Göran Hägglund

Bio

Bo Göran Hägglund, född 27 januari 1959 i Degerfors i Örebro län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var mellan 2004 och 2015 partiledare för Kristdemokraterna, mellan 2006 och 2014 socialminister och mellan 1991 och 2015 riksdagsledamot.
Den 29 januari 2015 aviserade Hägglund att han ämnade avgå som partiledare för Kristdemokraterna vid ett extrating under våren 2015. I samband med att han 25 april 2015 efterträddes som partiledare av Ebba Busch Thor slutade han även som riksdagsledamot.Hägglund övergick 2016 till att arbeta som PR-konsult för PR-företaget Narva och satt en tid i Aleris bolagsstyrelse. Sedan 2018 är han styrelseordförande i Samtrafiken i Sverige AB. 2020 fick han även uppdraget att leda Systembolagets styrelse. Vidare är han sedan 2016 styrelseordförande i vårdföretaget Feelgood samt sedan 2019 ledamot i elnätsbolaget Ellevio.
Artikeln innehåller material från wikipedia Göran Hägglund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
521 (16.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
354 (11.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
137 (4.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
2149 (68%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Göran röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Göran röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142015-04-24
SuppleantUtrikesnämnden2014-10-072015-04-24
Riksdagsledamot2014-10-042015-04-24
RiksdagsledamotCaroline Szyber 2014-03-01 - 2014-09-29, Larry Söder 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
RiksdagsledamotDésirée Pethrus 2006-10-06 - 2010-10-04, Caroline Szyber 2010-10-04 - 2013-08-21, Stefan Svanström 2013-08-22 - 2014-02-28, Caroline Szyber 2014-03-01 - 2014-09-29 Statsråd2010-10-042014-09-29
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
SocialministerSocialdepartementet2006-10-062014-10-03
RiksdagsledamotDésirée Pethrus 2006-10-06 - 2010-10-042006-10-062010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022006-10-05
LedamotUtrikesnämnden2004-04-292006-10-10
LedamotKrigsdelegationen2004-04-292006-10-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2004-04-292006-10-02
PartiledareKristdemokraterna2004-04-032015-04-25
SuppleantRiksbanksfullmäktige2002-10-152004-04-29
OrdförandeBostadsutskottet2002-10-082004-04-15
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012002-10-08
SuppleantRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-10-14
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotValberedningen1998-10-052004-04-29
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotNäringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantEES-utskottet1992-06-101993-06-04
SuppleantEFTA-delegationen1991-10-151994-10-10
LedamotNäringsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Statsministerns frågestund 2014/15:21 57, 59, 59, 61 2014-11-13
(forts. från 19 §) Svar på interpellation 2013/14:514 om oberoende organ för bedömning av personskador snabbprotokoll 96, 98 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:488 om biosimilarer snabbprotokoll 89, 91, 85, 87 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:514 om oberoende organ för bedömning av personskador snabbprotokoll 94, 92 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:536 om Astra Zeneca, akademin och förutsättningarna för enkla forskningssamarbeten inom hälso- och sjukvården snabbprotokoll 107, 99, 103, 109 2014-06-25
Nödvändig tandvård enligt socialtjänstlagen snabbprotokoll 122 2014-06-12
Patientsäkerheten vid sjuksköterskebrist snabbprotokoll 86, 88 2014-06-12
Regeringens syn på strejkrätten snabbprotokoll 80, 78 2014-06-12
Skattesänkningar och skolan snabbprotokoll 64, 62 2014-06-12
Trafikverkets information vid trafikstörning snabbprotokoll 106, 108 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:477 om förslummad socialpolitik snabbprotokoll 13, 5, 10, 1 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:393 om Vårdval Stockholm snabbprotokoll 41, 39, 35, 37 2014-05-13
Svar på interpellation 2013/14:448 om avregleringen av apoteksmarknaden snabbprotokoll 48, 46, 42, 44 2014-05-13
Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet snabbprotokoll 39, 109, 118, 41, 66, 64, 116, 120, 107 2014-05-07
Svar på interpellationerna 2013/14:396 och 397 om införandet av en rätts- och patientsäker process för trafikskadade med nackskador snabbprotokoll 5, 14, 1, 10 2014-05-06
Svar på interpellation 2013/14:363 om samvetsklausul och fallet Ellinor snabbprotokoll 60, 58, 62, 64 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:402 om smittskyddslagen snabbprotokoll 67, 71, 69, 65 2014-04-28
Svar på interpellation 2013/14:428 om äldres hälsa snabbprotokoll 74, 78, 76, 72 2014-04-28
Arbetsmiljön vid vägarbeten snabbprotokoll 70, 68 2014-04-10
Skatteskillnaden mellan lön och pension snabbprotokoll 84, 86 2014-04-10
Systemet med gode män snabbprotokoll 76, 78 2014-04-10
Tillgången till specialiserad cancervård snabbprotokoll 64, 66 2014-04-10
Svar på interpellation 2013/14:315 om kvinnors rätt till sin egen kropp snabbprotokoll 5, 9, 11, 1 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:372 om förlossningsskador snabbprotokoll 15, 12, 20, 18 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:341 om vårdnadsbidraget och jämställdheten snabbprotokoll 95, 100, 107, 105 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:276 om kris i psykvården snabbprotokoll 44, 48, 46, 42 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:229 om bristen på barnmorskor i Stockholms län snabbprotokoll 6, 1, 11, 13 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:218 om nationella riktlinjer och epilepsi snabbprotokoll 29, 27, 33, 31 2014-01-21
