Gun Hellsvik

Bio

Gun Birgitta Hellsvik, född Blomgren den 27 september 1942 i Ängelholm, Kristianstads län, död 14 november 2016 i Lund, var en svensk politiker (moderat) och ämbetsman, som var Sveriges justitieminister 1991–1994, ordförande för riksdagens justitieutskott 1994–2001 och generaldirektör för Patent- och registreringsverket 2001–2007.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gun Hellsvik, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
SuppleantUtrikesnämnden1998-10-202001-02-28
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202001-02-28
OrdförandeNordiska rådets svenska delegation1998-10-202001-02-28
LedamotEU-nämnden1998-10-132001-02-28
OrdförandeJustitieutskottet1998-10-132001-02-28
SuppleantValberedningen1998-10-052001-02-28
Riksdagsledamot1998-10-052001-02-28
LedamotEU-nämnden1995-01-011998-10-05
LedamotKrigsdelegationen1994-10-181998-10-05
OrdförandeJustitieutskottet1994-10-121998-10-04
LedamotJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-081998-10-05
RiksdagsledamotAnnika Jonsell 1994-10-03 - 1994-10-071994-10-031994-10-07
JustitieministerJustitiedepartementet1991-10-041994-10-07

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 1993/94:91 om åtgärder mot rasism snabbprotokoll 12, 8, 21, 17 2003-03-04
Svar på interpellation 1993/94:92 om narkotikabekämpning vid EU-medlemskap snabbprotokoll 25, 30, 28, 22 2003-03-04
Information från regeringen om utveck- lingen av det brottsförebyggande arbetet snabbprotokoll 122, 124 2001-02-01
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 228, 230, 243, 241 2001-01-18
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 138, 154, 128, 120, 118, 130, 132, 140 2001-01-18
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 131, 129 2000-12-14
Ändring i brottsbalken snabbprotokoll 19 2000-12-05
Svar på interpellation 2000/01:86 om svenska socialarbetare i Köpenhamn snabbprotokoll 59, 62 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:87 om hu- manism och medborgarperspektiv snabbprotokoll 73, 67, 71 2000-11-28
Svar på interpellation 2000/01:49 om narkotika och ungdomsbrottslighet snabbprotokoll 65, 61, 63 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:52 om sä- kerheten inom rättspsykiatrin snabbprotokoll 68, 74, 71 2000-11-14
Svar på interpellation 2000/01:32 om åt- gärder mot s.k. ungdomsrån snabbprotokoll 33, 38 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:35 om nar- kotika på fängelser snabbprotokoll 46, 50 2000-10-27
Svar på interpellation 2000/01:46 om be- söksförbudslagen snabbprotokoll 68, 64 2000-10-27
Nordiskt samarbete 1999 snabbprotokoll 45, 47, 54 2000-05-24
Polissamarbete m.m. inom Schengen (prop. 1999/2000:64) snabbprotokoll 27, 29, 16, 1, 14, 3, 5 2000-05-18
Tillträde till internationella instrument mot penningförfalskning snabbprotokoll 47 2000-05-18
EU-debatt snabbprotokoll 90, 86, 88, 82, 84 2000-05-10
Svar på interpellationerna 1999/2000:321, 323 och 324 om kriminalvården snabbprotokoll 33, 23, 28 2000-05-08
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 141, 139 2000-04-27
Svar på interpellation 1999/2000:238 om stödpersoner för misshandlade kvinnor snabbprotokoll 28, 26, 24 2000-03-10
Svar på interpellation 1999/2000:242 om permissionskontroller snabbprotokoll 35 2000-03-10
Svar på interpellation 1999/2000:184 om permissionsreglerna för fängelsedömda snabbprotokoll 16 2000-02-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 150, 154, 152, 148, 156 2000-01-20
