Finn Bengtsson

Bio

Finn Gustav Bengtsson, född 4 juni 1956 i Falkenberg, är en svensk politiker (moderat), professor och överläkare. Han var riksdagsledamot 2006–2018, invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Finn Bengtsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5794 (79.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
785 (10.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
201 (2.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
509 (7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Finn röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Finn röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2018-01-242018-09-24
SuppleantSocialutskottet2018-01-192018-01-24
SuppleantSocialutskottet2015-12-182018-01-19
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2015-12-172018-09-24
LedamotSocialutskottet2014-10-072015-12-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2010-11-012014-10-31
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2008-10-142010-10-31
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2007-10-162008-09-29
SuppleantSocialutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
StatsrådsersättareGunilla Carlsson2006-10-062010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksdagens arbetsformer 2016/17:104 78 2017-05-03
(forts. från § 9) Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (forts. UbU12) 2016/17:92 108 2017-04-05
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 67 2016-06-21
Svar på interpellation 2015/16:1 om ofinansierade skattehöjningar 2015/16:9 6, 2, 4 2015-09-29
Svar på interpellation 2015/16:2 om dubbelbeskattning vid pensionssparande 2015/16:9 9 2015-09-29
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 82 2015-06-16
En ny läkemedelslag 2014/15:100 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 2015-05-20
(forts. från § 6) Äldrefrågor (forts. SoU11) 2014/15:91 102, 104 2015-04-23
Äldrefrågor 2014/15:91 26 2015-04-23
Svar på interpellation 2014/15:415 om ändring i offentlighets- och sekretesslagens och polisdatalagens bestämmelser 2014/15:89 40, 42, 45 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:421 om en sjukersättning som stöder arbetslinjen 2014/15:89 83, 85, 87 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:202 om akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi 2014/15:88 116, 120, 123 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:423 om fortbildning av läkare 2014/15:88 126, 129, 132 2015-04-17
Svar på interpellation 2014/15:418 om grundutbildningen till läkare 2014/15:85 28, 30, 32 2015-04-14
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2014/15:83 121, 123, 125 2015-04-09
Svar på interpellationerna 2014/15:293, 338 och 397 om konsekvenser av förändringar i RUT-avdraget 2014/15:81 43, 49 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:313 om förtroendet för skattesystemet 2014/15:77 94, 97 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:353 om utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden 2014/15:77 13, 17 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:368 om jämförelser med Finland på försvarsområdet 2014/15:77 23, 26 2015-03-24
(forts. från § 11) Kommunala frågor (forts. FiU26) 2014/15:74 151 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:334 om förbättrat klimat för entreprenörskap 2014/15:69 30, 33 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 51, 57 2015-03-10
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 33 2015-03-05
Svar på interpellation 2014/15:266 om ideella sektorns möjlighet att verka i Sverige 2014/15:64 50, 53 2015-02-20
Frågestund 2014/15:59 73, 75, 67, 69, 82, 84, 66, 68 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:228 om arbetslöshetsmålet 2014/15:57 108, 111 2015-02-10
Svar på interpellationerna 2014/15:206 och 205 om att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats 2014/15:57 8, 16 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:193 om modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet 2014/15:51 3, 7 2015-01-27
Svar på interpellation 2014/15:167 om vårdval 2014/15:48 53, 56 2015-01-20
Svar på interpellation 2014/15:176 om alkoholsmuggling 2014/15:48 9, 13 2015-01-20
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 64 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 58 2015-01-13
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:150 om regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser 2014/15:30 62 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:136 om säkrad finansiering av framtidens välfärd 2014/15:30 42, 45 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:144 om åtgärder mot ny narkotika och nya droger 2014/15:30 12, 16 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:150 om regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser 2014/15:30 57 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:1 om sysselsättningseffekter av regeringens skatteförslag 2014/15:23 3, 7 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:46 om högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft 2014/15:23 16, 21 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 93, 99, 105 2014-11-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 190, 192, 202, 204, 206 2014-11-11
