Fredrik Schulte

Bio

John Fredrik Schulte, född 6 december 1981, är en svensk politiker (moderat). Han var riksdagsledamot 2006–2014, 2014–2018 och 2019–2022, invald för Stockholms läns valkrets. Han har varit ledamot i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse[källa behövs] och kommunpolitiker i Täby.
Artikeln innehåller material från wikipedia Fredrik Schulte, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
586 (24.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
323 (13.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
151 (6.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1335 (55.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Fredrik röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Fredrik röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-03-22
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-03-22
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-03-22
Riksdagsledamot2019-07-022022-03-22
SuppleantSkatteutskottet2019-06-172022-03-22
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-06-172022-03-22
Extra suppleantKonstitutionsutskottet2019-02-132019-07-01
ErsättareIda Drougge2019-02-112019-07-01
LedamotSkatteutskottet2017-12-192018-09-24
LedamotEU-nämnden2015-01-272017-12-19
SuppleantFinansutskottet2015-01-272018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2014-11-132015-02-10
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-11-132018-09-24
Riksdagsledamot2014-10-162018-09-24
StatsrådsersättareCatharina Elmsäter-Svärd2014-09-292014-10-03
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotUtbildningsutskottet2009-10-162010-10-04
LedamotSkatteutskottet2006-10-102009-10-16
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2020/21:29 16, 16 2020-11-04
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 49, 52, 55, 58, 60, 49, 52, 55, 58, 60 2020-10-21
Svar på interpellation 2019/20:210 om utnyttjandet av samordningsnummer 2019/20:83 48, 50, 52, 48, 50, 52 2020-03-06
Anstånd med kupongskatt i vissa fall 2019/20:44 33, 33 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:97 om effekter av sänkt marginalskatt 2019/20:34 36, 39, 42, 36, 39, 42 2019-11-19
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2018/19:106 35, 35 2019-06-17
Granskningsbetänkande 2018/19:106 23, 29, 23, 29 2019-06-17
(forts. från § 11) Offentlighet, sekretess och integritet (forts. KU26) 2018/19:77 146 2019-04-11
Punktskatter 2017/18:89 130, 137, 139 2018-03-22
Svar på interpellation 2017/18:355 om svensk konkurrenskraft 2017/18:74 23, 25, 27 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:358 om skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer 2017/18:74 30, 32, 34 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:359 om överskottsmålet 2017/18:74 37, 39, 41 2018-02-16
Svar på interpellation 2017/18:84 om implementeringen av IDD-direktivet 2017/18:34 78, 80, 82 2017-11-21
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 2, 4 2017-03-14
(forts. från § 11) Svar på interpellationerna 2015/16:777 och 778 om ränteavdragen och återinförande av förmögenhetsskatt 2016/17:11 132, 136 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:765 om barnäktenskap 2016/17:11 21, 24 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:776 om EU-kommissionens förslag om förenklingar av momsdirektivet 2016/17:11 27, 29, 32 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:782 om lån till bidragshöjningar 2016/17:11 140, 144, 148 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:785 om uteblivna skattesänkningar för pensionärer 2016/17:11 160, 163, 166 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:786 om kilometerskatt 2016/17:11 169, 173, 177 2016-09-29
Svar på interpellationerna 2015/16:777 och 778 om ränteavdragen och återinförande av förmögenhetsskatt 2016/17:11 36 2016-09-29
Svar på interpellationerna 2015/16:783 och 784 om uppräkning av brytpunkt för statlig inkomstskatt 2016/17:11 151, 153, 156 2016-09-29
Svar på interpellation 2015/16:787 om temporära bygglov för modulbostäder 2016/17:9 42, 44 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:788 om andrahandsuthyrning 2016/17:9 47, 49, 51 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:789 om bostadsbyggnadsstatistik 2016/17:9 54, 56 2016-09-27
Svar på interpellation 2015/16:775 om kommunplaceringar 2016/17:3 25, 27, 29 2016-09-15
