Gudrun Brunegård

Bio

Gudrun Margareta Brunegård, född 5 november 1957 i Amnehärads församling, Skaraborgs län, är en svensk politiker för Kristdemokraterna. Hon är riksdagsledamot sedan april 2019 för Kalmar län, samt ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gudrun Brunegård, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
992 (33.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
418 (14.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
276 (9.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1276 (43.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gudrun röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gudrun röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotUtrikesutskottet2022-03-292022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSocialutskottet2021-03-152022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2021-03-032022-03-29
SuppleantUtbildningsutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182021-03-15
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotUtbildningsutskottet2019-04-012021-03-03
Riksdagsledamot2019-04-012022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om de statliga servicekontoren i ny regi 2022/23:124 110, 110 2023-06-14
Granskningsbetänkande 2022/23:122 4, 18, 25, 34 2023-06-12
Fri- och rättigheter m.m. 2022/23:106 16, 16, 16 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 10, 10, 10 2023-05-10
Författningsfrågor 2022/23:98 62, 62 2023-04-26
Offentlig förvaltning 2022/23:98 58, 58 2023-04-26
Internationellt utvecklingsbistånd 2022/23:87 77, 77, 79, 79, 81, 81, 83, 83, 85, 85, 14, 14 2023-04-12
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 28, 28 2023-03-29
Offentlighet, sekretess och integritet 2022/23:83 43, 43 2023-03-29
Riksdagens arbetsformer m.m. 2022/23:83 35, 35 2023-03-29
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2022/23:83 48, 48 2023-03-29
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2022/23:51 32, 32 2023-01-25
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2022/23:51 41, 41 2023-01-25
Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet 2022/23:51 18, 20, 22, 24, 26, 18, 20, 22, 24, 26 2023-01-25
Internationellt bistånd 2022/23:43 27, 29, 155, 157, 159, 161, 163, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 27, 29, 155, 157, 53, 159, 55, 161, 57, 163, 59, 61, 63, 65, 67, 69 2022-12-20
Rikets styrelse 2022/23:38 52, 52 2022-12-14
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 143, 143 2022-11-16
Frågestund 2022/23:18 57, 67, 69, 92, 63, 94, 63, 57, 67, 35, 57, 37, 45, 57, 67, 86, 89, 45, 51, 86, 67, 77, 49, 45, 51, 45, 92, 66, 94, 77, 63, 35, 153, 37, 89, 153, 67, 49, 66, 67, 69 2022-11-10
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 176, 178, 180, 176, 178, 180, 176, 178, 180, 176, 178, 180 2022-10-19
Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer 2021/22:133 13, 13 2022-06-17
Statsministerns frågestund 2021/22:132 108, 63, 108, 63, 108 2022-06-16
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 65, 65 2022-06-14
Nato och arbetet mot kärnvapen 2021/22:128 163, 163 2022-06-10
Utrikespolitisk debatt 2021/22:128 135, 186, 135, 186 2022-06-10
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 13, 15, 13, 15 2022-05-31
Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. 2021/22:103 86, 86 2022-04-27
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 132, 132 2022-03-31
Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering 2021/22:89 41, 41 2022-03-29
Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU 2021/22:89 52, 52 2022-03-29
Minoritetsfrågor 2021/22:86 105, 26, 26, 105, 26 2022-03-23
Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan 2021/22:68 119, 119 2022-02-17
Ämnesbetyg - betygen ska bättre spegla elevers kunskaper 2021/22:68 114, 114 2022-02-17
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 143, 143 2022-01-26
Särskild debatt om bristande trygghet i skolan 2021/22:58 7, 7, 27, 29, 31, 27, 29, 31 2022-01-25
Utbildning och universitetsforskning 2021/22:45 48, 33, 35, 37, 48, 45, 45, 33, 35, 37 2021-12-14
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 196, 198, 196, 198 2021-12-08
(forts. från § 12) Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (forts. UU12) 2020/21:137 182, 184, 169, 182, 184, 169 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:719 om älvdalska som språk 2020/21:131 65, 67, 69, 65, 67, 69 2021-06-01
Riksrevisionens granskning av Sidas garantiverksamhet 2020/21:124 134, 134 2021-05-20
Svar på interpellation 2020/21:665 om åtgärder för att möjliggöra kulturupplevelser utomhus med minskad risk för smittspridning 2020/21:118 20, 22, 24, 20, 22, 24 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:675 om Trafikverkets översyn av begreppet riksintresse 2020/21:118 12, 15, 12, 15 2021-05-04
Afrika 2020/21:116 175, 175 2021-04-30
Mellanöstern 2020/21:112 180, 180 2021-04-22
Möjlighet till betyg från årskurs 4 2020/21:87 36, 38, 40, 36, 38, 40 2021-03-03
Förskolan 2020/21:80 129, 129, 158, 160, 162, 158, 160, 162 2021-02-11
En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 2020/21:17 54, 54 2020-09-30
Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn 2020/21:17 23, 23 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:444 om Sveriges ställningstagande kring orsaken till Dag Hammarskjölds död 2020/21:5 116, 118, 120, 116, 118, 120, 116, 118, 120 2020-09-10
Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad 2019/20:140 56, 56 2020-06-16
Komvux för stärkt kompetensförsörjning 2019/20:131 18, 18 2020-06-03
Forskning 2019/20:118 13, 13 2020-05-07
Lärare och elever 2019/20:118 4, 4 2020-05-07
Grundläggande frågor om utbildning 2019/20:90 17, 17 2020-03-19
Övergripande skolfrågor 2019/20:85 113, 115, 117, 113, 115, 117 2020-03-11
Svar på interpellation 2019/20:353 om elever som blir kränkta för sin tro 2019/20:83 88, 91, 94, 88, 91, 94 2020-03-06
Gymnasieskolan 2019/20:81 66, 82, 66 2020-03-04
Svar på interpellation 2019/20:333 om forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn 2019/20:79 13, 9, 11, 13, 9, 11 2020-02-21
Svar på interpellation 2019/20:221 om behörighetskraven för vuxenutbildningen 2019/20:63 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-01-23
Svar på interpellation 2019/20:222 om övergivna hus 2019/20:60 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-01-17
Svar på interpellation 2019/20:219 om specialistutbildningar för sjuksköterskor 2019/20:59 121, 123, 125, 121, 123, 125 2020-01-16
Svar på interpellation 2019/20:220 om det svenska glasarbetet 2019/20:59 128, 130, 132, 128, 130, 132 2020-01-16
Studiestöd 2019/20:54 57, 59, 61, 63, 65, 67, 89, 91, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 89, 91, 55 2019-12-18
Svar på interpellation 2019/20:160 om religiös propaganda som läromedel 2019/20:47 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-12-09
Skolinspektionens uppföljning av brister i skolor 2019/20:32 10, 10 2019-11-14
Svar på interpellation 2018/19:292 om utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet 2018/19:111 44, 46, 48, 44, 46, 48 2019-08-29
Svar på interpellation 2018/19:179 om rymdstrategin 2018/19:110 124, 124 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:290 om likvärdiga tillväxt- och konkurrensvillkor till rikets olika delar 2018/19:110 116, 118, 120, 116, 118, 120 2019-06-25
Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier 2018/19:104 175, 175 2019-06-13
Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan 2018/19:104 163, 165, 167, 163, 165, 167 2019-06-13
Grundläggande om utbildningen, Lärare och elever och Övergripande skolfrågor 2018/19:81 131 2019-04-25
Vuxenutbildning 2018/19:72 92, 109, 109 2019-04-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gudrun Brunegård

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.