Gunnar Andrén

Bio

Nils Erik Gunnar Andrén, född 9 januari 1946 i Lund, är en svensk politiker (folkpartist). Han var riksdagsledamot 2002–2014, invald för Stockholms läns valkrets.Andrén var ordinarie riksdagsledamot 2002–2010. I riksdagsvalet 2010 blev han ersättare och tjänstgjorde som statsrådsersättare för Nyamko Sabuni i oktober 2010 och därefter för Jan Björklund 2010–2014.I riksdagen var han ledamot i skatteutskottet 2002–2010 och 2010–2014. Han var även ledamot i Riksrevisionens styrelse 2003–2006 och Riksrevisionens parlamentariska råd 2011–2014, samt suppleant i bostadsutskottet, EU-nämnden, finansutskottet, kulturutskottet och riksbanksfullmäktige.Andrén är journalist och har tidigare varit politisk redaktör på Sundsvalls Tidning och chefredaktör för Pressens tidning. Han har även varit redaktör för Folkpartiets tidning NU.Andrén kritiserades år 2009 av SSU-ordföranden Jytte Guteland för att ha försökt bortförklara en partikamrats hitlerhälsning i samband med en danstillställning.. Andrén menar att Guteland förvränger sanningen och bemötte anklagelsen via e-post.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunnar Andrén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5213 (73.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1291 (18.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
292 (4.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
314 (4.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunnar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunnar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2014-03-012014-10-14
StatsrådsersättareJan Björklund2012-06-212014-09-29
StatsrådsersättareJan Björklund Sjukledighet2012-03-202012-06-20
LedamotRiksrevisionens parlamentariska råd2011-01-012014-09-29
SuppleantEU-nämnden2010-10-192014-09-29
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-02-19
LedamotSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
StatsrådsersättareJan Björklund2010-10-062012-03-19
StatsrådsersättareNyamko Sabuni2010-10-042010-10-05
SuppleantKulturutskottet2010-04-232010-10-04
SuppleantEU-nämnden2010-02-122010-10-12
SuppleantFinansutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-03-16
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotSkatteutskottet2005-10-132006-10-02
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
LedamotSkatteutskottet2002-10-082005-10-12
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2014 snabbprotokoll 85 2014-06-26
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 snabbprotokoll 22, 29, 31 2014-06-11
Svar på interpellation 2013/14:447 om pensionärsskatten snabbprotokoll 50 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:471 om hållbar finansiell infrastruktur snabbprotokoll 62 2014-06-03
Svar på interpellation 2013/14:400 om tryckerimomsen snabbprotokoll 27 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:462 om tonnageskatt eller utflaggning snabbprotokoll 34 2014-06-02
Svar på interpellation 2013/14:347 om kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt snabbprotokoll 44, 41 2014-05-19
Svar på interpellation 2013/14:356 om sänkningen av hotell- och restaurangmomsen snabbprotokoll 66, 62 2014-05-19
Svar på interpellationerna 2013/14:441 och 450 om ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning snabbprotokoll 4 2014-05-12
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) snabbprotokoll 98 2014-05-09
Förstärkt skydd av personuppgifter för hotade och förföljda personer snabbprotokoll 9 2014-05-08
Tidningen Riksdag & Departement snabbprotokoll 162 2014-05-07
Svar på interpellation 2013/14:267 om regeringens skattepolitik snabbprotokoll 22, 27 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:330 om skattefusk och illojal skattekonkurrens snabbprotokoll 50, 54 2014-04-25
Svar på interpellation 2013/14:370 om Grafikens Hus i Mariefred snabbprotokoll 43 2014-04-15
Svar på interpellationerna 2013/14:395 och 404 om problem med matchningen på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 55 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:308 om återinförande av rekommendationen om max 15 barn snabbprotokoll 55 2014-04-08
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 32, 26 2014-03-28
Kritik mot Ideas administration snabbprotokoll 49, 47 2014-03-27
Förändrad trängselskatt och infrastruktursatsningar i Stockholm snabbprotokoll 96, 92, 94, 79, 98, 81, 77 2014-03-26
Svar på interpellation 2013/14:232 om Skatteverkets skattefelskarta snabbprotokoll 118 2014-03-25
Svar på interpellationerna 2013/14:239, 240 och 253 om åtgärder mot svag tillväxt snabbprotokoll 136, 129 2014-03-25
Svar på interpellation 2013/14:351 om ryska industriintressen i svensk kärnkraft snabbprotokoll 5 2014-03-21
Inkomstskatt snabbprotokoll 16, 103, 105, 99, 22, 20, 14, 107, 101, 18 2014-03-20
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 82, 72 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:226 om moms för e-tidningar snabbprotokoll 11 2014-03-14
(forts. från 11 §) Punktskatter (forts. SkU19) snabbprotokoll 112, 114, 110 2014-03-12
Mervärdesskatt snabbprotokoll 137, 145, 147, 132 2014-03-05
(forts. från 9 §) Kommunala frågor (forts. FiU26) snabbprotokoll 86, 88, 90 2014-02-27
Svar på interpellation 2013/14:261 om SVT:s regionala nyhetsbevakning snabbprotokoll 43 2014-02-18
Svar på interpellation 2013/14:168 om staten och kommunernas ekonomi snabbprotokoll 21, 27 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:188 om ROT-fusket snabbprotokoll 34 2014-02-04
(forts. från 15 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU6) snabbprotokoll 119 2014-01-29
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/96/EU om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater snabbprotokoll 1 2014-01-29
Svar på interpellation 2013/14:172 om regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning snabbprotokoll 7, 15 2014-01-28
Svar på interpellation 2013/14:199 om skolresultaten i PISA snabbprotokoll 3 2014-01-23
Svar på interpellationerna 2013/14:171 och 174 om regeringens finanspolitik och Västmanland och Dalarna snabbprotokoll 10, 5 2013-12-20
Svar på interpellation 2013/14:154 om bostadsbristen snabbprotokoll 123, 117 2013-12-18
Svar på interpellation 2013/14:184 om bristande underhåll av järnvägen snabbprotokoll 144, 139 2013-12-18
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 42 2013-12-11
Bostadsbristen snabbprotokoll 46, 44 2013-12-05
(forts. från 11 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 128, 126, 130 2013-12-04
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden snabbprotokoll 169, 167, 171 2013-12-04
Kontroll av postförsändelser snabbprotokoll 138 2013-12-04
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 70, 21, 68, 107, 103, 105, 66, 135, 19, 80, 39, 47, 23, 78, 37, 19 2013-11-27
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana snabbprotokoll 2 2013-11-27
Svar på interpellation 2013/14:70 om att jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad snabbprotokoll 43, 39 2013-11-22
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 snabbprotokoll 106 2013-11-20
