Göran Lindblad

Bio

Lars Göran Axel Lindblad, född 12 januari 1950 i Adolf Fredriks församling i Stockholms stad, är en svensk politiker (moderat), som var riksdagsledamot 1993 (ersättare) och 1997–2010 (ordinarie ledamot).
Artikeln innehåller material från wikipedia Göran Lindblad (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1843 (38.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
916 (19%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
229 (4.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1842 (38.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Göran röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Göran röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeEuroparådets svenska delegation2006-12-062010-10-31
LedamotEuroparådets svenska delegation2006-11-012006-12-05
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
SuppleantSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
SuppleantEuroparådets svenska delegation2003-12-112006-10-31
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-02-182003-11-20
SuppleantSammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet2003-02-182003-05-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSocialutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-02-111998-10-04
SuppleantFinansutskottet1997-09-181998-10-04
Riksdagsledamot1997-09-161998-10-05
ErsättareSonja Rembo1993-03-231993-05-19
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1993-02-231993-05-19

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Europarådet snabbprotokoll 64, 93, 59, 62 2010-05-05
Verksamheten inom Europarådet under 2008 protokoll 153, 149, 151, 147 2009-11-04
Svar på interpellation 2008/09:486 om ett koordinerat arbete mot antibiotikaresistens på global nivå protokoll 13, 11, 9 2009-05-25
Globaliseringen och demokratin protokoll 53 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:275 om Konfuciusinstitutens verksamhet i Sverige protokoll 61, 57, 59 2007-12-18
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 118, 110 2007-10-23
Svar på interpellation 2006/07:634 om beredskapslagring av antivirala medel protokoll 67, 65, 63 2007-06-15
(forts. från 2 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 137 2007-03-01
Svar på interpellation 2006/07:188 om bortförda barn protokoll 13, 17 2007-01-18
(forts. från 14 §) Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik (forts.) protokoll 112 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik protokoll 37 2006-10-26
Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö protokoll 83, 104, 102 2006-05-17
Norden protokoll 48, 55, 57 2006-05-17
Svar på interpellation 2005/06:339 om korrekt prövning av asylärenden protokoll 63, 61, 65 2006-04-25
Svar på interpellation 2005/06:341 om den internationella kampen mot förtrycket i Iran protokoll 23, 26 2006-04-25
Svar på interpellation 2005/06:287 om den tillfälliga utlänningslagstiftningen protokoll 61, 54 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:235 om kvaliteten inom läkarutbildningen protokoll 14, 16, 12 2006-02-24
Utrikespolitisk debatt protokoll 53, 51, 83, 113, 87, 90, 32, 108, 34, 106, 111, 53, 55, 92, 51, 81 2006-02-15
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 59, 65, 63, 67, 61 2005-11-09
Utrikespolitik protokoll 379, 375, 387, 389, 377, 381, 373 2005-10-12
Återupptagna förhandlingar protokoll 78, 74, 76 2005-09-14
Svar på interpellation 2004/05:480 om de bortförda barnen protokoll 88, 85 2005-04-05
Svar på interpellationerna 2004/05:157 om kidnappade barn i Gaza, 298 om katastrofberedskap och 309 om kidnappade barn protokoll 3, 26, 16 2005-02-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 68 2004-12-18
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 199, 201, 203 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:126 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Ryssland protokoll 39, 41, 43 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:18 om psykiatrivården protokoll 31, 33, 35 2004-10-12
Svar på interpellation 2004/05:22 om användandet av svenska biståndsmedel protokoll 91, 94, 87 2004-10-12
Svar på interpellation 2004/05:19 om antidiskrimineringsbyråerna protokoll 4, 2 2004-10-01
Svar på interpellation 2003/04:519 om utvecklingen av konflikten mellan Israel och Palestina protokoll 24, 20 2004-06-15
Svar på interpellationerna 2003/04:517, 541 och 551 om rättssäkerheten för terroristanklagade protokoll 11, 5 2004-06-15
(forts. från 11 §) Folkrätt (forts. UU11) protokoll 121, 114, 109, 111, 119, 116 2004-05-05
Folkrätt protokoll 105 2004-05-05
Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 protokoll 4 2004-05-05
Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder protokoll 13, 40, 42, 1, 15 2004-03-31
Svar på interpellation 2003/04:304 om svenska högskoleutbildningens internationella anseende protokoll 33, 35, 37 2004-03-16
Svar på interpellation 2003/04:88 om fria sprutbyten för narkomaner protokoll 45, 53 2003-11-18
Svar på interpellation 2003/04:9 om den psykiatriska vården protokoll 26, 21 2003-10-14
Svar på interpellation 2003/04:1 om psykiatrivårdens sammanbrott protokoll 9, 2, 16 2003-10-02
(forts. från 12 §) FN och vissa multilaterala frågor (forts. UU8) snabbprotokoll 146, 157, 148, 155 2003-05-22
FN och vissa multilaterala frågor snabbprotokoll 141, 131, 139 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:205 om skydd av norra Irak/irakiska Kurdistan snabbprotokoll 39, 42 2003-04-04
Svar på interpellation 2002/03:239 om bar- nens egna asylskäl snabbprotokoll 48, 51 2003-04-04
Internationella freds- och hjälpinsatser snabbprotokoll 84, 82, 71 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:223 om Me- tallbiologiskt centrum snabbprotokoll 74, 69, 77, 67, 72 2003-03-21
Barn i ett internationellt perspektiv snabbprotokoll 252, 250, 248 2003-03-05
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 137 2002-12-19
Internationell samverkan snabbprotokoll 82, 75, 71, 80, 77 2002-12-10
Svar på interpellation 2002/03:26 om för- handsprövning av tandvårdsförmån snabbprotokoll 26, 28, 24 2002-11-19
Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. snabbprotokoll 37, 31, 50, 48, 39 2002-10-31
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 40, 57, 55, 38, 44, 42, 36 2002-05-31
Svar på interpellation 2001/02:479 om in- tegrationspolitik snabbprotokoll 26, 23 2002-05-28
Svar på interpellation 2001/02:376 om ersättning enligt patientskadelagen snabbprotokoll 69, 67, 71 2002-05-27
Svar på interpellation 2001/02:375 om sär- behandling på arbetsmarknaden snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-05-13
Svar på interpellation 2001/02:270 om in- tegrationspolitiken snabbprotokoll 11, 8, 14 2002-03-05
Svar på interpellation 2001/02:146 om unga invandrarkvinnors situation snabbprotokoll 63, 56 2002-01-22
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 174, 183, 28, 185, 172, 30, 1, 9, 176, 7 2001-11-29
Rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpning av olaglig snabbprotokoll 212 2001-11-29
Svar på interpellationerna 2001/02:76 och 93 om Torslanda och Askim snabbprotokoll 89, 93, 97 2001-11-27
Ny socialtjänstlag m.m. snabbprotokoll 75 2001-06-01
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 64, 57, 66, 62 2001-05-04
(forts. från 5 §) Polisfrågor (forts. JuU11) snabbprotokoll 118, 114, 116 2001-03-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 66, 99, 68, 101, 97 2001-01-19
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 85, 106, 81, 104, 83 2000-12-08
Svar på interpellation 2000/01:108 om up- pehållstillstånd snabbprotokoll 2, 6, 4 2000-11-27
Svar på interpellation 2000/01:58 om sä- kerhetspolitiken snabbprotokoll 29, 31, 27 2000-11-14
Svar på interpellationerna 2000/01:55, 63 och 64 om integrationspolitiken snabbprotokoll 59, 67, 63 2000-11-07
Integrationspolitik snabbprotokoll 119, 97, 121, 99, 101 2000-04-12
Frågestund snabbprotokoll 48, 46 2000-04-06
Svar på interpellation 1999/2000:301 om donationer av läromedel till skolan snabbprotokoll 41, 39, 43 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:309 om insatser mot segregationen snabbprotokoll 25, 28 2000-04-04
Svar på interpellation 1999/2000:181 om trygghet för alla snabbprotokoll 148, 151 2000-02-17
(forts. från 6 §) Polisfrågor (forts. JuU6) snabbprotokoll 144 2000-02-09
Svar på interpellation 1999/2000:143 om friskolor med särskild religiös eller språklig in- snabbprotokoll 107, 110, 103 2000-02-01
Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 182, 180, 184, 205, 203 1999-12-14
Riksdagens revisorers förslag om socialför- säkringens administration snabbprotokoll 104, 102, 100 1999-05-28
Polisfrågor snabbprotokoll 137, 141, 54, 195, 69, 139 1999-05-19
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 183 1999-01-20
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 83, 81, 79 1998-06-04
Statliga spel snabbprotokoll 221, 226, 228, 214, 223 1998-03-25
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 310, 302, 304, 300, 306, 308 1998-01-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Göran Lindblad

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.