Fredrik Christensson

Bio

John Fredrik Christensson, född 20 april 1991 i Bro församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (centerpartist).
Christensson var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022, invald för Västra Götalands läns västra valkrets (2014–2018) respektive Västra Götalands läns norra valkrets (2018–2022).I riksdagen var Christensson ledamot i utbildningsutskottet 2018–2022. Han var även suppleant i bland annat arbetsmarknadsutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet.Christensson är till yrket försäkringssäljare och bor i Lysekil.
Artikeln innehåller material från wikipedia Fredrik Christensson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1376 (42.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
427 (13.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
242 (7.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1168 (36.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Fredrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Fredrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2015-09-182018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 2021/22:134 51, 51 2022-06-20
Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning 2021/22:132 3, 14, 16, 3, 14, 16 2022-06-16
Högskolan 2021/22:132 30, 42, 135, 22, 135, 30, 42, 20, 22, 32, 34 2022-06-16
In- och utpasseringskontroller vid högskoleprovet 2021/22:132 20, 20 2022-06-16
Ett mer likvärdigt skolval 2021/22:131 87, 89, 91, 106, 108, 87, 89, 91, 106, 108 2022-06-15
Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning 2021/22:130 56 2022-06-14
Skolans arbete med trygghet och studiero 2021/22:125 79, 79 2022-06-07
Mer tid till lärande, extra studietid och utökad lovskola 2021/22:122 11, 11 2022-06-01
Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd 2021/22:122 36, 36 2022-06-01
Forskning 2021/22:108 8, 28, 8, 149 2022-05-05
Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram 2021/22:94 30, 30 2022-04-06
Lärare och elever 2021/22:91 139, 139 2022-03-31
Övergripande skolfrågor 2021/22:87 16, 16, 16, 16 2022-03-24
En sammanhållen utbildning för nyanlända som har utbildningsplikt 2021/22:63 42, 42 2022-02-02
Riksrevisionens rapport om urvalet av elever till Pisaundersökningen 2021/22:63 23, 23 2022-02-02
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 5, 11, 13, 5, 11, 13, 25, 25 2022-01-25
Utbildning och universitetsforskning 2021/22:45 14, 47, 97, 109, 111, 14, 47, 19, 21, 71, 19, 21, 59, 59 2021-12-14
Riksrevisionens rapport om riktade utbyggnadsuppdrag till universitet och högskolor 2021/22:29 25, 25, 25 2021-11-17
Unga lagöverträdare 2020/21:143 11, 11 2021-06-17
Vuxenutbildning 2020/21:143 101, 95, 107, 107, 101 2021-06-17
Gymnasieskolan 2020/21:142 89, 59, 87, 76, 87, 89, 59 2021-06-16
Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 2020/21:126 5, 5 2021-05-25
Vissa insatser för ökad lärarkompetens 2020/21:126 22, 22 2021-05-25
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 2020/21:123 8, 8 2021-05-19
Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation för Sverige 2020/21:111 86, 86 2021-04-21
Förskolan 2020/21:80 140, 85, 85, 140 2021-02-11
Studiestöd 2020/21:55 69, 104, 68, 68, 131, 139, 141, 124, 69, 69, 97 2020-12-16
(forts. från § 5) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2020/21:54 51, 53, 51, 53 2020-12-15
(forts.) Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (forts. UbU21) 2019/20:140 67, 67 2020-06-16
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad 2019/20:140 58, 58 2020-06-16
Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor 2019/20:32 9, 9 2019-11-14
Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan 2018/19:104 173, 173 2019-06-13
Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning 2018/19:104 184, 184 2019-06-13
Svar på interpellation 2018/19:268 om bra väginfrastruktur i hela landet 2018/19:102 108, 110, 112, 108, 110, 112 2019-06-11
Aktuell debatt om hot och våld mot Sveriges lärare och rektorer 2018/19:74 5, 19, 21, 33 2019-04-05
En strategi för svensk rymdverksamhet 2018/19:19 63 2018-11-21