Stödet för svensk ostproduktion snabbprotokoll 77, 79 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:31 om bostadsproblematiken i Stockholm snabbprotokoll 129, 125 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:34 om flaskhals för ekonomisk utveckling och bostäder snabbprotokoll 81, 77 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:36 om fler jobbskatteavdrag snabbprotokoll 104, 97 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:18 om granskning av biståndet snabbprotokoll 5 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:33 om Avfallsutredningen snabbprotokoll 106 2013-10-17
Infrastruktur snabbprotokoll 411, 409 2013-10-16
Integration och invandring snabbprotokoll 468, 466 2013-10-16
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 359, 361, 340, 371, 350, 352, 369, 342 2013-10-16
Svar på interpellation 2013/14:1 om resurser i äldreomsorgen snabbprotokoll 14 2013-10-04
Investeraravdrag snabbprotokoll 43, 39, 41 2013-10-02
Svar på interpellation 2012/13:503 om nedskärning på högskoleutbildning snabbprotokoll 5 2013-09-12
Svar på interpellation 2012/13:510 om Nuon-affären snabbprotokoll 31 2013-09-12
Svar på interpellation 2012/13:502 om skattemedel till riskkapitalbolag snabbprotokoll 10, 6 2013-09-05
Svar på interpellation 2012/13:507 om förarbevis för vattenskotrar snabbprotokoll 13, 10 2013-08-29
Svar på interpellation 2012/13:500 om åtgärder mot den skyhöga ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 49, 53 2013-08-22
Svar på interpellation 2012/13:485 om gröna näringar snabbprotokoll 26, 29 2013-08-15
Svar på interpellation 2012/13:434 om åtgärder mot ROT-fusk snabbprotokoll 24 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:449 om regeringssamverkan med Sverigedemokraterna snabbprotokoll 34 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:458 om skatteavtalet med Danmark snabbprotokoll 61, 57 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:478 om växande ekonomiska klyftor snabbprotokoll 91 2013-06-27
Svar på interpellation 2012/13:466 om nedskärningarna på Högskolan Dalarna snabbprotokoll 10 2013-06-26
Svar på interpellationerna 2012/13:490, 492 och 493 om fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta snabbprotokoll 61, 54 2013-06-26
Svar på interpellation 2012/13:454 om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk snabbprotokoll 16, 12 2013-06-25
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012 snabbprotokoll 138 2013-06-17
Svar på interpellationerna 2012/13:442 och 444 om långsiktig finansiering av kvinno- och tjejjourer snabbprotokoll 7 2013-06-07
Svar på interpellation 2012/13:392 om effekten av bolagsskattesänkningen snabbprotokoll 21 2013-06-04
Folkbokföringen i framtiden snabbprotokoll 40, 50, 48 2013-05-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte snabbprotokoll 16, 14 2013-05-28
Svar på interpellation 2012/13:379 om den nationella innovationsstrategin snabbprotokoll 41 2013-05-24
Svar på interpellationerna 2012/13:413 och 420 om förbättrad järnvägskapacitet snabbprotokoll 54, 50 2013-05-24
Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen snabbprotokoll 186 2013-05-22
Svar på interpellation 2012/13:377 om arbetslösheten från ett europeiskt perspektiv snabbprotokoll 25, 19 2013-05-21
Svar på interpellation 2012/13:391 om trängselskatten i Göteborg snabbprotokoll 19 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:402 om tröskeleffekter och förnybar energi snabbprotokoll 44 2013-05-17
Svar på interpellation 2012/13:356 om regeringens jobbpolitik snabbprotokoll 55 2013-05-03
Svar på interpellation 2012/13:376 om situationen i Nordkorea snabbprotokoll 35 2013-05-03
(forts. från 8 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU12) snabbprotokoll 82 2013-05-02
Svar på interpellation 2012/13:349 om bristen på specialistläkare snabbprotokoll 25 2013-04-23
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 209 2013-04-17
Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag (skr. 2012/13:48) snabbprotokoll 12 2013-04-17
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ett fördjupat samarbete på området för skatt på finansiella transaktioner (FTT) snabbprotokoll 13, 9, 11 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:342 om kunskapen om skogens betydelse snabbprotokoll 23 2013-04-09
Beskattning av företag, kapital och fastighet snabbprotokoll 151, 72, 147, 149, 153, 145 2013-03-20
Punktskatter snabbprotokoll 178, 97, 180, 174 2013-03-20
Subsidiaritet och proportionalitet snabbprotokoll 5, 3, 7 2013-03-20
Skatteförfarande och folkbokföring snabbprotokoll 150, 158 2013-03-13
Svar på interpellation 2012/13:231 om tonnageskatten och regeringens sjöfartspolitik snabbprotokoll 18 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:289 om det femte jobbskatteavdraget snabbprotokoll 37 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:291 om färjetrafiken till och från Gotland snabbprotokoll 86, 95 2013-03-12
Svar på interpellation 2012/13:257 om framgångsrik utbudspolitik för växande klyftor snabbprotokoll 39, 44 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:273 om trängselskatt för utländska fordon snabbprotokoll 63 2013-03-08
(forts. från 10 §) Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (forts. FiU28) snabbprotokoll 120, 122 2013-03-06
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen snabbprotokoll 100, 102, 104 2013-03-06
Svar på interpellation 2012/13:237 om Stockholmsregionens arbetsmarknad snabbprotokoll 37, 34 2013-02-22
Svar på interpellation 2012/13:221 om övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd snabbprotokoll 157 2013-02-14
Frihandeln med USA snabbprotokoll 50, 48 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:177 om målet om fördubblad export snabbprotokoll 9 2013-01-24
Svar på interpellation 2012/13:201 om halverad trafik på Arlanda snabbprotokoll 22, 18 2013-01-24
Personalliggare för tvätteribranschen snabbprotokoll 5, 13, 15, 26, 28 2013-01-23
Läkemedelsforskningen snabbprotokoll 79 2013-01-17
Pensionerna snabbprotokoll 39, 41 2013-01-17
Svar på interpellation 2012/13:105 om kommunerna och välfärden snabbprotokoll 234, 229 2012-12-18
Den kommunala skatteutjämningen snabbprotokoll 35, 37 2012-12-06
(forts. från 21 §) Skatt, tull och exekution (forts. SkU1) snabbprotokoll 143 2012-12-05
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning snabbprotokoll 58 2012-12-05
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter snabbprotokoll 126, 130, 128 2012-12-05
Skattereduktion för läxhjälp snabbprotokoll 19, 21, 25, 17, 23 2012-12-05
Kommunala resultatutjämningsreserver snabbprotokoll 58, 60, 62 2012-11-28
Svar på interpellation 2012/13:129 om den svenska exporten snabbprotokoll 38 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:77, 86 och 92 om arbetsmarknaden i Stockholms län, i Sörmlands län och i Skaraborg snabbprotokoll 144, 139 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:79, 93 och 110 om åtgärder mot varsel snabbprotokoll 103 2012-11-27
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna snabbprotokoll 100, 76, 63, 112, 106, 95, 68, 110, 75, 79, 95, 102, 89, 99, 99, 83, 95, 65, 71, 55, 69, 63, 69, 85, 108, 72, 67, 93, 95, 47, 60, 103, 91, 101, 91, 104, 89, 74, 93, 70, 93, 66, 78, 71, 76, 77, 97, 73, 62, 101, 91, 87, 97, 68, 78, 66 2012-11-21
Svar på interpellation 2012/13:68 om Dawit Isaak snabbprotokoll 17, 14 2012-11-20