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 59 2014-10-21
Svar på interpellation 2014/15:2 om Sverige och den svenska utbyteshandeln 2014/15:11 81, 83, 86 2014-10-21
Svar på interpellation 2014/15:4 om bemanningen i skolan om vinstmöjligheter minimeras 2014/15:11 105, 109, 113 2014-10-21
Svar på interpellationerna 2014/15:11 och 12 om flygplatsernas betydelse för tillgänglighet, jobb och tillväxt i Sverige 2014/15:11 47 2014-10-21
Svar på interpellation 2013/14:477 om förslummad socialpolitik snabbprotokoll 7, 3 2014-06-03
Vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 37, 39, 35 2014-05-28
Svar på interpellationerna 2013/14:396 och 397 om införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador snabbprotokoll 8, 4 2014-05-06
Svar på interpellation 2013/14:315 om kvinnors rätt till sin egen kropp snabbprotokoll 3, 7 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:353 om beslut om styrelse i Carnegie bank snabbprotokoll 23, 26 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:372 om förlossningsskador snabbprotokoll 17, 14 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:383 om statens ansvar för kontanthantering snabbprotokoll 33, 37 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:371 om avregleringen av bilbesiktningen snabbprotokoll 31, 27 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:321 om siffertricksande på Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 51, 47 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:336 om dödsdatum snabbprotokoll 41, 37 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:168 om staten och kommunernas ekonomi snabbprotokoll 18, 24 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:200 om vinster i välfärden snabbprotokoll 43 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:97 om snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel snabbprotokoll 3, 9 2014-02-04
Sjöfylleri snabbprotokoll 69 2014-01-29
Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning snabbprotokoll 124 2014-01-15
Svar på interpellation 2013/14:135 om nödvändig upprustning av skollokaler snabbprotokoll 7, 4 2014-01-14
Utgiftsområde 10 snabbprotokoll 19, 71, 9, 73, 11, 13, 77, 79, 69, 75, 15, 67, 21, 17 2013-12-06
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 114 2013-11-28
Svar på interpellation 2013/14:86 om etablering av nyanlända snabbprotokoll 48, 44 2013-11-19
Svar på interpellationerna 2013/14:87, 88, 89, 90, 91 och 96 om antalet studieplatser på Högskolan i Jönköping, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet, Högskolan i Skövde och Karlstads universitet snabbprotokoll 20, 10 2013-11-19
Svar på interpellation 2013/14:22 om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta snabbprotokoll 64, 61 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:5 om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik snabbprotokoll 43, 49 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:15 om ersättning till funktionshindrade snabbprotokoll 15, 12 2013-10-22
Klimat och miljö snabbprotokoll 118, 116, 114 2013-10-15
Hatbrott snabbprotokoll 54, 56 2013-10-03
Psykisk ohälsa som grund för sjukskrivning protokoll 76, 78 2013-09-19
Metoder för bedömning av arbetsförmåga snabbprotokoll 61, 44, 42, 46, 59 2013-06-13
(forts.) Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 59 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:418 om den höga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 70, 67 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:419 om glesbygdskommuners behov av rekrytering inom välfärdssektorn snabbprotokoll 6, 3 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:440 om småföretagens finansieringsmöjligheter snabbprotokoll 46, 42 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:441 om kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet snabbprotokoll 27, 23 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:452 om resultatet av sjukförsäkringsreformen snabbprotokoll 92, 95 2013-06-11
Svar på interpellationerna 2012/13:410 och 412 om brister i stödet till unga arbetslösa snabbprotokoll 54 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:425 om vård inom rehabiliteringsgarantin snabbprotokoll 69, 73 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:438 om rättssäkerheten inom sjukförsäkringen snabbprotokoll 80, 83 2013-06-04
