Gunnar Goude

Bio

Gunnar Goude, född 21 september 1932 i Stockholm (Hedvig Eleonora), död 14 september 2017 i Rasbo distrikt, Uppsala län, var en svensk professor i psykologi och politiker (miljöpartist), som var ordinarie riksdagsledamot 1994–2002 för Uppsala läns valkrets. Goude var ordinarie ledamot av utbildningsutskottet 1994–2002 och gruppledare för Miljöpartiets riksdagsgrupp mellan 1995 och 2001
I riksdagsvalet 2002 förlorade han sin riksdagsplats efter att Åsa Domeij hade fått flest personvalskryss. Efter att Goude hade förlorat sin riksdagsplats 2002 var han tjänstgörande riksdagsersättare för Åsa Domeij vid flera tillfällen under åren 2002, 2003 och 2004.
Goude var professor i psykologi och efter pensioneringen blev han professor emeritus vid Institutionen för psykologi på Uppsala universitet.Som miljöpolitiker stödde Goude antroposofernas omstridda teorier kring biodynamisk odling. "Inom den sektorn [ekologiskt lantbruk] kan också nämnas att äntligen har stiftelsen för biodynamisk odling ute i Järna fått en halv miljon för sin verksamhet. Den är ju spännande eftersom de var de ursprungliga initiativtagarna inom området och låg väldigt väl framme när det hela började. Det är viktigt att de får möjlighet att fortsätta sitt arbete." Gunnar Goude i riksdagen den 11 december 2003.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunnar Goude, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
667 (61.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
261 (24%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
83 (7.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
77 (7.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunnar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunnar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2004-04-232004-07-03
SuppleantFörsvarsutskottet2004-04-232004-07-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2004-04-232004-07-03
Ersättare2004-04-222004-07-03
SuppleantFörsvarsutskottet2004-01-302004-03-14
SuppleantSkatteutskottet2003-10-282004-03-14
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2003-10-282004-01-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2003-10-282004-03-14
Ersättare2003-10-272004-03-14
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2003-01-222003-05-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2003-01-202003-06-06
Ersättare2003-01-202003-05-31
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-11-132002-12-20
Ersättare2002-11-112002-12-20
SuppleantSocialutskottet1998-10-202002-01-17
SuppleantTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantJustitieutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotUtbildningsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En hållbar svensk politik i fråga om valar protokoll 254, 252, 256 2004-06-17
Halvtidsöversynen av den gemensamma jordbrukspolitiken protokoll 245, 243, 247 2004-06-17
Miljöbedömningar av planer och program protokoll 86 2004-05-24
Uppföljning av skogspolitiken protokoll 183 2004-05-13
Djurskydd m.m. protokoll 182 2004-05-05
EU-prioriteringar för att nå miljömålen protokoll 149, 162, 164 2004-03-04
Allmän miljö- och naturvård protokoll 155, 153, 157 2003-12-11
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. protokoll 195, 193, 213, 191 2003-12-11
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön protokoll 94, 110, 108 2003-11-19
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp protokoll 32 2003-10-29
Ändringar i fiskelagen, m.m. snabbprotokoll 127, 148, 123, 125, 121, 146, 119 2003-05-14
Reklam för kemiska produkter, m.m. snabbprotokoll 60 2003-04-16
Jakt och viltvård snabbprotokoll 169, 144, 152, 148, 150, 171, 146 2003-03-06
Försöksdjur snabbprotokoll 126 2003-02-19
Genteknik, m.m. snabbprotokoll 165, 159, 167 2003-02-19
(forts. 10 §) En ny djurskyddsmyndighet (forts. MJU5) snabbprotokoll 136, 141, 138, 134 2003-01-29
Östersjön som särskilt känsligt havsområ- de snabbprotokoll 123 2003-01-29
(forts. från 15 §) Allmän miljö- och natur- vård (forts. MJU1) snabbprotokoll 159 2002-12-19
Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar snabbprotokoll 166 2002-12-19
Ändring i djurskyddslagen snabbprotokoll 149 2002-11-13