Svar på interpellation 2015/16:665 om regeringens hantering av överskottsmålet 2015/16:119 49, 51, 53 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:667 om åtgärder för fler jobb 2015/16:119 56, 58, 60 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:666 om provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter 2015/16:117 2, 2 2016-06-10
Svar på interpellation 2015/16:490 om en mer jämställd asylpolitik 2015/16:97 4, 6 2016-04-22
Svar på interpellation 2015/16:489 om högkonjunktur och skuldsättning 2015/16:86 105, 107, 109 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:476 om regeringens hantering av fas 3 2015/16:84 48, 52 2016-03-22
Frågestund 2015/16:82 69, 71, 78, 80, 41, 43 2016-03-17
Svar på interpellation 2015/16:416 om Mehmet Kaplans uttalande om arbetet på Finansdepartementet 2015/16:80 21, 24 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:420 om de statligt ägda företagens förluster 2015/16:80 30, 33 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:428 om skatter som stimulerar jobb och tillväxt 2015/16:80 36, 38, 43 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:430 om tillståndet i Sveriges ekonomi 2015/16:80 49, 51, 53 2016-03-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:68 38, 40, 107, 109, 30, 32, 43, 45, 151, 153, 152, 154, 40, 42 2016-02-23
Avgiften till Europeiska unionen 2015/16:48 1 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:214 om drivkrafter och marginalskatter 2015/16:44 44, 47 2015-12-11
Svar på interpellation 2015/16:216 om halveringen av RUT-avdraget 2015/16:44 55 2015-12-11
Svar på interpellationerna 2015/16:211 och 213 om jobb för nyanlända 2015/16:41 7, 11, 17 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:139 om finansministerns bristande kontroll över offentliga finanser 2015/16:32 83, 85, 87 2015-11-24
Svar på interpellation 2015/16:174 om ytterligare skattehöjningar på grund av flyktingmottagandet 2015/16:32 97, 99, 101 2015-11-24
Svar på interpellation 2015/16:124 om regeringens satsningar på vård, skola och omsorg 2015/16:27 24, 26, 28 2015-11-13
Svar på interpellation 2015/16:91 om sysselsättningseffekter av höjd a-kassa 2015/16:26 22, 24, 26 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:52 om företagarnas syn på regeringens skattepolitik 2015/16:20 45, 47, 49 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:58 om medborgarlön 2015/16:20 8, 2, 5 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:71 om arbetslöshetsskapande åtgärder 2015/16:20 15, 19 2015-11-03
Svar på interpellation 2015/16:28 om döljande av arbetslösheten genom sjukskrivningar 2015/16:19 38, 40, 42 2015-10-23
Svar på interpellation 2015/16:26 om skatteintäkter från nedtrappning av jobbskatteavdraget 2015/16:16 56, 58, 60 2015-10-20
Svar på interpellation 2015/16:27 om sjunkande intäkter från arbetsgivaravgifterna 2015/16:16 63, 65, 67 2015-10-20
Svar på interpellationerna 2015/16:41 och 60 om RUT-avdraget 2015/16:16 73, 78 2015-10-20
Svar på interpellation 2015/16:18 om effekter av regeringens politik 2015/16:12 31, 33, 35 2015-10-13
Svar på interpellation 2015/16:20 om höjda marginalskatter 2015/16:12 38, 40 2015-10-13
Svar på interpellationerna 2015/16:8 och 9 om drivkrafter till jobb 2015/16:10 3, 7, 11 2015-10-01
Svar på interpellation 2014/15:689 om företagens sjuklöneansvar 2014/15:121 67, 69, 71 2015-08-27
Svar på interpellation 2014/15:537 om regeringens ekonomiska politik 2014/15:119 55, 59 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:589 om regeringens straffbeskattning av unga anställda 2014/15:119 95, 98 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:596 om myndighetskritik av regeringens finanspolitik 2014/15:119 104, 107 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:603 om EU-skatt på finansiella transaktioner 2014/15:119 112, 114, 110 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:613 om höjningen av a-kassans tak 2014/15:119 117, 119, 121 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:556 och 671 om överskottsmålet 2014/15:119 63, 66, 69 2015-06-22
Svar på interpellationerna 2014/15:588 och 599 om bensin- och dieselprisets nivå 2014/15:119 78, 84 2015-06-22
