Fredrik Olovsson

Bio

Jan Fredrik Olovsson (Olofsson), född 24 maj 1973 i Katrineholm, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2003 (dessförinnan tjänstgörande statsrådsersättare 2002–2003), invald för Södermanlands läns valkrets. Han var från oktober 2020 till oktober 2022 statssekreterare i Finansdepartementet, och var därmed tjänstledig från riksdagsuppdraget.Han utsågs den 23 februari 2012 till gruppledare i finansutskottet. Eftersom den samtidigt utsedda ekonomisk-politiska talespersonen Magdalena Andersson inte satt i riksdagen kom Fredrik Olovsson även att fungera som ekonomisk-politisk talesperson i riksdagen fram till valet 2014. Olovsson var ordförande i finansutskottet 2014–2018 och 2019–2020.Han bor i Katrineholm. När han valdes in i riksdagen arbetade han som informationsassistent i Eskilstuna kommun. Han har tidigare arbetat på NSD i Luleå och som pressekreterare på SSU-förbundet. Under flera år skrev han krönikor och ledare för tidningen Folket i Eskilstuna och Folkbladet i Norrköping. Fredrik Olovsson var ordförande i Katrineholms arbetarekommun 2005 och ingick i Sörmlands Socialdemokratiska partidistrikts verkställande utskott. Han var även ledamot i Länsstyrelsens insynsråd i Sörmland och i Riksbanksfullmäktige. I april 2020 blev Olovsson distriktsordförande för Sörmlands (socialdemokratiska) partidistrikt.
Artikeln innehåller material från wikipedia Fredrik Olovsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
832 (64.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
41 (3.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
411 (31.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Fredrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Fredrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFinansutskottet2023-02-172026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
Riksdagsledamot2022-11-012026-09-21
LedamotNäringsutskottet2022-10-192026-09-21
Riksdagsledamot2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotSofia Amloh 2021-09-08 - 2022-09-262022-09-262022-09-26
RiksdagsledamotSofia Amloh 2021-09-08 - 2022-09-26, Alexander Wasberg 2022-09-26 - 2022-10-17 Offentligt uppdrag2022-09-262022-10-17
RiksdagsledamotSofia Amloh 2021-09-08 - 2022-09-26, Alexander Wasberg 2022-09-26 - 2022-10-31 Offentligt uppdrag2022-09-262022-10-31
RiksdagsledamotInge Ståhlgren 2020-10-02 - 2022-09-26 Offentligt uppdrag2020-10-022022-09-26
RiksdagsledamotInge Ståhlgren 2020-10-02 - 2021-09-08, Sofia Amloh 2021-09-08 - 2022-09-26 Offentligt uppdrag2020-10-022022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182020-10-14
SuppleantCivilutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantKulturutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantSocialutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182020-10-14
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182020-10-14
OrdförandeFinansutskottet2019-02-282020-10-14
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092020-10-14
LedamotFinansutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242020-10-01
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
OrdförandeFinansutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
Vice ordförandeFinansutskottet2012-03-012014-09-29
LedamotFinansutskottet2012-02-242012-02-29
LedamotKrigsdelegationen2012-02-242014-10-14
SuppleantRiksbanksfullmäktige2011-05-042012-02-23
SuppleantFinansutskottet2010-10-192012-02-23
SuppleantEU-nämnden2010-10-122012-02-23
LedamotSkatteutskottet2010-10-122012-02-23
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-06-012010-10-04
RiksdagsledamotGreger Tidlund 2010-02-01 - 2010-05-31 Föräldraledighet2010-02-012010-05-31
SuppleantFinansutskottet2007-01-172010-10-04
SuppleantRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
SuppleantEU-nämnden2006-10-102010-10-12
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102006-12-22
Riksdagsledamot2006-10-022010-01-31
LedamotFörsvarsutskottet2006-05-192006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
LedamotEU-nämnden2005-01-012006-10-10
SuppleantFörsvarsutskottet2004-10-282006-05-18
Riksdagsledamot2003-09-122006-10-02
SuppleantKulturutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
Statsrådsersättare2002-09-302003-09-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vårändringsbudget för 2023 2022/23:128 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107 2023-06-20
(forts.) Svar på interpellation 2022/23:113 om energi- och näringsministerns uttalande om den tidigare elpriskompensationen 2022/23:54 56, 58, 56, 58 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:113 om energi- och näringsministerns uttalande om den tidigare elpriskompensationen 2022/23:54 54, 54 2023-01-31
Svar på interpellation 2022/23:101 om beslut om nedläggning av kablar 2022/23:53 71, 73, 75, 71, 73, 75 2023-01-27
Energi 2022/23:39 245, 247, 257, 259, 261, 263, 265, 245, 267, 247, 269, 271, 273, 257, 259, 261, 263, 265, 287, 267, 289, 269, 271, 273, 287, 289 2022-12-15
Frågestund 2022/23:34 14, 16, 14, 16, 46, 48, 46, 48, 14, 16, 46, 48 2022-12-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 1, 1 2020-06-23