Asylsökande barns skolgång m.m. snabbprotokoll 57 2002-10-31
Etik i forskningen snabbprotokoll 203, 201, 199 2002-06-05
Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier snabbprotokoll 191 2002-06-05
(forts. från 14 §) Jämställdhet inom utbild- ning och forskning (forts. UbU12) snabbprotokoll 167 2002-04-24
(forts. från 9 §) Skolan, m.m. (forts. UbU10) snabbprotokoll 176, 172, 174 2002-04-10
Fristående skolor snabbprotokoll 93, 71, 95, 67, 69 2002-03-20
Hälsa, lärande och trygghet snabbprotokoll 31, 27, 29 2002-03-20
Studiestöd snabbprotokoll 115 2001-12-07
Utbildning och universitetsforskning, hög- skolan samt likabehandling av studenter i hög- snabbprotokoll 39, 89, 81, 85, 35, 65, 83, 63, 37, 87, 43, 41, 45, 33 2001-12-07
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 196, 232, 246, 225, 234, 198, 248, 200, 204, 202, 223 2001-10-18
Vuxnas lärande och utvecklingen av vux- enutbildningen snabbprotokoll 34, 32, 30, 24, 26, 28, 22 2001-05-18
Bidrag vid korttidsstudier och vissa andra studiestödsfrågor snabbprotokoll 227 2001-05-17
Kvalificerad yrkesutbildning snabbprotokoll 35, 33, 31 2001-05-03
Skolan snabbprotokoll 42, 71, 36, 48, 40, 46, 38, 73, 44 2001-04-20
(forts. från 7 §) Fristående skolor (forts. UbU9) snabbprotokoll 131, 137, 139 2001-03-22
(forts. från 9 §) Fristående skolor (forts. UbU9) snabbprotokoll 170, 146, 148, 172 2001-03-22
Gymnasieskolan snabbprotokoll 222, 121, 212, 225, 220, 218, 208, 210, 216, 214, 123, 119, 26 2001-03-22
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 240, 157 2001-03-22
Högskolan snabbprotokoll 16, 60, 22, 28, 20, 24, 30, 14, 62, 18, 26 2001-03-14
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 43, 47, 37, 33, 39, 194, 116, 144, 35, 196, 146, 41, 31, 45, 198, 142 2000-12-12
(forts. från 6 §) Maxtaxa och allmän förskola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 98, 104, 137, 96, 100, 102, 139, 94, 106, 110, 108 2000-11-23
(forts. från 8 §) Maxtaxa och allmän för- skola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 153, 178, 151, 180 2000-11-23
En förnyad lärarutbildning snabbprotokoll 53, 49, 57, 55, 65, 61, 59, 51, 63 2000-10-25
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg snabbprotokoll 91, 95, 93 2000-10-25
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 156, 154, 150, 158, 152 2000-06-13
(forts. från 6 §) Ändring i skollagen m.m. (forts. UbU16) snabbprotokoll 119, 121 2000-05-25
Ändring i skollagen m.m. snabbprotokoll 36, 34, 38, 40 2000-05-25
(forts. från 3 §) Vissa högskolefrågor (forts. UbU14) snabbprotokoll 123, 127, 113, 121, 109, 111, 115, 119, 117, 125 2000-05-11
(forts. från 6 §) Vissa skolfrågor (forts. UbU15) snabbprotokoll 173, 171, 169, 165, 167 2000-05-11
Skolans utveckling snabbprotokoll 141 2000-04-06
(forts. från 10 §) Fristående skolor m.m. (forts. UbU8) snabbprotokoll 156, 160, 162, 152, 154, 144, 150, 146, 148, 142, 158 2000-03-23
(forts. från 13 §) Forskning och forskarut- bildning (forts. UbU9) snabbprotokoll 185 2000-03-23
Svar på interpellation 1999/2000:233 om elevers kunskapsnivå i grundskolan snabbprotokoll 85, 88 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:245 om betygssystemet snabbprotokoll 96, 93 2000-03-07
Svar på interpellation 1999/2000:263 om betyg snabbprotokoll 105, 102 2000-03-07
Aktuell debatt: Kvaliteten i den svenska skolan snabbprotokoll 9, 16 2000-02-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 104, 89, 95, 97, 106, 91 2000-01-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 131, 106, 133, 104 2000-01-20
Frågestund snabbprotokoll 421, 419, 403, 390, 401, 392 2000-01-20
Utgiftsområde 15 Studiestöd samt Ett re- formerat studiestödssystem snabbprotokoll 193 1999-12-13
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 78, 76, 80, 68, 74, 72, 64, 70, 66 1999-12-13
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 15, 8 1999-11-16
(forts. från 9 §) Elever med funktionshin- der (forts. UbU4) snabbprotokoll 131, 133 1999-10-27
Elever med funktionshinder snabbprotokoll 111, 109, 105, 107, 172, 115, 113, 103 1999-10-27
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 242, 244, 62, 240 1999-10-27
Vissa regeländringar på skolområdet snabbprotokoll 194, 190, 192 1999-10-27
