Gunilla Carlsson

Bio

Gunilla Carina Carlsson, född 20 april 1966 i Härlanda församling i Göteborg, är en svensk politiker (socialdemokrat). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2002, invald för Göteborgs kommuns valkrets. Carlsson var ordförande i kulturutskottet 2012–2014 och därefter vice ordförande i utskottet till 2018. Den 26 september 2022 efterträdde hon Annelie Karlsson som gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.
Carlsson var tidigare butiksanställd och fackligt aktiv i Handelsanställdas förbund. Hon har dessutom arbetat på LO och Arbetarnas bildningsförbund (ABF) i Göteborg.
Utöver uppdraget som riksdagsledamot har hon haft ett flertal styrelseuppdrag. Några exempel är ledamot i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion, ordförande i Liseberg AB, ordförande i Folkets Hus och Parker samt ordförande för ABF Göteborg.
Carlsson har också varit aktiv i flera lokala socialdemokratiska föreningar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunilla Carlsson (socialdemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1720 (53.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
214 (6.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1271 (39.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotFinansutskottet2022-10-202026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
LedamotFinansutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042026-09-21
GruppledareSocialdemokraterna2022-09-262022-10-06
LedamotValberedningen2022-09-262022-09-26
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
ErsättareRiksdagens ansvarsnämnd2022-02-162024-12-31
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2018-11-012022-10-31
Vice ordförandeNordiska rådets svenska delegation2018-10-102019-10-02
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092018-10-10
LedamotFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
DeputeradSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
Vice ordförandeKulturutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
OrdförandeKulturutskottet2012-02-282014-09-29
LedamotKulturutskottet2012-02-242012-02-27
LedamotKrigsdelegationen2012-02-242014-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-02-23
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotTrafikutskottet2010-10-122012-02-23
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122012-02-23
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSocialutskottet2007-04-162010-10-04
LedamotKulturutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotKulturutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling 2022/23:119 115 2023-06-07
Val av förste vice talman 2022/23:1 10, 10, 10 2022-09-26
Val av talman 2022/23:1 4, 4, 4 2022-09-26
Val av tredje vice talman 2022/23:1 22, 22, 22 2022-09-26
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 143, 143 2022-06-08
Idéburen välfärd 2021/22:123 14, 14 2022-06-02
Ändrade regler för att möjliggöra utlämning av uppgifter för inkomststudier 2021/22:90 3, 5, 7, 3, 5, 7 2022-03-30
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:29 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-11-17
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 4, 4 2020-09-23
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 24, 24 2020-06-15
Offentlig upphandling 2019/20:85 28, 30, 62, 5, 7, 9, 5, 26, 28, 30, 80, 5, 62, 80, 26 2020-03-11
Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag 2018/19:87 90, 92, 94 2019-05-07
Frågestund 2017/18:8 65, 67, 74, 76, 72, 74, 73, 103, 52, 54, 73, 78, 80 2017-09-21
Marknäten och public service 2016/17:92 144 2017-04-05
Civila samhället 2016/17:84 59 2017-03-22
Förutsättningar för svensk film 2015/16:116 171, 175, 177 2016-06-09
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2015/16:62 128, 130, 132, 134, 136 2016-02-03
(forts. från § 16) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) 2014/15:41 181, 183 2014-12-18
Svar på interpellationerna 2013/14:505 och 516 om framtiden för försvarsmusiken snabbprotokoll 198, 183, 190 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:511 om stödet till svensk idrott snabbprotokoll 34, 32, 30 2014-06-13
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 142, 144, 115, 117, 130, 128 2013-12-11
Svar på interpellation 2013/14:182 om scenkonstens internationalisering snabbprotokoll 63, 65, 67 2013-12-09
Synen på ideella föreningar som företag snabbprotokoll 86, 84 2013-11-21
Bildning och tillgänglighet - radio och tv i allmänhetens tjänst 2014-2019 snabbprotokoll 141, 122, 139 2013-11-20