(forts. från 10 §) Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 104 2012-11-15
Svar på interpellationerna 2012/13:50 och 52 om bostadsbristen i Mälardalen och om hur Sverige kan få fler villaägare snabbprotokoll 35 2012-11-15
Svar på interpellation 2012/13:54 om egen bostad för våldsutsatta kvinnor och deras barn snabbprotokoll 16 2012-11-13
Svar på interpellation 2012/13:56 om kvotering till bolagsstyrelser snabbprotokoll 29 2012-11-13
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 99 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:3 om god tillgång till poliser i hela landet protokoll 26 2012-10-02
EU:s långtidsbudget protokoll 38, 40 2012-09-27
Svar på interpellation 2011/12:435 om den ekonomiska politiken och jobben snabbprotokoll 27 2012-09-13
Svar på interpellationerna 2011/12:434 och 445 om tonnageskatt och utflaggning snabbprotokoll 19 2012-09-13
Svar på interpellation 2011/12:446 om stulen identitet protokoll 3, 6 2012-09-06
Svar på interpellation 2011/12:440 om åtgärder mot drogen MDPV protokoll 17 2012-08-23
Svar på interpellation 2011/12:403 om arbetslösheten i Örebro län protokoll 61 2012-06-25
Svar på interpellation 2011/12:202 om näringslivets förutsättningar i Västerbotten protokoll 20, 15 2012-02-21
Svar på interpellationerna 2011/12:238 och 247 om svensk konkurrenskraft protokoll 30, 35 2012-02-21
Utrikespolitisk debatt protokoll 102, 118, 116, 111 2012-02-15
Svar på interpellationerna 2011/12:181 och 183 om den ekonomiska ojämlikheten protokoll 8 2012-02-14
Svar på interpellation 2011/12:180 om resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte protokoll 139, 134 2012-01-26
Sveriges roll i det internationella klimatarbetet protokoll 60, 62 2012-01-26
Svar på interpellation 2011/12:187 om bluffakturor protokoll 37, 32 2012-01-24
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall protokoll 142 2011-12-07
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner protokoll 23 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:72 om nedskärning i den nya gymnasieskolan protokoll 11 2011-11-18
Skatteförfarandet och Följdändringar med anledning av införandet av skatteförfarandelagen protokoll 15, 17, 13, 19, 21 2011-11-17
Svar på interpellation 2011/12:77 om Mälarbanan protokoll 50, 45 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:8 om regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel protokoll 122, 126 2011-11-10
Svar på interpellation 2011/12:6 om Arlandabanan snabbprotokoll 21, 26 2011-09-27
Säkerheten i banksystemet snabbprotokoll 24, 22 2011-09-22
Svar på interpellation 2010/11:443 om regeringens styrning av Svenska kraftnät snabbprotokoll 3 2011-09-01
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 och 24 juni protokoll 73, 75 2011-06-28
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 protokoll 90, 94, 92 2011-06-21
Vissa förändringar av trängselskatten i Göteborg protokoll 123, 125, 121 2011-06-15
Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor snabbprotokoll 147 2011-06-08
Svar på interpellation 2010/11:385 om Försäkringskassans servicekontor snabbprotokoll 76 2011-05-31
Grönbok om mervärdesskattens framtid snabbprotokoll 23 2011-05-18
Svar på interpellation 2010/11:334 om samarbete i Barentsregionen och det arktiska området snabbprotokoll 24, 28 2011-05-17
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (CCCTB) snabbprotokoll 7, 9, 3 2011-05-11
(forts. från 6 §) Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder (forts. SkU26) snabbprotokoll 76, 78 2011-04-28
Riksrevisionens styrelses redogörelse om skatteavtal med andra länder snabbprotokoll 29 2011-04-28
Svar på interpellation 2010/11:317 om riktiga jobb eller bidrag till arbetsgivare snabbprotokoll 56, 62 2011-04-26
Begränsning av fri- och rättigheter i Ungern snabbprotokoll 58, 56 2011-04-07
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar snabbprotokoll 53 2011-04-06
Svar på interpellation 2010/11:247 om Sveriges hållning avseende skatt på finansiella transaktioner i EU snabbprotokoll 26 2011-04-05
Svar på interpellation 2010/11:290 om riskkapitalbolags intressen i välfärdsföretag snabbprotokoll 53 2011-04-05
Skattefrihet för ideella organisationer snabbprotokoll 52, 50 2011-03-31
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter (forts. SkU23) snabbprotokoll 145, 147, 143 2011-03-17
(forts. från 9 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU22) snabbprotokoll 99, 103, 101 2011-03-17
Nya lagar om avgasrening och drivmedel snabbprotokoll 6, 4, 8 2011-03-17
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring snabbprotokoll 38, 40, 42, 36, 44 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:207 om Dalhalla snabbprotokoll 3 2011-03-04
Kommunala frågor snabbprotokoll 97, 95, 93, 119 2011-03-02
Kapaciteten på elmarknaden snabbprotokoll 53 2011-02-17
Kommunala och regionala frågor snabbprotokoll 158 2011-02-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 46 2011-02-08
Svar på interpellation 2010/11:88 om Norviks hamn snabbprotokoll 19, 16 2011-01-25
Svar på interpellation 2010/11:121 om ungas droganvändning snabbprotokoll 4 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:47 om den tysta diplomatin som återvändsgränd snabbprotokoll 14 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:58 om trängselskatt i Stockholm snabbprotokoll 127, 130 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:99 om En samlad storstadspolitik snabbprotokoll 40 2010-12-10
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution snabbprotokoll 132, 134, 130 2010-12-09
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas snabbprotokoll 95, 97, 99 2010-12-08
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 27 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:81 om insatser för ökad export snabbprotokoll 78, 75 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:87 om omförhandling av skatteavtalet med Danmark snabbprotokoll 34, 38 2010-12-03
Svar på interpellation 2010/11:70 om ett nytt operahus i Stockholm snabbprotokoll 5 2010-11-25
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 373, 375 2010-11-04
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 117, 115 2010-11-04
Övrigt snabbprotokoll 391 2010-11-04
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 165, 134, 167, 200, 132, 139, 202, 136, 141 2010-11-03
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 347, 345 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:7 om de utförsäkrades situation snabbprotokoll 15 2010-10-26
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om insättningsgarantisystem och Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare protokoll 7 2010-10-06
Svar på interpellation 2009/10:419 om Tullverket protokoll 39 2010-06-28
Vårtilläggsbudget för 2010 snabbprotokoll 115, 117, 113 2010-06-16
Utvärdering av penningpolitiken 2007-2009 och Vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen snabbprotokoll 43 2010-06-15
Svar på interpellation 2009/10:357 om statligt stöd till ny kärnkraft snabbprotokoll 25, 18 2010-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet protokoll 89, 93, 91 2010-06-02
Svar på interpellation 2009/10:347 om minskad stimulans till bostadsbyggande snabbprotokoll 30, 26 2010-05-28