Svar på interpellation 2012/13:338 om ekonomisk politik för förhärdade snabbprotokoll 7, 3 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:377 om arbetslösheten från ett europeiskt perspektiv snabbprotokoll 16, 22 2013-05-21
Sjukförsäkringen snabbprotokoll 61, 59 2013-05-02
Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism snabbprotokoll 88, 86 2013-04-25
Sjukpenningtalet snabbprotokoll 80, 78 2013-04-18
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 59 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:249 om regeringens misslyckade ekonomiska politik snabbprotokoll 54 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:296 om Medlingsinstitutets roll för mer jämställda löner snabbprotokoll 75, 79 2013-04-09
Svar på interpellation 2012/13:323 om ökningen av kejsarsnitten snabbprotokoll 19, 22 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:329 om åtgärder mot oetiska läkemedelsbedömningar snabbprotokoll 28, 32 2013-03-26
Svar på interpellationerna 2012/13:316 och 317 om vårdpersonalens arbetssituation snabbprotokoll 10, 4 2013-03-26
Rehabilitering av långtidssjukskrivna snabbprotokoll 40, 42 2013-03-14
(forts. från 9 §) Rehabilitering tillbaka till arbete (forts. SfU6) snabbprotokoll 112, 117, 115, 110 2013-03-13
Rehabilitering tillbaka till arbete snabbprotokoll 84, 97, 93, 82, 91, 77, 99 2013-03-13
Svar på interpellation 2012/13:245 om statsbudgeten och jämställdheten snabbprotokoll 24, 28 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:293 om sjukpenninggrundande inkomst, SGI, för företagare som driver aktiebolag snabbprotokoll 64, 67 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:265 om rättsliga påföljder vid stöld från folket snabbprotokoll 24, 21 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:281 om Kulturarvslyftet snabbprotokoll 30, 33 2013-03-05
Forskning och innovation snabbprotokoll 41 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:185 om Sveriges förlorade tillväxtförmåga snabbprotokoll 51, 54 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:186 om regeringens bedömningar i budgeten snabbprotokoll 67, 62 2013-01-29
Svar på interpellation 2012/13:187 om könsselektiva aborter snabbprotokoll 3, 6 2013-01-22
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning snabbprotokoll 17, 23, 61, 71, 15, 25, 64, 59, 75, 21, 19, 77, 66, 13, 69 2012-12-12
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:101 om utförsäkrade snabbprotokoll 61 2012-12-04
Svar på interpellation 2012/13:101 om utförsäkrade snabbprotokoll 58 2012-12-04
Sjukförsäkringsreformen protokoll 64, 62 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:432 om arbetsmarknadsåtgärden fas 3 protokoll 50, 53 2012-08-23
Svar på interpellationerna 2011/12:437 och 438 om ekonomisk trygghet vid sjukdom protokoll 36, 32 2012-08-23
Svar på interpellationerna 2011/12:372, 374 och 375 om kvinnosjukdomen endometrios, om födande kvinnors rätt till lustgas och om nationella riktlinjer mot svåra förlossningsskador protokoll 6, 3 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:349 om tillgång till dator och telefon vid rättspsykiatrisk vård protokoll 38, 35 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:323 om fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten protokoll 6, 3 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:328 om apoteksservice i glesbygd protokoll 67, 70 2012-05-08
(forts. från 13 §) Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete (forts. SfU14) protokoll 110, 108, 112, 114 2012-05-03
Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete protokoll 106 2012-05-03
Sysselsättningen protokoll 57 2012-04-26
Statens arbete med att motverka bidragsbrott protokoll 142 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:257 om unga vuxnas framtidstro protokoll 43, 46 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:275 om inkomstskillnader och demokratin protokoll 21, 24 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:276 om sociala avgifter protokoll 32, 35 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:267 om sjukvården i glesbygd protokoll 10, 4 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:203 om ökade ekonomiska inkomstskillnader protokoll 43, 35 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:244 om apotek i glesbygden efter avregleringen protokoll 25, 21 2012-02-28
Svar på interpellationerna 2011/12:181 och 183 om den ekonomiska ojämlikheten protokoll 14, 5 2012-02-14
Svar på interpellationerna 2011/12:182 och 184 om utrikes födda och jobben samt om förtidspensionerade och arbetslösa som del av det nya utanförskapet protokoll 30, 25 2012-02-14
Svar på interpellation 2011/12:177 om åtgärder mot butiksrån protokoll 46, 50 2012-01-31
Organdonationsfrågor protokoll 70 2012-01-25