Forskningsfrågor snabbprotokoll 46, 56, 50, 54, 52, 58, 44, 60, 48 1999-10-20
Fristående förskoleklass snabbprotokoll 33, 39, 31, 45, 43, 35, 41, 37 1999-05-06
Förskoleverksamhet snabbprotokoll 150, 148, 138, 144, 140, 142, 146 1999-05-06
Skolfrågor snabbprotokoll 176, 174, 46, 172, 75, 73, 38, 199, 201, 44, 40, 42 1999-05-06
Studiesociala frågor snabbprotokoll 238, 234, 236, 230, 232 1999-04-28
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 99, 101, 141, 143 1999-03-18
Resursfrågor för högskola och forskning snabbprotokoll 221, 219, 223 1999-03-03
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 153, 155, 190, 192 1998-12-15
Utbildning och universitetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 34, 24, 32, 69, 26, 30, 28, 22, 67 1998-12-15
Reformerat tandvårdsstöd snabbprotokoll 68, 70, 72 1998-06-04
Läroplan för det obligatoriska skolväsen- det, förskoleklassen och fritidshemmet, m.m. snabbprotokoll 200, 189, 202 1998-05-29
Läroplan för förskolan snabbprotokoll 152, 137, 154 1998-05-29
Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 1997 snabbprotokoll 207 1998-05-29
Vissa FoU-frågor m.m. snabbprotokoll 181, 183, 175 1998-05-29
Allmänna skolfrågor snabbprotokoll 148, 150, 144, 146 1998-05-06
Högskole- och studiestödsfrågor snabbprotokoll 104, 87, 89, 91, 102 1998-03-18
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 123 1998-03-18
Aktuell debatt: Problemen i den svenska skolan snabbprotokoll 7, 14 1998-01-28
Utbildningsfrågor snabbprotokoll 42, 9, 116, 139, 114, 137, 40, 59, 99 1997-12-12
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna snabbprotokoll 173, 171, 145, 147, 130 1997-11-19
Högskolans ledning, lärare och organisa- tion snabbprotokoll 43, 52, 50, 62, 64 1997-10-22
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1997 snabbprotokoll 204, 195, 206 1997-06-11
Svar på interpellation 1996/97:312 om behovet av universitetslärare snabbprotokoll 123, 119 1997-06-03
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 185, 110, 193, 114, 195, 106, 35, 197, 108, 104, 112, 102 1997-05-14
Trafikpolitikens inriktning snabbprotokoll 67 1997-03-20
Vissa läroplansfrågor m.m. snabbprotokoll 107 1997-03-20
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt En hållbar samhällsutveckling på längre sikt snabbprotokoll 258 1997-01-22
Anslag till utbildning och forskning snabbprotokoll 170, 78, 107, 48, 117, 105, 139, 46, 76 1996-12-11
Forskningspolitiken snabbprotokoll 9, 18, 16 1996-12-11
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 134, 116, 149, 132 1996-11-28
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 39, 46, 67, 32, 69 1996-11-22
Fristående skolor m.m. snabbprotokoll 85, 93, 81, 99, 97, 89, 79, 83, 87, 95, 101, 91, 103 1996-10-23
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 248 1996-07-12
Tillträde till högre utbildning m.m. snabbprotokoll 139 1996-05-23
Kvalificerad yrkesutbildning m.m. snabbprotokoll 200, 225, 198, 227, 202 1996-05-02
Vissa skolfrågor snabbprotokoll 25 1996-01-31
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) snabbprotokoll 68, 52, 54, 70 1995-10-13
Jämställdhet snabbprotokoll 180, 166, 143, 164, 136, 145 1995-06-07
Vissa betygsfrågor m.m. snabbprotokoll 195 1995-06-07
Bidragsbestämmelserna för fristående skolor snabbprotokoll 185, 187, 166 1995-06-01
Ett högskoleverk snabbprotokoll 219 1995-06-01
(forts. från 3 §) Anslag till högre utbildning och forskning, m.m snabbprotokoll 136, 138 1995-05-18
Anslag till högre utbildning och forskning, m.m. snabbprotokoll 11 1995-05-18
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m. snabbprotokoll 167 1995-05-18
Trädgårdsnäring m.m. snabbprotokoll 118 1995-05-10
Vissa bankfrågor snabbprotokoll 109 1995-04-06
Svar på interpellation 1994/95:73 om åtgär- der mot mobbningen i skolan snabbprotokoll 4, 8 1995-03-23
Betygssystemet i grundskolan snabbprotokoll 74, 76, 78 1995-03-22
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 271, 252 1995-02-08
Betyg i det obligatoriska skolväsendet Föredrogs snabbprotokoll 137 1994-12-19
Kårobligatoriet Föredrogs snabbprotokoll 84, 82, 86 1994-12-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunnar Goude

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.