Göran Persson

Bio

Hans Göran Persson, i riksdagen kallad Göran Persson i Stjärnhov, född 20 januari 1949 i Vingåker i Södermanlands län, är en svensk tidigare politiker (socialdemokrat) som mellan 1996 och 2006 var Sveriges statsminister. Han var skolminister 1989–1991, finansminister 1994–1996, riksdagsledamot 1979–1985 och 1991–2007 samt partiordförande för Socialdemokraterna 1996–2007. Mellan 1985 och 1989 var Persson kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun. Han var redan på 1970-talet kommunalråd för skolfrågor i samma kommun och ordförande i Katrineholms arbetarekommun.
År 2007 engagerades han som kommunikationskonsult hos PR-byrån JKL i Stockholm. Mellan april 2008 och juni 2015 var han av regeringen utsedd styrelseordförande för Sveaskog. I juni 2019 blev han vald till styrelseordförande för Swedbank. Han är även styrelseordförande för LKAB sedan 2017.
Artikeln innehåller material från wikipedia Göran Persson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
0 (0%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
0 (0%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
0 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
307 (100%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Göran röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Göran röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172007-04-30
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172007-04-30
LedamotUtrikesnämnden2006-10-102007-04-30
Riksdagsledamot2006-10-072007-04-30
RiksdagsledamotCaroline Helmersson Olsson 2006-10-02 - 2006-10-062006-10-022006-10-06
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
StatsministerStatsrådsberedningen2002-09-302006-10-06
RiksdagsledamotLeif Jakobsson 1998-10-05 - 2002-09-302002-09-302006-10-02
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
RiksdagsledamotLeif Jakobsson 1998-10-05 - 2002-09-301998-10-052002-09-30
StatsministerStatsrådsberedningen1996-03-222006-10-06
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
RiksdagsledamotLaila Bjurling 1994-10-08 - 1995-10-09, Elisebeht Markström 1995-10-10 - 1998-10-041994-10-081998-10-05
FinansministerFinansdepartementet1994-10-071996-03-22
Riksdagsledamot1994-10-031994-10-07
Vice ordförandeFinansutskottet1993-10-081994-10-02
LedamotFinansutskottet1993-10-071993-10-08
LedamotEG-delegationen1993-01-211993-10-06
LedamotNäringsutskottet1992-11-061993-10-06
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet1991-10-081992-11-03
Riksdagsledamot1991-10-051994-10-03
RiksdagsledamotMichael Hagberg 1991-09-30 - 1991-10-041991-09-301991-10-04
Riksdagsledamot1982-10-041985-06-11
Riksdagsledamot1979-10-011982-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Sysselsättningen protokoll 2, 15, 4, 17 2006-11-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni protokoll 50, 35, 37, 13, 46, 21, 39, 33, 31, 1, 3, 43, 7, 27, 11, 23, 19, 25, 48, 15, 53, 5, 17, 41, 29 2006-06-17
Biltullar i Göteborg och Malmö protokoll 89, 87 2006-06-01
Den ekonomiska brottsligheten protokoll 128 2006-06-01
Det ökade våldet protokoll 116 2006-06-01
Energipolitiken protokoll 124 2006-06-01
Etanol som drivmedel protokoll 126 2006-06-01
Företagandets villkor protokoll 114 2006-06-01
Försäkringsskyddet för den svenska utlandsstyrkan protokoll 120 2006-06-01
Konkurrensen på elmarknaden protokoll 108, 110, 106, 112 2006-06-01
Offentliganställdas meddelarskydd protokoll 102, 104 2006-06-01
Skolpolitiken protokoll 94, 96, 92 2006-06-01
Valfrihet inom barnomsorgen protokoll 100, 98 2006-06-01
Ägandet av svensk vattenkraft protokoll 122 2006-06-01
Det svenska hyressättningssystemet protokoll 61 2006-04-27
Fossilgasnätet i Sverige protokoll 39, 41 2006-04-27
Försäkringssystemen protokoll 59 2006-04-27
Iran och västvärlden protokoll 53 2006-04-27
Kompletterande utredning om M/S Estonias förlisning protokoll 55, 57 2006-04-27
Lönediskrimineringen protokoll 51, 49 2006-04-27
Regeringsalternativ protokoll 33, 31, 27, 29 2006-04-27
Samhalls vinst protokoll 65 2006-04-27
Ungdomsarbetslösheten protokoll 37, 47, 118, 63, 35, 45, 43 2006-04-27
Ansvaret för krisberedskapen vid tsunamikatastrofen protokoll 34, 36 2006-03-30
Arbete för samförstånd mellan religioner protokoll 60 2006-03-30
Bostadsmarknaden protokoll 63 2006-03-30
Det socialdemokratiska ledarskapet protokoll 50, 52 2006-03-30
Hamas möjligheter att delta i internationella samtal protokoll 58 2006-03-30
Hotade näringsverksamheter protokoll 65 2006-03-30
Nollvision för hemlöshet protokoll 46, 48 2006-03-30