Svar på interpellation 2011/12:172 om Försäkringskassans service på lokal nivå protokoll 43, 46 2012-01-24
Svar på interpellation 2011/12:195 om timvikariers utsatta situation i sjukförsäkringen protokoll 54, 51 2012-01-24
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp protokoll 121, 89, 91, 106, 87, 93, 108, 119, 85 2011-12-12
Svar på interpellation 2011/12:130 om landshövding i Kalmar län protokoll 48, 44 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:134 om digital radio protokoll 27, 30 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:135 om Kulturarvslyftet protokoll 34, 37 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:98 om körförbud vid epilepsi protokoll 54 2011-12-06
Svar på interpellation 2011/12:106 om arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn protokoll 55, 50 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 64, 71 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:119 om Palestinas medlemskap i Unesco protokoll 6, 3 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:126 om meddelarfrihet protokoll 30, 23 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:63 om den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser protokoll 86, 82 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:89 om ägarstyrning i Nordea protokoll 111, 107 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:92 om vårdnadsbidragets inlåsningseffekter protokoll 51, 54 2011-11-22
Svar på interpellationerna 2011/12:50 och 61 om den ekonomiska politiken och arbetslösheten protokoll 68, 73 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:99 om tillsynen av överförmyndare protokoll 6, 3 2011-11-15
Svar på interpellation 2011/12:32 om jäv för statsråd protokoll 6, 3 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 12, 18 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:59 om fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar protokoll 33, 29 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:35 om vanvård i privat äldreomsorg protokoll 55, 58 2011-10-25
Förtroendet för sjukförsäkringen och Försäkringskassan protokoll 6, 8 2011-10-20
Svar på interpellation 2011/12:15 om åtgärder med anledning av ny socialbidragsstatistik snabbprotokoll 22, 19 2011-10-11
Svar på interpellation 2011/12:19 om fortsatta utförsäkringar snabbprotokoll 31, 28 2011-10-11
Svar på interpellation 2011/12:3 om miljöanpassade kostråd snabbprotokoll 6, 3 2011-09-27
Svar på interpellation 2011/12:9 om högkostnadsskyddet snabbprotokoll 15, 12 2011-09-27
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 142, 9, 144, 146 2011-06-21
Svar på interpellationerna 2010/11:352 och 400 om Ungas väg in på arbetsmarknaden snabbprotokoll 41, 46 2011-06-07
Svar på interpellation 2010/11:368 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 64, 68 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:385 om Försäkringskassans servicekontor snabbprotokoll 75, 80 2011-05-31
Svar på interpellation 2010/11:402 om Vattenfalls investeringar i kolkraft snabbprotokoll 41, 38 2011-05-31
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:343 om utvärdering av pensionssystemet snabbprotokoll 72, 69 2011-05-17
Svar på interpellation 2010/11:332 om Försäkringskassans lokala närvaro snabbprotokoll 60, 63 2011-05-17
Statligt ägande av banker snabbprotokoll 82, 80 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:328 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 10, 14 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:309 om brist på arbetskraft som flaskhals för tillväxt snabbprotokoll 48, 45 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:317 om riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare snabbprotokoll 54, 60 2011-04-26
Flygbuller i Linköping snabbprotokoll 71, 73 2011-04-14
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 65 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:300 om EU-rätten och lönedumpning snabbprotokoll 80, 83 2011-04-12
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvårdsfrågor (forts. SoU9) snabbprotokoll 131 2011-04-06
Svar på interpellation 2010/11:262 om ökade inkomstklyftor snabbprotokoll 36, 39 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:226 om EU:s framtida sammanhållningspolitik snabbprotokoll 39, 45 2011-03-08
Svar på interpellation 2010/11:130 om obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna snabbprotokoll 12, 9 2011-01-25
Den svenska biståndspolitiken snabbprotokoll 58, 60 2011-01-20
(forts. från 7 §) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU 1) snabbprotokoll 185, 187 2010-12-16
Besparingar på Regeringskansliet snabbprotokoll 42 2010-12-09
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 10, 12, 16, 14, 30, 18, 32 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:7 om de utförsäkrades situation snabbprotokoll 6, 12 2010-10-26