Svar på interpellationerna 2009/10:346 och 349 om bostadsbristen snabbprotokoll 14, 18 2010-05-28
Svar på interpellationerna 2009/10:353 och 373 om regeringens arbetsmarknadspolitik snabbprotokoll 54, 47 2010-05-25
Investeringar i infrastruktur snabbprotokoll 53, 55 2010-05-06
Svar på interpellation 2009/10:320 om tillvaratagande av nyanländas kompetens snabbprotokoll 12 2010-04-30
Svar på interpellation 2009/10:298 om den svenska mediekoncentrationen protokoll 45 2010-04-06
Svar på interpellationerna 2009/10:290, 291, 292, 299 och 310 om ekonomisk politik och jämställdhet protokoll 36, 27 2010-04-06
Utlåtande över EU:s framtidsstrategi 2020 protokoll 80, 84, 82 2010-03-24
Svar på interpellation 2009/10:250 om beskattning av föreningar protokoll 18, 24 2010-03-23
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU27) protokoll 128, 134, 126, 136, 130, 132 2010-03-10
Svar på interpellation 2009/10:167 om uttagsskatt på kooperativ vindkraft protokoll 73, 70 2010-02-12
Svar på interpellation 2009/10:164 om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken protokoll 20, 23 2010-02-02
Svar på interpellation 2009/10:165 om användning av dopningspreparat utanför idrotten protokoll 11 2010-01-22
Svar på interpellation 2009/10:157 om företagens regelkostnader protokoll 42 2009-12-21
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 15, 23 2009-12-21
Svar på interpellation 2009/10:153 om förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting protokoll 43 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:125 om sparbankers framtid protokoll 101 2009-12-11
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 protokoll 32, 34, 40, 36, 38 2009-12-09
Svar på interpellation 2009/10:118 om reglering av sms-lån protokoll 8, 4 2009-12-04
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 108 2009-12-02
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer protokoll 124, 126, 122 2009-12-02
Framtidens persontransporter protokoll 50 2009-11-26
Skatt, tull och exekution protokoll 67, 74, 65, 63, 133 2009-11-24
Svar på interpellationerna 2009/10:39, 76 och 82 om Skatteverkets resurser för skattekontroll protokoll 62, 69 2009-11-17
Svar på interpellationerna 2009/10:30, 41, 54 och 58 om uranbrytning i Sverige protokoll 12, 6 2009-11-13
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey, Guernsey, Bermuda och Brittiska Jungfruöarna protokoll 25, 22 2009-11-12
Svar på interpellation 2009/10:25 om översyn av mediekoncentrationen i Sverige protokoll 31, 34 2009-10-20
Svar på interpellation 2008/09:597 om löner och villkor vid bärplockning protokoll 63, 68 2009-09-10
Svar på interpellationerna 2008/09:527 och 536 om den ekonomiska situationen i kommunerna protokoll 4, 8 2009-06-22
Svar på interpellation 2008/09:544 om Förbifart Stockholm protokoll 10, 13 2009-06-18
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 147 2009-06-17
Svar på interpellation 2008/09:539 om investeringar i Stockholmsregionens infrastruktur protokoll 81, 84 2009-06-01
Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna protokoll 12, 8, 23, 18, 20, 4, 6, 14, 16, 10 2009-05-13
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder protokoll 45, 47, 53, 51, 49 2009-05-13
Svar på interpellationerna 2008/09:368 och 391 om förlängd miljöbilspremie och ny skrotningspremie för ökad efterfrågan protokoll 4, 8 2009-05-12
Svar på interpellation 2008/09:424 om arbetstillfällen och skattesänkningar protokoll 68, 72 2009-05-08
Svar på interpellation 2008/09:453 om Stockholmsskattens effekter på bostadsmarknaden protokoll 86 2009-05-08
Statlig förvaltning protokoll 135 2009-05-07
Svar på interpellation 2008/09:425 om regeringen och arbetslösheten protokoll 57 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:459 om Ekobrottsmyndigheten protokoll 30 2009-04-27
Svar på interpellation 2008/09:451 om kommunerna, infrastrukturen och välfärden protokoll 6, 3 2009-04-24
Svar på interpellationerna 2008/09:365 och 373 om skattefusk, svartjobb och taxinäringen protokoll 92 2009-04-21
Riksbankens förvaltning 2008 protokoll 117, 115, 119 2009-04-16
Svar på interpellation 2008/09:343 om arbetslösheten i Gävleborg protokoll 71, 67 2009-04-03
Svar på interpellation 2008/09:344 om varslen i Stockholm och EU-medel protokoll 77 2009-04-03
Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet protokoll 183 2009-03-26
Skatteunderlaget i kommunerna protokoll 60, 58 2009-03-26
(forts. från 15 §) Kommunala frågor (forts. FiU22) protokoll 121, 123 2009-03-18
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 149, 98, 96, 94, 77 2009-03-18
Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel protokoll 175, 173, 179, 177 2009-03-18
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 48 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 42 2009-03-17
Svar på interpellationerna 2008/09:355, 376, 405 och 409 om ekonomin i kommuner och landsting protokoll 29, 19 2009-03-17
Åtgärder för jobb och omställning protokoll 31 2009-03-11
Svar på interpellation 2008/09:277 om åtgärder mot jobbkrisen protokoll 45, 51 2009-03-09
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 12, 19, 5 2009-02-27
Ökade möjligheter till skatteanstånd protokoll 8 2009-02-25
Svar på interpellation 2008/09:308 om undervisning på elevernas modersmål protokoll 46 2009-02-20
Taxering och beskattning av ägarlägenheter protokoll 120 2009-02-18
Svar på interpellation 2008/09:298 om varslen på Ericsson protokoll 115, 112 2009-02-13
Svar på interpellation 2008/09:258 om regeringens arbete mot dopning utanför idrotten protokoll 11, 15 2009-01-29
Svar på interpellation 2008/09:188 om pensionärernas ekonomiska situation protokoll 39, 32 2009-01-13
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer och utländska lotterivinster, höjd beloppsgräns för avdrag för resor och höjt schablonavdrag vid upplåtelse av den egna bostaden protokoll 4 2008-12-10
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 40, 44, 38, 46, 34, 36, 42 2008-12-10
Svar på interpellationerna 2008/09:101 och 137 om utvecklingen i den kommunala sektorn protokoll 29, 22 2008-12-05
Svar på interpellationerna 2008/09:99, 111 och 114 om varslen och regeringens agerande protokoll 5, 10 2008-12-02
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 27, 29, 23, 31, 25 2008-11-26
Trängselskatt för miljöbilar protokoll 66, 64, 53, 55, 57 2008-11-26
Svar på interpellation 2008/09:73 om minskat aktiesparande protokoll 22, 19 2008-11-24
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007 protokoll 146 2008-11-19
Fallande oljepriser och Rysslands ekonomi protokoll 78, 80 2008-11-13
Svar på interpellation 2008/09:61 om Sverigedemokraterna och regeringsfrågan protokoll 8, 16 2008-11-11
Säkerhets- och försvarspolitiken protokoll 68, 66 2008-10-23
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. protokoll 14, 16, 18 2008-10-22
Svar på interpellation 2008/09:12 om betalningsfrekvens för tv-avgifter protokoll 60, 63 2008-10-21
Kultur protokoll 351, 87 2008-10-17
Regionalpolitik protokoll 348, 251, 350, 249 2008-10-15
Skatter protokoll 385, 369, 377, 379, 373, 383, 375, 371, 381 2008-10-15
Utrikespolitik och utrikeshandel protokoll 399, 401, 392, 390 2008-10-15
Svar på interpellation 2008/09:10 om regeringens principer för investeringar i infrastruktur protokoll 66, 62 2008-10-14