Maten i äldreomsorgen snabbprotokoll 31, 33 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:207 om statens bidrag till Rett Center snabbprotokoll 9, 7, 4, 1 2014-01-16
Tillsättningen av etikprövningsnämnder snabbprotokoll 55, 57 2014-01-16
Svar på interpellation 2013/14:112 om psykiatrins behov av långsiktighet snabbprotokoll 63, 59, 61, 65 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:53 om bemötande av trafikskadade snabbprotokoll 37, 42, 34, 40 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:81 om apoteken snabbprotokoll 49, 46, 51, 43 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:84 om ratificering av ESK-konventionens tilläggsprotokoll snabbprotokoll 52, 54, 56, 58 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:32 om Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag snabbprotokoll 38, 36, 40, 42 2013-11-08
Karriärmöjligheter inom hälso- och sjukvården snabbprotokoll 93, 91 2013-10-17
Nationell samordning av vården snabbprotokoll 57, 55 2013-10-17
Regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 37, 35 2013-10-17
Svar på interpellation 2013/14:19 om hjärtstartare på allmänna platser snabbprotokoll 1, 3, 5, 7 2013-10-17
Svar på interpellation 2013/14:20 om skånsk förlossningsvård i Malmö snabbprotokoll 11, 14, 16, 8 2013-10-17
Åtgärder för fler vårdplatser snabbprotokoll 49, 47 2013-10-17
Arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa protokoll 59, 57 2013-09-19
Det femte jobbskatteavdraget protokoll 25, 27 2013-09-19
Dosförpackad medicin protokoll 81 2013-09-19
Lagstiftning om tillgänglighet protokoll 71, 69 2013-09-19
Nationell samordning av den kvalificerade sjukvården protokoll 39, 37 2013-09-19
Svar på interpellation 2012/13:472 om hälso- och sjukvårdspolitiken snabbprotokoll 1, 8, 3, 6 2013-06-25
Ambulansverksamheten i Västerbottens inland snabbprotokoll 118, 120 2013-06-13
Arbetet för jämställdhet i EU snabbprotokoll 122, 124 2013-06-13
Flytt av myndigheter till förorter snabbprotokoll 112, 110 2013-06-13
Patientsäkerheten i semestertider snabbprotokoll 128, 126 2013-06-13
Uppsalas äldreomsorg snabbprotokoll 134, 136 2013-06-13
Svar på interpellation 2012/13:441 om kontroll av vårdcentraler inom vårdvalet snabbprotokoll 31, 29, 21, 25 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:450 om bristerna inom svensk ambulanssjukvård snabbprotokoll 38, 32, 36, 34 2013-06-11
Svar på interpellation 2012/13:384 om vårdnadsbidraget, arbetslinjen och jämställdheten snabbprotokoll 27, 32, 24, 30 2013-05-03
Hälso- och sjukvård till papperslösa snabbprotokoll 40, 42 2013-05-02
Kontrollen av läkemedelsförsäljningen snabbprotokoll 26, 24 2013-05-02
Listning till vårdcentraler snabbprotokoll 74, 72 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:349 om bristen på specialistläkare snabbprotokoll 22, 28, 19, 26 2013-04-23
Svar på interpellationerna 2012/13:372 och 378 om Apotekets marknadsandelar snabbprotokoll 29, 43, 34, 40 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:323 om ökningen av kejsarsnitten snabbprotokoll 20, 17, 25, 23 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:329 om åtgärder mot oetiska läkemedelsbedömningar snabbprotokoll 30, 26, 36, 34 2013-03-26
Svar på interpellationerna 2012/13:316 och 317 om vårdpersonalens arbetssituation snabbprotokoll 13, 1, 16, 7 2013-03-26
Svar på interpellation 2012/13:303 om hotad barnsjukvård i Lund snabbprotokoll 31, 34, 37, 39 2013-03-22
Svar på interpellation 2012/13:263 om goda anställningsförhållanden i vård, skola och omsorg snabbprotokoll 2, 4, 7, 10 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:271 om receptfria läkemedel snabbprotokoll 13, 19, 11, 16 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:285 om bostadsbidragets anpassning till arbetslivet snabbprotokoll 22, 20, 24 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:254 om tillgången till ny teknik vid rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 7, 5, 3, 1 2013-02-22
Svar på interpellation 2012/13:255 om psykisk ohälsa hos unga transpersoner snabbprotokoll 8, 14, 12, 10 2013-02-22
Svar på interpellationerna 2012/13:247, 251 och 252 om statens stöd till Rett Center snabbprotokoll 20, 24, 15, 10 2013-02-19
Ojämlik hälsa snabbprotokoll 37, 35, 100, 98 2013-01-31
Patientmaktsutredningen snabbprotokoll 55, 57 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:187 om könsselektiva aborter snabbprotokoll 1, 9, 4, 7 2013-01-22
Svar på interpellationerna 2012/13:142 och 143 om nedskärningarna i skånsk sjukvård snabbprotokoll 2, 11, 6, 15 2012-12-19
Svar på interpellation 2012/13:115 om fattigdomsbekämpning genom ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen snabbprotokoll 17, 19, 21, 15 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:156 om eftervård vid svåra förlossningsskador snabbprotokoll 28, 24, 22, 26 2012-12-14
Svar på interpellation 2012/13:134 om de psykiskt sjuka snabbprotokoll 18, 23, 15, 21 2012-11-29
Arbetslösheten bland personer med funktionshinder snabbprotokoll 88, 86 2012-11-22
Könsselektiva aborter snabbprotokoll 54, 56 2012-11-22
Medel till insatser för arbetslösa snabbprotokoll 38, 40 2012-11-22
Traumatiserade flyktingar i Sverige snabbprotokoll 80, 78 2012-11-22
Vårdyrkets attraktivitet snabbprotokoll 70, 72 2012-11-22
Äldreomsorgen snabbprotokoll 94, 96 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:20 om aids snabbprotokoll 68, 72, 74, 70 2012-11-06
Kommunernas kostnader för ekonomiskt bistånd protokoll 45, 43 2012-09-27
Sjukvårdens tillgänglighet protokoll 61, 59 2012-09-27