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 121, 119, 51, 25, 23, 5, 149, 136, 138, 1, 3, 44, 49, 46, 151 1999-12-03
Nordiskt samarbete 1998 snabbprotokoll 19 1999-11-03
Aktuell debatt: Situationen inom domstol- sväsendet snabbprotokoll 1, 3, 10, 17 1999-09-30
Svar på interpellation 1998/99:266 om Landskrona tingsrätt snabbprotokoll 18, 21 1999-05-21
Svar på interpellation 1998/99:220 om Öre- sundsförbindelsen snabbprotokoll 21, 19 1999-04-16
Svar på interpellationerna 1998/99:178, 179, 180, 181 och 187 om den nationella insats- snabbprotokoll 20, 8, 14 1999-03-19
Åtgärder mot mc-kriminaliteten snabbprotokoll 84, 91, 77, 89, 86 1999-02-17
Rättsväsendet snabbprotokoll 130, 20, 14, 191, 213, 108, 168, 123, 5, 22, 24, 3, 189, 118, 106, 51, 6, 216, 132, 104, 162, 53, 12, 88, 125, 40, 164, 38, 176, 178, 166, 90, 120, 1 1998-12-11
Svar på interpellation 1998/99:35 om tings- rätten i Åmål snabbprotokoll 13, 10 1998-11-27
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 34, 54, 32, 57, 36, 52, 50, 59 1998-11-18
(forts. från 4 §) Kvinnofrid (forts. JuU13) snabbprotokoll 122, 128, 126, 124, 130 1998-05-28
Frågestund snabbprotokoll 78, 126, 239, 46, 39, 41, 49, 39, 43, 128, 54, 74, 41, 50, 52, 51, 37, 241, 76 1998-04-16
Schengensamarbetet snabbprotokoll 35, 31, 70, 43, 68, 37, 41 1998-04-16
Elektroniska anslagstavlor snabbprotokoll 96 1998-03-04
Organiserad brottslighet snabbprotokoll 106, 100 1998-03-04
Aktuell debatt: Situationen inom polisen snabbprotokoll 4, 11 1998-02-04
Svar på interpellation 1997/98:138 om rättsväsendet snabbprotokoll 4, 12 1998-02-03
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 57, 59 1998-01-22
Sveriges tillträde till CIS-konventionen och ny lag om Tullverkets brottsregister snabbprotokoll 145, 129, 132, 134 1997-12-03
Information från regeringen om insatser för att sprida kunskap om Förintelsen snabbprotokoll 108 1997-11-27
Särskild debatt om SÄPO:s register m.m. snabbprotokoll 12, 19, 5 1997-11-20
Svar på interpellation 1997/98:41 om kam- pen för ett narkotikafritt samhälle snabbprotokoll 7, 3 1997-11-04
Svar på interpellation 1997/98:33 om Ekobrottsmyndigheten snabbprotokoll 12, 15 1997-10-30
Europol snabbprotokoll 80, 91, 93, 65, 78, 67, 62 1997-10-29
Information från regeringen om viktigare frågor i EU:s regeringskonferens på Justitiedepar- snabbprotokoll 22, 20 1997-06-05
Övergrepp i rättssak snabbprotokoll 142, 147, 149 1997-05-14
Ungdomsbrott snabbprotokoll 128, 124, 142, 126, 130, 137, 135, 120, 140 1997-04-09
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 82, 114, 107, 112, 109 1997-04-09
Svar på interpellation 1996/97:213 om syn- tetiska droger snabbprotokoll 26, 23, 29 1997-03-21
Svar på interpellation 1996/97:126 om åt- gärder för att bryta brottskurvan snabbprotokoll 12, 10, 14 1997-02-14
Svar på interpellation 1996/97:156 om tyd- lig reaktion mot unga kriminella snabbprotokoll 19, 17, 21 1997-02-14
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 75, 81, 94, 79, 92 1997-02-12
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 200, 196, 198, 192, 194 1997-01-22
Anslag till rättsväsendet, budgetåret 1997 snabbprotokoll 66, 68, 75, 72, 81, 64, 86, 83, 77, 88 1996-12-10
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 131, 124, 117 1996-11-22
Svar på interpellation 1996/97:49 om för- nyad satsning mot droger och kriminalitet snabbprotokoll 13, 10 1996-11-19
Information från regeringen om det brotts- förebyggande arbetet snabbprotokoll 123, 125 1996-06-11
Tullens befogenheter vid den inre grän- sen snabbprotokoll 29, 31, 41, 37, 39, 27 1996-06-05