Regeringskansliets arbetssätt protokoll 56, 54 2006-03-30
Regionalpolitik protokoll 67 2006-03-30
Riksbankens roll för tillväxten protokoll 40, 38 2006-03-30
Rätten att besluta genom folkomröstning protokoll 69 2006-03-30
Sveriges krisberedskap vid katastrofer protokoll 42, 44 2006-03-30
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 39, 11, 18, 3, 49, 15, 41, 1, 53, 37, 13, 9, 22, 20, 26, 51, 47, 24, 57, 55, 45, 5, 7, 28, 43, 30, 34, 32 2006-03-29
Den svenska utnämningspolitiken protokoll 38 2006-02-02
Djurtransporter protokoll 5, 3 2006-02-02
Energitorv protokoll 27 2006-02-02
Hets mot minoriteter protokoll 42 2006-02-02
Infrastrukturen i Norrlands inland protokoll 40 2006-02-02
Klassklyftor i skolan protokoll 11, 13 2006-02-02
Lokalisering av Vattenfalls administration protokoll 31, 33 2006-02-02
Löften om skattesänkningar protokoll 35 2006-02-02
Polisens och militärens befogenheter protokoll 25, 23 2006-02-02
Rysk-svensk militärövning protokoll 29 2006-02-02
Sysselsättningen bland unga protokoll 19, 21 2006-02-02
Arbetet för minskat oljeberoende protokoll 73 2005-12-01
Arbetskulturen på Regeringskansliet protokoll 57, 55 2005-12-01
Den globala spridningen av aids protokoll 63 2005-12-01
Hinder för småföretagens expansion protokoll 71 2005-12-01
Katastrofkommissionens rapport protokoll 41, 45, 39, 43 2005-12-01
Mänskliga rättigheter i Bangladesh protokoll 69 2005-12-01
Regeringskansliets nya krisorganisation protokoll 61, 59, 47, 49 2005-12-01
Rätten till heltidsanställning protokoll 51, 53 2005-12-01
Socialförsäkringarnas framtid protokoll 67 2005-12-01
Studenternas kunskaper protokoll 75 2005-12-01
Tjänstedirektivet protokoll 65, 37, 39 2005-12-01
Vårdnadsbidrag protokoll 77, 80 2005-12-01
Ansvarsfördelningen inom regeringen protokoll 57, 55 2005-11-10
Avregleringen av elmarknaden protokoll 67 2005-11-10
Avveckling av oljeberoendet protokoll 73 2005-11-10
Basservice protokoll 63 2005-11-10
EU:s arbete för människor i utsatta områden protokoll 59 2005-11-10
Fackliga rättigheter protokoll 51, 53 2005-11-10
Fastighetsskatten protokoll 71, 7, 9 2005-11-10
Förnybara bränslen protokoll 43, 45 2005-11-10
Förstärkning av polisen protokoll 49, 47 2005-11-10
Föräldraförsäkringen protokoll 35, 37 2005-11-10
Grundlagsfästa rättigheter och EU protokoll 65 2005-11-10
Integrationen protokoll 39, 41 2005-11-10
Konkurrens inom tandvården protokoll 61 2005-11-10
Tillverkning av etanol i Sverige protokoll 69 2005-11-10
Arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för sjukskrivna protokoll 17, 15 2005-09-29
Besked om ny prövning för asylsökande protokoll 41 2005-09-29
Den svenska skolan protokoll 9, 7 2005-09-29
Folkbildning protokoll 37 2005-09-29
Fredsbevarande trupp i Gaza protokoll 39 2005-09-29
Följden av utlokalisering av statliga myndigheter protokoll 27 2005-09-29
Konferens om mänskliga skyldigheter protokoll 29 2005-09-29
Kvinnors företagande protokoll 11, 13 2005-09-29
Omvandling av deltidsarbete till heltidsarbete protokoll 21, 19 2005-09-29
Produktionsstöd till bostadsbyggande protokoll 31 2005-09-29
Regeringens samarbetspartier protokoll 5, 3 2005-09-29
Sveriges miljöarbete i EU protokoll 25, 23 2005-09-29
Turkiets inträde i EU protokoll 35 2005-09-29
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 7, 37, 29, 5, 21, 3, 9, 19, 39, 41, 1, 13, 25, 27, 35, 31, 15, 17, 33, 23, 11 2005-09-21
Anslaget till Kvinnoforum protokoll 76 2005-05-26
De verkliga arbetslöshetssiffrorna protokoll 47, 45 2005-05-26
Det utbredda våldet protokoll 41, 39 2005-05-26
Framtidstron för företagare protokoll 60, 58 2005-05-26
Hot mot journalister protokoll 68 2005-05-26
Icke-spridningskonferensen i New York protokoll 66 2005-05-26
Israels barriär mot palestinierna protokoll 51, 49 2005-05-26
Konsekvenserna av ett franskt nej till EU:s fördrag protokoll 56, 53 2005-05-26
Rovdjurspolitiken protokoll 78 2005-05-26
Sveriges engagemang för Nepal protokoll 70, 72 2005-05-26
Tolkningen av ett franskt nej till EU:s fördrag protokoll 62, 64 2005-05-26
Ägarlägenheter protokoll 74 2005-05-26
Bensinpriset protokoll 65, 63 2005-04-07
Bidragen till politiska ungdomsförbund protokoll 49, 47 2005-04-07
Ekonomiskt stöd till hemmavarande föräldrar protokoll 75 2005-04-07
EU:s bidrag till tobaksodling protokoll 79 2005-04-07
Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea protokoll 71 2005-04-07
Krav vid offentlig upphandling protokoll 73 2005-04-07
Maktmissbruk protokoll 83 2005-04-07
Psykisk ohälsa protokoll 81 2005-04-07
Riksdagsbeslutet om apatiska barn protokoll 55, 57, 69, 67 2005-04-07
