Gudrun Nordborg

Bio

Gudrun Ingeborg Nordborg, född 26 augusti 1946 i Nyköpings östra församling, är en svensk jurist och politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2020, invald för Västerbottens läns valkrets.Hon har tidigare arbetat som jurist, informationschef och universitetslektor. Nordborg är särskilt engagerad i kvinnofrågor, hon har bland annat skrivit flera böcker om kvinnors perspektiv på rätten.
Nordborg kandiderade i riksdagsvalet 2018 och blev ersättare. Hon utsågs till ny ordinarie riksdagsledamot från och med 4 november 2020 sedan Jonas Sjöstedt avsagt sig uppdraget. I riksdagen är Nordborg ledamot i justitieutskottet sedan 2022 (dessförinnan suppleant i samma utskott).
Artikeln innehåller material från wikipedia Gudrun Nordborg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
518 (27%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
240 (12.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
98 (5.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1059 (55.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gudrun röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gudrun röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2023-02-082026-09-21
LedamotJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2020-11-132022-09-26
Riksdagsledamot2020-11-042022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skärpt syn på brott mot journalister och vissa andra samhällsnyttiga funktioner 2022/23:127 68 2023-06-19
Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden 2022/23:127 53, 55, 57 2023-06-19
Statsministerns frågestund 2022/23:125 63 2023-06-15
Säkerhetsprövning av totalförsvarspliktiga m.m. 2022/23:116 117 2023-05-31
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 2022/23:111 7 2023-05-24
Rättsmedicinalverkets hantering av humanbiologiskt material 2022/23:106 41, 41, 41 2023-05-10
Terrorism 2022/23:106 37, 37, 37 2023-05-10
En särskild straffbestämmelse för deltagande i en terroristorganisation 2022/23:102 4, 6, 8, 4, 6, 8 2023-05-03
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 2022/23:102 12, 12 2023-05-03
(forts. § 10) Polisfrågor (forts. JuU10) 2022/23:99 105 2023-04-27
(forts. från § 10) Polisfrågor (forts. JuU10) 2022/23:99 105 2023-04-27
Unga lagöverträdare 2022/23:92 81, 81, 81 2023-04-19
Processrättsliga frågor 2022/23:84 120, 120 2023-03-30
Straffrättsliga frågor 2022/23:75 40, 40 2023-03-15
Särskild debatt om otillbörlig påverkan på demokratiska institutioner 2022/23:74 4, 14, 16, 28, 4, 30, 32, 14, 16, 28, 30, 32 2023-03-14
Svar på interpellation 2022/23:137 om hemliga tvångsmedel och integritet 2022/23:58 38, 40, 42, 38, 40, 42 2023-02-07
Rättsväsendet 2022/23:41 8, 10, 12, 22, 24, 8, 10, 12, 22, 24, 106, 106 2022-12-17
Snabbare lagföring av brott 2022/23:22 9, 9, 9 2022-11-17
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 143, 143, 143, 143 2022-10-19
Registrering av kontantkort - förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter 2021/22:134 91, 91, 91 2022-06-20
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar 2021/22:134 101, 101, 101 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 107, 107, 107 2022-06-20
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 2021/22:122 5, 5 2022-06-01
Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål 2021/22:111 47, 47 2022-05-11
Våldsbrott och brottsoffer 2021/22:111 38, 41, 43, 38, 41, 43, 69, 69, 69 2022-05-11
Ett särskilt brott för hedersförtryck 2021/22:103 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 40 2022-04-27
Kriminalvårdsfrågor 2021/22:100 128, 128, 128 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn 2021/22:100 113, 113, 113 2022-04-21
Frågestund 2021/22:91 65, 39, 41, 65, 48, 48, 39, 41, 48 2022-03-31
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 6, 36, 38, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 6, 36, 38, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 2022-01-28
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 2021/22:29 100, 83, 85, 87, 90, 92, 100, 83, 85, 87, 90, 92, 100, 83, 85, 87, 90, 92 2021-11-17
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 61, 68, 70, 61, 68, 70, 61, 68, 70 2021-11-17
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 17, 24, 26, 17, 24, 26 2021-05-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gudrun Nordborg

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.