Skatteutjämningssystemet protokoll 67, 69 2012-09-27
Svar på interpellation 2012/13:1 om granskning av apoteken protokoll 12, 16, 1, 6 2012-09-27
Tillgången till läkemedel protokoll 75, 77 2012-09-27
Vård för gömda och papperslösa protokoll 71, 73 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:391 om underhållsstödet protokoll 13, 10, 18, 16 2012-06-12
Svar på interpellationerna 2011/12:372, 374 och 375 om kvinnosjukdomen endometrios, om födande kvinnors rätt till lustgas och om nationella riktlinjer mot svåra förlossningsskador protokoll 1, 7, 4, 9 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:349 om tillgång till dator och telefon vid rättspsykiatrisk vård protokoll 39, 36, 33, 41 2012-05-29
Svar på interpellation 2011/12:328 om apoteksservice i glesbygd protokoll 65, 68, 73, 71 2012-05-08
Svar på interpellation 2011/12:326 om lex Gulli protokoll 3, 7, 1, 5 2012-05-04
Sällsynta diagnoser protokoll 65, 63 2012-04-19
Vaccinationen mot svininfluensa protokoll 87, 89 2012-04-19
De svenska reglerna för djurimport protokoll 89 2012-03-22
Graviditetspenning protokoll 61, 59 2012-03-22
Lagen om valfrihet inom hemtjänsten protokoll 53, 51 2012-03-22
Patientsäkerhetslagen protokoll 67, 69 2012-03-22
Riskkapitalavdrag protokoll 79 2012-03-22
Vinster i välfärdsföretag protokoll 43, 45 2012-03-22
Ofödda barn som brottsoffer protokoll 45, 47 2012-03-15
Välfärdsutvecklingsrådets neutralitet protokoll 71, 69 2012-03-15
Svar på interpellation 2011/12:267 om sjukvården i glesbygd protokoll 1, 14, 7, 17 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:207 om avskaffande av tvångssterilisering protokoll 16, 18, 12, 14 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:244 om apotek i glesbygden efter avregleringen protokoll 28, 23, 31, 19 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:201 om hjärtstopp protokoll 36, 38, 34 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:216 om apoteken och medicinbrist protokoll 43, 39, 45, 41 2012-02-17
Svar på interpellation 2011/12:186 om jämlik vård för personer med diabetes protokoll 19, 27, 29, 23 2012-01-26
Svar på interpellationerna 2011/12:194 och 197 om en modern lag för könskorrigering protokoll 35, 42, 39, 30 2012-01-26
Tvångssterilisering protokoll 43, 23, 13, 45, 25, 11 2012-01-19
Arbetslösheten i utsatta grupper protokoll 83, 85 2011-12-08
Behovet av försörjningsstöd protokoll 67, 69 2011-12-08
Bristen på kultur på äldreboenden protokoll 87, 89 2011-12-08
Ekonomiska klyftor i samhället protokoll 93, 91 2011-12-08
Införande av lagen om valfrihet protokoll 37, 35 2011-12-08
Vårdnadsbidraget och svenska språket protokoll 71, 73 2011-12-08
Äldrevården protokoll 51, 53 2011-12-08
Svar på interpellation 2011/12:92 om vårdnadsbidragets inlåsningseffekter protokoll 57, 52, 55, 49 2011-11-22
Svar på interpellation 2011/12:80 om barns ohälsa protokoll 21, 19, 17, 15 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:82 om barn med funktionsnedsättning protokoll 28, 22, 26, 24 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:47 om distributionen av läkemedel protokoll 5, 9, 1, 11 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:38 om diskriminering av hbt-personer i vården protokoll 12, 10, 14, 8 2011-10-21
Svar på interpellation 2011/12:49 om regeringens slopade mål om ett jämställt uttag av föräldradagar protokoll 17, 21, 19, 15 2011-10-21
Avgiftsbelagd polisövervakning protokoll 45, 43 2011-10-20
Avregleringen av apoteksmarknaden protokoll 17, 15 2011-10-20
Blodgivning protokoll 49, 47 2011-10-20
Folkhälsokommission protokoll 39, 41 2011-10-20
Jämställdhet och föräldraförsäkring protokoll 61, 59 2011-10-20
Migrationspolitiken protokoll 27, 29 2011-10-20
Organdonation protokoll 21, 19 2011-10-20
Svenskt deltagande i Natoövning protokoll 65, 63 2011-10-20
Svar på interpellation 2011/12:9 om högkostnadsskyddet snabbprotokoll 18, 10, 13, 16 2011-09-27
Svar på interpellation 2010/11:395 om könstillhörighetslagen protokoll 74, 72, 69, 66 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:411 om arbetet med hivprevention protokoll 81, 78, 75 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:412 om behovet av en svensk SRHR-strategi protokoll 86, 82, 84, 88 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:416 om cancervården protokoll 89, 93, 91 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:417 om diabetikernas vård i vårdvalet protokoll 94, 96, 98 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:421 om Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor protokoll 106, 102, 100, 104 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:432 om foster som lever efter abort protokoll 113, 111, 109, 107 2011-06-10
Aktuell debatt: Ojämlik sjukvård snabbprotokoll 137, 113, 121, 129 2011-06-09
Svar på interpellation 2010/11:311 om bättre sexualupplysning till unga snabbprotokoll 29, 35, 33, 31 2011-04-26
Svar på interpellation 2010/11:313 om sexualförbrytares tillgång till Internet snabbprotokoll 38, 36, 40, 42 2011-04-26
Läkemedels påverkan på miljön snabbprotokoll 53 2011-04-14
Skattesänkningar och välfärd snabbprotokoll 43, 45 2011-04-14
Tandvårdsreformen snabbprotokoll 86, 88 2011-04-14
TBC-screening för asylsökande snabbprotokoll 58, 56 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:244 om klagomålshanteringen i hälso- och sjukvården snabbprotokoll 42, 38, 36, 40 2011-03-15
Svar på interpellation 2010/11:257 om barns rätt till glasögon snabbprotokoll 43, 47, 49, 45 2011-03-15
Svar på interpellationerna 2010/11:216 och 225 om likvärdig tillgänglighet till specialistsjukvård snabbprotokoll 29, 32, 35, 26 2011-03-15
Barnfattigdom snabbprotokoll 50, 48 2011-03-10
