Gunilla Wahlén

Bio

Anna Gunilla Elisabeth Wahlén, född 7 april 1951 i Uppsala, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Västernorrlands läns valkrets.I riksdagen var hon ledamot i EU-nämnden 2002, försvarsutskottet 2006–2010, krigsdelegationen 2006–2010 och näringsutskottet 1998–2002, samt kvittningsman 2006–2010. Hon var även suppleant i EU-nämnden, näringsutskottet, socialutskottet och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet, samt deputerad i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet.Wahlén är legitimerad sjuksköterska och universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunilla Wahlén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1913 (39.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1684 (34.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
450 (9.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
783 (16.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunilla röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunilla röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-04
SuppleantNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
KvittningspersonVänsterpartiet2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotEU-nämnden2002-02-012002-10-08
SuppleantEU-nämnden2000-10-192002-01-31
LedamotNäringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. protokoll 57, 2, 26, 13, 59, 41, 39, 28, 15 2010-05-19
Signalspaning protokoll 136 2009-10-14
Försvarets inriktning protokoll 13, 2, 49, 39, 15, 37, 47 2009-06-12
Särskild debatt om försvarspolitiken protokoll 13, 6, 20 2009-02-23
Regional tillväxt protokoll 24, 22, 9, 11, 2 2008-12-18
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 186, 155, 188 2008-12-11
Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri protokoll 78, 69, 76 2008-12-01
Information från regeringen om konflikten mellan Georgien och Ryssland protokoll 24, 22 2008-09-02
Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) protokoll 29 2008-06-18
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 197 2008-06-17
Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 234 2008-06-17
Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet protokoll 218 2008-06-17
(forts. från 8 §) Stärkt krisberedskap (forts. FöU12) protokoll 105, 103 2008-05-15
Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter protokoll 28, 13, 26, 15, 2 2008-05-15
Stärkt krisberedskap protokoll 85 2008-05-15
Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m. protokoll 136, 123, 134 2008-05-15
Svar på interpellation 2007/08:574 om svenska soldaters bevittnande av tortyr protokoll 62, 60, 58 2008-04-25
Strålningsskydd protokoll 78, 76, 80 2008-04-09
Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal protokoll 213, 215, 217 2008-03-06
Aktuell debatt: Den svenska styrkans insats i Tchad protokoll 41, 27, 25, 34 2008-03-05
Kärnteknisk säkerhet snabbprotokoll 66 2008-02-20
Beredskapen för kärnkraftsolyckor protokoll 111, 109, 107 2007-12-19
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen protokoll 91 2007-12-19
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 33, 19, 2, 35, 5, 21, 7 2007-12-03
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken protokoll 136, 138, 134 2007-11-21
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. protokoll 147, 142, 149 2007-11-21
Akut sjukvård för svenska trupper i utlandstjänst protokoll 36, 34 2007-11-15
Svar på interpellation 2007/08:8 om brister i förberedelserna till Nordic Battle Group protokoll 123, 132, 127 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:9 om HBT-personer och utlandstjänst protokoll 138, 140, 136 2007-10-16
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 142 2007-06-13
Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet protokoll 2 2007-04-25
Kärnteknisk säkerhet och strålskydd protokoll 120, 118, 103, 110 2007-04-18
Vissa handelspolitiska frågor protokoll 190, 192, 194, 33 2007-04-18
Krishantering och skydd mot olyckor protokoll 22 2007-03-22
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 protokoll 11, 38, 9, 23, 25, 40, 3 2006-12-11
Svar på interpellation 2006/07:90 om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten protokoll 2, 6, 4 2006-12-04
Hamnskydd protokoll 5 2006-11-15
Regionalpolitik protokoll 224, 219, 215, 222, 217 2006-11-08
Statens stöd till regional projektverksamhet protokoll 114 2006-05-30
Motioner om alkoholskatt m.m. protokoll 186 2006-05-10
Redogörelse för regelförbättringsarbetet protokoll 28 2006-04-21
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. protokoll 86 2006-04-05
