Gunnel Wallin

Bio

Anna Gunnel Wallin, född 8 december 1939 i Björnekulla församling i Kristianstads län, är en svensk hushållslärare och politiker (centerpartist), som var riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra valkrets 1998–2002 och 2009–2010. I riksdagen var hon först suppleant och sedan ledamot i justitieutskottet 1998–2002, samt suppleant i socialutskottet och trafikutskottet.
Wallin uppmärksammades 2001 för att ha medverkat till installation av vattenvirvlare i riksdagen. Hon har även motionerat om sommartid året runt.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gunnel Wallin, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
678 (82.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
0 (0%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
0 (0%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
147 (17.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gunnel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gunnel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSocialutskottet2009-02-112010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2009-02-112010-10-04
Riksdagsledamot2009-02-012010-10-04
SuppleantSocialutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotJustitieutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantJustitieutskottet1998-05-011998-10-04
Riksdagsledamot1998-05-011998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ny kollektivtrafiklag m.m. protokoll 52 2010-06-22
Några körkorts- och fordonsfrågor snabbprotokoll 171 2010-06-16
Olovlig tobaksförsäljning snabbprotokoll 76 2010-06-15
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken snabbprotokoll 64, 60, 62 2010-06-15
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning snabbprotokoll 15 2010-05-24
Narkotikafrågor snabbprotokoll 27, 25, 29 2010-05-05
Svar på interpellation 2009/10:309 om svåra lidanden vid livets slut protokoll 59, 56 2010-04-09
Vissa trafiksäkerhetsfrågor protokoll 77 2010-03-17
En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning och Vissa psykiatrifrågor m.m. protokoll 105, 112 2009-10-21
Tillgängligheten för funktionshindrade protokoll 36, 38 2009-03-19
Handikappfrågor protokoll 74, 76, 78 2009-03-18
Unga lagöverträdare och medling med anledning av brott snabbprotokoll 67, 74, 76 2002-05-29
Svar på interpellation 2001/02:449 om omställningsarbetet snabbprotokoll 86, 83 2002-05-28
Godkännande av rambeslut om en europe- isk arresteringsorder snabbprotokoll 21, 25, 23 2002-05-22
Den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 57, 59, 45 2002-04-05
Svar på interpellation 2001/02:289 om livs- kvalitet i äldreomsorgen snabbprotokoll 38, 40 2002-04-02
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 228, 219, 226 2002-03-06
Svar på interpellation 2001/02:268 om platsbristen inom kriminalvården snabbprotokoll 121, 125 2002-03-05
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 131, 149, 117, 115, 133, 147, 124, 118, 119, 120, 122, 135 2002-02-20
Svar på interpellation 2001/02:180 om Nationella insatsstyrkans framtid snabbprotokoll 84, 88 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:199 om ersättning till polisen i Västra Götaland snabbprotokoll 96, 101 2002-02-05
Svar på interpellation 2001/02:172 om sot- ningsmonopolet snabbprotokoll 2, 4, 6 2002-01-29
Svar på interpellation 2001/02:162 om rättsvårdande myndigheter snabbprotokoll 191, 193, 195 2002-01-24
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 70, 68, 66, 64, 77, 75, 62 2002-01-23
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 244, 216, 246 2001-12-06
Aktuell debatt: EU-harmonisering av lag- stiftning på de process-, straff- och polisrättsliga snabbprotokoll 13, 6 2001-11-30
Svar på interpellation 2001/02:58 om ut- redning av miljöbrott snabbprotokoll 30, 32, 34 2001-11-13