Svar på interpellation 2010/11:5 om Tjustbanans utveckling protokoll 14, 17 2010-10-21
Konsekvenser av socialförsäkringsreformen snabbprotokoll 115 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:430 om Tjustbanan snabbprotokoll 22, 25 2010-06-01
Svar på interpellation 2009/10:480 om resurser till yngre universitet och högskolor snabbprotokoll 35, 31 2010-06-01
Svar på interpellation 2009/10:481 om snedrekryteringen till högre studier snabbprotokoll 45, 42 2010-06-01
Svar på interpellation 2009/10:491 om antagningsregler för högskolestudier snabbprotokoll 53, 56 2010-06-01
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning snabbprotokoll 10, 12, 14 2010-05-24
Förskrivningen av läkemedel protokoll 62 2010-04-22
Svar på interpellation 2009/10:316 om användningen av skattemedel protokoll 33, 30 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:317 om psykisk ohälsa bland arbetslösa ungdomar protokoll 70, 73 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:326 om alternativ till djurförsök protokoll 21, 24 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:328 om utförsäkrade och arbetslösa protokoll 98, 101 2010-04-20
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 28, 30 2010-04-14
Psykiatrin protokoll 62, 60 2010-04-08
(forts. från 6 §) Diskriminering (forts. AU8) protokoll 116 2010-03-25
Svar på interpellation 2009/10:229 om arbetslösheten och välfärden protokoll 6, 3 2010-03-09
Svar på interpellation 2009/10:268 om tillgång till modern epilepsivård protokoll 14, 17 2010-03-09
Forskning och forskarutbildning protokoll 153 2010-02-17
Svar på interpellation 2009/10:231 om studenternas anställningsbarhet protokoll 62, 59 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:232 om andelen ungdomar som går vidare till högre studier protokoll 68, 71 2010-02-16
Svar på interpellation 2009/10:187 om ECT-behandling protokoll 68, 71 2010-02-09
Den medicinska forskningen protokoll 52, 50 2010-01-28
(forts.) Svar på interpellation 2009/10:147 om tillgången till äggfritt vaccin protokoll 69 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:147 om tillgången till äggfritt vaccin protokoll 65 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:153 om förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting protokoll 44, 48 2009-12-15
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 81, 79, 83 2009-12-09
Handikappkoordinatorer protokoll 85, 83 2009-11-12
Svar på interpellation 2009/10:27 om åtgärder mot energidrycker protokoll 65, 68 2009-11-03
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 11, 4 2009-10-20
Svar på interpellation 2008/09:491 om vården av KOL-patienter protokoll 32, 35 2009-06-16
Svar på interpellation 2008/09:499 om försäljningen av apotek protokoll 41, 44 2009-06-16
Svar på interpellation 2008/09:562 om tandvårdsreformen och de som är äldre än 65 år protokoll 54, 51 2009-06-16
Export av vårdtjänster protokoll 116, 114 2009-06-11
Handel med vissa receptfria läkemedel protokoll 25 2009-06-11
Svar på interpellation 2008/09:487 om insyn och offentliga utredningar protokoll 25, 22 2009-05-19
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. protokoll 54, 58, 56 2009-05-18
Läkemedelsfrågor protokoll 9, 7, 5, 144, 11, 100, 3 2009-05-07
Pensionssystemet protokoll 73, 75 2009-05-07
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 22 2009-04-29
Svar på interpellation 2008/09:421 om tillgång till mobiltelefon och dator för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård protokoll 14, 18 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:434 om riktlinjer för vård vid livets slut protokoll 25, 28 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:435 om Försäkringskassans information om utebliven utbetalning protokoll 3, 7 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:441 om den dolda kvinnosjukdomen endometrios protokoll 34, 37 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:448 om effekterna vid en försäljning av Apoteket protokoll 43, 46 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:450 om tillgången till medicin protokoll 52, 55 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:456 om vård i livets slutskede protokoll 60, 62 2009-04-28
Sjukvårdspolitiken protokoll 41, 43 2009-04-23
Svar på interpellationerna 2008/09:426 och 431 om VAB-intygen protokoll 13, 5 2009-04-14
Svar på interpellation 2008/09:360 om den psykiatriska tvångsvården protokoll 89, 93 2009-03-17
Svar på interpellationerna 2008/09:355, 376, 405 och 409 om ekonomin i kommuner och landsting protokoll 25, 15 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:322 om sjukskrivningsreglerna protokoll 11, 17 2009-03-10
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 51 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:287 om regeringens syfte med arbetsmarknadspolitiken protokoll 20, 17 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 44 2009-02-17