Högkostnadsskyddet snabbprotokoll 88 2011-03-10
Kvalitetsskillnader i cancervården snabbprotokoll 56, 58 2011-03-10
Nystartszoner snabbprotokoll 40, 42 2011-03-10
Provet för servering av alkohol snabbprotokoll 74, 72 2011-03-10
Upprättelse för fosterhemsplacerade barn snabbprotokoll 44, 46 2011-03-10
Ätstörningar och tandhälsa snabbprotokoll 66, 64 2011-03-10
Dämningsgränsen i Eldforsen i Västerdalälven snabbprotokoll 76, 78 2011-02-10
Förbud mot försäljning av djurtestad kosmetika snabbprotokoll 63, 65 2011-02-10
Förändringarna i sjukförsäkringen snabbprotokoll 41, 39 2011-02-10
Lagerföring av receptbelagda mediciner snabbprotokoll 80, 82 2011-02-10
Missförhållanden inom barn- och ungdomsvården snabbprotokoll 84, 86 2011-02-10
Multiresistenta bakterier snabbprotokoll 69, 67 2011-02-10
Svar på interpellation 2010/11:151 om vårdnadsbidraget snabbprotokoll 1, 7, 3, 5 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:78 om apoteksservice i glesbygden snabbprotokoll 1, 3, 9, 6 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:86 om stärkt folkhälsoarbete snabbprotokoll 16, 10, 14, 12 2010-12-03
Behovet av personlig assistans protokoll 68, 70 2010-11-18
Demensvården protokoll 74, 72 2010-11-18
Organ för donation protokoll 80, 82 2010-11-18
Sjukvård för personer utan uppehållstillstånd protokoll 48, 50 2010-11-18
Surrogatmödraskap protokoll 66, 64 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:37 om nationellt samordnad luftburen ambulanssjukvård protokoll 111, 117, 113, 115 2010-11-18
Tillgänglighet till vård protokoll 36, 38 2010-11-18
Vårdköerna protokoll 88, 90 2010-11-18
Svar på interpellation 2009/10:404 om försäljning av receptfria läkemedel protokoll 91, 95, 93 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:477 om en ojämlik sjukvård protokoll 117, 115, 112, 109 2010-06-29
Svar på interpellation 2009/10:482 om jämlikheten och jämställdheten inom sjukvården protokoll 118, 122, 124, 120 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:375, 389 och 432 om regeringens ekonomiska familjepolitik protokoll 66, 70, 75, 80 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:383 och 408 om förmaksflimmer och jämlik vård protokoll 87, 81, 84, 90 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:435, 454 och 464 om barnens rätt till båda sina föräldrar protokoll 96, 104, 108, 100 2010-06-29
Svar på interpellationerna 2009/10:345 och 352 om privatiseringen av Apoteket och konsekvenser för äldre protokoll 17, 21, 12, 8 2010-05-18
Svar på interpellation 2009/10:337 om höjda patientavgifter till följd av avregleringen av apoteksmarknaden snabbprotokoll 3, 7, 5, 1 2010-05-07
Svar på interpellation 2009/10:316 om användningen av skattemedel protokoll 36, 34, 31, 28 2010-04-20
Svar på interpellation 2009/10:309 om svåra lidanden vid livets slut protokoll 54, 60, 62, 57 2010-04-09
Försäljningen av apoteken protokoll 33, 35 2010-04-08
Svar på interpellation 2009/10:277 om statlig information om vacciner som omfattas av högkostnadsskydd protokoll 25, 31, 29, 27 2010-03-16
Svar på interpellation 2009/10:229 om arbetslösheten och välfärden protokoll 11, 1, 4, 8 2010-03-09
Svar på interpellation 2009/10:268 om tillgång till modern epilepsivård protokoll 15, 18, 12, 20 2010-03-09
Förföljelse av judar protokoll 36, 34 2010-03-04
Islands ekonomiska situation protokoll 46, 48 2010-03-04
Medmänsklighet i lagstiftningen protokoll 62 2010-03-04
Ökning av socialbidragen protokoll 66, 64 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:227 om ny lag om fastställande av könstillhörighet protokoll 58, 50, 53, 56 2010-03-02
Svar på interpellation 2009/10:179 om vårdnadsbidragets effekter protokoll 61, 63, 67, 65 2010-02-12
Ägandet av svenska apotek protokoll 40, 38 2010-02-11
Svar på interpellation 2009/10:183 om barnen och krisen protokoll 37, 47, 40, 44 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:184 om barnkonventionen protokoll 54, 56, 48, 51 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:185 om barnfattigdom protokoll 57, 63, 60, 65 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:187 om ECT-behandling protokoll 72, 69, 74, 66 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:193 om Barnrättsakademins framtid protokoll 81, 79, 75, 77 2010-02-09
Svar på interpellation 2009/10:172 om kunskap om vissa cancerrisker protokoll 15, 17, 19, 21 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:136 om effekter av vårdnads-bidraget protokoll 62, 59, 65, 57 2009-12-21
Resurser till kommuner och landsting protokoll 143, 145 2009-12-10
Situationen för sjukskrivna efter årsskiftet protokoll 127, 129 2009-12-10
Svar på interpellation 2009/10:110 om högkostnadsskyddet och privatiseringen av apoteken protokoll 27, 22, 30, 19 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:114 om FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige protokoll 39, 33, 31, 36 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:115 om barnkonventionen som svensk lag protokoll 40, 48, 46, 43 2009-12-04
Svar på interpellation 2009/10:122 om uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB protokoll 57, 49, 55, 52 2009-12-04
Förändringarna inom sjukförsäkringen protokoll 79, 77 2009-12-03
Konsekvenser för sjukvården av förändringar i trygghetssystemen protokoll 41, 43 2009-12-03
Prostataundersökningar protokoll 55, 53 2009-12-03
Vaxholmskonflikten protokoll 49, 51 2009-12-03
Svar på interpellation 2009/10:31 om vård till papperslösa protokoll 34, 39, 31, 37 2009-11-10
Svar på interpellation 2009/10:22 om Apoteket och ägardirektiv protokoll 19, 1, 8, 16 2009-10-20