Rikstrafiken protokoll 77 2005-04-07
Ökningen av sjukskrivningar och förtidspensioner protokoll 51, 53 2005-04-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 40, 19, 5, 66, 9, 3, 21, 11, 64, 1, 68, 42, 27, 13, 34, 50, 36, 46, 48, 56, 15, 44, 23, 17, 52, 7, 62, 29, 38, 54, 58, 32, 60, 25 2005-03-24
Arbetslösheten protokoll 35, 45, 41, 37, 39, 43 2005-03-17
Kollektivavtalen protokoll 47, 49 2005-03-17
Nivån på ersättningen till drabbade skogsägare protokoll 73 2005-03-17
Nya arbetstillfällen i den privata sektorn protokoll 51, 53 2005-03-17
Situationen för poliskåren protokoll 71 2005-03-17
Stödet till de politiska ungdomsförbunden protokoll 63 2005-03-17
Stödet till skogsägare för stormskador protokoll 67, 69, 65 2005-03-17
Sysselsättningen bland utlandsfödda protokoll 59 2005-03-17
Trängselskatterna protokoll 61 2005-03-17
Begränsning av EU:s budget protokoll 68, 66 2005-02-03
Bostadsanvisningslag protokoll 58, 56 2005-02-03
Bredbandsutbyggnaden protokoll 45, 47 2005-02-03
Den konstnärliga friheten protokoll 76 2005-02-03
Den transatlantiska länken protokoll 62 2005-02-03
Ekonomisk hjälp till stormdrabbade skogsägare protokoll 60 2005-02-03
Ersättningarna till näringslivets chefer protokoll 74 2005-02-03
Finansiering av kvinnojourerna protokoll 49 2005-02-03
Internationella brottmålsdomstolen protokoll 70 2005-02-03
MKB:s sociala ansvar protokoll 78 2005-02-03
Moralen i arbetarrörelsen protokoll 37, 39 2005-02-03
SJ:s trafikeringsansvar protokoll 72 2005-02-03
Skattehöjning protokoll 52, 54 2005-02-03
Valet i Irak protokoll 64 2005-02-03
Valet i Ukraina protokoll 80 2005-02-03
Äldrepolitiskt program protokoll 43, 41 2005-02-03
Information från regeringen om katastrofen i Asien protokoll 37, 21, 53, 47, 25, 29, 7, 49, 15, 11, 33, 31, 39, 45, 41, 17, 23, 5, 43, 51, 9, 1, 27, 35, 3, 55, 13, 19 2005-01-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 9, 77, 79, 17, 67, 43, 21, 5, 15, 27, 61, 39, 55, 81, 19, 35, 1, 25, 83, 65, 41, 37, 51, 11, 49, 3, 13, 31, 71, 59, 73, 23, 75, 29, 45, 63, 85, 47, 33, 69, 57, 53, 7 2004-12-18
40-talisterna protokoll 61 2004-12-02
De kidnappade barnen i Gaza protokoll 63 2004-12-02
Delad föräldraförsäkring protokoll 43, 41 2004-12-02
Effekterna av stödpaket protokoll 51, 49 2004-12-02
Friåret protokoll 53, 55, 73 2004-12-02
Nedläggning av militär utbildning i Östersund protokoll 67 2004-12-02
Politikerföraktet protokoll 35, 33 2004-12-02
Skatteavtalet mellan Danmark och Sverige protokoll 59 2004-12-02
Svensk alliansfrihet protokoll 45, 47 2004-12-02
Svensk energipolitik protokoll 39, 37 2004-12-02
Svenska kollektivavtal protokoll 71, 57 2004-12-02
Tandvårdsförsäkringen protokoll 65 2004-12-02
Transport av militär materiel på Estonia protokoll 69 2004-12-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 5 november protokoll 62, 48, 72, 40, 32, 70, 76, 87, 44, 30, 85, 66, 81, 50, 36, 60, 52, 78, 74, 54, 56, 42, 38, 34, 64, 68, 83, 46, 58 2004-11-09
Bostadspolitiken protokoll 59 2004-10-28
EU-parlamentets befogenheter protokoll 47, 45 2004-10-28
Folkomröstning om EU:s grundlagar protokoll 63 2004-10-28
Kriminalvården protokoll 53 2004-10-28
Nyföretagandet protokoll 67 2004-10-28
Projektet Österleden protokoll 65 2004-10-28
Reformering av grundskolan protokoll 33, 35 2004-10-28
Skatteavdrag för hushållsnära tjänster protokoll 29, 31 2004-10-28
Tågförbindelsen Stockholm-Oslo protokoll 55 2004-10-28
Utvecklingen i södra Afrika protokoll 61 2004-10-28
Ökad överstatlighet i EU protokoll 49, 51 2004-10-28
Öppenheten i EU protokoll 69 2004-10-28
Överstatligheten i EU protokoll 41, 43 2004-10-28
Avskaffandet av FN:s vetorätt protokoll 3, 5 2004-09-23
Jämställdheten i vården protokoll 35 2004-09-23
Klimatfrågan protokoll 27 2004-09-23
Lagföringen av så kallade terrorister protokoll 9, 7 2004-09-23
LO:s kritik av regeringens skattepolitik protokoll 25, 23 2004-09-23
Riksväg 45 protokoll 29 2004-09-23
Räntehöjning protokoll 33 2004-09-23
Saabs framtid protokoll 37 2004-09-23
Sjukfrånvaron protokoll 11, 13 2004-09-23
Statsbudgeten protokoll 15, 17 2004-09-23
Statsministerns tal i FN protokoll 40 2004-09-23
Alkoholpolitiken protokoll 48, 71, 46, 33, 51, 53, 50 2004-05-27
Arbetsmiljön i skolan protokoll 74 2004-05-27
Barn i vårdnadstvister protokoll 80 2004-05-27
Deltagandet i EU-valet protokoll 76 2004-05-27
EU:s konstitution protokoll 66, 57 2004-05-27
Europeiskt förbud mot barnaga protokoll 78 2004-05-27
Företagsflytt protokoll 64 2004-05-27
Försvarspolitiken protokoll 38, 40, 58, 31, 56 2004-05-27
Glasrikets framtid protokoll 70 2004-05-27