Subsidiaritetsprövning av kommissionens ändrade förslag till beslut om Europeiska unionens egna medel 2019/20:143 19, 19 2020-06-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 5, 5 2020-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 5, 5 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:131 4, 4 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 3, 3 2020-05-27
Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet 2019/20:110 3, 5, 7, 10, 12, 3, 5, 7, 10, 12 2020-04-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 1, 1 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 5, 5 2020-04-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 1, 1 2020-04-02
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier för lån till företag med anledning av coronaviruset 2019/20:98 5, 5 2020-04-01
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 1, 1 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 1, 1 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 6, 8, 10, 23, 25, 28, 30, 6, 8, 10, 23, 25, 28, 30 2020-02-19
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 2, 4, 2, 4, 20, 22, 20, 22, 42, 44, 46, 42, 44, 46 2019-11-27
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 2019-06-18
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 3, 5, 16, 18, 27, 29, 31 2018-12-12
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2018/19:17 6, 37, 45, 51, 39, 49, 70, 19, 35, 53, 47, 41, 55, 43, 72, 21, 2, 4 2018-11-15
Vårändringsbudget för 2018 2017/18:136 73, 75, 77 2018-06-20
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2017/18:88 44, 4, 46, 48, 4 2018-03-21
Höständringsbudget för 2017 2017/18:35 106 2017-11-22
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 2017-11-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2017 2016/17:130 1, 3, 5, 8, 10 2017-06-21
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 23, 25, 54, 56, 58, 10, 12 2016-11-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 6, 8, 10, 12, 14 2016-06-21
Vårändringsbudget för 2016 2015/16:124 69 2016-06-21
Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar 2015/16:99 3 2016-04-27
Amorteringskrav 2015/16:85 1 2016-03-23
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 6, 8, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 2015-11-25
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2015 2014/15:117 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 2015-06-16
En parlamentarisk utredning om överskottsmålet och dess roll i det finanspolitiska ramverket 2014/15:87 1, 4, 6, 13, 15 2015-04-16
Statsministerns frågestund 2014/15:36 63 2014-12-11
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 54, 56, 12, 31, 1, 10, 33 2014-06-26
Vårändringsbudget för 2014 snabbprotokoll 6, 8, 1 2014-06-11
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande snabbprotokoll 76, 80, 70, 48, 64, 78, 72, 74, 66, 62, 84, 46, 68, 86, 82 2014-04-09
Skattesänkningarna och studenternas ekonomiska situation snabbprotokoll 27, 29 2014-02-20
Finansieringen av bolagsskattesänkningen snabbprotokoll 34, 36 2014-02-06
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 184, 180, 182, 186, 178, 188, 176 2013-12-04
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 76, 8, 6, 54, 14, 52, 33, 23, 25, 31, 68, 74, 1, 66, 1, 16 2013-11-20
Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt snabbprotokoll 126, 117, 111, 113, 115, 122, 109, 124, 119 2013-10-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken snabbprotokoll 6, 58, 8, 18, 20, 22, 36, 24, 26, 28, 30, 1, 60, 33, 31, 38 2013-06-19
(forts. från 13 §) Vårändringsbudget för 2013 (forts. FiU21) snabbprotokoll 121 2013-06-17
Ansvaret för upploppen i Husby snabbprotokoll 37, 39 2013-05-23
Svar på interpellation 2012/13:395 om Nuon-affärens effekter på statsbudgeten snabbprotokoll 28, 30, 25 2013-05-14
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 36, 22, 4, 28, 12, 10, 14, 2, 20, 34, 2, 54, 30, 22, 52, 24, 26, 32, 4, 106, 42, 87, 8, 38, 18, 61, 89, 40, 104, 63, 20, 18, 41, 6, 16 2013-04-15
Svar på interpellation 2012/13:191 om hushållens skuldsättning snabbprotokoll 28, 26, 30 2013-03-08
Svar på interpellationerna 2012/13:277, 278 och 297 om Nuonaffären snabbprotokoll 83, 72, 77 2013-03-05
Svar på interpellation 2012/13:75 om Greklands framtid i eurosamarbetet snabbprotokoll 46, 48, 44 2012-12-07
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 76, 20, 2, 4, 57, 18, 34, 59, 116, 24, 30, 28, 22, 26, 114, 74, 32 2012-09-20
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2012 protokoll 50, 33, 12, 31, 56, 48, 10, 1, 54 2012-06-20
Statligt riskkapital protokoll 38, 36 2012-03-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner protokoll 18 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:63 om den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser protokoll 80, 88, 84 2011-11-22
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 8, 18, 1, 10, 20 2011-11-17
Svar på interpellation 2010/11:361 om bevarandet av den unika konstsamlingen på Biby snabbprotokoll 47, 45, 49 2011-05-17