Intensivövervakning med elektronisk kon- troll snabbprotokoll 122, 126, 124, 117, 120 1996-05-22
Svar på interpellation 1995/96:139 om åtgärder mot segregation snabbprotokoll 27, 29, 25 1996-04-23
Aktuell debatt: Mc-anknutet våld snabbprotokoll 11, 4 1996-03-28
Den svenska kriminalvården snabbprotokoll 89, 91 1995-11-22
Svar på interpellationerna 1995/96:2 och 4 samt fråga 1995/96:14 om rasistiskt våld snabbprotokoll 5, 10 1995-10-26
Debatt om Schengenavtalet snabbprotokoll 117, 103, 110 1995-06-14
Gravfrid över m/s Estonia snabbprotokoll 1 1995-06-01
Justitieminister Laila Freivalds lämnar information om regeringens politik mot våld snabbprotokoll 39, 41 1995-06-01
Svar på fråga 1994/95:463 om antalet poliser snabbprotokoll 2, 4 1995-05-02
Svar på fråga 1994/95:464 om sekretesskyddet för hivsmittade snabbprotokoll 6 1995-05-02
Aktuell debatt om det oprovocerade våldet snabbprotokoll 5, 12 1995-04-26
Socialpolitik - inriktning och anslag, m.m. snabbprotokoll 72, 80, 76, 78, 74 1995-04-26
Anslag till Brottsförebyggande rådet, m.m. snabbprotokoll 101, 103, 105, 94 1995-04-19
Anslag till Brottsoffermyndigheten, m.m. snabbprotokoll 61, 53, 59 1995-04-19
Anslag till rättshjälp, m.m. snabbprotokoll 111, 115, 113 1995-04-19
Svar på interpellation 1994/95:55 om ned- läggningar av kriminalvårdsanstalter snabbprotokoll 6, 9, 3 1995-03-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 57) snabbprotokoll 53, 56, 58, 63, 65 1995-02-09
Svar på interpellation 1994/95:46 om åtgär- der mot den grova kriminaliteten snabbprotokoll 15, 10, 5 1995-01-12
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 121 1994-12-20
Insatser mot den ekonomiska brottslighe- ten snabbprotokoll 202, 197, 195, 207, 205, 193 1994-12-19
Svar på fråga 1994/95:230 om kriminalpolitiken snabbprotokoll 62, 58, 60 1994-12-13
Ökat skydd för barn Föredrogs snabbprotokoll 73 1994-12-07
Handläggning av ungdomsmål snabbprotokoll 21, 9, 13, 19, 17 1994-11-30
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 182, 186, 184 1994-10-20
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 44, 34, 36, 47, 38, 32, 30, 42, 40, 26, 28 1994-06-09
Svar på fråga 1993/94:478 om Europaparlamentets åtgärder mot snabbprotokoll 60, 62, 58, 64, 56 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:513 om begränsning av antalet privatägda skjutvapen snabbprotokoll 67, 71, 69, 73, 65 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:144 om kriminalpolitiken snabbprotokoll 75, 67, 70, 73 1994-05-16
Svar på interpellation 1993/94:136 om den enskildes rättssäkerhet snabbprotokoll 54, 52 1994-05-16
Svar på interpellation 1993/94:137 om den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 56, 66, 60, 63 1994-05-16
Svar på fråga 1993/94:464 om en ny Palmekommission snabbprotokoll 52, 50, 54 1994-04-26
Svar på fråga 1993/94:469 om åtgärder mot rasistiska manifestationer snabbprotokoll 55, 62, 57, 59 1994-04-26
Svar på fråga 1993/94:420 om åtgärder mot porrklubbar snabbprotokoll 49, 53, 47, 51, 55 1994-04-12
Svar på fråga 1993/94:425 om ingripande vid brott snabbprotokoll 58, 68, 60, 64, 62, 66, 56 1994-04-12
Svar på interpellation 1993/94:103 om vittnens rädsla för repressalier snabbprotokoll 1, 3 1994-03-18
Information från regeringen om åtgärder mot ungdomsbrott snabbprotokoll 72, 74, 68, 70 1994-03-17
Svar på fråga 1993/94:394 om arbetssituationen på vissa åklagarmyndigheter snabbprotokoll 3, 1, 5 1994-03-15