Gruv- och mineralpolitik i EU protokoll 72 2004-05-27
Kostnaderna för hälso- och sjukvården protokoll 68 2004-05-27
Kränkning av mänskliga rättigheter protokoll 52, 54 2004-05-27
Utvisningsbeslut protokoll 62, 60 2004-05-27
Arbetslösheten i glesbygd protokoll 85 2004-04-22
Biltullar protokoll 83, 61, 59 2004-04-22
Elsituationen i Sverige protokoll 75 2004-04-22
EU:s förslag till tjänstedirektiv protokoll 71 2004-04-22
Folkomröstning om EU:s grundlag protokoll 47, 55, 19, 57, 65, 63, 21, 45 2004-04-22
Framtiden för arbetsmarknaden protokoll 57, 55 2004-04-22
Statsministerns besök i Vita huset protokoll 79, 73 2004-04-22
Tillväxtfrämjande åtgärder protokoll 53, 49, 51 2004-04-22
Utbildning på entreprenad i grundskolan protokoll 81 2004-04-22
Villkoren för det svenska jordbruket protokoll 67, 69 2004-04-22
Våldet mot homosexuella protokoll 77 2004-04-22
Ett trovärdigt och kraftfullt FN protokoll 61 2004-03-18
Konkurrensvillkor för svenskt jordbruk protokoll 69 2004-03-18
Lagen om anställningsskydd protokoll 45, 59, 43, 61 2004-03-18
Läkemedelsförskrivningen protokoll 73 2004-03-18
Regler för flytt mellan EU-länder protokoll 57, 59 2004-03-18
Resurser till rättsväsendet protokoll 75 2004-03-18
Stopp för antisemitisk TV-kanal protokoll 63 2004-03-18
Sveriges bidrag till FN:s fredsbevarande styrka protokoll 65 2004-03-18
Transportbidrag protokoll 67 2004-03-18
Vallöften protokoll 47, 49, 51 2004-03-18
Övergångsregler protokoll 53, 39, 37, 35, 41, 55 2004-03-18
Partiledardebatt protokoll 9, 44, 46, 52, 13, 3, 11, 15, 19, 21, 41, 51, 5, 11, 18, 9, 15, 45, 2, 75, 19, 73, 4, 17, 7, 29, 58, 81, 71, 62, 55, 2, 29, 21, 19, 69, 12, 65, 3, 19, 1, 46, 66, 15, 21, 16, 65, 54, 44, 59, 28, 41, 29, 38, 30, 35, 45, 53, 60, 33, 73, 25, 48, 13, 5, 8, 69, 53, 19, 6, 34, 4, 47, 91, 55, 2, 37, 23, 3, 23, 61, 16, 63, 7, 76, 14, 46, 11, 16, 17, 10, 39, 17, 49, 60, 51, 17, 50, 4, 27, 111, 13, 20, 21, 19, 27, 54, 56, 44, 25, 11, 15, 13, 17, 121, 50, 7, 23, 58, 4, 52, 56, 28, 42, 49, 68, 54, 17, 7, 22, 15, 39, 63, 64, 5, 13, 21, 22, 11, 43, 65, 25, 2, 28, 23, 40, 26, 58, 59, 39, 58, 58, 37, 49, 3, 13, 21, 40, 9, 71, 79, 13, 3, 71, 25, 93, 14, 7, 7, 46, 57, 10, 48, 22, 7, 67, 19, 25, 47, 19, 25, 57, 62, 58, 8, 15, 19, 17, 34, 20, 61, 43, 49, 42, 22, 11, 102, 13, 1, 1, 19, 17, 7, 9, 100, 18, 3, 3, 56, 56, 17, 15, 50, 54, 53, 50, 24, 60, 66, 71, 3, 53, 65, 69, 25, 14, 15, 59, 59, 21, 77, 49, 23, 29, 25, 47, 56, 2, 50, 9, 69, 27, 5, 7, 48, 5, 55, 51, 47, 11, 109, 42, 4, 33, 52, 29, 27, 60, 20, 49, 4, 30, 67, 48, 26, 5, 9, 67, 2, 27, 57, 22, 9, 68, 4, 18, 36, 41, 28, 63, 5, 11, 23, 51, 45, 61, 82, 48, 21, 53, 30, 5, 84, 25, 64, 15, 52, 11, 2, 1, 60, 14, 35, 41, 54, 15, 8, 13, 50, 5, 9, 1, 56, 64, 67, 19, 23, 45, 17, 9, 16, 3, 53, 66, 52, 1, 16, 12, 29, 46, 64, 55, 1, 21, 62, 47, 23, 43, 38, 73, 27, 66, 32 2004-01-21
Information från regeringen om mötet med Europeiska rådet och EU:s regeringskonferens i Bryssel den 12-13 december protokoll 38, 58, 7, 1, 27, 48, 15, 9, 42, 5, 13, 50, 40, 21, 23, 34, 36, 52, 25, 56, 32, 17, 19, 29, 44, 46, 11, 3, 54 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:171 om politik för tillväxt i hela landet protokoll 71, 59, 69, 64 2003-12-16
Alkoholskatten protokoll 65, 67 2003-11-13
Antisemitism protokoll 69, 71 2003-11-13
Det europeiska transportnätverket protokoll 77 2003-11-13
Ekonomisk tillväxt protokoll 49, 47 2003-11-13
Etikkommission för statliga företag protokoll 57, 55 2003-11-13
Folkomröstning om EU:s konstitution protokoll 73 2003-11-13
Korruption i statliga företag protokoll 61, 59 2003-11-13
Korruption i statliga företag och landstingens avskaffande protokoll 39, 41 2003-11-13
Kvinnors rättigheter protokoll 75 2003-11-13
Regionala skillnader protokoll 63 2003-11-13
Socialförsäkringarna protokoll 45, 43, 44, 42 2003-11-13
3:12-reglerna protokoll 40, 38 2003-09-25
Bolagsbeskattningen protokoll 36, 34 2003-09-25
Frihetsaspektens betydelse för tillväxten protokoll 11, 13 2003-09-25
Förtroende för statsråd protokoll 30 2003-09-25
Grön skatteväxling protokoll 42 2003-09-25
Gömda flyktingbarn protokoll 49 2003-09-25
Psykvården protokoll 21, 19 2003-09-25
Resultat av kommunala folkomröstningar protokoll 5, 3 2003-09-25
Samverkan för ökad tillväxt protokoll 23, 25 2003-09-25
Skattedumpning protokoll 17, 15 2003-09-25
Sveriges miljöpolitik protokoll 7, 9 2003-09-25
Tillvaratagande av svenska uppfinningar protokoll 28 2003-09-25
Tullen och narkotikabekämpningen protokoll 32 2003-09-25
Vikten av korrekt information inför ett val protokoll 47, 45 2003-09-25