Svar på interpellation 2008/09:491 om vården av KOL-patienter protokoll 38, 33, 30, 36 2009-06-16
Svar på interpellation 2008/09:499 om försäljningen av apotek protokoll 46, 42, 48, 39 2009-06-16
Svar på interpellation 2008/09:562 om tandvårdsreformen och de som är äldre än 65 år protokoll 49, 52, 57, 55 2009-06-16
Partiledardebatt protokoll 73, 118, 45, 59, 110, 65, 63, 117, 57, 27, 121, 33, 39, 41, 83, 121, 27, 29, 108, 40, 29, 73, 73, 46, 106, 76, 52, 69, 52, 22, 61, 24, 44, 61, 61, 46, 44, 106, 71, 4, 57, 112, 67, 43, 40, 113, 86, 123, 67, 57, 58, 60, 65, 52, 102, 69, 67, 33, 22, 53, 117, 16, 48, 104, 27, 109, 63, 55, 116, 113, 104, 12, 133, 27, 101, 42, 39, 117, 106, 65, 67, 112, 73, 119, 77, 68, 100, 70, 85, 91, 30, 104, 104, 93, 66, 116, 127, 48, 41, 30, 37, 73, 46, 27, 57, 104, 11, 69, 89, 44, 14, 59, 57, 91, 31, 61, 121, 85, 16, 38, 29, 26, 18, 76, 56, 114, 27, 63, 57, 75, 44, 10, 91, 59, 63, 59, 65, 69, 129, 83, 99, 61, 67, 38, 61, 67, 25, 65, 88, 120, 71, 61, 71, 65, 89, 75, 48, 65, 123, 10, 116, 63, 22, 47, 125, 63, 119, 32, 63, 50, 86, 119, 71, 71, 29, 67, 80, 33, 104, 24, 25, 65, 64, 84, 27, 144, 146, 148, 103, 67, 117, 81, 115, 29, 106, 14, 59, 115, 61, 111, 78, 63, 119, 44, 12, 131, 71, 62, 27, 67, 36, 123, 43, 69, 24, 16, 88, 63, 63, 67, 61, 102, 122, 61, 27, 114, 31, 69, 65, 83, 50, 23, 57, 65, 69, 32, 50, 29, 65, 115, 10, 28, 62, 84, 65, 45, 52, 57, 27, 29, 54, 61, 57, 117, 40, 65, 90, 91, 101, 56, 67, 59, 60, 93, 114, 77, 65, 58, 69, 29, 90, 125, 55, 27, 24, 123, 63, 28, 29, 112, 64, 42, 59, 65, 14, 34, 65, 73, 125, 12, 59, 29, 82, 42, 67, 59, 29, 53, 121, 9 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:478 om stödet till ensamstående föräldrar protokoll 29, 31, 27, 33 2009-05-11
Svar på interpellation 2008/09:468 om förskrivning av p-piller protokoll 4, 8, 6, 2 2009-05-04
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 21, 17, 9, 11, 19, 15, 13 2009-04-29
Svar på interpellation 2008/09:421 om tillgång till mobiltelefon och dator för dem som är dömda till rättspsykiatrisk vård protokoll 20, 22, 16, 12 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:434 om riktlinjer för vård vid livets slut protokoll 26, 31, 29, 23 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:441 om den dolda kvinnosjukdomen endometrios protokoll 35, 40, 32, 38 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:448 om effekterna vid en försäljning av Apoteket protokoll 44, 49, 41, 47 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:450 om tillgången till medicin protokoll 58, 50, 56, 53 2009-04-28
Svar på interpellation 2008/09:456 om vård i livets slutskede protokoll 59, 63, 61 2009-04-28
Familjekonstellationer protokoll 52, 54 2009-04-02
Familjepolitiken protokoll 40, 42 2009-04-02
Forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa protokoll 78, 76 2009-04-02
Investeringar för jobben protokoll 84 2009-04-02
Jobben och den ekonomiska krisen protokoll 82, 80 2009-04-02
Europaparlamentarikernas arvoden protokoll 75, 73 2009-03-19
Kommunernas resurser till vård och skola protokoll 25, 27 2009-03-19
Skatten för pensionärerna protokoll 41, 43 2009-03-19
Svar på interpellation 2008/09:338 om vårdresurser för överviktiga barn protokoll 83, 85, 81, 79 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:360 om den psykiatriska tvångsvården protokoll 90, 86, 96, 94 2009-03-17
Barn- och ungdomspsykiatrin protokoll 89, 87 2009-02-26
Psykiatrin protokoll 61, 59, 61, 63 2009-02-26
Psykiatriutredningen protokoll 63, 65 2009-02-26
(forts. från 6 §) Vårdval i primärvården (forts. SoU9) protokoll 89, 91, 97, 99, 95, 93 2009-02-19
Vårdval i primärvården protokoll 21 2009-02-19
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 45, 53, 56 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:297 om barnfattigdom protokoll 38 2009-02-17
Svar på interpellation 2008/09:170 om rätt till dödshjälp protokoll 98, 110, 108, 103 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:181 om Könstillhörighetsutredningen protokoll 119, 114, 117, 111 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:203 om situationen i skånsk sjukvård protokoll 126, 128, 123, 120 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:210 om försäljningen av apoteken protokoll 136, 138, 129, 132 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:212 om försäljningen av Apoteket protokoll 139, 145, 142, 147 2009-01-15
Svar på interpellation 2008/09:112 om vård till papperslösa protokoll 95, 93, 91, 88 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:130 om diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning protokoll 96, 104, 99, 102 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:146 om skuldsatta barn protokoll 105, 111, 108 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:151 om vårdnadsbidraget och segregationen protokoll 115, 120, 118, 112 2008-12-09
Svar på interpellation 2008/09:108 om felaktig läkemedelsanvändning protokoll 99, 91, 94, 97 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:78 om åtgärder mot spridning av förfalskade läkemedel protokoll 7, 4, 9, 1 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:79 om bristen på vårdplatser i sjukvården protokoll 16, 18, 13, 10 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:80 om vården för patienter med sällsynta diagnoser protokoll 22, 19, 25, 27 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:98 om situationen för barnsjukvården protokoll 28, 36, 32, 38 2008-11-18
Svar på interpellation 2008/09:49 om växande vårdköer protokoll 74, 76, 70, 67 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:50 om ökade klyftor i vården protokoll 80, 83, 77, 85 2008-11-11