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen 2017/18:135 2, 21, 23 2018-06-19
Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande 2017/18:122 6, 20, 22 2018-05-30
Studiestöd, Högskolan och Forskning 2017/18:108 9, 17, 19 2018-05-03
(forts. från § 8) Arbetsmiljö och arbetstid (forts. AU8) 2017/18:81 123, 125, 127 2018-03-08
Integration 2017/18:80 8, 10, 12, 14, 16, 33, 49, 51 2018-03-07
Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration 2017/18:68 81 2018-02-07
(forts. från § 12) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 163, 165 2017-12-14
(forts. från § 14) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2017/18:50 172, 174 2017-12-14
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 115, 117 2017-11-23
Frågestund 2017/18:8 39, 75, 36, 81, 77, 38, 83, 10, 12, 50, 39, 52, 41, 44, 46, 54, 56, 73, 75, 74, 76, 56, 58, 10, 12, 46, 30, 88, 48, 32, 90, 74, 67, 69, 74, 76, 67, 69, 47, 49, 74, 76, 37 2017-09-21
Insatsen Förberedande och orienterande utbildning 2016/17:120 62 2017-06-07
Studiestartsstöd - ett nytt rekryterande studiestöd 2016/17:117 56, 60, 62 2017-05-31
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 71, 73, 75, 92, 94 2017-04-05
Svar på interpellation 2016/17:344 om internationella studenter 2016/17:79 53, 55, 57 2017-03-14
Svar på interpellation 2016/17:345 om utbildningars jämförbarhet 2016/17:79 60, 62, 64 2017-03-14
En rymdstrategi för Europa 2016/17:76 175, 177, 179 2017-03-01
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2016/17:47 247, 3, 16, 18, 26, 28 2016-12-15
(forts.) Studiestöd (forts. UbU2) 2016/17:45 127, 129 2016-12-13
Svar på interpellation 2016/17:97 om visum för tredjelandsstudenter 2016/17:35 12, 14, 16 2016-11-25
Svar på interpellationerna 2016/17:93 och 107 om rymdstrategi 2016/17:35 2, 5, 8 2016-11-25
En stärkt yrkeshögskola 2016/17:34 5 2016-11-24
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 2016/17:34 21, 25, 27 2016-11-24
Svar på interpellation 2015/16:752 om konsekvenserna av ökade kostnader för företagen 2015/16:129 75, 79 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:754 om underhåll av Bohusbanan 2015/16:129 66, 68, 70 2016-09-01
Styrelser för universitet och högskolor - ledamöternas tillsättning och ansvar 2015/16:115 2, 9, 11 2016-06-08
Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen 2015/16:115 19 2016-06-08
Svar på interpellation 2015/16:661 om studieavgifter för utomeuropeiska studenter 2015/16:114 44, 46, 48 2016-06-07
Arbetsrätt 2015/16:85 165, 3, 20, 22 2016-03-23
Kvalitetssäkring av högre utbildning 2015/16:70 205, 212, 214 2016-02-25
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet 2015/16:65 118 2016-02-10
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 202, 205, 207 2015-12-16
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 130 2015-12-10
Svar på interpellation 2014/15:714 om bristen på bostäder för studenter 2014/15:121 39, 41, 43 2015-08-27
Svar på interpellationerna 2014/15:445, 581, 594 och 601 om centralisering av Skatteverkets kontor 2014/15:107 48, 55 2015-06-02
Svar på interpellationerna 2014/15:435 och 482 om matchningsanställningar 2014/15:88 9, 12, 15 2015-04-17
(forts. från § 6) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 100, 102 2015-04-16
(forts. från § 8) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 113, 115 2015-04-16
Arbetslöshetsförsäkringen 2014/15:87 28 2015-04-16
Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:78 71, 73, 75, 84, 86 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:215 om byggnation i sjönära läge 2014/15:55 17, 22 2015-02-05
Svar på interpellation 2014/15:175 om strandskydd 2014/15:47 2, 5, 8 2015-01-16
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2014/15:37 98 2014-12-12
Svar på interpellation 2014/15:121 om turordningsregler i LAS 2014/15:26 7, 9 2014-11-25
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 423, 425 2014-11-12
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 166, 168, 170 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Fredrik Christensson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.