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. protokoll 16, 22, 20, 18, 14 2009-02-12
Kostnaderna för läkemedel protokoll 55 2009-02-12
Ett lyft för forskning och innovation protokoll 77 2009-01-28
Svar på interpellation 2008/09:233 om aktiv jämställdhetspolitik protokoll 13, 10 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:170 om rätt till dödshjälp protokoll 102, 107 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:181 om Könstillhörighetsutredningen protokoll 116, 113 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:203 om situationen i skånsk sjukvård protokoll 122, 125 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:210 om försäljningen av apoteken protokoll 134, 131 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:212 om försäljningen av Apoteket protokoll 141, 144 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:230 om minskade skatteintäkter för kommuner och landsting protokoll 67, 63 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:166 om långtidssjukdom på grund av undermåligt byggd miljö protokoll 57, 54 2008-12-16
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 136 2008-12-15
Svar på interpellation 2008/09:130 om diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning protokoll 98, 101 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:151 om vårdnadsbidraget och segregationen protokoll 114, 117 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:108 om felaktig läkemedelsanvändning protokoll 96, 93 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:110 om en samlad politik för de hemlösa protokoll 43, 39 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:68 om räddningspaket för världens fattiga protokoll 41, 44 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:78 om åtgärder mot spridning av förfalskade läkemedel protokoll 3, 6 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:79 om bristen på vårdplatser i sjukvården protokoll 15, 12 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:80 om vården för patienter med sällsynta diagnoser protokoll 24, 21 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:98 om situationen för barnsjukvården protokoll 34, 30 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:49 om växande vårdköer protokoll 73, 69 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:50 om ökade klyftor i vården protokoll 79, 82 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:61 om Sverigedemokraterna och regeringsfrågan protokoll 4, 12 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:63 om den nya tandvårdsreformen protokoll 88, 91 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:70 om ökad brottslighet protokoll 36, 32 2008-11-11
Folkhälsoaspekter på förtidspensionering protokoll 40, 38 2008-10-30
Svar på interpellation 2008/09:54 om åtgärder för starkare småföretag protokoll 51, 54 2008-10-28
Svar på interpellation 2008/09:29 om minskade anslag till Forum för levande historia 2008 protokoll 68, 71 2008-10-21
Arbetsmarknadsfrågor protokoll 130 2008-10-17
Försvars- och säkerhetspolitik protokoll 208, 206, 172, 170 2008-10-16
Sjukförsäkringsfrågor protokoll 252, 231, 254, 233 2008-10-16
Utbildning och forskning protokoll 375, 373, 452, 362, 442, 454, 444, 360 2008-10-16
Regionalpolitik protokoll 322, 320 2008-10-15
Skatter protokoll 374, 376 2008-10-15
Utrikespolitik och utrikeshandel protokoll 395, 397 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:810 om öronmärkning av resurser protokoll 33, 36 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:811 om könsneutrala äktenskap protokoll 45, 42 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:812 om självmord i häkte protokoll 51, 54 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:835 om myndighetskoncentration av forskningsfinansiering protokoll 76, 73, 79 2008-08-28
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 204, 206, 202, 200, 198 2008-06-17
Sjukhusens läkemedelsförsörjning protokoll 207 2008-06-17
Svar på interpellation 2007/08:649 om minskade resurser till arbetsmiljöinspektioner protokoll 74, 70 2008-06-10
(forts. från 9 §) Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. (forts. SfU8) protokoll 81 2008-05-20
Svar på interpellation 2007/08:506 om regional fördelning protokoll 56, 59 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:595 om Skatteverkets personalminskningar protokoll 69, 72 2008-05-06
Svar på interpellation 2007/08:515 om apoteket och landsbygden protokoll 68, 63 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:533 om apoteksförsäljningen protokoll 83, 88 2008-04-08
Statligt tandvårdsstöd protokoll 19 2008-04-02
Svar på interpellation 2007/08:472 om vanliga läkemedel utanför högkostnadsskyddet protokoll 46, 43 2008-04-01