Svar på interpellation 2008/09:63 om den nya tandvårdsreformen protokoll 86, 92, 94, 89 2008-11-11
Svar på interpellation 2007/08:684 om ambulansförarnas behov av kompetenslyft protokoll 54, 51, 57, 59 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:768 om rätten till likvärdig vård för alla protokoll 79, 75, 77, 73 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:783 om äldres tillgänglighet i vården protokoll 86, 84, 82, 80 2008-06-19
Svar på interpellation 2007/08:789 om tonårsaborter protokoll 87, 89, 93, 91 2008-06-19
Svar på interpellationerna 2007/08:668, 724 och 727 om barnfamiljers ekonomi protokoll 42, 38, 46, 50 2008-06-19
Svar på interpellationerna 2007/08:751, 760, 761 och 786 om vårdnadsbidrag protokoll 60, 64, 72, 68 2008-06-19
Generaldirektören för Hsan protokoll 80, 82 2008-05-22
Patientsäkerheten för personer med psykiska problem protokoll 42, 44 2008-05-22
Sjukvårdsköerna protokoll 50, 52 2008-05-22
Utredningen om papperslösas rätt till vård protokoll 58, 60 2008-05-22
Svar på interpellation 2007/08:639 om en flexibel föräldraförsäkring protokoll 28, 26, 32, 30 2008-05-16
(forts. från 5 §) Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder (forts. SoU17) protokoll 92, 96, 94, 88, 84, 86, 90 2008-05-08
Avskaffandet av förmögenhetsskatten protokoll 25, 27 2008-05-08
Barnsexturismen protokoll 53, 55 2008-05-08
Deklarationen protokoll 47, 45 2008-05-08
Skatten på pensionen protokoll 59, 57 2008-05-08
Systembolagets monopol protokoll 78, 76 2008-05-08
Vräkning av barnfamiljer protokoll 80, 82 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:549 om inkomstprövat barnbidrag protokoll 97, 92, 95, 89 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:554 om åtgärder mot felaktig förskrivning av läkemedel protokoll 100, 98, 102 2008-04-22
Svar på interpellation 2007/08:515 om apoteket och landsbygden protokoll 70, 60, 65, 72 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:523 om barnen i EU protokoll 79, 73, 77, 75 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:533 om apoteksförsäljningen protokoll 90, 85, 92, 80 2008-04-08
Avdrag för omkostnader vid ideellt arbete protokoll 52, 50 2008-04-03
Den sociala barn- och ungdomsvården protokoll 92, 90 2008-04-03
Kristdemokraternas syn på äktenskapsbalken protokoll 38, 40 2008-04-03
Mäns våld mot kvinnor protokoll 70, 72 2008-04-03
Möjligheten att sälja en privat läkarmottagning protokoll 82, 84 2008-04-03
Situationen för personer med funktionsnedsättning protokoll 58, 60 2008-04-03
Äktenskapsbalken protokoll 44, 42 2008-04-03
Statligt tandvårdsstöd protokoll 55, 47, 49, 51, 57, 53, 59 2008-04-02
Svar på interpellation 2007/08:472 om vanliga läkemedel utanför högkostnadsskyddet protokoll 47, 44, 49, 41 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:448 om avskaffat balanskrav vid adoption protokoll 96, 92, 98, 94 2008-03-25
Särskild debatt om jämställd vård protokoll 15, 8, 1 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:408 om remissinstansernas kritik mot vårdnadsbidrag protokoll 78, 85, 89, 73 2008-03-11
Svar på interpellation 2007/08:409 om skydd för majoriteten av personalen på en arbetsplats i samband med avknoppningar protokoll 90, 95, 98, 92 2008-03-11
Försäljningen av Vin & Sprit AB protokoll 84, 82 2008-03-06
Höjning av garantipensionen protokoll 62, 64 2008-03-06
Lavaldomen och svensk arbetsrätt protokoll 92, 90 2008-03-06
Ojämlik vård protokoll 36, 34 2008-03-06
Tillgängligheten till sjukvård protokoll 50, 52 2008-03-06
Svar på interpellation 2007/08:369 om de fortsatta neddragningarna i skånsk sjukvård protokoll 79, 68, 82, 73 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:377 om barnfrid protokoll 92, 87, 94, 83 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:381 om psykvården protokoll 105, 102, 95, 98 2008-03-04
Svar på interpellationerna 2007/08:332 och 334 om vårdnadsbidragets konsekvenser snabbprotokoll 64, 69, 51, 56 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:302 om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning protokoll 1, 10, 5, 13 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:305 om rätten till sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa protokoll 18, 14, 24, 22 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:182 om mångfald inom vård och omsorg protokoll 54, 50, 57, 47 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:205 om ökad jämställdhet i vanliga familjers vardag protokoll 61, 65, 68, 58 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:259 om barnfattigdom protokoll 77, 73, 69, 80 2008-01-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 205, 30, 36, 26, 28, 24, 34, 32 2007-12-13
Svar på interpellation 2007/08:176 om legitimation för kuratorer i sjukvården protokoll 41, 47, 45, 43 2007-12-07
Barnens rätt i sociallagstiftningen protokoll 17, 15 2007-11-29
Den psykiatriska vården protokoll 29, 27 2007-11-29
Kostnaden för sluten psykiatrisk vård protokoll 9, 7 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:157 om medicinering inom barnomsorgen protokoll 18, 14, 20, 16 2007-11-23
Svar på interpellationerna 2007/08:122, 125, 132 och 152 om förslag om nedläggning av Barnombudsmannen protokoll 5, 13, 1, 9 2007-11-23
Särskild debatt om privat sjukvård för barn protokoll 1, 15, 8 2007-11-15
Svar på interpellation 2007/08:52 om förmögenhet och bidrag protokoll 23, 21, 27, 25 2007-11-02
Förebyggande arbetsmiljöarbete protokoll 25, 23 2007-10-25
Försäkringsbaserad sjukvård protokoll 59 2007-10-25
Tillgängligheten till sjukvården protokoll 29, 27 2007-10-25
Svar på interpellation 2007/08:40 om nationella riktlinjer för epilepsivården protokoll 126, 134, 132, 129 2007-10-23