Svar på interpellation 2014/15:602 om effekter av regeringens näringspolitik 2014/15:110 125, 127, 129 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:606 om regeringens näringspolitik 2014/15:110 132, 134, 136 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:607 om externa aktörer i integrationsarbetet 2014/15:110 20, 22, 24 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:614 om en effektiv miljöpolitik 2014/15:110 139, 141, 143 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:637 om arbetslöshetsmålet 2014/15:110 31, 34 2015-06-05
Svar på interpellation 2014/15:413 om finansministerns uppfattning om ekonomiska drivkrafter 2014/15:98 16 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:414 om välfärdens kärna 2014/15:98 19, 22, 28 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:441 om genomförande av Företagsskattekommitténs förslag 2014/15:98 34, 36 2015-05-08
Svar på interpellation 2014/15:472 om det ekonomiska läget i Sverige 2014/15:98 48, 51, 54 2015-05-08
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:381 om marginalskatten 2014/15:93 71, 74 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:346 om patientens rätt att välja 2014/15:93 118, 121 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:384 om strategier för större skatteintäkter 2014/15:93 80, 84 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:393 om överskottsmålet 2014/15:93 98, 101 2015-04-28
Svar på interpellation 2014/15:442 om Alkoholleveransutredningen 2014/15:93 131, 133, 135 2015-04-28
(forts. från § 6) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 96, 98, 105, 107 2015-04-16
(forts. från § 8) Arbetslöshetsförsäkringen (forts. AU7) 2014/15:87 118, 120 2015-04-16
Arbetslöshetsförsäkringen 2014/15:87 22, 24, 26 2015-04-16
Svar på interpellation 2014/15:409 om andrahandsuthyrning av bostadsrätter 2014/15:84 30, 26, 28 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:345 om avvecklingen av överskottsmålet 2014/15:81 73, 75, 78 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:276 om sysselsättning, antal arbetade timmar, välstånd och produktivitet 2014/15:77 50, 54 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:311 om effektiv offentlig sektor som alternativ till höjda skatter på arbete 2014/15:77 85, 89 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:313 om förtroendet för skattesystemet 2014/15:77 98, 102 2015-03-24
Svar på interpellation 2014/15:281 om regeringens aviserade höjda skatter 2014/15:76 102, 106 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:287 om regeringens agerande gällande Efsi 2014/15:76 111, 115 2015-03-20
Svar på interpellationerna 2014/15:280 och 288 om högre produktivitet och fler i arbete 2014/15:76 84, 89 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:339 om fortsatta regelförenklingar inom bostadspolitiken 2014/15:73 41, 45 2015-03-17
Svar på interpellation 2014/15:364 om regeringsutspel om bostadspolitiska satsningar 2014/15:73 75, 78 2015-03-17
En investeringsplan för Europa 2014/15:70 47, 53, 55 2015-03-11
Svar på interpellation 2014/15:332 om försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland 2014/15:69 23, 26 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:334 om förbättrat klimat för entreprenörskap 2014/15:69 34, 37 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:231 om regeringens vilja att låna till bidragshöjningar 2014/15:64 16, 18, 21 2015-02-20
Svar på interpellation 2014/15:232 om regeringens åtgärder och jobb i privata sektorn 2014/15:64 24, 26, 29 2015-02-20
Svar på interpellation 2014/15:246 om olika uppfattningar i regeringen om tillståndet i svensk ekonomi 2014/15:64 33, 35, 37 2015-02-20
Svar på interpellation 2014/15:259 om höga andrahandshyror 2014/15:61 57, 61 2015-02-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 34, 36 2015-02-17
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:210 och 223 om anställningsformen allmän visstid 2014/15:57 55, 59 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:221 om nyanländas sysselsättning inom två år 2014/15:57 76, 79 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:224 om bemanningsföretag 2014/15:57 94, 101 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:228 om arbetslöshetsmålet 2014/15:57 112, 115 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:230 om traineejobb 2014/15:57 118, 120, 122 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:236 om anställningar med statligt stöd 2014/15:57 134, 136, 139 2015-02-10