Särskilt anordnad debatt om EMU snabbprotokoll 8, 1, 15 2003-05-28
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 77, 27, 52, 39, 36, 43, 73, 44, 63, 79, 81, 23, 42, 40, 38, 65, 69, 65, 50, 75, 46, 47, 29, 48, 52, 63, 85, 67, 51, 53, 55, 35, 83, 50, 55, 57, 49, 41, 33, 71, 34, 54, 48, 69, 60, 63, 31, 59, 56, 45, 37, 71, 67, 61, 87, 75, 61, 57, 58, 59, 25, 73 2003-05-15
Svar på interpellation 2002/03:270 om poli- tikens anseende snabbprotokoll 17, 15, 21, 19 2003-05-05
Information från regeringen om EU- toppmötet i Bryssel snabbprotokoll 63, 47, 55, 37, 65, 57, 73, 71, 53, 77, 69, 51, 43, 67, 49, 61, 59, 39, 75, 41, 45 2003-03-25
Särskilt anordnad debatt om Irakfrågan snabbprotokoll 36, 29 2003-03-20
Svar på interpellation 2002/03:193 om re- geringens samarbetspartier snabbprotokoll 20, 16, 22, 14, 18 2003-03-07
Information från regeringen om regering- ens syn på EU:s framtid snabbprotokoll 14, 8, 31, 25, 45, 18, 29, 1, 23, 39, 33, 47, 12, 36, 20, 6, 10, 16, 43, 3, 41, 27 2003-02-19
Svar på interpellation 2002/03:122 om arbe- te och företagande snabbprotokoll 5, 7, 3, 1 2003-01-28
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 172, 192, 202, 188, 194, 204, 206, 190, 186, 182, 200, 180, 184, 170, 178, 196, 174, 198, 176, 168 2002-11-07
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Barcelona 15-16 mars 2002 snabbprotokoll 5, 13, 11, 23, 15, 25, 17, 9, 7, 19, 29, 1, 21, 27, 3 2002-03-21
Information från regeringen om EU- toppmötet i Stockholm snabbprotokoll 41, 29, 17, 13, 5, 27, 23, 3, 11, 45, 39, 19, 31, 35, 7, 37, 33, 15, 1, 9, 25, 21, 43 2001-03-27
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 124, 187, 194, 112, 120, 159, 204, 183, 118, 189, 126, 200, 145, 139, 151, 169, 185, 163, 141, 179, 149, 173, 122, 167, 143, 175, 136, 116, 181, 153, 171, 130, 147, 114, 132, 128, 191, 155, 134, 157, 196, 202, 165, 177, 198, 161 2000-12-14
EU-debatt snabbprotokoll 39, 16, 25, 45, 1, 43, 14, 31, 41, 33, 11 2000-05-10
Justering av protokoll snabbprotokoll 18, 20, 24, 29, 32, 25, 21, 22, 30, 5, 12, 3, 38, 7, 35, 48, 14, 10, 33, 40, 1, 46, 15, 37, 11, 31, 9, 16, 42, 34, 5, 23, 19, 36, 26, 27, 7, 17, 44, 28, 13, 3, 1 2000-04-05
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 133, 184, 129, 168, 172, 160, 131, 153, 180, 143, 151, 175, 139, 164, 177, 186, 149, 158, 182, 156, 145, 166, 137, 170, 162, 141, 147, 135 1999-12-15
Information från regeringen om Sydafrika- resan snabbprotokoll 154, 172, 156, 158, 141, 143, 162, 166, 170, 168, 160, 149, 151, 145, 164, 147 1999-12-02
Särskilt anordnad debatt om Sveriges an- slutning till EMU snabbprotokoll 9, 16, 2, 23 1999-11-30
Partiledardebatt inför EU- parlamentsvalet snabbprotokoll 12, 10, 16, 21, 23, 1, 14, 8 1999-06-02
Särskilt anordnad debatt om det politiska läget snabbprotokoll 19, 26, 5, 12 1999-04-21
Information från regeringen om EU- toppmötet i Wien snabbprotokoll 112, 95, 114, 109, 77, 89, 103, 101, 85, 87, 91, 75, 105, 83, 81, 99, 97, 93, 116, 107, 79 1998-12-15
Minnesstund med anledning av brandka- tastrofen i Göteborg snabbprotokoll 2 1998-11-10
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Luxemburg den 12 och 13 december snabbprotokoll 106, 120, 126, 114, 96, 94, 124, 100, 128, 98, 110, 130, 118, 112, 88, 92, 90, 104, 108, 122, 116, 102 1997-12-17
Information från regeringen om insatser för att sprida kunskap om Förintelsen snabbprotokoll 97, 103, 115, 113, 107, 105, 99, 111, 101, 109 1997-11-27
Information från regeringen om toppmö- tet om sysselsättningen snabbprotokoll 143, 151, 124, 153, 126, 128, 122, 138, 149, 141, 147, 132, 118, 116, 145, 134, 136, 130, 120 1997-11-27
Information från regeringen om aktuella närområdesfrågor snabbprotokoll 92, 94, 96, 90, 98, 102, 100, 88, 104 1997-10-09
Frågestund snabbprotokoll 19, 94, 80, 92, 36, 49, 47, 50, 41, 123, 90, 84, 24, 60, 30, 34, 54, 102, 73, 26, 64, 125, 6, 135, 54, 80, 105, 86, 59, 82, 28, 60, 59, 58, 58, 53, 56, 55, 40, 41, 48, 85, 116, 68, 83, 34, 60, 114, 45, 36, 47, 64, 73, 44, 133, 64, 120, 119, 86, 88, 138, 77, 74, 40, 79, 32, 38, 59, 39, 77, 45, 58, 49, 84, 34, 79, 94, 64, 85, 88, 49, 40, 54, 39, 16, 20, 30, 36, 62, 106, 104, 58, 60, 47, 40, 92, 28, 79, 91, 69, 50, 48, 135, 105, 64, 51, 146, 99, 42, 63, 124, 80, 35, 45, 75, 35, 109, 55, 36, 54, 79, 56, 75, 62, 25, 93, 89, 143, 30, 51, 74, 76, 101, 52, 82, 26, 62, 57, 72, 86, 69, 68, 44, 97, 87, 99, 62, 121, 39, 133, 64, 67, 129, 26, 56, 160, 80, 50, 19, 113, 43, 123, 205, 66, 60, 111, 42, 132, 15, 85, 90, 34, 3, 62, 52, 7, 125, 118, 34, 