Svar på interpellation 2007/08:50 om legitimation för cytodiagnostiker protokoll 137, 135, 139, 141 2007-10-23
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 195, 215, 221, 199, 203, 201, 205, 223, 191, 213, 197, 193, 217, 211, 219, 209, 207 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:665 om vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan protokoll 53, 57, 55, 59 2007-09-06
Svar på interpellation 2006/07:664 om stödet till ensamstående med barn protokoll 71, 67, 65, 69 2007-08-23
Svar på interpellation 2006/07:640 om HBT-personers bemötande i sjukvården protokoll 66, 70, 68, 72 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:642 om skillnader i strokevården protokoll 76, 73, 79, 81 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:584 om diskriminering av blodgivare protokoll 87, 85, 89, 83 2007-06-15
Svar på interpellation 2006/07:610 om äldre med psykossjukdom protokoll 90, 94, 96, 92 2007-06-15
Ersättning för sjukvård utomlands protokoll 78, 76 2007-06-14
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 88, 90, 9, 7 2007-06-14
Pensionärernas skattesituation protokoll 108, 110 2007-06-14
Regional utveckling och tillväxt protokoll 86, 84 2007-06-14
Skatteamnesti i samband med avskaffandet av förmögenhetsskatten protokoll 58, 56 2007-06-14
Svar på interpellation 2006/07:547 om Situationen för patienter med ME, kroniskt trötthetssyndrom protokoll 17, 25, 23, 20 2007-06-04
Svar på interpellation 2006/07:514 om nödvändig vård till svårt sjuka protokoll 14, 12, 10, 8 2007-05-21
Svar på interpellation 2006/07:483 om vård i livets slutskede protokoll 41, 43, 47, 45 2007-05-11
Svar på interpellation 2006/07:497 om vallöften inom sjukvården protokoll 38, 35, 40, 32 2007-05-11
Driftsformer för sjukhus protokoll 126, 124, 132, 130, 128, 134, 122 2007-05-09
Svar på interpellation 2006/07:431 om kostnader för speciallivsmedel protokoll 31, 24, 26, 28 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:467 om vårdnadsbidrag och jämställdhet protokoll 38, 36, 34, 32 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:314 om blodgivning och regler för att motverka överföring av smittsamma sjukdomar protokoll 89, 87, 85 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:368 om avskaffandet av stopplagen som hot mot svensk forskning och utbildning protokoll 58, 50, 54, 60 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:405 om kirurgisk behandling vid whiplashskador protokoll 90, 94, 92 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:406 om kvinnors rätt att välja abortmetod inom en rimlig tid protokoll 96, 104, 102, 99 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:408 om nedskärningarna på Universitetssjukhuset i Lund protokoll 105, 113, 108, 111 2007-03-20
Svar på interpellationerna 2006/07:342, 343, 344 och 348 om vårdnadsbidraget protokoll 61, 70, 79, 84 2007-03-20
Svar på interpellation 2006/07:366 om fibromyalgipatienters ställning i vården och sjukskrivningsprocessen protokoll 36, 34, 32, 38 2007-03-16
Avskaffandet av stopplagen protokoll 75, 77 2007-03-01
Begreppet förlängt barnbidrag protokoll 91 2007-03-01
Kommunal skolverksamhet i privat regi protokoll 89, 87 2007-03-01
Smärtbehandling inom sjukvården protokoll 45, 43 2007-03-01
Ungas psykiska hälsa protokoll 61, 59 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:169 om avskaffandet av stopplagen och nya möjligheter protokoll 60, 62, 57, 54 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:245 om regelverket för läkares legitimationer protokoll 63, 65 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:178 om möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel protokoll 62, 58, 64, 60 2007-01-30
Svar på interpellation 2006/07:206 om palliativ vård protokoll 69, 65, 73, 75 2007-01-30
Svar på interpellation 2006/07:225 om försämrad tandhälsa hos vissa barn protokoll 76, 78, 80 2007-01-30
Barns och ungdomars psykiska hälsa protokoll 59, 57 2007-01-18
Möjligheten att återkalla läkarlegitimation protokoll 46 2007-01-18
Svar på interpellation 2006/07:146 om föräldraförsäkringens utformning protokoll 68, 62, 70, 65 2007-01-16
Svar på interpellationerna 2006/07:129 och 137 om abort för utländska kvinnor protokoll 61, 50, 53, 57 2007-01-16
(forts.) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 187, 193, 191, 189, 199, 197, 195 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:51 om rätten till en säker och trygg abort protokoll 8, 16, 12, 18 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:52 om Kilen protokoll 24, 30, 19, 28 2006-11-21
Svar på interpellation 2006/07:36 om nationell cancerplan protokoll 73, 79, 77, 75 2006-11-14
Svar på interpellation 2006/07:3 om privata sjukhus protokoll 121, 124, 129, 127 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:6 om föräldraförsäkringen och jämställdheten mellan kvinnor och män protokoll 130, 132, 136, 134 2006-10-24
Kommunalt vårdnadsbidrag protokoll 63, 61 2006-10-19
Stopplagen protokoll 23, 21 2006-10-19
Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen protokoll 40, 14, 38, 61, 28 2006-10-11
Ungdomsarbetslösheten protokoll 36, 34 2006-04-27
Regeringskansliets arbetssätt protokoll 53, 55 2006-03-30
Sysselsättningen protokoll 16, 14 2006-02-02
Regeringskansliets nya krisorganisation protokoll 46, 48 2005-12-01
Föräldraförsäkringen protokoll 34, 36 2005-11-10
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 6, 4 2005-06-18
Israels barriär mot palestinierna protokoll 48, 50 2005-05-26
Riksdagsbeslutet om apatiska barn protokoll 56, 54 2005-04-07
Arbetslösheten protokoll 42, 44, 33, 33, 31, 31 2005-03-17