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 67, 70 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:151 om överskottsmålet 2014/15:44 28, 30, 36 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:152 om begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen 2014/15:44 43, 45, 50 2015-01-13
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:150 om regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser 2014/15:30 64 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:136 om säkrad finansiering av framtidens välfärd 2014/15:30 46, 50 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:150 om regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser 2014/15:30 54, 59 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:153 om amorteringskrav på bostadslån 2014/15:30 67, 69, 72 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:83 om höjda arbetsgivaravgifter som leder till lägre löner 2014/15:30 26, 30 2014-12-02
Svar på interpellation 2014/15:101 om saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato 2014/15:25 111, 114 2014-11-20
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:52 och 55 om regeringens ambitioner för personer som fyllt 65 år 2014/15:23 58, 61 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:50, 67, 76 och 104 om sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:23 42, 50 2014-11-18
Svar på interpellationerna 2014/15:68 och 85 om höjda marginalskatter på arbete och förväntade intäkter 2014/15:23 73, 69 2014-11-18
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 162, 164 2014-11-12
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 162, 164, 176, 178, 198, 200, 212, 214, 222, 224, 226, 228, 230 2014-11-11
Svar på interpellation 2013/14:479 om arbetslösheten i Skåne snabbprotokoll 109, 113 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:483 om friår som arbetsmarknadsåtgärd snabbprotokoll 121, 124 2014-06-26
Svar på interpellation 2013/14:480 om månadsuppgifter snabbprotokoll 52 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:347 om kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt snabbprotokoll 48, 45 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:348 om gemensam välfärd eller Silver Life snabbprotokoll 57, 54 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:232 om Skatteverkets skattefelskarta snabbprotokoll 116, 121 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:362 om mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion snabbprotokoll 93 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 137, 130 2014-03-25
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 83, 81, 156, 79 2014-03-12
Svar på interpellation 2013/14:263 om det sålda familjesilvret snabbprotokoll 38, 42 2014-02-25
Svar på interpellationerna 2013/14:208, 209, 210, 211, 222 och 223 om riskkapitalbolag i skola, vård och omsorg snabbprotokoll 22, 28 2014-01-23
Svar på interpellationerna 2013/14:171 och 174 om regeringens finanspolitik och Västmanland och Dalarna snabbprotokoll 11, 15 2013-12-20
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt snabbprotokoll 151 2013-12-04
Svar på interpellation 2013/14:3 om massarbetslöshet protokoll 17, 14 2013-09-27
Svar på interpellation 2012/13:471 om regeringens budgetarbete snabbprotokoll 76, 79 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:478 om växande ekonomiska klyftor snabbprotokoll 85, 89 2013-06-27
Inkomstskatt snabbprotokoll 92, 5, 88, 7, 96, 9, 11, 2, 94, 98, 86, 13, 90, 12, 14 2013-03-27
Svar på interpellation 2012/13:257 om framgångsrik utbudspolitik för växande klyftor snabbprotokoll 38, 43 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:259 om ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 49, 52 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:189 om Finansdepartementet och utanförskapet snabbprotokoll 34, 30 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:202 om bankerna och de små företagen snabbprotokoll 50, 54 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:207 om platt skatt snabbprotokoll 65, 61 2013-02-15
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 46, 50, 44, 42, 48, 40, 38 2012-12-05
(forts. från 10 §) Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 106, 99 2012-11-15