Svar på interpellation 2008/09:3 om skogsindustrin, jobben och regionalpolitiken protokoll 24 2008-10-14
Sysselsättningen i skogsindustrin protokoll 32, 30 2008-10-02
Svar på interpellation 2007/08:838 om utvecklingen i Ryssland protokoll 24, 28 2008-09-11
Svar på interpellation 2007/08:825 om statsministerns kontakter med Västsveriges näringsliv protokoll 4, 8 2008-09-04
Svar på interpellation 2007/08:818 om Sveriges ekonomi protokoll 99 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:823 om nationellt program mot skattefusk och svartjobb protokoll 112, 116 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:837 om kommunernas ekonomi protokoll 10, 13 2008-08-28
Svar på interpellation 2007/08:828 om FRA-lagen protokoll 24, 20 2008-08-21
Svar på interpellation 2007/08:797 om Skaraborgs regemente protokoll 69 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:801 om Sveriges agerande om mänskliga rättigheter under OS protokoll 52 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:802 om regeringens förenklingsarbete för företagare protokoll 14 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:815 om framtiden för svensk fordonsindustri protokoll 31, 27 2008-08-14
Svar på interpellation 2007/08:717 om miljövänliga transporter runt Mälaren protokoll 24 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:765 om finansieringen av kollektivtrafiken protokoll 11, 15 2008-06-24
Svar på interpellation 2007/08:776 om hotade jobb i Hallstavik protokoll 128, 133 2008-06-24
Svar på interpellationerna 2007/08:650, 654, 655 och 660 om fastighetsskattens effekter protokoll 19, 11 2008-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 91, 87, 89 2008-06-18
Ändring i det nordiska skatteavtalet protokoll 181 2008-06-11
Krisberedskap i betalningssystemet protokoll 8 2008-06-09
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 71, 73 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:774 om minskade resurser till polisen i Stockholms län protokoll 57, 54 2008-06-03
Svar på interpellation 2007/08:669 om modernisering av slussen i Södertälje protokoll 79, 83 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:686 om situationen i Ryssland protokoll 18 2008-06-02
Deklarationen protokoll 46, 44 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:568 om regeringens råd för försäljning av aktier i bolag med statligt ägande protokoll 17, 14 2008-05-06
Beskattning av flygbränsle för privat ändamål protokoll 32, 36, 30, 34, 28 2008-04-23
Rättelse av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet m.m. protokoll 42, 40 2008-04-23
Svar på interpellation 2007/08:490 om kollektivtrafiken i Stockholm protokoll 55, 50 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:518 om kollektivtrafik till Arlanda protokoll 86, 82 2008-04-11
Allmänna motioner om alkohol och tobak protokoll 52 2008-04-09
Nya regler om beslut och betalning avseende trängselskatt protokoll 3 2008-04-09
Nya skatteregler för pensionsförsäkring samt förlängd ansökningstid för skattereduktion för hushållsarbete protokoll 21, 27, 23, 31, 25, 29, 33 2008-04-09
Svar på interpellation 2007/08:522 om ryska exporttullar protokoll 124, 126, 122 2008-04-08
Svar på interpellation 2007/08:524 om ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken protokoll 15 2008-04-07
Svar på interpellation 2007/08:457 om åtgärder för att möta den försämrade konjunktursituationen protokoll 131 2008-04-01
Svar på interpellationerna 2007/08:442 och 452 om internationellt skattefusk protokoll 121, 117 2008-04-01
Svar på interpellation 2007/08:443 om Förbifart Stockholm och jämställdheten protokoll 51, 55 2008-03-14
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 110, 98, 214, 96, 212, 106, 100, 216, 108, 102, 104, 112 2008-03-12
Svar på interpellationerna 2007/08:345, 358, 360, 363, 366 och 371 om Tullverkets omorganisation protokoll 133, 116 2008-03-11
Hot mot den svenska basindustrin protokoll 85, 87 2008-03-06
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) protokoll 72, 66, 64, 62, 74, 68, 70 2008-03-05
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 84, 80, 82, 26, 16 2008-03-05
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning protokoll 111 2008-03-05
Information från regeringen om regeringens handelspolitik protokoll 30, 32 2008-03-04
Svar på interpellation 2007/08:364 om energianvändning i bostadssektorn snabbprotokoll 19, 16 2008-02-19
Svar på interpellation 2007/08:356 om Förbifart Stockholm protokoll 25, 22 2008-02-15
Svar på interpellation 2007/08:335 om besked om kärnkraftsutbyggnad protokoll 18, 14 2008-02-12
Svar på interpellationerna 2007/08:282 och 285 om Norrsundets Bruk protokoll 9, 13 2008-01-24
Svar på interpellation 2007/08:279 om järnvägsinvesteringar och SJ protokoll 50 2008-01-18
Finansieringen av järnvägen protokoll 62, 64 2008-01-17
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 76, 80, 101, 84, 78, 99, 82 2007-12-14
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 133, 135, 137, 139, 131 2007-12-14
(forts. från 8 §) Ett förstärkt jobbskatteavdrag (forts. SkU11) protokoll 97, 105, 99, 103, 101 2007-12-06
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009 protokoll 4 2007-12-06
Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m. protokoll 111 2007-12-06
Svar på interpellationerna 2007/08:151, 167, 168, 170 och 206 om järnvägen längs Norrlandskusten protokoll 99, 90 2007-12-04
(forts. från 13 §) Skattelättnader för förmån av hushållstjänster (forts. SkU7) protokoll 218, 216, 220 2007-11-28
Infrastrukturinvesteringars betydelse för tillväxten protokoll 12, 10 2007-11-28
Straffade och ostraffade skattefuskare protokoll 49, 51, 47 2007-11-28
Svar på interpellation 2007/08:127 om miljöaspekt i hamnstrukturen protokoll 35, 39 2007-11-27
Svar på interpellationerna 2007/08:120 och 123 om skattemoral protokoll 61, 67 2007-11-23
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket protokoll 24, 180, 26, 28, 30 2007-11-22
Svar på interpellation 2007/08:88 om väpnad konflikt i Irak och Afghanistan protokoll 13, 17 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:64 om minskat bostadsbyggande protokoll 17, 13 2007-11-02
Bolagisering av statliga företag protokoll 2, 4 2007-10-31
Svar på interpellation 2007/08:61 om den urbana utvecklingspolitiken protokoll 60 2007-10-30
Bostadspolitik protokoll 254, 256, 289, 287 2007-10-19
Narkotikapolitik protokoll 336 2007-10-19
Del 2: Infrastruktur protokoll 377, 375 2007-10-18
Del 3: Näringspolitik protokoll 460, 541, 479, 539, 457, 455, 477, 462 2007-10-18
Finans- och skattepolitik protokoll 432, 434, 484, 479, 409, 405, 415, 411, 358, 413, 486, 417, 360, 481, 407 2007-10-17
Svar på interpellation 2007/08:21 om situationen i Burma protokoll 43, 37 2007-10-16
Svar på interpellation 2007/08:24 om slussen i Södertälje protokoll 74 2007-10-16
Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden protokoll 38 2007-10-04
Svar på interpellation 2006/07:680 om utanförskapet i IT-samhället protokoll 29, 26 2007-09-06
Svar på interpellation 2006/07:688 om landansluten el för fartyg i hamn protokoll 49, 46 2007-09-06
Svar på interpellation 2006/07:641 om kampen mot dödsstraff protokoll 32, 34, 36 2007-08-23
