Fredrik Lundh Sammeli

Bio

Carl Roland Fredrik Lundh Sammeli (ursprungligen Lund), född 18 maj 1977 i Älvsby församling i Norrbottens län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2006, invald för Norrbottens läns valkrets. Han är vice ordförande i riksdagens socialutskott sedan 2022 samt var ordförande i socialförsäkringsutskottet 2014–2018 och justitieutskott 2018–2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Fredrik Lundh Sammeli, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1809 (56.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
233 (7.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
12 (0.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1159 (36.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Fredrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Fredrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112026-10-11
LedamotSocialutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-12-142022-09-26
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-10-10
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotJustitieutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Riksdagsledamot2014-02-162014-09-29
RiksdagsledamotTomas Nilsson 2013-08-15 - 2014-02-15 Föräldraledighet2013-08-152014-02-15
Riksdagsledamot2012-05-022013-08-14
RiksdagsledamotTomas Nilsson 2011-11-23 - 2012-05-01 Föräldraledighet2011-11-232012-05-01
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042011-11-22
Riksdagsledamot2008-04-012010-10-04
RiksdagsledamotHannah Bergstedt 2007-08-20 - 2008-03-312007-08-202008-03-31
SuppleantJustitieutskottet2006-11-102010-10-04
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022007-08-19