Tv-sändningar av idrottsevenemang snabbprotokoll 62 2013-11-07
Ny bibliotekslag snabbprotokoll 13, 15, 1, 31, 29 2013-10-24
Satsningar på elitidrott snabbprotokoll 62, 64 2013-10-17
Kulturfrågor snabbprotokoll 492, 499, 494, 501, 496 2013-10-16
Public service-frågor snabbprotokoll 130, 125, 128, 115, 123 2013-05-02
Filmavtalet snabbprotokoll 77, 75 2013-03-21
Kultur för alla snabbprotokoll 146, 89, 84, 148, 104, 91, 136, 140, 142, 102 2013-03-14
Svar på interpellation 2012/13:281 om Kulturarvslyftet snabbprotokoll 35, 29, 32 2013-03-05
Sportsändningar på tv snabbprotokoll 148 2012-12-13
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 113, 111 2012-12-11
Filmpolitiska frågor snabbprotokoll 140 2012-12-11
Kulturarvslyftet snabbprotokoll 45, 58, 60, 47 2012-11-08
Svar på interpellation 2012/13:8 om utökade skjutövningar i Göteborgs skärgård protokoll 9, 11, 14 2012-10-02
Svar på interpellation 2011/12:405 om Kulturarvslyftet protokoll 36, 38, 40 2012-06-12
Allmänna kulturfrågor protokoll 117, 115, 110 2012-06-11
Spelfrågor protokoll 148, 163 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:237 om de svenska miljömålen protokoll 30, 34, 32 2012-03-23
Mediefrågor protokoll 190, 107 2012-03-21
Godkännande av den reviderade STCW-konventionen snabbprotokoll 78, 82, 80 2011-06-08
Postservice och grundläggande betaltjänster snabbprotokoll 73, 69, 71 2011-06-08
Sjöfart snabbprotokoll 180, 203, 182, 176, 193, 195, 205 2011-04-07
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 107 2011-03-17
Svar på interpellation 2009/10:377 om lagföring vid nedskräpning snabbprotokoll 4, 2 2010-06-08
Svar på interpellation 2009/10:449 om det ekonomiska ansvaret för folkbildningen snabbprotokoll 110, 113, 107 2010-06-08
Tid för kultur protokoll 81 2009-12-14
Svar på interpellation 2009/10:49 om kultur i arbetslivet protokoll 12, 7, 3 2009-11-24
Svar på interpellation 2009/10:50 om förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter protokoll 15, 18, 22 2009-11-24
Språk för alla - förslag till språklag protokoll 146, 152, 150, 144, 133 2009-05-20
Folkbildning och friluftsliv protokoll 102, 100, 94 2009-04-16
Göteborg Wind Orchestra protokoll 68, 70 2009-03-19
Svar på interpellation 2008/09:100 om Lärarlyftet protokoll 48, 50, 46 2008-11-25
Resurser till omskolning av arbetslösa protokoll 47 2008-11-20
Svar på interpellationerna 2008/09:88 om Marinens musikkår och 89 om Göteborg Wind Orchestra protokoll 48, 45, 42 2008-11-14
Svar på interpellation 2007/08:687 om Världskulturmuseets framtid protokoll 118, 122, 120 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:689 om kultur i skolan protokoll 131, 128, 125 2008-06-02
Biblioteks- och språkfrågor protokoll 100, 103, 105 2008-03-13
En bok för alla protokoll 54 2007-10-31
Svar på interpellation 2006/07:635 om arbetarrörelsens kulturarv protokoll 74, 76, 78 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:636 om korttidsstudiestöd och det livslånga lärandet protokoll 126, 130, 128 2007-06-18
Folkbildningsfrågor protokoll 180, 84, 100, 169, 92, 88, 98, 90, 178, 94, 171, 96, 86, 167 2007-05-09
(forts. från 14 §) Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter (forts. KrU6) protokoll 120, 118 2007-04-11
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 115, 113, 103 2007-04-11
Svar på interpellation 2006/07:390 om besparingar på En bok för alla protokoll 114, 112, 110 2007-03-26
Svar på interpellationerna 2006/07:327 och 380 om en nationell strategi för läsning protokoll 86, 83, 89 2007-03-26
Svar på interpellation 2006/07:128 om ungdomars fritidssysselsättning protokoll 85, 88, 83 2007-01-16
Statsbidrag till ungdomsorganisationer protokoll 16, 12, 18, 14, 10 2006-04-20
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 178, 176, 174, 180, 170, 168, 172 2005-12-06
Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor protokoll 123, 107, 117, 109, 115, 111, 119, 121, 113 2004-12-01
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna m.m. protokoll 243 2004-03-17
Folkbildning protokoll 110, 116, 132, 114, 118, 123, 130, 120, 112, 122, 121, 118, 124 2004-03-03
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 78, 110, 6, 8, 100, 18, 20, 68, 22, 112, 72, 108, 98, 133, 137, 139, 71, 2, 4, 6, 74, 170, 172, 174, 116, 73, 81, 76, 114, 109, 83, 70, 98, 100, 102 2003-12-08
Arkitektur, form och design protokoll 147 2003-11-12
Ungdomsfrågor snabbprotokoll 132, 134, 124, 128, 126, 130 2003-03-06

Twitterflöde

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunilla Carlsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.