Svar på interpellation 2006/07:668 om vägval i luften protokoll 61, 63 2007-08-23
Svar på interpellation 2006/07:654 om fylleri till lands och sjöss protokoll 11 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:662 om Ekobrottsmyndigheten protokoll 50, 53 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:622 om kirunasvenskarnas öden protokoll 28, 26 2007-06-21
Svar på interpellation 2006/07:626 om långa väntetider på myndighetsbeslut protokoll 2, 6, 4 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:639 om mindre vägprojekt protokoll 108, 105, 103 2007-06-18
Svar på interpellationerna 2006/07:548 och 580 om införselkvoterna för alkohol protokoll 73, 78 2007-06-15
(forts. från 14 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 145, 157, 159, 137, 154, 141, 139, 143, 152 2007-06-14
(forts. från 16 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 212, 214, 216 2007-06-14
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 28, 63 2007-06-14
Svar på interpellation 2006/07:608 om Skatteverkets service i hela landet protokoll 40, 35 2007-06-12
Svar på interpellation 2006/07:550 om trovärdighet i utnämningspolitiken protokoll 32 2007-06-11
Svar på interpellationerna 2006/07:593, 598, 597, 599, 612, 623 och 633 om konsekvensanalyser inför utförsäljningar av statliga bolag protokoll 42 2007-06-11
Svar på interpellation 2006/07:562 om stärkt rätt till heltidsanställning protokoll 84 2007-06-05
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 133, 135 2007-05-30
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen protokoll 177 2007-05-30
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. protokoll 131 2007-05-30
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 106, 73, 69, 75, 108, 81, 71, 79, 77 2007-05-30
(forts.) Svar på interpellation 2006/07:517 om fastighetsskatten och Norrland protokoll 61 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:531 om hyresrätten och neutraliteten protokoll 6, 12 2007-05-25
En fristående kronofogdemyndighet m.m. protokoll 160 2007-05-24
Utförsäljning av delar av Banverket och Vägverket protokoll 46, 48 2007-05-23
Svar på interpellation 2006/07:511 om ideologisk privatisering av skolor protokoll 46 2007-05-22
Svar på interpellation 2006/07:489 om förmögenhetsskatt och amnesti protokoll 34 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:492 om fördelningspolitiken protokoll 43 2007-05-14
Svar på interpellation 2006/07:482 om stopp för EU-bidrag till Nynäshamn protokoll 21, 26 2007-05-11
Svar på interpellation 2006/07:487 om bostadspolitik protokoll 11, 5 2007-05-08
Svar på interpellation 2006/07:432 om utredningsförslag om centralisering av rättsväsendet i bland annat Gävleborg protokoll 12 2007-04-20
Nya skatter på energi protokoll 37, 39 2007-04-18
Svar på interpellation 2006/07:438 om missbruk av dopningspreparat protokoll 3 2007-04-17
Svar på interpellation 2006/07:442 om avgifter på bibliotekslån protokoll 47 2007-04-13
Svar på interpellation 2006/07:337 om styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan protokoll 53, 56 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:383 om besked om kollektivtrafiken protokoll 100, 105 2007-03-27
Svar på interpellationerna 2006/07:365 och 399 om intäkter från trängselskatt och demokrati protokoll 115, 111 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:339 om tonnageskatt protokoll 41 2007-03-16
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. (forts. SkU10) protokoll 150, 144, 146, 152, 148 2007-03-14
Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. protokoll 178, 176, 180 2007-03-14
Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m. protokoll 201 2007-03-14
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 107, 105, 111, 113, 109 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:298 om lagstiftning om kontroll av narkotika protokoll 14 2007-02-27
Svar på interpellation 2006/07:254 om kulturministerns och regeringens syn på presstödet protokoll 96, 91 2007-02-20
Svar på interpellation 2006/07:105 om stöd till folkrörelser för EU-information protokoll 13, 19 2007-02-16
Svar på interpellation 2006/07:241 om genusarbetet i regeringen protokoll 5 2007-02-13
Svar på interpellationerna 2006/07:202 och 203 om Sveriges arbete för kvinnors situation i väpnade konflikter protokoll 54 2007-01-26
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad protokoll 158 2006-12-18
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. protokoll 184, 189, 187, 191 2006-12-13
(forts. från 10 §) Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (forts. SkU1) protokoll 143, 139, 141 2006-12-07
Svar på interpellationerna 2006/07:60 och 67 om Citybanan och Stockholmsberedningen protokoll 20, 14 2006-12-01
Företag protokoll 52, 62, 50, 66, 56, 58, 64, 60, 54 2006-11-29
Svar på interpellation 2006/07:54 om bristande beredning av skatteförslag protokoll 130, 126 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:61 om stimulering av EU-debatten protokoll 153 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:31 om regeringens strypning av mångfalden i medierna protokoll 35 2006-11-21
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 4, 2 2006-11-08
Svar på interpellation 2006/07:19 om massarbetslöshet bland IT-tekniker i samband med hem-pc-reformens avskaffande protokoll 24 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:21 om Citytunneln protokoll 116, 111 2006-10-24
Regeringsalternativen den 17 september protokoll 8, 10, 12 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:434 om flygskattens effekter på sysselsättningen i Skåne protokoll 131, 128 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:457 om reklamfinansierad television i Sverige protokoll 52, 54, 50 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:476 om våld och stereotypa könsroller protokoll 62 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:477 om statens roll som markägare protokoll 22 2006-06-12
Utnämningspolitiken protokoll 51, 49 2006-06-08
Svar på interpellation 2005/06:396 om höjt mål för virkesproduktionen protokoll 76, 79 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:409 om statens ansvar för SJ:s tågtrafik i Mälardalen protokoll 48 2006-06-07
Svar på interpellationerna 2005/06:408 och 413 om Statsrådsberedningen annandagen 2004 protokoll 10, 5 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:351 om Vitryssland protokoll 49, 51, 53 2006-06-05
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn protokoll 21 2006-06-02
Svar på interpellation 2005/06:373 om skatt på flygresor protokoll 21, 24 2006-05-15
Justering i lagen om trängselskatt protokoll 54, 56, 67, 48, 50, 65, 46 2006-05-10
Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 159, 132, 146, 125, 148, 134, 161 2006-05-10
Svar på interpellation 2005/06:356 om regeringens tidsplan för att avskaffa reklamskatten protokoll 36, 38 2006-05-02
Svar på interpellation 2005/06:357 om hanteringen av statskassan protokoll 41, 43 2006-05-02
Bostadsbeskattningen protokoll 36, 34, 38, 32 2006-04-26
Svar på interpellation 2005/06:337 om den småskaliga vattenkraften protokoll 48, 51 2006-04-25
Svar på interpellation 2005/06:325 om hotet mot Nationalmuseum protokoll 10 2006-04-19
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 103, 136, 138, 120, 108, 106, 122 2006-03-15
Motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 164 2006-03-15
Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning protokoll 89, 79, 94, 92, 100, 87 2006-03-08
Regeringens budget protokoll 103, 101 2006-02-23
Svar på interpellation 2005/06:224 om teorin bakom fastighetsskatten protokoll 6, 3 2006-02-10
Svar på interpellation 2005/06:203 om demokrati och mänskliga rättigheter i Vitryssland protokoll 7, 3 2006-02-03
Svar på interpellation 2005/06:198 om återinförande av den lika kommunala rösträtten protokoll 35, 31, 33 2006-01-31
Finansiering av vallöften protokoll 34, 32 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:160 om stulna registreringsskyltar och trängselskatt protokoll 6, 3 2006-01-17
Svar på interpellation 2005/06:177 om trängelskatten protokoll 50, 45 2006-01-17
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 22, 20, 24 2005-12-16
Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. protokoll 84, 82, 86, 73 2005-12-14
Förändring i sexmånadersregeln för sjömän, m.m. protokoll 106, 108, 104 2005-12-01
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 116, 32, 45, 101, 114, 24, 47, 34 2005-11-24
Fastighetsskatten protokoll 38 2005-10-26
(forts.) Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 54 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:15 om förmögenhetsskatten protokoll 32, 37 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 46 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:12 om fängslade utan rättegång i Eritrea protokoll 5, 8 2005-10-11
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 40 2005-09-21
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 51 2005-06-17
Ändringar i lagen om trängselskatt protokoll 110, 103, 115, 108, 95, 113, 93, 90, 105 2005-06-13
Regeringens samarbete med v och mp protokoll 92 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:596 om skogsindustrins konkurrenskraft protokoll 27, 29, 32 2005-06-08
Svar på interpellationerna 2004/05:616 och 632 om fastighetsskatten samt 664 om kapitalavkastningen av bostäder protokoll 151, 146, 156 2005-06-08
Svar på interpellation 2004/05:654 om basindustrins energivillkor i Västmanlands län protokoll 34, 38 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:667 om EU och kärnkraft protokoll 74, 79 2005-06-07
Svar på interpellation 2004/05:685 om konflikt mellan miljömål och handel protokoll 45 2005-06-07
Straffrättsliga åtgärder mot skatteundandraganden avseende alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter m.m. protokoll 69 2005-06-03
Svar på interpellation 2004/05:526 om näringslivsstrukturen i Stockholms län för friställda kvinnor protokoll 23, 20, 26 2005-05-20
Svar på interpellation 2004/05:574 om ersättningsarbeten vid företagsflytt protokoll 33, 30 2005-05-20
Val av ledamot i skattenämnd, m.m. protokoll 99, 83, 97, 77, 85 2005-05-11
Följder av utlokaliseringen av statliga verk protokoll 74, 72 2005-04-28
Svar på interpellation 2004/05:436 om politisering av statliga tjänstemän protokoll 110, 107 2005-04-15
Svar på interpellation 2004/05:481 om värdefulla museisamlingar protokoll 33, 36, 30 2005-04-15
Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 121, 119, 107 2005-03-23
Motioner om alkohol- och tobaksbeskattning m.m. protokoll 179 2005-03-23
Svar på interpellationerna 2004/05:364, 371 och 375 om trängselskatten protokoll 39, 30, 34 2005-03-01
Svar på interpellation 2004/05:362 om regelförenkling protokoll 12, 15 2005-02-18
Svar på interpellation 2004/05:344 om poliser i Stockholms län protokoll 105, 99, 102 2005-02-10
Svar på interpellationerna 2004/05:312 och 318 om framtiden för elkonsumenterna protokoll 13, 16, 9 2005-02-03
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 25, 29, 23, 21, 27 2005-02-02
Reglerna för pensionssparande protokoll 77, 75 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:233 om samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter protokoll 38, 44, 41 2005-01-25
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 78 2004-12-18
Svar på interpellation 2004/05:198 om problematiken på bostadsmarknaden i storstäderna protokoll 12, 17 2004-12-10
Svar på interpellation 2004/05:135 om förmögenhetsskatten protokoll 109, 112 2004-11-23
Svar på interpellation 2004/05:64 om åtgärder för regelförenkling protokoll 65, 68 2004-11-23
Konkurrenslagstiftningen protokoll 82 2004-11-18
Svar på interpellation 2004/05:119 om räddningshelikoptrar i Stockholms skärgård protokoll 108, 105 2004-11-18
Svar på interpellation 2004/05:100 om bostadspolitikens mål protokoll 34, 40 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:83 om allt färre förtroendevalda protokoll 145, 140 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:101 om betalningsansvar för polisiär bevakning av kultur- och idrottsarrangemang protokoll 127, 131, 129 2004-11-11
Svar på interpellationerna 2004/05:60 om skäl för att avskaffa reklamskatten och 61 om reklamskatt från ideella organisationer protokoll 33, 30, 36 2004-11-08
Svar på interpellation 2004/05:51 om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet protokoll 25 2004-10-26
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt protokoll 118, 132, 141, 130, 143 2004-10-20
Svar på interpellationerna 2004/05:25 om beskattning av energibesparande åtgärder och 26 om beskattning av fastigheter protokoll 2, 5, 8 2004-10-19
Ekonomi och skatter protokoll 273, 180, 382, 73, 378, 92, 149, 153, 151, 96, 184, 75, 88, 95, 243, 186, 94, 245, 384, 288, 178, 380, 275, 86, 147, 286, 388, 157, 159, 390, 97, 386, 155 2004-10-14
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 370, 368 2004-10-14
Näringsliv och energi protokoll 159, 161 2004-10-14
Trängselskatt protokoll 64, 82, 87, 30, 80, 11, 28, 3, 78, 13, 84, 62 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:516 om underhåll av museisamlingars byggnader protokoll 75, 72 2004-06-15
Svar på interpellation 2003/04:533 om polisens och Tullverkets möjligheter att verka på Gotland sommaren 2004 protokoll 185, 183 2004-06-14
Svar på interpellationerna 2003/04:523, 524 och 525 om förmögenhetsskatten protokoll 129, 134 2004-06-14
Svar på interpellation 2003/04:474 om tidskrifterna och mediekoncentrationen protokoll 16 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:489 om planering av köpcentrum protokoll 124, 121 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:466 om EU:s tjänstedirektiv protokoll 27, 24 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:451 om framtidstro för landets fångar protokoll 3, 6 2004-05-18
Svar på interpellation 2003/04:476 om tingsrätten i Ljungby protokoll 20, 25 2004-05-18
Rökfria serveringsmiljöer m.m. protokoll 144, 142, 140 2004-05-12
Svar på interpellationerna 2003/04:421 och 455 om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen protokoll 32 2004-05-11
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2003 protokoll 87 2004-05-05
Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank protokoll 103 2004-05-05
(forts. från 11 §) Allmänna motioner om punktskatter (forts. SkU24) protokoll 112, 91, 98, 89, 114, 100 2004-04-22
Elsituationen i Sverige protokoll 74 2004-04-22
