Gunilla Tjernberg

Bio

Gunilla Sofia Tjernberg, född 24 juli 1950 i Sorsele, död 22 juli 2019 i Sävars distrikt, Västerbottens län, var en svensk politiker (kristdemokrat). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Västerbottens läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i kulturutskottet 2002–2006, utbildningsutskottet 2006–2010 och Nordiska rådets svenska delegation 2003–2010. Hon var även suppleant i kulturutskottet, Nordiska rådets svenska delegation, utbildningsutskottet och utrikesutskottet.Till yrket var hon förskollärare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunilla Tjernberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2641 (54.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1143 (23.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
348 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
698 (14.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesutskottet2007-03-162010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantKulturutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotUtbildningsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2003-12-182006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2002-10-152003-10-17
LedamotKulturutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation1998-10-202002-09-30
SuppleantKulturutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nordiskt samarbete protokoll 139 2010-06-22
(forts. från 12 §) Ny skollag (forts. UbU21) protokoll 80, 76, 74, 78 2010-06-21
Ny skollag protokoll 72 2010-06-21
(forts. från 8 §) Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer (forts. UbU6) protokoll 190 2009-12-10
(forts. från 12 §) Norden (forts. UU3) protokoll 122 2009-10-21
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan protokoll 81 2009-10-21
Offentliga bidrag på lika villkor protokoll 35, 37, 39 2009-06-10
Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar protokoll 84, 86, 88, 80, 82 2009-04-22
Satsningen Skapande skola protokoll 55, 57 2009-04-02
(forts. från 8 §) Förskolan (forts. UbU7) protokoll 131, 133, 139, 137, 135 2009-03-26
(forts. från 12 §) Tydligare mål och kunskapskrav - Nya läroplaner för skolan (forts. UbU9) protokoll 128 2009-03-11
(forts. från 5 §) En ny betygsskala (forts. UbU5) protokoll 122, 120, 124, 116, 118 2009-02-12
Utbildning och universitetsforskning protokoll 90, 120, 118, 122, 89, 43 2008-12-17
(forts. från 20 §) Norden (forts. UU3) protokoll 191 2008-10-22
Grundskolan protokoll 119, 40, 121, 218, 125, 123, 127 2008-04-16
(forts. från 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU8) protokoll 97 2008-03-27
Förskolan protokoll 207, 18 2008-03-06
Aktuell debatt: Nytt betygssystem protokoll 7, 14 2008-02-21
Svar på interpellationerna 2007/08:332 och 334 om vårdnadsbidragets konsekvenser snabbprotokoll 53, 58 2008-02-19
Sjukvård för papperslösa och gömda protokoll 47, 45 2008-02-14
(forts. från 8 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 124, 120, 122 2007-12-12
Norden protokoll 125 2007-06-07
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan protokoll 214, 212, 210 2007-05-30
Vissa skolfrågor protokoll 253 2007-05-30
Frisökning - ökade valmöjligheter till gymnasieskolan, m.m. protokoll 162, 160, 164 2007-05-23
Gymnasieskolan protokoll 234 2007-04-11
(forts. från 11 §) Studiestöd (forts. UbU6) protokoll 162, 168, 170, 166, 164 2007-03-21
En värdighetsgaranti i äldreomsorgen protokoll 53, 55 2007-03-15
Studiestöd protokoll 80, 78, 176, 84, 82, 86 2006-12-14
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan protokoll 99 2006-11-29
Folkbildningsfrågor protokoll 82, 89, 91 2006-05-31
Statsbidrag till ungdomsorganisationer protokoll 13, 8, 11 2006-04-20
Övergripande kulturfrågor protokoll 99, 95, 101 2006-03-09
Spelmarknaden protokoll 14, 16 2006-02-09
(forts. från prot. 45) Fokus på film - en ny svensk filmpolitik (forts. KrU5) protokoll 194, 192 2005-12-07
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 127, 155, 125, 157 2005-12-06
Bästa språket - en samlad svensk språkpolitik protokoll 186, 206, 204 2005-12-06
Fokus på film - en ny svensk filmpolitik protokoll 214 2005-12-06
Svar på interpellation 2005/06:104 om långsiktig lösning för förbindelsen till Holmön protokoll 63, 57, 60 2005-11-22
(forts. från 8 §) Kulturmiljövård (forts. KrU2) protokoll 50, 52, 47 2005-10-19
Spel- och lotterifrågor m.m. protokoll 88, 90, 76 2005-10-19
Kultur protokoll 353 2005-10-12
Konsekvenserna av Riksantikvarieämbetets flytt till Gotland protokoll 86, 88 2005-06-02
Utlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar protokoll 50, 52 2005-04-21
Svar på interpellation 2004/05:478 om kompensationsstöd för fjällnära jordbruk protokoll 117, 115, 119 2005-04-12
Filmfrågor protokoll 4, 156, 13, 154, 11 2005-03-10
Svar på interpellation 2004/05:342 om regeringens planer på att flytta Riksantikvarieämbetet till Gotland protokoll 14, 20 2005-02-17
Svar på interpellationerna 2004/05:339 och 347 om lokalisering av statliga myndigheter protokoll 98, 103, 93 2005-02-08
(forts. från 13 §) Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor (forts. KrU2) protokoll 145, 126, 128, 143 2004-12-01