115, 47, 43, 52, 99, 98, 130, 119, 64, 76, 54, 27, 72, 68, 83, 70, 81, 101, 17, 35, 42, 52, 88, 94, 50, 38, 56, 70, 23, 71, 70, 145, 18, 43, 53, 137, 62, 23, 100, 207, 12, 85, 101, 117, 93, 44, 41, 110, 42, 5, 122, 99, 55, 48, 89, 86, 41, 100, 68, 41, 72, 70, 40, 87, 87, 66, 58, 147, 109, 79, 28, 48, 30, 55, 9, 37, 47, 107, 101, 89, 14, 8, 28, 50, 31, 117, 30, 58, 148, 38, 68, 39, 50, 32, 140, 103, 81, 61, 53, 49, 72, 21, 112, 75, 106, 42, 129, 48, 101, 20, 98, 131, 119, 95, 78, 83, 47, 13, 116, 44, 92, 49, 44, 37, 87, 52, 88, 17, 75, 50, 72, 109, 34, 203, 40, 70, 56, 30, 91, 66, 32, 84, 152, 67, 141, 68, 26, 127, 32, 96, 56, 59, 94, 47, 118, 37, 35, 141, 70, 40, 36, 77, 119, 58, 60, 48, 31, 70, 51, 96, 38, 3, 103, 97, 114, 90, 66, 70, 40, 77, 73, 32, 82, 37, 3, 43, 93, 69, 137, 100, 43, 41, 45, 38, 107, 97, 54, 32, 42, 58, 57, 46, 62, 76, 67, 83, 52, 52, 78, 117, 29, 111, 68, 71, 107, 46, 65, 30, 121, 52, 54, 72, 75, 122, 68, 44, 38, 129, 94, 34, 111, 87, 57, 74, 6, 48, 93, 45, 55, 81, 99, 71, 50, 87, 81, 38, 28, 71, 9, 32, 80, 79, 95, 93, 37, 67, 34, 119, 144, 82, 35, 127, 50, 73, 96, 46, 66, 83, 88, 88, 70, 87, 116, 66, 72, 113, 36, 25, 34, 122, 74, 42, 65, 51, 54, 120, 56, 33, 30, 53, 54, 72, 52, 62, 28, 82, 66, 103, 107, 46, 43, 73, 48, 66, 57, 92, 7, 5, 40, 60, 38, 82, 18, 57, 98, 84, 66, 99, 46, 81, 97, 36, 50, 65, 11, 40, 114, 15, 68, 42, 46, 33, 166, 117, 84, 42, 158, 78, 55, 30, 85, 55, 75, 44, 32, 131, 64, 65, 49, 47, 77, 112, 10, 69, 36, 66, 163, 79, 86, 56, 85, 102, 25, 49, 63, 183, 72, 68, 77, 101, 49, 45, 21, 64, 32, 82, 95, 104, 44, 49, 85, 43, 3, 150, 181, 43, 55, 127, 60, 131, 79, 8, 32, 51, 42, 77, 57, 44, 75, 68 1997-09-18
Svar på interpellation 1996/97:125 om po- litikens mål och medel snabbprotokoll 1, 9, 4, 7 1997-02-28
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 42, 19, 2, 42, 39, 43, 45, 7, 25, 21, 2, 23, 38, 17, 38, 28, 1, 29, 49, 47, 54, 47, 11, 13, 52, 36, 37, 52, 47, 33, 37, 4, 2, 50, 9, 15, 15, 40, 26, 40, 41, 45, 36, 56, 24, 4, 35, 39, 3, 30, 31, 5, 4 1997-01-22
Debatt med anledning av statsminister Gö- ran Perssons resa till Kina snabbprotokoll 1, 15, 8 1996-11-20
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 103, 107, 85, 89, 117, 85, 98, 107, 87, 96, 113, 115, 93, 93, 103, 89, 99, 100, 83, 97, 101, 105, 81, 109, 95, 91, 105, 87, 81, 83, 91, 111, 79 1996-10-10
Regeringsförklaringen snabbprotokoll 3 1996-09-17
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 82, 90, 80, 84, 111, 92, 86, 78, 88 1996-07-12
Information från regeringen om Öster- sjömötet i Visby snabbprotokoll 109, 101, 111, 119, 105, 107, 125, 117, 115, 121, 113, 103, 123 1996-05-30
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Turin snabbprotokoll 44, 46, 60, 50, 48, 42, 56, 54, 58, 52 1996-04-16
Partiledardebatt med anledning av rege- ringsförklaringen snabbprotokoll 7, 39, 22, 18, 30, 42, 25, 10, 15, 13, 28, 20 1996-03-27
Anmälan om utsedda statsråd snabbprotokoll 2 1996-03-22
Regeringsförklaring snabbprotokoll 1, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 1996-03-22
Svar på interpellation 1995/96:65 om Pers- sonplanen och kommunernas ekonomi snabbprotokoll 10, 14, 18, 20 1996-03-12
Meddelande om frågestund snabbprotokoll 7, 9, 4, 1 1996-03-08
Svar på interpellation 1995/96:33 om mer- värdesskatteregler snabbprotokoll 1, 3 1996-02-08
Svar på interpellation 1995/96:41 om Kom- muninvest snabbprotokoll 8, 12, 5 1996-02-08
Svar på interpellation 1995/96:56 om bär- plockning och momsen snabbprotokoll 13, 15 1996-02-08
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 81, 89, 75, 83, 77, 87, 79, 91, 85 1995-12-19
Svar på interpellation 1995/96:23 om hus- hållstjänster snabbprotokoll 4, 20, 15, 9 1995-12-12
Svar på interpellation 1995/96:28 om fastig- hetsskatten snabbprotokoll 39, 50, 45 1995-12-12
Svar på interpellation 1995/96:29 om miljö- investeringar och fastighetstaxering snabbprotokoll 54, 58, 52, 56 1995-12-12
Svar på interpellation 1995/96:30 om be- skattning av bilförmån snabbprotokoll 21, 35, 28 1995-12-12
Information från regeringen om den fort- satta reformeringen av budgetprocessen (forts. snabbprotokoll 84, 78, 74, 82, 68, 80, 72, 90, 86, 76, 88, 62, 66, 64, 70 1995-12-07
Svar på fråga 1995/96:155 om kommunala skattehöjningar snabbprotokoll 75, 77, 83, 81, 79 1995-12-05
Svar på fråga 1995/96:117 om tullklare- ring av exporterade varor snabbprotokoll 41, 43, 45, 47 1995-11-21
Svar på fråga 1995/96:122 om fastig- hetstaxeringen snabbprotokoll 50, 54, 52, 48 1995-11-21
