Gunnar Axén

Bio

Hans Gunnar Axén, född 9 juli 1967 i Norrköping, är en svensk styrelseledamot och tidigare politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2014, invald för Östergötlands läns valkrets. Mellan oktober 2010 och februari 2015 var han ordförande i Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Mellan den 22 februari 2017 och 22 januari 2022 var Axén styrelseordförande för Allra Sverige AB.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunnar Axén, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
5565 (73.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1192 (15.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
282 (3.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
490 (6.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunnar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunnar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-09-29
LedamotSocialförsäkringsutskottet2010-10-122010-10-12
SuppleantValberedningen2010-10-042014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantValberedningen2006-10-262010-10-04
SuppleantUtbildningsutskottet2006-10-102006-12-01
OrdförandeSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
LedamotFinansutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotFinansutskottet2001-03-082002-09-29
SuppleantFinansutskottet1998-10-132001-03-07
SuppleantBostadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea snabbprotokoll 70 2014-06-04
Ett medborgarskap som grundas på samhörighet snabbprotokoll 23 2014-05-28
Mer fokuserad nedsättning av socialavgifterna för de yngsta snabbprotokoll 45, 69, 55, 66, 57, 41, 47, 64, 71 2014-05-28
Information om den framtida pensionen snabbprotokoll 44, 46 2014-01-23
(forts. från 9 §) Förstärkt nedsättning av egenavgifter (forts. SfU5) snabbprotokoll 103, 105 2013-11-28
Förstärkt nedsättning av egenavgifter snabbprotokoll 35, 37, 39 2013-11-28
Vissa internationella socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 95, 93, 91 2012-12-05
Vissa ändringar i sjukförsäkringen protokoll 114, 121, 168, 1, 119 2011-06-21
Försäkringskassans lokala närvaro snabbprotokoll 211 2011-04-13
Svar på interpellation 2009/10:434 om nollklassade personer snabbprotokoll 86, 81 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:437 om återinträde i sjukförsäkringen snabbprotokoll 94, 99 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:457 om långsiktig och hållbar socialförsäkring snabbprotokoll 109, 116 2010-06-09
Svar på interpellationerna 2009/10:358, 362, 363, 447 och 474 om stupstocken i sjukförsäkringen och dess konsekvenser snabbprotokoll 56, 67 2010-06-09
Svar på interpellation 2009/10:319 om en omprövning av pensionssystemet protokoll 49, 46 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:261 om JO-anmälningar om Försäkringskassan protokoll 16, 11 2010-03-05
Socialförsäkringsbalk protokoll 96, 92, 94 2010-02-18
Svar på interpellation 2009/10:162 om ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa protokoll 15, 7 2009-12-22
Ändringar i sjukförsäkringen protokoll 125, 117, 123, 121, 115, 155, 127, 119 2009-12-11
Kompletterande förändringar i sjukförsäkring, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete protokoll 56, 60, 54, 52, 49, 58, 45, 47 2009-12-09
Svar på interpellationerna 2008/09:426 och 431 om VAB-intygen protokoll 16, 8 2009-04-14
Svar på interpellation 2008/09:322 om sjukskrivningsreglerna protokoll 14, 20 2009-03-10
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 7, 18 2009-01-27
Sänkta socialavgifter m.m. protokoll 95, 93, 117, 91, 97, 119, 99 2008-12-01
Från sjukersättning till arbete protokoll 10, 4, 16, 14, 8, 6, 12 2008-10-30
Sjukförsäkringsfrågor protokoll 338, 336, 334, 322, 258, 243, 256, 332, 328, 320, 330, 324, 326, 245, 340 2008-10-16
En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete protokoll 74, 78, 68, 76, 72, 80, 70 2008-06-04
Svar på interpellation 2007/08:454 om bostadstillägg för pensionärer protokoll 46, 50 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:465, 467 och 474 om rehabiliteringskedja protokoll 66, 59 2008-03-28
Svar på interpellationerna 2007/08:466 och 513 om rehabiliteringskedjan och jämställdheten protokoll 79, 84 2008-03-28
Utgiftsområde 10 protokoll 4, 99, 103, 14, 185, 183, 10, 97, 12, 95, 6, 181, 101, 8, 16 2007-12-10
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 5. protokoll 232, 240, 234, 244, 238, 236, 242 2007-06-14
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m. protokoll 228, 249, 232, 251, 230 2006-12-20
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 147 2006-06-15
Svar på interpellation 2005/06:226 om fortsatt utredning om lotterilagen protokoll 35, 33, 37 2006-02-21
Unga och spel protokoll 8, 6 2006-02-01
Svar på interpellation 2005/06:202 om kontroll av statsförvaltningen protokoll 40, 38, 42 2006-01-31
Skatter protokoll 350 2005-10-12
Avreglering av spelmarknaden protokoll 4, 2 2005-09-22
Tilläggsbudget 1 för 2005 protokoll 2, 16, 14 2005-06-16