(forts. från 5 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU13) protokoll 94 2006-03-30
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning protokoll 6 2006-03-09
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 14, 12, 16 2006-02-22
Psykiatri protokoll 6, 8, 4 2006-01-25
Tandvårdsfrågor protokoll 35 2006-01-25
Näringsliv protokoll 107, 47, 109, 105 2005-12-15
Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda protokoll 85 2005-12-01
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor protokoll 122 2005-11-16
Aktuell debatt: Tandvården protokoll 14, 7 2005-11-08
Den svenska turistnäringen protokoll 56, 44, 54 2005-06-14
(forts. från 8 §) Åtgärder mot illegal alkoholhantering (forts. SoU22) protokoll 118 2005-06-02
Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer protokoll 143 2005-06-02
Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. protokoll 285, 281, 283 2005-06-01
Tobakskontroll - genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. protokoll 119 2005-05-26
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU protokoll 33 2005-04-20
Alkoholpolitik protokoll 104, 100, 102 2005-04-06
Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m. protokoll 180 2005-03-23
Regelförenkling protokoll 79, 77, 81 2005-03-16
Aktuell debatt: Barnkonventionen protokoll 139, 132 2005-03-03
Regional utveckling protokoll 161, 136, 157, 159 2004-12-02
Vissa ändringar i alkohollagen protokoll 156, 150, 158, 152, 154 2004-11-10
Svar på interpellationerna 2003/04:511 och 534 om situationen i Västsahara protokoll 40, 34, 37 2004-06-15
Svar på interpellation 2003/04:460 om idrott och alkohol protokoll 8, 11, 14 2004-05-19
Utveckling av den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter samt andra barnfrågor protokoll 143, 147, 145 2004-05-13
Rökfria serveringsmiljöer m.m. protokoll 122, 120, 124 2004-05-12
Svar på interpellation 2003/04:431 om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB protokoll 12, 18 2004-05-04
(forts. från 11 §) Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel samt andra läkemedelsfrågor (forts. SoU7) protokoll 142, 126 2004-03-31
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 200 2004-03-17
Vissa frågor om regional utvecklingspolitik protokoll 4, 130 2004-03-10
Svar på interpellation 2003/04:317 om infrastruktur i Västernorrlands län protokoll 27, 23 2004-03-02
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. snabbprotokoll 15 2003-06-05
Höjd åldersgräns för tandläkares och tand- hygienisters rätt till offentlig ersättning m.m. snabbprotokoll 101 2003-05-28
Vissa frågor om regional utvecklingspoli- tik snabbprotokoll 12, 16, 20, 14 2003-05-08
Vissa alkohol- och tobaksfrågor snabbprotokoll 112 2003-04-16
Alkoholfrågor snabbprotokoll 54 2003-04-11
Vissa narkotikafrågor snabbprotokoll 100, 98, 96 2003-04-11
Svar på interpellation 2002/03:203 om spel- beroende snabbprotokoll 9, 4 2003-04-01
Svar på interpellation 2002/03:243 om soci- altjänstens ansvar för asylsökande barn snabbprotokoll 27, 31, 35 2003-04-01
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 169, 147, 119 2003-03-26
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 58, 64 2003-02-12
Svar på interpellation 2002/03:99 om slut- rapporten vad gäller omställningsavtalen snabbprotokoll 61, 58, 64 2003-01-21
Svar på interpellation 2001/02:330 om Västsahara snabbprotokoll 6, 4, 2 2002-04-23
Regional utjämning och utveckling samt en politik för tillväxt och livskraft i hela landet snabbprotokoll 11, 17, 28, 26, 7, 19, 9 2001-12-12
Bordläggningsdebatt med anledning av den regionalpolitiska propositionen snabbprotokoll 20 2001-10-02
Vissa EU-frågor snabbprotokoll 99, 97, 95 2001-05-09
Svar på interpellation 2000/01:268 om Västsahara snabbprotokoll 18, 24, 21 2001-04-03
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 96 2001-03-28
Vissa organisationsfrågor inom närings- politiken snabbprotokoll 183 2000-06-13
Vissa regionalpolitiska frågor snabbprotokoll 219 2000-04-05
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 164, 160, 162 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 147 2000-03-29
Lägesrapport angående de regionala till- växtavtalen snabbprotokoll 91 1999-10-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 43) Regionalpolitik snabbprotokoll 100, 88, 6, 90, 22, 50, 48, 24, 102 1999-01-22
Regional utjämning och utveckling snabbprotokoll 173, 171, 131, 67, 129, 63, 65, 247, 127, 125, 249, 251 1998-12-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunilla Wahlén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.