(forts.) Svar på interpellation 2012/13:40 om skattepolitik och sysselsättning snabbprotokoll 51 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:40 om skattepolitik och sysselsättning snabbprotokoll 46 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:46 om arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetsmarknaden snabbprotokoll 64, 60 2012-11-06
Reglering av finansmarknaden snabbprotokoll 32, 34 2012-10-18
Svar på interpellation 2011/12:425 om jobbskatteavdragen protokoll 33, 27 2012-08-16
Svar på interpellation 2011/12:293 om ny skattereform protokoll 42, 39 2012-04-27
Svar på interpellation 2011/12:296 om sänkta skatter och ungdomsarbetslösheten protokoll 29, 33 2012-04-27
Svar på interpellation 2011/12:300 om lönedumpning genom F-skattsedel protokoll 58, 55 2012-04-27
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall protokoll 139, 141, 137 2011-12-07
Svar på interpellation 2011/12:72 om nedskärning i den nya gymnasieskolan protokoll 10, 15 2011-11-18
Svar på interpellation 2010/11:367 om regeringens skattepolitik protokoll 92, 95 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:328 om sjukförsäkringen snabbprotokoll 15, 11 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:323 om missmatchning på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 43, 39 2011-05-03
Utanförskapet snabbprotokoll 70 2011-04-28
Svar på interpellation 2010/11:293 om ungas arbetsvillkor snabbprotokoll 81, 76 2011-04-01
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter (forts. SkU23) snabbprotokoll 142, 140, 138 2011-03-17
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring snabbprotokoll 33, 35, 31 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:145 om åtgärder mot olagliga avknoppningar och utkrävande av ansvar snabbprotokoll 48, 51 2011-02-01
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 325, 344, 327, 342 2010-11-04
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 113, 111 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:12 om kvaliteten i välfärden snabbprotokoll 10, 15 2010-11-02
Svar på interpellation 2009/10:340 om målet för skattekvoten snabbprotokoll 44, 48 2010-05-07
Ny lärarutbildning snabbprotokoll 57, 49, 55, 53, 51 2010-04-28
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola protokoll 25, 27, 29 2010-03-24
Vuxenutbildning protokoll 177, 181, 179 2010-03-04
Skatten för pensionärer protokoll 42 2010-02-04
Svar på interpellation 2008/09:540 om minskning av andelen arbetssökande som har arbetslöshetsersättning protokoll 26, 29 2009-06-18
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 186, 188, 184 2009-03-26
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 137, 50, 129, 135, 6, 2, 46, 52, 26, 56, 133, 44, 54, 48, 4, 139, 20, 131, 28, 127, 22 2009-03-18
Taxering och beskattning av ägarlägenheter protokoll 106, 102, 100, 104, 108 2009-02-18
Friskolornas momskostnader protokoll 79, 81 2009-01-29
Svar på interpellationerna 2008/09:204, 228 och 234 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 68, 73 2009-01-23
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag protokoll 83, 89, 86 2008-12-10
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 8, 14, 20, 12, 18, 16, 10 2008-12-10
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. protokoll 9, 7, 11, 5, 3 2008-10-22
Regelverket kring bolagsskatten protokoll 61, 63 2008-04-24
Svar på interpellation 2007/08:454 om bostadstillägg för pensionärer protokoll 45, 49 2008-03-28
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 64, 60, 54, 58, 62, 66, 56 2007-12-14
Ett förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 27, 19, 21, 23, 17, 29, 25 2007-12-06
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 283, 275, 279, 273, 281, 271, 277 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:543 om sms-lån protokoll 11, 15 2007-06-15
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. (forts. SkU10) protokoll 130, 132, 136, 138, 134 2007-03-14
(forts. från 9 §) Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (forts. SkU3) protokoll 150, 148, 154, 152, 156 2006-12-13
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. protokoll 78, 102, 86, 104, 82, 80, 84 2006-12-12
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. protokoll 84, 76, 80, 78, 82 2006-12-07
Ekonomi och skatter protokoll 101, 103 2006-11-08
Regionalpolitik protokoll 264, 266 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Fredrik Schulte

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.