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) snabbprotokoll 10, 8, 6 2011-05-11
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 100, 97, 102, 95 2011-03-17
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 9 2011-03-17
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor protokoll 52, 61, 63, 68, 66, 48, 54 2009-12-02
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder protokoll 57, 60, 38, 41, 55, 36, 43, 24, 62 2009-05-13
Svar på interpellation 2008/09:358 om tågtrafiken på Uven protokoll 45, 43, 47 2009-03-13
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 32, 37, 35, 43, 41 2009-03-11
Skatten för pensionärer protokoll 42 2008-12-04
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 6, 8, 2, 24, 26, 17, 15 2008-11-26
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. protokoll 8, 1, 10 2008-10-22
Svar på interpellation 2007/08:621 om tonnageskatt för sjöfarten protokoll 47, 51, 49 2008-05-19
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation protokoll 15, 13, 11 2008-05-07
Svar på interpellation 2007/08:318 om regeringen, fordonsindustrin och framtiden protokoll 8, 4 2008-02-12
Svar på interpellation 2007/08:322 om åtgärder mot kraftigt skattebortfall av bolagsskatten protokoll 15, 19, 11 2008-02-01
Den så kallade räntesnurran protokoll 56 2008-01-31
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 51, 86, 59, 70, 68, 81, 88, 83, 61 2007-12-14
Svar på interpellation 2007/08:188 om åtgärder för att förhindra skattefusk och svartjobb protokoll 39, 43 2007-11-30
(forts. från 13 §) Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (forts. SkU7) protokoll 219, 222, 208, 217, 195, 224, 197, 210 2007-11-28
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster protokoll 191 2007-11-28
Skattesänkningar för medel- och låginkomsttagare protokoll 65 2007-11-22
Svar på interpellation 2007/08:65 om skatteundandragande och regelkrångel protokoll 32, 37 2007-10-30
Amnesti i samband med avskaffandet av förmögenhetsskatten protokoll 68, 66 2007-06-07
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 107, 101, 57, 96, 59, 72, 46, 98, 103, 40, 70, 44 2007-05-30
Finansiering av avskaffandet av förmögenhetsskatten protokoll 71, 73 2007-05-10
Svar på interpellation 2006/07:447 om fördelningseffekter av slopad förmögenhetsskatt protokoll 21, 16, 18 2007-04-24
Skatteavdraget för hushållsnära tjänster protokoll 57, 59 2007-04-19
Svar på interpellation 2006/07:339 om tonnageskatt protokoll 40, 43, 45 2007-03-16
Svar på interpellation 2006/07:313 om ett värdigt slut på arbetslivet protokoll 84, 80 2007-03-13
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad protokoll 157 2006-12-18
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling) protokoll 146 2006-12-18
Svar på interpellation 2006/07:77 om ojämlika villkor mellan olika boendeformer protokoll 5, 8 2006-12-05
Svar på interpellation 2006/07:82 om höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen protokoll 153, 156 2006-11-30
Svar på interpellation 2006/07:54 om bristande beredning av skatteförslag protokoll 120, 128, 123 2006-11-23
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. protokoll 25 2006-06-02
Allmänna motioner om energibeskattning m.m. protokoll 114 2006-04-06
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag protokoll 104, 116, 120, 114, 112, 108, 110, 106, 118 2005-12-14
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. protokoll 87 2005-12-14
Attityden till svartarbete och skattefusk protokoll 81, 78 2005-11-24
Motioner om energibeskattning m.m. protokoll 142 2005-03-23
Motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 94, 98, 150, 92, 152, 86, 160, 154, 84, 90, 96, 156, 100, 158, 162, 88 2005-03-23
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna protokoll 21, 17, 1, 15, 23, 19 2004-12-16
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m. protokoll 100 2004-11-24
Svar på interpellation 2004/05:89 om kommunikationsnätet i Mälardalen protokoll 23, 27 2004-11-09
Avdrag för s.k. sponsring protokoll 115, 107, 103, 101, 99, 113, 109, 111, 105 2004-10-27
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 76 2004-10-20
Undantag från skattskyldighet för vissa ersättningar i form av royalty och avgift protokoll 224, 226, 222 2004-06-16
Överföring av periodiseringsfond och expansionsfond vid ombildning till aktiebolag, m.m. protokoll 58, 50, 54, 56 2004-05-28
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 127, 123, 121, 129, 125, 131, 119 2004-03-24
Ändrade regler för CFC-beskattning protokoll 204, 208, 212, 200, 210, 202, 206 2003-12-03
Företrädaransvar m.m. protokoll 44, 46, 42 2003-10-30
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 29, 25, 23, 27, 21, 31, 33 2003-05-14
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 96, 88, 86, 90, 92, 98, 94 2003-03-19
Vissa mervärdesskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 61, 67, 54, 63, 56, 52, 65, 58 2002-12-05

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Fredrik Olovsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.