Svar på fråga 1993/94:359 om rehabiliteringen av fängelsedömda snabbprotokoll 75, 77 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:360 om Brottsofferfonden snabbprotokoll 81, 79 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:361 om Borås och Sjuhäradsbygdens tingsrätter snabbprotokoll 83, 85 1994-03-01
Svar på frågorna 1993/94:355 och 366 om placeringen i häkte av personer som tagits i förvar snabbprotokoll 68, 74, 71 1994-03-01
Svar på fråga 1993/94:315 om regeringens promemoria 'Ökat skydd för barn' snabbprotokoll 92, 98, 96, 94 1994-02-08
Svar på fråga 1993/94:331 om hjälp till brottsoffer snabbprotokoll 100, 102, 106, 104 1994-02-08
Svar på fråga 1993/94:224 om rasistiska demonstrationer snabbprotokoll 76, 78, 80 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:232 om besparingar inom polisväsendet snabbprotokoll 84, 82, 86 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:255 om nedläggning av brottsutredningar snabbprotokoll 88, 92, 90 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:256 om polisaktionen i Alsike kloster snabbprotokoll 94 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:262 om vapenembargot mot Bosnien-Hercegovina snabbprotokoll 100, 98, 96, 102 1993-12-07
Svar på frågorna 1993/94:223 och 251 om mötesfriheten, m.m. snabbprotokoll 75, 70, 73 1993-12-07
Svar på interpellation 1993/94:63 och fråga 1993/94:192 om kriminalisering av innehav av snabbprotokoll 18, 14, 23, 25, 10 1993-12-03
Svar på fråga 1993/94:123 om psykiatrisk vård vid fängelser och häkten snabbprotokoll 227, 223, 221, 225, 219 1993-11-16
Svar på interpellation 1993/94:33 om våld mot homosexuella snabbprotokoll 10, 12, 8 1993-11-12
Information från regeringen om polisfrågor snabbprotokoll 97, 91, 93, 99, 87, 101, 89, 95 1993-11-11
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 44, 75, 39, 42, 46, 61, 35, 59 1993-11-11
Svar på fråga 1993/94:107 om utbildningen av poliser snabbprotokoll 27, 29, 31 1993-11-09
Svar på fråga 1993/94:89 om utlämnande av svensk medborgare till tredje land snabbprotokoll 23, 21, 25 1993-11-09
Svar på interpellation 1993/94:12 om åtgärder mot brott snabbprotokoll 100, 114, 106, 112 1993-10-28
Svar på interpellation 1993/94:18 om kriminalpolitiken snabbprotokoll 123, 118, 115, 121 1993-10-28
Svar på fråga 1993/94:77 om omprövning av påföljd som utdömts av domstol i USA snabbprotokoll 39, 43, 41 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:78 om Polisens organisation m.m. snabbprotokoll 45, 57, 52, 47, 49, 54 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:32 om åtgärder för att minska den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 34, 38, 32, 36 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:4 om ett nytt polishus i Sölvesborg snabbprotokoll 19, 21 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:54 om polisens bedömning av omhändertagna personers behov av snabbprotokoll 46, 48 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:55 om resurserna till polisväsendet i Uppsala län snabbprotokoll 50, 56, 54, 52, 58 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:57 om polisingripanden vid demonstrationer m.m. snabbprotokoll 59, 61, 63, 65 1993-10-19
Svar på fråga 1993/94:61 om tillsynen över bevakningsföretag snabbprotokoll 70, 72, 66, 68 1993-10-19
Svar på frågorna 1993/94:25 och 26 om beläggningen på kriminalvårdsanstalterna, snabbprotokoll 23, 29, 27, 31, 25 1993-10-19
Svar på frågorna 1993/94:53 och 56 om åtgärder för att säkra tillgången på polishundar, snabbprotokoll 45, 43, 40 1993-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gun Hellsvik

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.