Görel Thurdin

Bio

Görel Maria Thurdin, född Svensson 26 maj 1942 i Svedvi församling i Västmanlands län, är en svensk politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot 1986–1998, statsråd i regeringen Carl Bildt (biträdande miljöminister (planminister) 1991–1994, miljöminister 1994) och riksdagens 2:e vice talman 1994–1998.
Artikeln innehåller material från wikipedia Görel Thurdin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotJustitieutskottet1998-05-011998-10-04
SuppleantJustitieutskottet1995-10-111998-04-30
SuppleantRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen1994-12-081998-10-20
SuppleantUtrikesnämnden1994-10-181998-10-05
LedamotJustitieutskottet1994-10-111995-10-10
RiksdagsledamotTage Påhlsson 1991-10-05 - 1994-10-031994-10-031998-10-05
RiksdagsledamotTage Påhlsson 1991-10-05 - 1994-10-031991-10-051994-10-03
Riksdagsledamot1991-09-301991-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet1988-11-071991-09-29
LedamotKrigsdelegationen1988-10-181991-09-30
SuppleantFullmäktige i riksgäldskontoret1988-10-181989-06-30
LedamotSkatteutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30
Riksdagsledamot1987-12-141988-10-03
RiksdagsledamotGunvor Norberg 1987-11-13 - 1987-12-131987-11-131987-12-13
SuppleantFinansutskottet1986-10-071988-10-02
SuppleantUtrikesutskottet1986-10-071988-10-02
SuppleantArbetsmarknadsutskottet1986-10-071988-10-02
Riksdagsledamot1986-10-011987-11-12

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 66 1998-06-04
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 96, 120, 118, 94 1998-05-28
Kvinnofrid snabbprotokoll 3 1998-05-28
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 64, 66, 60 1998-05-13
Behandlingen av långtidsdömda, m.m. snabbprotokoll 123, 121, 110 1998-05-06
Svar på interpellation 1997/98:188 om elö- verkänslighet snabbprotokoll 2, 6, 10 1998-03-24
Organiserad brottslighet snabbprotokoll 103, 112, 101, 114 1998-03-04
Polisfrågor snabbprotokoll 133, 149, 128 1998-03-04
Svar på interpellation 1997/98:180 om amalgam snabbprotokoll 97, 93 1998-03-03
Svar på interpellation 1997/98:93 om barn- konventionen och dess förverkligande snabbprotokoll 19, 24 1998-01-20
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 71, 77, 75, 73 1997-12-15
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 179, 183, 181 1997-06-04
Svar på interpellation 1996/97:274 om jämställdhetsaspekter på fysisk planering och snabbprotokoll 36, 39, 42 1997-05-27
Svar på interpellation 1996/97:251 om ut- jämningssystemet för kommuner och landsting snabbprotokoll 37, 34, 31 1997-04-24
Ekonomiska konsekvensanalyser snabbprotokoll 96 1997-04-23
Svar på interpellation 1996/97:249 om momsbefrielse för Naprapathögskolan snabbprotokoll 34 1997-04-10
Ungdomsbrott snabbprotokoll 121 1997-04-09
Svar på interpellation 1996/97:246 om al- ternativa behandlingar av barn snabbprotokoll 10, 13, 7 1997-04-08
Tandvårdsfrågor snabbprotokoll 112 1997-03-13
Svar på interpellation 1996/97:155 om eko- nomisk frihet snabbprotokoll 8, 11 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:168 om ekologisk ekonomi snabbprotokoll 17, 22 1997-03-07
Svar på interpellation 1996/97:193 om för- troendeläkare och förtroendetandläkare snabbprotokoll 41, 36, 31 1997-03-04
Svar på interpellation 1996/97:124 om tandvårdsförsäkringen snabbprotokoll 16, 20 1997-02-13
Svar på interpellation 1996/97:132 om rät- ten att få välja läkare snabbprotokoll 25, 29 1997-02-13
Ändrade kriterier för rätt till sjukpenning och förtidspension snabbprotokoll 169, 174, 171 1996-12-18
Anslag till rättsväsendet, budgetåret 1997 snabbprotokoll 69, 67, 65 1996-12-10
Svar på interpellation 1996/97:66 om tand- material m.m. snabbprotokoll 28, 24, 22 1996-12-03
Svar på interpellation 1995/96:193 om mark- nadsföring av bröstmjölksersättningar snabbprotokoll 9, 15, 12 1996-05-24
Särskilt anordnad debatt om barnens situ- ation snabbprotokoll 19, 12, 5 1996-04-17
Ny vapenlag snabbprotokoll 9, 1, 11 1996-01-31
Aktuell debatt: Flyktingpolitiken snabbprotokoll 5, 12 1996-01-26
Svar på interpellation 1995/96:7 om flyk- tingar och barnkonventionen snabbprotokoll 4, 9 1995-11-17
Svar på fråga 1995/96:80 om dödsdomen mot Ken Saro-Wiwa snabbprotokoll 104, 102 1995-11-07
Svar på interpellation 1994/95:139 om amalgam snabbprotokoll 106, 101, 104 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:110 om ar- betsskador på grund av kvicksilverbelastning snabbprotokoll 50, 53 1995-05-15
Svar på interpellationerna 1994/95:132 och 140 om forskningen om elallergi snabbprotokoll 40, 46, 43 1995-05-15
Svar på fråga 1994/95:405 om Gideälven snabbprotokoll 8, 10 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:430 om Riksrevi- sionsverket och Statens löne- och pensionsverk snabbprotokoll 58, 56, 60 1995-04-18
Insatser mot den ekonomiska brottslighe- ten snabbprotokoll 222, 198, 225, 228 1994-12-19
Handläggning av ungdomsmål snabbprotokoll 10 1994-11-30
Svar på fråga 1994/95:107 om kriminali- sering av bruk av dopningsmedel snabbprotokoll 138, 142, 140 1994-11-22
En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. snabbprotokoll 82, 57, 80, 89, 61, 84, 59, 73, 92 1994-06-01
Ändring i plan- och bygglagen m.m. snabbprotokoll 15, 13, 17 1994-06-01
Svar på fråga 1993/94:541 om erosionsproblemen vid kusterna snabbprotokoll 74, 70, 72, 68 1994-05-24
Svar på fråga 1993/94:432 om vindkraftverk snabbprotokoll 65, 63, 69, 67, 71 1994-04-19
Svar på fråga 1993/94:391 om grustäkter snabbprotokoll 29, 33, 31 1994-03-15
Svar på fråga 1993/94:341 om Ostkustbanan snabbprotokoll 57, 51, 53, 55 1994-02-15
Svar på fråga 1993/94:349 om miljöprövningen av Dennispaketet snabbprotokoll 58, 66, 64, 62, 60 1994-02-15
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 71, 43, 51, 57, 69 1994-01-20
Svar på interpellationerna 1993/94:54 och 55 om stranderosionen i Skåne snabbprotokoll 8, 14, 16, 11 1994-01-20
Svar på fråga 1993/94:269 om lantmäteriorganisationen snabbprotokoll 41, 37, 35, 33, 39 1994-01-11
Svar på fråga 1993/94:199 om byggandet på landsbygden snabbprotokoll 125, 129, 127 1993-11-30
Svar på interpellation 1993/94:23 om ytterligare reglering av snöskoteråkning snabbprotokoll 89, 97, 93, 99 1993-10-28
Svar på fråga 1993/94:13 om översvämningarna i Norrland snabbprotokoll 37, 31, 33, 35 1993-10-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Görel Thurdin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.