Svar på interpellation 1995/96:114 om fastighetsskattens effekter snabbprotokoll 38, 32, 36, 40, 34 1995-11-21
(forts. från 9 §) Svar på interpellation 1995/96:1 om tredje världens skuldproblem snabbprotokoll 117 1995-11-16
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 109, 64, 82, 97, 91, 68, 63, 99, 62, 89, 61, 45, 85, 65, 87, 66, 83, 47, 101 1995-11-16
Svar på interpellation 1995/96:1 om tredje världens skuldproblem snabbprotokoll 41, 43 1995-11-16
Svar på interpellation 1995/96:3 om EMU snabbprotokoll 125, 122, 128, 119 1995-11-16
Svar på interpellation 1995/96:9 om Gull- holmen i Bohuslän snabbprotokoll 129, 134, 139 1995-11-16
Aktuell debatt: Fastighetstaxeringen och fas- tighetsbeskattningen snabbprotokoll 19, 17, 2, 10 1995-11-09
Svar på fråga 1995/96:39 om röd dieselol- ja snabbprotokoll 64, 66, 68 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:45 om energiskatter- na snabbprotokoll 69, 71, 73 1995-11-07
Särskild debatt med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och snabbprotokoll 54, 49, 58, 63, 45, 47, 56, 51, 61 1995-11-07
Den ekonomiska politiken och slutlig bud- getreglering för budgetåret 1995/96 (prop. snabbprotokoll 66, 79, 75, 81, 68, 71, 73, 62, 64, 77 1995-06-14
Svar på fråga 1994/95:504 om internationella gemenskapsflygplatser snabbprotokoll 71, 73, 68, 66, 75 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:512 om EU- reglerna och förtullning av bagage snabbprotokoll 82, 78, 76, 80 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:519 om beskattningen av statsministerns boende i snabbprotokoll 84, 86, 88 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:529 om beskattning av handelsgödsel snabbprotokoll 92, 94, 90 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:536 om bankgarantin snabbprotokoll 98, 96, 100 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:541 om AB Tipstjänsts ställning snabbprotokoll 103, 101, 105 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:101 om fastig- hetstaxeringen och småhusägarna snabbprotokoll 31, 35, 37, 33 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:134 om politikerna och finansmarknaden snabbprotokoll 38, 46, 44, 41 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:135 om in- formation om behovet av ekonomiska åtgärder snabbprotokoll 55, 47, 53, 50 1995-05-29
Svar på fråga 1994/95:446 om ränteläget snabbprotokoll 17, 19, 21, 13, 15 1995-05-09
Svar på fråga 1994/95:447 om Europeiska utvecklingsbankens stödinsatser i Öst- och Cent- snabbprotokoll 24, 26, 22 1995-05-09
Svar på fråga 1994/95:456 om naturvårdsav- gift på skogsproduktion snabbprotokoll 30, 28 1995-05-09
Svar på fråga 1994/95:482 om internationella gemenskapsflygplatser snabbprotokoll 34, 32 1995-05-09
Svar på interpellation 1994/95:79 om den monetära unionen snabbprotokoll 32, 24, 30, 27 1995-05-08
Svar på interpellation 1994/95:82 om pen- ningpolitik för full sysselsättning snabbprotokoll 37, 33, 35 1995-05-08
Svar på interpellation 1994/95:83 om internationella valutasystemet snabbprotokoll 43, 45, 39, 41 1995-05-08
Debatt med anledning av kompletteringspro- positionen snabbprotokoll 16, 9, 2 1995-04-25
Svar på fråga 1994/95:430 om Riksrevi- sionsverket och Statens löne- och pensionsverk snabbprotokoll 55, 59, 57 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:438 om lagen om of- fentlig upphandling snabbprotokoll 65, 67, 61, 63 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:439 om ansvaret för finanspolitiken snabbprotokoll 69, 71 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:440 om Budgetunderskottet snabbprotokoll 81, 79, 75, 73, 77 1995-04-18
Aktuell debatt om Sveriges ekonomi snabbprotokoll 18, 16, 2, 9 1995-04-05
Svar på fråga 1994/95:352 om fritidsbåtar och lagen om energiskatt snabbprotokoll 7, 9 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:370 om fri tillgång på handlingar för partigrupper i kommunala försam- snabbprotokoll 11, 13 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:373 om lån från EBRD för kärnkraftverk i Slovakien snabbprotokoll 3, 1, 5 1995-03-21
Den ekonomiska politiken och budgetregle- ringen m.m. snabbprotokoll 74, 72, 64, 62, 70, 66, 76, 52, 54, 60, 68, 56, 58 1995-03-08
