18
Fattigdomen i Sverige snabbprotokoll 71, 73 2010-06-17
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar snabbprotokoll 2 2010-05-24
Värdigt liv i äldreomsorgen snabbprotokoll 58, 43, 29, 50, 52, 56, 41, 34, 32 2010-05-24
Nationell sfi-bonus protokoll 14 2010-05-20
Socialtjänst protokoll 30, 38, 23, 36, 32 2010-04-07
Våldsutsatta papperslösa kvinnor protokoll 85, 83 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:230 om hemtjänsttaxor protokoll 44, 46, 48 2010-03-02
Svar på interpellationerna 2009/10:213 och 215 om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld protokoll 36, 30, 33 2010-02-12
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen protokoll 2, 7, 5 2010-01-27
Svar på interpellation 2009/10:114 om FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige protokoll 38, 35 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:115 om barnkonventionen som svensk lag protokoll 47, 41, 44 2009-12-04
Lokala resor inom ramen för försörjningsstöd protokoll 47, 45 2009-10-22
En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och Vissa psykiatrifrågor m.m. protokoll 103, 98, 101 2009-10-21
Timtaxan för hemtjänsten protokoll 98, 100 2009-06-11
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. protokoll 57, 67, 53, 55, 65 2009-05-18
Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående protokoll 79, 65, 81, 73, 75 2009-05-13
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 69, 71, 62, 58, 60 2009-03-25
Svar på interpellation 2008/09:295 om totalöversyn av systemet med tolk till döva, hörselskadade och dövblinda protokoll 50, 55 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:300 om Kommunals undersökning om de anställdas syn på de äldres och sin egen situation inom äldreomsorgen protokoll 73, 67, 70 2009-02-13
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 128, 119, 110, 124, 122, 130, 117 2008-12-15
Svar på interpellation 2008/09:52 om mäns sexualiserade våld mot kvinnor protokoll 56, 60, 58 2008-11-21
Svar på interpellation 2008/09:77 om Riksrevisionens granskning av styrningen av privat äldreomsorg protokoll 67, 65, 63 2008-11-21
Valfrihetssystem protokoll 162, 169, 176, 192, 178, 155, 167, 164, 190 2008-11-19
Svar på interpellation 2008/09:51 om stöd till kvinnor i prostitution protokoll 51, 53, 49 2008-11-18
Aktuell debatt: Felaktig läkemedelsanvändning för äldre protokoll 8, 15 2008-10-24
Äldrepolitik m.m. protokoll 229, 275, 227, 225, 260, 231, 241, 237, 235, 239, 273, 233, 262 2008-10-17
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 126, 128, 141, 143, 137, 135, 119 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:646 om riskkapitalbolag inom äldreomsorgen protokoll 74, 71 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:747 om mäns våld mot döva kvinnor protokoll 47, 51, 49 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:748 om rätt till teckenspråkstolkning vid studier på komvux protokoll 23, 19, 21 2008-05-28
Vräkning av barnfamiljer protokoll 79, 81 2008-05-08
(forts. från 5 §) Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (forts. JuSoU1) protokoll 109, 107 2008-04-24
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 8, 3, 21, 6, 19 2008-04-24
Finansieringen av äldreomsorgen protokoll 41, 43 2008-04-17
Högskolan protokoll 131, 122, 146, 148, 129 2008-04-02
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 82, 77 2008-03-11
Forskning och forskarutbildning protokoll 101 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:256 om gömda barns rätt till skola protokoll 33, 30, 26 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:211 om gömda kvinnor utsatta för våld protokoll 233, 227, 230 2007-12-18
Kommunal och privat hemtjänst protokoll 89, 91 2007-12-13
Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230 om anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet protokoll 105, 94, 99 2007-12-11
Svar på interpellation 2007/08:197 om rätt till äldreomsorg på hemspråk protokoll 20, 17 2007-12-07
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m. protokoll 53 2007-12-03
Svar på interpellation 2007/08:48 om bättre äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade protokoll 33, 29, 31 2007-11-02
Socialpolitik protokoll 134, 136, 146, 140, 167, 142, 144, 138, 169 2007-10-19
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 241, 214, 212, 243 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:578 om missbruk av drogen GHB protokoll 47, 53, 50 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:560 om våld mot missbrukande kvinnor protokoll 20, 18, 22 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:508 om regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket protokoll 11, 15 2007-05-29
Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor m.m. protokoll 12, 30, 28, 14, 8 2007-04-25
Svar på interpellation 2006/07:357 om avtal om plusjobben protokoll 138, 141, 135 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:361 om framtida kompetensförsörjning inom äldreomsorgen protokoll 29, 26 2007-03-27
Förskolan protokoll 13, 10, 5, 15, 8 2007-03-22
Socialtjänstfrågor protokoll 186, 188, 173, 171, 180, 95, 171, 89, 87, 93, 97, 84, 161, 173, 167, 95, 97, 163, 182, 155 2007-02-28
Hälso- och sjukvård protokoll 1, 5, 3, 7 2007-01-24
Jämställdhet protokoll 51, 49 2007-01-24
Svar på interpellation 2006/07:155 om utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen protokoll 22, 18, 14 2006-12-21
Studiestöd protokoll 89, 91, 87 2006-12-14
Utbildning och universitetsforskning protokoll 139 2006-12-14
Svar på interpellation 2006/07:93 om försörjningsstödet och a-kassan protokoll 34, 36, 39 2006-12-12
Svar på interpellationerna 2006/07:97 och 102 om främjande av idrottsevenemang i Sverige protokoll 42, 33 2006-12-05
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 27, 10, 12, 25, 14 2006-11-09
Skola, utbildning och forskning protokoll 244, 227, 242, 225 2006-11-09
Svar på interpellation 2006/07:9 om högre mål i äldreomsorgen protokoll 95, 97, 99 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Eva Olofsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.