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:230 om kommunklivet som nästa steg i den gröna omställningen 2022/23:74 46, 49, 52, 46, 49, 52 2023-03-14
Svar på interpellationerna 2022/23:78, 82 och 94 om elstöd för hela landet 2022/23:54 22, 28, 34, 22, 28, 34 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:139 om läkemedelsleveranser i glesbygd 2022/23:52 12, 15, 12, 15 2023-01-26
Svar på interpellation 2022/23:68 om undantag för tolk inom hälso- och sjukvården 2022/23:52 2, 5, 8, 2, 5, 8 2023-01-26
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 66, 68, 70, 72, 74, 87, 89, 66, 68, 70, 72, 74, 87, 89 2023-01-25
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2022/23:39 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 62, 84, 64, 86, 66, 68, 70, 72, 94, 74, 96, 84, 86, 94, 96 2022-12-15
Registrering av kontantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter 2021/22:134 93, 93, 93 2022-06-20
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta 2021/22:63 10, 12, 14, 10, 12, 14 2022-02-02
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden 2020/21:143 79, 79 2021-06-17
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet 2020/21:142 81, 83, 72, 81, 83, 72 2021-06-16
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 8, 8 2020-11-18
Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket 2020/21:37 4, 4 2020-11-18
Frågestund 2020/21:22 47, 56, 49, 58, 63, 91, 31, 33, 47, 49, 64, 66, 91, 50, 56, 58, 80, 103, 50, 72, 74, 103, 80, 82, 72, 74, 2, 4, 31, 33, 64, 66, 63, 2, 4 2020-10-15
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:136 163, 163 2020-06-10
Kamerabevakning i kollektivtrafik och apotek - ett enklare förfarande 2019/20:136 169, 169 2020-06-10
Polisfrågor 2019/20:120 37, 66, 66, 4, 1, 37, 1 2020-05-13
Hemlig dataavläsning 2019/20:77 68, 70, 72, 68, 70, 72 2020-02-19
Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan 2019/20:74 6, 6 2020-02-13
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 3, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 3, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 2020-01-28
Rättsväsendet 2019/20:49 15, 41, 43, 45, 47, 49, 41, 43, 45, 47, 49, 54, 56, 58, 15 2019-12-11
Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten 2018/19:107 136, 139, 141, 136, 139, 141 2019-06-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 366 2018-10-17
Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd 2017/18:125 104, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102 2018-06-04
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 2017/18:123 2 2018-05-31
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet 2017/18:68 62, 64, 66 2018-02-07
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn 2016/17:117 12 2017-05-31
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2016/17:46 248, 43, 45, 47, 52, 54, 63, 65 2016-12-14
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas 2015/16:29 56, 58, 60, 62, 64 2015-11-18
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 2014/15:27 93 2014-11-26
Svar på interpellationerna 2014/15:96 och 102 om syftet med borttagandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen 2014/15:23 96, 102 2014-11-18
Statsministerns frågestund 2014/15:21 79, 83, 52, 52, 52 2014-11-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 207, 209, 82, 84, 86, 88, 90, 135, 137 2014-11-12
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 9 2014-06-16
Svar på interpellation 2013/14:531 om personalsituationen på fritidshemmen snabbprotokoll 94, 90, 92 2014-06-16
Svar på interpellationerna 2013/14:528 och 530 om den nationella hjälptelefonen Preventell snabbprotokoll 98, 101, 104 2014-06-16
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 37, 48, 50, 39, 23 2014-06-16
Särskilt ömmande omständigheter snabbprotokoll 50, 52, 56, 48, 58 2014-06-04
Kommissionär för barns rättigheter i Europa snabbprotokoll 50 2014-05-08
Genomförande av direktivet om ansökningsförfarandet för vissa uppehålls- och arbetstillstånd snabbprotokoll 35 2014-04-16
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 10, 171, 14, 16, 3, 83, 48, 118, 122, 63, 50, 120, 41, 1, 134, 65, 5, 154, 74, 72, 8, 169, 81, 156, 136 2014-04-16
Svar på interpellation 2013/14:380 om rymdturism snabbprotokoll 118, 114 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:401 om strategiskt branschprogram för digital era snabbprotokoll 122, 127, 125 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:325 om situationen i Syrien snabbprotokoll 22, 19 2014-04-01
Svar på interpellationerna 2013/14:358 och 384 om behovet av likvärdig digital utbildning i skolan snabbprotokoll 7, 11 2014-04-01
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 62 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:256 om statlig närvaro i hela landet snabbprotokoll 57 2014-02-25
Etableringsförberedande insatser för asylsökande snabbprotokoll 148 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:430 om attraktiva yrkesprogram för jobb snabbprotokoll 15, 11, 19 2013-06-11
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 62 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:280 om mobiltelefonitäckning i Sveriges glesbygd snabbprotokoll 53 2013-03-26
Svar på interpellationerna 2012/13:308 och 309 om samverkan mellan kommuner snabbprotokoll 39, 42, 45 2013-03-26
Migration snabbprotokoll 26, 80, 11, 82, 9, 3, 77, 1, 5, 28 2012-12-07
Svar på interpellation 2012/13:113 om möjligheterna till effektiv arbetspendling samt riksväg 97 snabbprotokoll 49, 46, 54 2012-11-20
Barnsexhandel snabbprotokoll 73 2011-05-12
Aktuell debatt: Svensk migrationspolitik snabbprotokoll 20, 12, 4 2011-03-30
(forts. från 10 §) Migration (forts. SfU2) snabbprotokoll 118, 120, 92, 90 2010-12-09
Svar på interpellation 2009/10:426 om sms-lån snabbprotokoll 29, 27, 25 2010-06-07
Tillsyn av överförmyndarna snabbprotokoll 109, 111, 102, 104, 94 2010-05-06
Associationsrättsliga frågor protokoll 51, 45, 49 2010-03-17
Svar på interpellation 2009/10:183 om barnen och krisen protokoll 39, 42 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:184 om barnkonventionen protokoll 50, 53 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:185 om barnfattigdom protokoll 61, 58, 64 2010-02-09
Försvarsmaktens organisation protokoll 70, 68 2009-12-03
Barns rättigheter i EU protokoll 68 2009-11-26
Svar på interpellationerna 2009/10:30, 41, 54 och 58 om uranbrytning i Sverige protokoll 20, 13 2009-11-13
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 101 2009-04-29
Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor protokoll 4, 6, 29, 2, 31 2009-04-01
Uranbrytning i Sverige protokoll 72, 70 2009-02-26
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 48 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 41 2009-02-17
Namnlagen protokoll 19, 42 2009-01-21
Könsneutrala äktenskap protokoll 41 2008-11-20
Ungas situation på bostadsmarknaden protokoll 86, 88 2008-11-13
Svar på interpellation 2007/08:653 om säkerheten i norra Sverige protokoll 117, 121, 119 2008-06-03
Svar på interpellation 2006/07:491 om direktiv för styrelser samt representation i statliga bolag protokoll 5, 8 2007-06-05
Svar på interpellation 2006/07:518 om sommarjobb protokoll 46, 50, 44 2007-06-05
(forts. från 12 §) Vissa bostadspolitiska åtgärder (forts. CU27) protokoll 131, 133, 118, 120 2007-05-31
Bostadspolitiken protokoll 73, 75 2007-05-31
Vissa bostadspolitiska åtgärder protokoll 114 2007-05-31
Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare protokoll 2 2007-04-12
Norrbotniabanan protokoll 48 2007-03-29
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 38, 14, 11, 9, 36, 16, 1, 29, 27 2007-03-21
Svar på interpellationerna 2006/07:342, 343, 344 och 348 om vårdnadsbidraget protokoll 68, 77 2007-03-20
Plusjobben protokoll 72, 70 2007-03-01
(forts. från 8 §) Äktenskap, partnerskap och samboende (forts. CU7) protokoll 110, 107, 112 2007-02-15

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Fredrik Lundh Sammeli

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.