Gunnar Nordmark

Bio

Gunnar Jan Axel Nordmark, född 25 april 1954 i Växjö, är en svensk politiker (liberal). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, invald för Kronobergs läns valkrets.I riksdagen var han ledamot i valprövningsnämnden 2002–2007. Han var även suppleant i finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, trafikutskottet och utrikesutskottet.2011–2014 var han ordförande för regionfullmäktige för Regionförbundet södra Småland.
Nordmark är idag verksam som lärare vid Elin Wägnerskolan i Växjö och har förtroendeuppdrag inom Växjö kommun och Region Kronoberg. Nordmark är bland annat sedan november 2022 1:e vice ordförande i regionfullmäktige.
Han var fram till mars 2019 ledamot i Insynsrådet för länsstyrelsen i Kronobergs län.
Nordmark var förbundsordförande för Liberalernas länsförbund i Kronobergs län, från 1998 till och med februari 2023, då han lämnade uppdraget på egen begäran.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunnar Nordmark, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
997 (35.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1064 (37.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
243 (8.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
537 (18.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunnar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunnar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2006-03-092006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2004-09-302006-03-09
LedamotValprövningsnämnden2002-12-102007-01-17
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-152004-09-20
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Offentlig upphandling protokoll 83 2006-06-14
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 78, 61, 80, 69, 71 2006-06-14
(forts. från 12 §) Inskränkningar i patientens rätt att använda elektronisk kommunikation m.m. (forts. SoU28) protokoll 169 2006-06-01
En ny lag om lägenhetsregister protokoll 102, 93, 91, 95, 104 2006-05-16
Svar på interpellation 2005/06:331 om fiske utanför Västsahara och politiken för en global utveckling protokoll 3, 6 2006-04-25
Svar på interpellation 2005/06:324 om förändrat antagningsförfarande till högskoleutbildning protokoll 2, 4, 6 2006-04-19
Svar på interpellation 2005/06:270 om betalningsmoral i offentlig verksamhet protokoll 84, 82, 80 2006-03-14
Utrikespolitisk debatt protokoll 112, 110, 114 2006-02-15
Svar på interpellation 2005/06:199 om slutna och öppna kriminalvårdsanstalter protokoll 28, 31 2006-01-24
Svar på interpellation 2005/06:122 om situationen i Västsahara protokoll 40, 37 2005-12-13
Svar på interpellationerna 2005/06:116 och 148 om meddelarfrihet för alla anställda protokoll 138, 132, 135 2005-12-13
(forts. från 14 §) AP-fondernas verksamhet 2004 (forts. FiU6) protokoll 140, 138 2005-11-09
AP-fondernas verksamhet 2004 protokoll 134 2005-11-09
Riksrevisionens årliga rapport 2005 protokoll 158 2005-11-09
Vissa kommunalekonomiska frågor protokoll 148 2005-11-09
Svar på interpellation 2005/06:9 om personer som vistas i Sverige efter ej verkställda avvisningsbeslut protokoll 38, 42, 40 2005-10-25
Utrikespolitik protokoll 380, 386, 378, 382, 384, 388, 390 2005-10-12
Återupptagna förhandlingar protokoll 79 2005-09-14
Ändringar i skogsvårdslagen m.m. protokoll 26 2005-05-27
Svar på interpellation 2004/05:563 om situationen i Västsahara protokoll 6, 3 2005-05-20
Migration och asylpolitik protokoll 77, 79, 68 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:404 om läraryrkets status protokoll 96, 99 2005-03-22
Svar på interpellationerna 2004/05:432 om Polishögskolan i Växjö och 433 om Polishögskolan i Umeå protokoll 18, 22 2005-03-15
Statliga arbetsgivarfrågor protokoll 106, 115, 102, 117, 104 2005-03-09
Ändringar i minerallagen protokoll 160, 162, 164 2005-03-09
Svar på interpellation 2004/05:300 om tillsynen av eldistributionen protokoll 26, 28, 24 2005-01-28
Remissdebatt protokoll 22, 2, 20 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:252 om avkolonialiseringen av Västsahara protokoll 10, 8 2005-01-25
Information från regeringen om läget med anledning av stormen i södra Sverige protokoll 109, 107 2005-01-20
Svar på interpellation 2004/05:195 om asylsökande som får jobb protokoll 57, 60, 63 2004-12-03
Svar på interpellationerna 2004/05:72, 74 och 75 om den psykiatriska vården protokoll 140, 145, 150 2004-11-11
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 protokoll 31 2004-11-10
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 92 2004-11-10
Svar på interpellation 2004/05:58 om den öppna förskolan protokoll 2, 4, 6 2004-10-29
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting protokoll 82, 77, 84 2004-10-27
Ändringar i det kommunala utjämningssystemet protokoll 42, 61, 59, 44, 26 2004-10-27
Barn- och familjepolitik samt psykiatrifrågor protokoll 203, 201, 199 2004-10-13
Svar på interpellationerna 2003/04:511 och 534 om situationen i Västsahara protokoll 35, 38, 41 2004-06-15
Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag protokoll 47 2004-05-28
Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank protokoll 96 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:413 om återkallande av uppehållstillstånd protokoll 100, 98, 96 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:427 om barn till asylsökande som blir åtskilda från en av sina föräldrar protokoll 103, 109, 106 2004-04-20
Svar på interpellation 2003/04:356 om läs- och skrivinlärning protokoll 2, 6, 4 2004-03-26
Svar på interpellation 2003/04:332 om tingsrätternas framtida organisation protokoll 82, 72 2004-03-23
En ny lag om investeringsfonder protokoll 80, 82 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:263 om vallokalernas öppethållande protokoll 25, 27, 29 2004-02-12
Svar på interpellation 2003/04:150 om export av billiga läkemedel till u-länder protokoll 199, 197, 195 2003-12-16
Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade protokoll 99, 107 2003-11-13
Svar på interpellation 2003/04:20 om nedläggningar av CSN-kontor protokoll 21, 18, 24 2003-10-28
Utvecklingen inom den kommunala sek- torn snabbprotokoll 43, 57, 55 2003-06-11
Vakansstatistik snabbprotokoll 44 2003-05-22
Statens personalpolitik snabbprotokoll 11, 9, 3 2003-04-03
Styrning av försvarets fastigheter och an- läggningar snabbprotokoll 112, 94, 110 2003-04-03
Svar på interpellation 2002/03:230 om vi- sumrutiner för svenska medborgare med ut- snabbprotokoll 101, 97, 99 2003-03-25
Svar på interpellation 2002/03:198 om re- sursfördelningssystemet till högskolorna snabbprotokoll 17, 14 2003-03-18
Svar på interpellation 2002/03:156 om sexuella trakasserier inom Försvarsmakten snabbprotokoll 118 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:82 om proffsboxning snabbprotokoll 25, 15 2003-01-21
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 40, 19, 120, 18, 39, 29, 122, 41, 32, 30, 104, 27 2002-12-20
AP-fondernas verksamhet år 2001 snabbprotokoll 2, 10, 8 2002-12-13
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 59, 164, 61 2002-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunnar Nordmark

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.