Svar på interpellation 2003/04:404 om förmögenhetsskatten protokoll 49 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:414 om illegal införsel av narkotiska läkemedel protokoll 53 2004-04-20
Svar på interpellationerna 2003/04:391 och 394 om skattevillkor för inköp av hushållsnära tjänster protokoll 32 2004-04-20
Sveriges export till länder utanför EU protokoll 94, 96 2004-04-15
Svar på interpellation 2003/04:330 om husbyggen i Knivsta protokoll 35, 32 2004-03-30
Förmögenhetsskatten protokoll 92 2004-03-25
(forts. från 14 §) Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning (forts. SkU22) protokoll 173, 137, 146, 148, 171 2004-03-24
Allmänna motioner om företags- och kapitalbeskattning protokoll 133 2004-03-24
Information från regeringen från det extra ministerrådsmötet den 19 mars om ett åtgärdspaket mot terrorism protokoll 6 2004-03-23
Svar på interpellation 2003/04:341 om närpolisstationernas betydelse för rättssäkerheten protokoll 97, 87, 92 2004-03-23
En begränsningsregel för förmögenhetsskatten, m.m. protokoll 11, 26, 13, 3, 41, 24 2004-03-17
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna m.m. protokoll 251, 249, 253 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:297 om svenska elevers kunskaper i matematik protokoll 24, 27 2004-03-16
Demokratibiståndsarbete protokoll 84, 86 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:260 om skattereduktion för köp av hushållstjänster protokoll 11, 14 2004-02-19
Svar på interpellation 2003/04:272 om samarbete mellan tullen och polisen på Gotland protokoll 14, 9 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:256 om Sveriges transporter till de nya EU-länderna runt Östersjön protokoll 3, 6 2004-02-10
Svar på interpellation 2003/04:207 om det framtida samarbetet med Vänsterpartiet protokoll 135 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:100 om reducerad moms på restaurangtjänster protokoll 58, 55 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:158 om godtycklig fastighetstaxering protokoll 62, 65 2004-01-27
Svar på interpellationerna 2003/04:199 och 220 om elavbrott och deras konsekvenser protokoll 39, 34 2004-01-27
Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter protokoll 88 2003-12-17
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter protokoll 101, 99, 108, 110, 91, 118 2003-12-17
Svar på interpellation 2003/04:171 om politik för tillväxt i hela landet protokoll 68, 63 2003-12-16
Svar på interpellation 2003/04:136 om statens ansvar för infrastrukturinvesteringar protokoll 44, 41 2003-12-05
Svar på interpellationerna 2003/04:106 och 135 om skånsk växtkraft och Sveriges tillväxtpolitik protokoll 33, 36 2003-12-05
Ändrade regler för CFC-beskattning protokoll 188, 183, 209, 211, 186 2003-12-03
Svar på interpellation 2003/04:107 om avskaffande av reklamskatten protokoll 4, 2 2003-11-28
Svar på interpellation 2003/04:65 om distributionskostnader för samhällsinriktad press protokoll 2, 5 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:72 om Stockholm-Mälardalsregionen protokoll 55, 59 2003-11-25
Svar på interpellation 2003/04:36 om tillväxtproblemen i Stockholmsregionen protokoll 30, 34 2003-11-24
Svar på interpellation 2003/04:42 om sponsring till damfotboll protokoll 48 2003-11-24
Landstings- och regionsindelningen protokoll 76 2003-11-20
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. protokoll 49, 41, 62, 73, 64, 71, 51 2003-11-19
Företrädaransvar m.m. protokoll 40 2003-10-30
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 77, 71 2003-10-21
Arbetsmarknad och jämställdhet protokoll 115, 82, 80, 117 2003-10-16
Svar på interpellation 2003/04:4 om tullstationen i Gäddede protokoll 26, 21 2003-10-02
Svar på interpellation 2002/03:364 om landstingens situations snabbprotokoll 30, 26 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:373 om skat- teutjämningen i Stockholm snabbprotokoll 42, 36 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:414 om statsfinansiella effekter av biltullar snabbprotokoll 87, 90 2003-06-02
Svar på interpellationerna 2002/03:406 om effektiva åtgärder mot svart städning och 396 om snabbprotokoll 73, 70, 67 2003-06-02
Svar på interpellationerna 2002/03:410 om arvsskatt mellan makar, 395 om rättvisan i kapi- snabbprotokoll 81, 77 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:413 om förhållandena på Kuba snabbprotokoll 64, 68 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:349, 350 och 351 om fastighetsskatten snabbprotokoll 126, 119 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:343 om kostnaderna för skadegörelse snabbprotokoll 49, 52 2003-05-20
Svar på interpellationerna 2002/03:339, 340, 341 och 342 om trängselavgifter i Stockholms snabbprotokoll 43, 31, 37 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:321 om nytt bosparsystem och ökat byggande snabbprotokoll 38, 41 2003-05-19
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 78 2003-05-15
Skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingande andelar snabbprotokoll 13, 28, 26, 6, 15 2003-05-14
Svar på interpellation 2002/03:281 om näringsidkare som utsätts för brott snabbprotokoll 18 2003-05-12
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 24, 13, 26, 3, 47, 11, 45 2003-04-09
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 65, 34, 63, 93, 82, 76, 32, 74, 61, 82, 30, 78, 71, 84, 80, 69, 91 2003-04-09
Information från regeringen om EU- toppmötet i Bryssel snabbprotokoll 66, 68 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:204 om åtgärder för ökad produktion av hyresrätter snabbprotokoll 64, 70 2003-03-14
Svar på interpellation 2002/03:195 om framtidens tingsrättsorganisation i Stockholms snabbprotokoll 42, 39 2003-03-04
Svar på interpellation 2002/03:160 om översyn av det kommunala folkomröstningsinsti- snabbprotokoll 78, 82, 80 2003-02-20
Svar på interpellation 2002/03:139 om fas- tighetsskatten snabbprotokoll 38, 42 2003-02-13
Svar på interpellationerna 2002/03:153 om kostnaderna för trängselavgifter och 154 om bil- snabbprotokoll 30, 26, 34 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:128 om etablering av externa köpcentrum snabbprotokoll 69, 65 2003-01-28
Svar på interpellation 2002/03:91 om rätts- säkerheten och egendomsskatterna snabbprotokoll 24, 27 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:69 om kommunernas försörjning och självbestämman- snabbprotokoll 67, 70 2003-01-21
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten m.m. snabbprotokoll 12, 4, 14, 36, 38, 16 2002-12-19
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullver- ket och kronofogdemyndigheterna, m.m. snabbprotokoll 30, 32, 28 2002-12-05
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 110 2002-12-04
Svar på interpellation 2002/03:35 om kvali- teten i förskolan snabbprotokoll 9 2002-11-26
Svar på interpellation 2002/03:19 om Sveri- ge, regeringen och valjakt snabbprotokoll 5 2002-11-15
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 205, 37, 35 2002-11-08
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 37 2002-11-07
Svar på interpellationerna 2002/03:11 och 12 om fastighetstaxeringens beskattning av ener- snabbprotokoll 4, 2, 6 2002-10-24
Frågestund snabbprotokoll 25, 82, 92, 27, 162, 140, 94 2002-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunnar Andrén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.