Makt att bestämma - rätt till välfärd. Ungdomspolitiska frågor protokoll 116, 118, 105 2004-12-01
Svar på interpellation 2004/05:160 om kulturverksamhet för äldre protokoll 2, 4, 6 2004-11-29
Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet protokoll 108, 110, 105 2004-11-17
Svar på interpellation 2004/05:111 om kulturens offentliga rum protokoll 69, 73 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:112 om skatteregler för scenarbetare protokoll 91, 96 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:96 om situationen för de fria grupperna protokoll 54, 50, 46 2004-11-15
Kultur och tillväxt protokoll 153, 137, 155 2004-10-13
Konstnärsfrågor protokoll 267 2004-04-28
Teater, dans och musik protokoll 207, 257, 270, 217, 259, 249, 209, 215, 211, 268 2004-04-28
Övergripande frågor på kulturområdet protokoll 239, 247, 237, 231, 249 2004-04-28
Särskilt stöd till det fjällnära jordbruket protokoll 97, 99 2004-04-01
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter protokoll 79, 81, 93, 77, 95 2004-03-03
Folkbildning protokoll 108, 113, 111 2004-03-03
Kultur som personalvård protokoll 99, 101 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:170 om utlokalisering av statliga myndigheter protokoll 48, 52, 50 2004-01-20
Svar på interpellation 2003/04:39 om kasino protokoll 40, 44, 42 2003-11-24
(forts. från 12 §) Arkitektur, form och design (forts. KrU3) protokoll 160, 158, 150 2003-11-12
Arkeologi på uppdrag protokoll 59, 72, 52, 61, 74 2003-10-22
(forts. från 10 §) Vissa frågor inom spelom- rådet m.m. (forts. KrU8) snabbprotokoll 123, 106, 104, 101, 121 2003-06-03
Svar på interpellation 2002/03:381 om personalförstärkningar i förskolan snabbprotokoll 231, 227, 229 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:228 om idrottskonto snabbprotokoll 95, 89, 92 2003-04-08
Svar på interpellation 2002/03:214 om fri entré på de statliga museerna snabbprotokoll 8, 11, 14 2003-03-28
(forts. från 4 §) Idrottsfrågor (forts. KrU4) snabbprotokoll 100, 98 2003-03-06
Idrottsfrågor snabbprotokoll 3, 15, 13 2003-03-06
Kulturmiljöfrågor snabbprotokoll 260, 255, 258 2003-03-05
Svar på interpellation 2002/03:146 om tra- fikansvaret för Holmön snabbprotokoll 3, 6 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:145 om brist på personal i förskolan snabbprotokoll 33, 29, 31 2003-02-11
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 50, 61, 82, 104, 4, 109, 31, 60, 18, 89, 137, 4, 33, 87, 58, 26, 63, 29, 133, 84, 60, 36, 24, 102, 48, 16, 135, 58, 46 2002-12-11
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 165, 161, 163 2002-11-06
Kulturmiljövård snabbprotokoll 132, 122, 255, 130 2002-05-23
Ersättningar och bidrag till konstnärer samt bild och form samt konsthantverk snabbprotokoll 110, 103, 108 2002-04-18
Svar på interpellation 2001/02:315 om specialdestinerade medel till förskolan snabbprotokoll 52, 56, 54 2002-04-09
Bibliotek, litteratur, kulturtidskrifter och språk snabbprotokoll 78, 83, 85 2002-03-22
Film snabbprotokoll 50, 36, 39, 41, 48 2002-03-22
Svar på interpellation 2001/02:264 om max- taxan snabbprotokoll 38, 34, 42 2002-03-05
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossam- fund och fritid snabbprotokoll 107 2001-11-30
Svar på interpellation 2000/01:313 om dag- barnvårdarna och den allmänna förskolan snabbprotokoll 2, 4, 6 2001-04-18
Bild och form m.m. snabbprotokoll 208, 213, 215 2001-03-29
Beslut om utskottsbetänkande som slutde- batterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 144, 146 2000-11-29
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 147, 149, 141, 145, 143 2000-11-23
Svar på interpellationerna 1999/2000:376 och 379 om maxtaxa och allmän förskola m.m. snabbprotokoll 45, 37, 41 2000-05-12
Museer och utställningar snabbprotokoll 19, 269 2000-04-06
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 123, 88, 125, 90, 86 1999-12-13
(forts. från 7 §) Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 243, 245, 235 1999-12-08
Ny svensk filmpolitik snabbprotokoll 38, 44, 42, 54, 47, 49, 52 1999-10-27
Svar på interpellation 1998/99:309 om för- skoleverksamheten snabbprotokoll 18, 16, 20 1999-05-25
Fristående förskoleklass snabbprotokoll 21, 36, 7, 38, 3, 19, 5 1999-05-06
Ersättningar och bidrag till konstnärer snabbprotokoll 175, 173, 165 1999-04-28
Vissa teater- och musikfrågor snabbprotokoll 231, 229, 226 1999-03-18
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 196, 192, 201, 199, 194 1999-03-03
Svar på interpellation 1998/99:70 om funktionshindrade barn snabbprotokoll 149, 147, 151 1999-01-28
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 385, 393, 389, 387, 395, 351, 391, 353 1999-01-21
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 198 1998-12-15
Kultur, medier, trossamfund och fritid och Filmavtalet snabbprotokoll 97, 99, 88, 80, 86 1998-12-08
Frågestund snabbprotokoll 35, 62, 60, 406, 404, 396, 408, 72, 402, 400, 398, 37, 89, 70 1998-10-22

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunilla Tjernberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.