Svar på fråga 1994/95:288 om Tullen i Öster- sund snabbprotokoll 3, 5, 1, 7 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:294 om Luleå-Kallax flygplats snabbprotokoll 13, 11, 9 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:303 om räntemargina- lerna snabbprotokoll 21, 19, 17, 23, 15 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:325 om kärnkraftverket Mochovce i Slovakien snabbprotokoll 26, 24 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:327 om momsen på vissa tjänster snabbprotokoll 30, 28, 32, 34, 36 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:328 om beskattningen av teleoperatörer inom EU snabbprotokoll 37 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:329 om skatteprocessen och rättssäkerheten snabbprotokoll 45, 43, 41, 39, 47 1995-03-07
Svar på interpellation 1994/95:48 om Bretton Woods-institutionerna snabbprotokoll 21, 25, 17, 28 1995-02-17
Svar på interpellation 1994/95:49 om nar- kotikasmuggling snabbprotokoll 33, 37, 29, 40 1995-02-17
Svar på fråga 1994/95:265 om spärrade obligationer snabbprotokoll 34, 36 1995-02-07
Svar på interpellation 1994/95:27 om totali- satorskatten snabbprotokoll 15 1995-01-19
Svar på interpellation 1994/95:40 om nya arbetstillfällen i tjänstesektorn m.m. snabbprotokoll 23, 21, 19, 17 1995-01-19
Svar på interpellation 1994/95:47 om nyfö- retagandet i den privata sektorn m.m. snabbprotokoll 8, 14, 12, 10 1995-01-19
Svar på fråga 1994/95:172 om tullpersona- len snabbprotokoll 117 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:174 om avdragsrätt för bostadsrättsinnehavare snabbprotokoll 126, 122, 118, 120, 124 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:176 om ridsporten och momsen snabbprotokoll 127, 129, 131 1995-01-17
Svar på fråga 1994/95:213 om momsen och ideella föreningar snabbprotokoll 133, 135 1995-01-17
Svar på frågorna 1994/95:169 och 196 om den kommunala ekonomin m.m. snabbprotokoll 104, 107, 113, 116, 110 1995-01-17
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 41, 47, 35, 43, 49, 52, 39, 45, 54, 37 1994-12-20
Svar på fråga 1994/95:101 om Tipstjänst och idrottens organisationer m.fl. snabbprotokoll 11, 5, 7, 3, 9 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:110 om skatt på reklamfinansierade TV-kanaler snabbprotokoll 14, 12 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:155 om yrkesfiskar- nas avdrag för ökade levnadsomkostnader snabbprotokoll 16, 18 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:70 om informationen om ett EU-medlemskaps ekonomiska konsekven- snabbprotokoll 1 1994-11-22
Svar på interpellation 1994/95:5 om kampen mot narkotikan vid ett EU-medlemskap snabbprotokoll 11, 5, 18, 1, 16 1994-11-17
Svar på interpellation 1994/95:6 om den ekonomiska politiken och miljöpolitiken snabbprotokoll 29, 31, 19, 24 1994-11-17
Svar på interpellationerna 1994/95:9 och 14 om folkomröstning före Sveriges anslutning till ett snabbprotokoll 43, 32, 38 1994-11-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 7, 14, 21 1994-10-20
Svar på fråga 1994/95:1 om momsen på studiecirklar snabbprotokoll 254, 252 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:11 om en värnskatt snabbprotokoll 256, 258, 260 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:28 om åtgärder mot kommunala skattehöjningar snabbprotokoll 290, 292, 288, 294, 286 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:36 om kommunsektorns ekonomiska resurser snabbprotokoll 299, 297, 295 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:43 om EU- omröstningens påverkan på statsfinanserna snabbprotokoll 307, 303, 305, 301 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:73 om den fulla sysselsättningen vid en monetär union snabbprotokoll 315, 309, 313, 311, 317 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:19 och 45 om saneringen av statsfinanserna, m.m. snabbprotokoll 270, 266, 268, 262, 273, 264 1994-10-18
Svar på frågorna 1994/95:23, 24, 25 och 26 om beskattningen av arbete, m.m. snabbprotokoll 276, 285, 278, 282, 280, 274 1994-10-18
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 16, 27, 41, 18, 36, 8, 43, 12, 38, 10, 54, 56, 29 1994-06-10
Remissdebatt med anledning av kompletteringspropositionen snabbprotokoll 3, 7 1994-04-26
Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m. snabbprotokoll 107, 98, 58, 56, 118, 120, 83, 81, 68, 70, 60, 63, 65, 96, 105 1994-03-02
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 1, 45, 42, 16, 58, 56, 57, 32, 17, 5, 29, 3, 12, 19, 3, 30, 8, 27, 43, 5, 11, 55, 14, 14, 1, 44 1994-02-10
Överlämnande av budgetpropositionen snabbprotokoll 6, 3, 19, 10, 12, 5 1994-01-10
Inriktningen av den ekonomiska politiken snabbprotokoll 24, 33, 49, 17, 14, 35, 6, 47, 4, 2, 26 1993-12-15
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 2, 6, 10 1993-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Göran Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.