Stöd till barn i och utanför barnomsorgen protokoll 42, 44 2005-03-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 10 2004-12-18
Delad föräldraförsäkring protokoll 40, 42 2004-12-02
Särskild debatt om äldrevården protokoll 11, 4, 18 2004-11-17
Statsbudgeten protokoll 16, 14 2004-09-23
Alkoholpolitiken protokoll 47, 45, 49 2004-05-27
Fastighetsskatten protokoll 51, 70, 68, 53 2004-05-06
Tillväxtfrämjande åtgärder protokoll 50, 48, 52 2004-04-22
Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården protokoll 1, 17, 3, 10 2004-04-14
Värdekommission protokoll 49, 47 2004-02-12
Hyresrätt och bostadsrätt m.m. protokoll 191 2003-12-04
Tillsättandet av styrelsemedlemmar i statliga företag protokoll 21, 23 2003-11-27
Tredimensionell fastighetsindelning protokoll 26, 7, 47, 9, 2, 45, 24 2003-10-22
Bostadspolitik och kommuner protokoll 182, 215, 190, 184, 186, 188, 213 2003-10-16
Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder snabbprotokoll 188, 176, 190, 157, 159, 153, 174 2003-06-03
Fastighetsrättliga frågor snabbprotokoll 115 2003-04-10
Ärende för hänvisning till utskott Föredrogs snabbprotokoll 14, 22, 16, 24, 12 2003-03-21
Svar på interpellation 2002/03:204 om åtgärder för ökad produktion av hyresrätter snabbprotokoll 69, 63 2003-03-14
Byggfrågor snabbprotokoll 175 2003-03-06
Barns förmögenhet vid beräkning av bo- stadsbidrag snabbprotokoll 12, 17, 10, 15, 7 2003-03-05
Bostadsrättsfrågor snabbprotokoll 109, 111, 62, 77, 68, 75, 84, 66, 86 2003-01-29
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 77, 5, 79, 23, 44, 46, 7, 26, 25, 22, 28, 1 2002-12-13
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 272, 270, 264, 298, 266, 268, 296 2002-11-07
Omröstning om misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson snabbprotokoll 4 2002-10-02
Val av tredje vice talman snabbprotokoll 6, 5 2002-09-30
Ändringar i konkurrenslagen för effektiva- re kartellbekämpning, m.m. snabbprotokoll 93, 91, 61, 63, 75, 65, 73 2002-06-11
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 156, 119, 148, 123, 121, 158, 125, 117 2002-06-04
Statliga företag snabbprotokoll 16, 12, 14 2002-04-26
Svar på interpellation 2001/02:322 och 323 om det svenska företagsklimatet snabbprotokoll 88, 96, 92 2002-04-02
Aktuell debatt: Sysselsättningen och före- tagsflytten snabbprotokoll 13, 6 2002-01-24
Statens ägande i Telia AB snabbprotokoll 53, 55, 51 2001-06-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 38, 78, 80, 40, 34, 42, 36 2001-01-19
(forts. från 12 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 110, 108 2000-12-14
Energi snabbprotokoll 94, 90, 92, 88, 86 2000-12-14
Aktuell debatt: Den nya fattigdomen och vägarna till en ökad social rörlighet snabbprotokoll 5, 12 2000-11-29
Konkurrenspolitik för förnyelse och mång- fald snabbprotokoll 58, 38, 60, 36, 45, 47, 20 2000-11-08
Börsintroduktion av Telia AB snabbprotokoll 2, 8, 31, 6, 33 2000-05-17
Information från regeringen om Sydafrika- resan snabbprotokoll 142, 144 1999-12-02
Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS snabbprotokoll 238, 226, 252, 250, 263, 265, 240 1999-06-15
Svar på interpellation 1998/99:273 och 285 om Posten AB snabbprotokoll 7, 10 1999-05-31
Vissa näringspolitiska frågor snabbprotokoll 194, 138, 88, 169, 130, 171, 98, 100, 84, 192, 167, 86, 136 1999-03-25
Svar på interpellation 1998/99:158 om nä- ringspolitiken snabbprotokoll 49, 52, 46 1999-03-12
Vissa elmarknadsfrågor snabbprotokoll 153, 151, 147 1998-12-03
Omröstning om misstroendeförklaring snabbprotokoll 4, 7 1998-10-08
Riktlinjer för Telias verksamhet snabbprotokoll 130, 128, 118 1998-06-05
Uppskov med behandling av vissa ären- den snabbprotokoll 100 1998-06-05
Ändringar i konkurrenslagen m.m. snabbprotokoll 140, 148, 146 1998-06-05
Statens roll som ägare av bolag snabbprotokoll 166, 164, 168 1998-06-03
Vissa frågor rörande arbetslöshetsförsäk- ringen snabbprotokoll 177, 160, 175, 158, 156 1998-03-25
Frågestund snabbprotokoll 49, 41, 34, 38, 40, 29, 92, 36, 39, 90, 77, 38, 75, 36, 86, 31, 51, 202, 118, 206, 120, 47, 121, 79, 38, 17, 84, 123, 204, 19, 40, 49, 47, 34, 36 1998-02-19
Vissa socialtjänstfrågor snabbprotokoll 70, 86, 68, 66, 88 1998-01-28
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet snabbprotokoll 185, 197, 195 1997-12-17
Redogörelse för företag med statligt ägan- de snabbprotokoll 154, 150, 136, 152 1997-11-26
Näringsliv snabbprotokoll 144, 218, 132, 206, 128, 216, 142, 130 1996-12-17
En arbetsrätt för ökad tillväxt snabbprotokoll 267, 252, 254, 238, 265 1996-12-12
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 79, 86, 93 1996-11-22
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 205, 223, 221, 233, 231 1996-07-12
Aktuell debatt: Småföretagens villkor snabbprotokoll 33, 26 1996-03-13
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 170, 168, 158 1995-12-19
Särskild debatt med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och snabbprotokoll 44, 62, 19, 21, 60 1995-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 6) snabbprotokoll 126, 120, 128 1995-10-12
Näringspolitik snabbprotokoll 182 1995-04-26
Vissa bankfrågor snabbprotokoll 20 1995-04-06
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 144, 146, 128 1995-02-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 112, 114, 130, 116 1994-10-20
Prövning av förslaget om statsminister snabbprotokoll 7 1994-10-06
1993 års redogörelse för företag med statligt ägande snabbprotokoll 82, 79, 91, 85, 89, 87 1993-12-09
Vissa konkurrensrättsliga frågor snabbprotokoll 214, 216 1993-10-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Göran Hägglund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.