Kulturen och hälsan protokoll 64, 66 2008-03-27
Svar på interpellation 2007/08:422 om centralisering av statlig verksamhet och regional utveckling protokoll 54, 57 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:437 om presstödet protokoll 160, 156 2008-03-25
Svar på interpellationerna 2007/08:435 och 446 om strategi för att få stora internationella idrottsevenemang till Sverige protokoll 144, 148 2008-03-25
Svar på interpellation 2007/08:399 om krav på samordnad information om förebyggande insatser mot livmoderhalscancer protokoll 48, 51 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 87, 83 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:409 om skydd för majoriteten av personalen på en arbetsplats i samband med avknoppningar protokoll 97, 94 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:411 om hälsosituationen för nationella minoriteter protokoll 60, 57 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:340 om förbud mot kompletterande sjukförsäkringar protokoll 39, 42 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:361 om försämring av anställningsskyddet för sjuka protokoll 49, 46 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:369 om de fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård protokoll 78, 81 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:377 om barnfrid protokoll 90, 86 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:381 om psykvården protokoll 101, 104 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:397 om offentlig insyn i friskolor och skolor drivna i aktiebolagsform protokoll 108, 111 2008-03-04
Ekonomiska marginaler för privatpersoner protokoll 48 2008-02-21
Kulturens roll inom folkhälsoarbetet protokoll 40, 38 2008-01-17
Svar på interpellation 2007/08:182 om mångfald inom vård och omsorg protokoll 52, 49 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:205 om ökad jämställdhet i vanliga familjers vardag protokoll 60, 63 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:259 om barnfattigdom protokoll 72, 76 2008-01-15
Nikotinläkemedel i handeln protokoll 50 2007-12-19
Svar på interpellationerna 2007/08:228 och 237 om svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet protokoll 49, 43 2007-12-18
Svar på interpellationerna 2007/08:186, 218 och 230 om anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet protokoll 100, 95 2007-12-11
Forskningsstarka miljöer och enskilda forskare protokoll 41, 39 2007-11-29
Skola baserad på vetenskaplig grund protokoll 22, 20 2007-11-28
Äldres trygghet och säkerhet protokoll 36, 34 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:142 om Tjustbanan protokoll 72, 68 2007-11-27
Ändring i lagen om blodsäkerhet m.m. protokoll 33 2007-11-22
Svar på interpellation 2007/08:115 om anställningsskyddet för sjukskrivna protokoll 64, 67 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:118 om beslutsstöd om sjukskrivningar protokoll 76, 73 2007-11-20
EU-konstitutionen protokoll 48 2007-10-31
Svar på interpellation 2007/08:65 om skatteundandragande och regelkrångel protokoll 31, 36 2007-10-30
Tillgängligheten till sjukvården protokoll 28, 26 2007-10-25
Svar på interpellation 2007/08:40 om nationella riktlinjer för epilepsivården protokoll 128, 131 2007-10-23
Justitiefrågor protokoll 178, 176 2007-10-19
Socialpolitik protokoll 160, 128, 166, 126, 168, 170, 141, 174, 139, 157, 172 2007-10-19
Del 3: Näringspolitik protokoll 527, 525, 537, 535 2007-10-18
Avskaffande av åldersgräns protokoll 183 2007-05-23
Forskning och utbildning protokoll 31, 29, 33 2007-05-23
Demensvården protokoll 49, 47 2007-05-10
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor protokoll 139 2007-05-09
Ideologisk begreppsanalys protokoll 34 2007-04-18
Jämställdhet protokoll 22, 24 2007-04-18
Nya skatter på energi protokoll 38 2007-04-18
Rättspsykiatrisk vård vid grova brott protokoll 31, 33 2007-04-18
Svar på interpellation 2006/07:438 om missbruk av dopningspreparat protokoll 4 2007-04-17
Patentskydd protokoll 66 2007-03-29
Hälso- och sjukvårdsfrågor protokoll 122, 116, 25, 27, 29, 19, 65 2007-03-21
Svar på interpellation 2006/07:368 om avskaffandet av stopplagen som hot mot svensk forskning och utbildning protokoll 57, 53 2007-03-20
Regelbördan för enskilda och småföretagare protokoll 54 2007-02-22
Resurser till akut missbrukarvård protokoll 46 2007-01-25
Hälso- och sjukvård protokoll 25, 8, 23, 6, 14, 16 2007-01-24
Forskning inom psykiatrin protokoll 113 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:52 om Kilen protokoll 27, 23 2006-11-21
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 16, 77, 85, 81, 75, 73, 83, 79, 18, 93, 91 2006-11-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Finn Bengtsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.