Årsredovisning för staten protokoll 46, 35, 44 2005-06-16
Svar på interpellation 2004/05:533 om byggandet av Ostlänken snabbprotokoll 2, 8, 5 2005-05-17
Svar på interpellation 2004/05:525 om utjämningssystemet inom LSS protokoll 100, 103, 106 2005-05-13
Åtgärder mot arbetslösheten protokoll 95, 93 2005-05-12
Svar på interpellation 2004/05:92 om bidrag från Sida till Svensk-Kubanska Föreningen protokoll 62, 59, 56 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:84 om Sveriges Radio och opartiskheten protokoll 13, 11, 15 2004-11-11
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1999-2003 protokoll 87 2004-10-27
Svar på interpellation 2004/05:51 om Stockholms läns landsting och omstruktureringsstödet protokoll 24 2004-10-26
Svar på interpellationerna 2004/05:44 och 48 om Socialdemokraternas samarbete med Vänsterpartiet protokoll 75, 70, 65 2004-10-19
Ekonomi och skatter protokoll 292, 277, 290, 279, 233, 247, 249 2004-10-14
Tilläggsbudget 1 för 2004 protokoll 2 2004-06-17
Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag protokoll 46 2004-05-28
(forts. från 9 §) Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse (forts. FiU15) protokoll 155 2004-05-12
Staten och den finansiella sektorn protokoll 2, 6, 8 2004-03-03
En ny lag om investeringsfonder protokoll 78 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:207 om det framtida samarbetet med Vänsterpartiet protokoll 138, 142, 133 2004-01-29
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 71, 76, 78 2003-12-18
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 8, 2, 8, 2, 95, 1, 6, 88, 93, 6 2003-12-18
Statsskuldsräntor m.m. protokoll 58, 143, 58, 129, 141, 47, 56 2003-12-18
Svar på interpellation 2003/04:103 om AB Svensk Bilprovning protokoll 26, 24 2003-11-24
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 protokoll 85, 87, 76 2003-11-19
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003 snabbprotokoll 103, 101, 86, 79, 84 2003-06-11
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1998-2002 snabbprotokoll 123 2003-06-11
Ändrade solvensregler för försäkringsbo- lag snabbprotokoll 90 2003-05-28
Penningpolitiken och Riksbankens förvalt- ning 2002 snabbprotokoll 13, 18, 16, 34, 36 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:185 om Mi- grationsverket snabbprotokoll 56, 52, 54 2003-03-07
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 10 2003-01-21
Svar på interpellation 2002/03:88 om riks- dagens kontrollmakt snabbprotokoll 127, 129 2003-01-21
AP-fondernas verksamhet år 2001 snabbprotokoll 15, 6, 1, 13, 4 2002-12-13
Lotterier över Internet m.m. snabbprotokoll 43 2002-06-10
Förändringar i kommunkontosystemet snabbprotokoll 121, 108, 110, 103 2002-06-04
Penningpolitikens och Riksbankens för- valtning 2001 snabbprotokoll 224, 233, 235, 228, 226 2002-05-15
Vissa finansmarknads-, försäkringsrörel- se- och kreditupplysningsfrågor snabbprotokoll 217 2002-03-13
Svar på interpellation 2001/02:281 om Te- racom snabbprotokoll 7, 2, 5 2002-03-12
Teracom AB - garanti och omstrukture- ring snabbprotokoll 23, 27, 29, 25, 21 2002-02-20
Frågestund snabbprotokoll 115, 64, 39, 37, 117, 62 2001-12-06
Svar på interpellation 2001/02:40 om auto- matspel snabbprotokoll 137, 141, 139 2001-11-15
Svar på interpellation 2001/02:36 om Svenska Spel AB snabbprotokoll 33, 31, 35 2001-10-30
Svar på interpellation 2000/01:437 om lotterilagen snabbprotokoll 145, 141, 143 2001-05-29
Svar på interpellation 2000/01:438 om folkrörelsernas möjlighet till egenfinansiering snabbprotokoll 152, 154 2001-05-29
(forts. från prot. 91) Idrottsfrågor m.m. (forts. KrU4) snabbprotokoll 206 2001-04-05
Högskolan snabbprotokoll 59, 53, 63, 55, 61, 57, 51 2001-03-14
Svar på interpellation 2000/01:288 om för- senade svar på interpellationer snabbprotokoll 2 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:233 om rättsläget beträffande lotterilagen snabbprotokoll 133 2001-03-06
Svar på interpellation 2000/01:247 om lagen om offentlig upphandling snabbprotokoll 135, 137 2001-03-06
Namnlagen snabbprotokoll 140, 144, 142 2001-02-07
Svar på interpellation 2000/01:60 om stu- dentinflytande snabbprotokoll 29, 27, 25 2000-11-28
Vissa frågor om AP-fonderna snabbprotokoll 182, 184, 186 2000-11-23
Hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter m.m. snabbprotokoll 236, 234, 232, 238, 240 2000-11-22
Offentlig upphandling i informationssam- hället, m.m. snabbprotokoll 6, 1, 19, 8 2000-11-15
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2000 snabbprotokoll 126, 113, 128 2000-06-14
Offentlig upphandling snabbprotokoll 92, 9, 97, 7, 11, 95 2000-03-22
Statliga spel snabbprotokoll 107, 104 2000-03-22
Utvärdering av Riksgäldskontorets upplå- ning och skuldförvaltning budgetåren 1993/94- snabbprotokoll 173, 177, 175 1999-06-15
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 27, 14, 9, 25 1998-12-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunnar Axén

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.