Svar på interpellation 2001/02:38 om spel- beroende snabbprotokoll 36, 31, 34 2001-11-12
(forts. från 10 §) Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 187, 189, 177, 170, 168 2001-10-18
Reformeringen av domstolsväsendet snabbprotokoll 204, 187, 189, 191, 202 2001-06-13
Brottsoffer snabbprotokoll 24, 212, 202, 22, 11, 210, 9, 3 2001-05-10
Svar på interpellation 2000/01:358 om tillgången till vård och personal inom hälso- och snabbprotokoll 79, 75, 77 2001-05-02
(forts. från 2 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU10) snabbprotokoll 107 2001-04-26
Brottsförebyggande arbete snabbprotokoll 23, 6, 8, 38, 3, 36, 25 2001-04-19
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 201, 137, 149, 199, 167, 135, 139, 165, 197 2001-04-04
Svar på interpellation 2000/01:293 om centralisering av tingsrätter snabbprotokoll 122, 119 2001-03-13
(forts. från 5 §) Polisfrågor (forts. JuU11) snabbprotokoll 108, 106 2001-03-08
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 130, 100, 85, 98, 79, 128, 87, 121 2001-03-08
Polisfrågor snabbprotokoll 4, 11, 155, 157, 183, 136, 134, 22, 168, 20, 185, 13, 166, 132, 159 2001-03-08
Information från regeringen om utveck- lingen av det brottsförebyggande arbetet snabbprotokoll 126, 128 2001-02-01
Svar på interpellation 2000/01:111 om programverksamheten inom kriminalvården snabbprotokoll 203, 207 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:118 om situationen inom polisväsendet snabbprotokoll 217, 213 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:138 om centralisering av kriminalvårdsanstalter snabbprotokoll 245, 248 2001-01-25
Svar på interpellation 2000/01:203 om arrestlokaler och häktesplatser snabbprotokoll 251 2001-01-25
Biodling snabbprotokoll 128, 123, 118, 120, 135, 126, 116 2001-01-24
Ekonomisk brottslighet snabbprotokoll 64 2001-01-24
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 249, 234, 232, 251 2001-01-18
Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan snabbprotokoll 157, 142, 153, 155, 124, 126 2001-01-18
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 63, 207, 122, 61, 101, 185, 124, 187, 78, 80, 110, 183, 59, 99, 205 2000-12-11
Rättsväsendet snabbprotokoll 82, 124, 33, 35, 25, 31, 57, 57, 208, 115, 138, 3, 36, 23, 140, 120, 46, 48, 206, 38, 59, 193, 195, 21, 118, 80, 55 2000-12-05
Svar på interpellation 2000/01:94 om poli- sverksamheten snabbprotokoll 44, 42, 40 2000-11-27
(forts. från 5 §) Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (forts. snabbprotokoll 56 2000-11-24
(forts. från 7 §) Det framtida domstolsvä- sendet (forts. JuU22) snabbprotokoll 188, 214, 192, 195, 190, 197, 212 2000-06-08
Polissamarbete m.m. inom Schengen (prop. 1999/2000:64) snabbprotokoll 31, 33 2000-05-18
Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård snabbprotokoll 61 2000-05-17
Svar på interpellation 1999/2000:325 om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslig- snabbprotokoll 38, 36 2000-05-08
Svar på interpellationerna 1999/2000:320 och 322 om vårdare inom kriminalvården snabbprotokoll 15, 11 2000-05-08
Svar på interpellationerna 1999/2000:321, 323 och 324 om kriminalvården snabbprotokoll 29, 24 2000-05-08
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 143, 145 2000-04-27
Utvecklingsprogram för kommuner med anledning av strukturomvandlingar inom För- snabbprotokoll 179 2000-03-30
Det nya försvaret snabbprotokoll 150, 152, 154 2000-03-29
Effektivisering av förfarandet i allmän domstol snabbprotokoll 131 2000-03-15
Skärpt vapenlagstiftning snabbprotokoll 101, 75, 84, 99, 82 2000-03-15
Vissa narkotikafrågor m.m. snabbprotokoll 134 2000-03-15
Svar på interpellation 1999/2000:170 om sex- och samlevnadsfrågor i skolan snabbprotokoll 62, 65, 68 2000-02-22
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 165, 35, 167, 46, 44, 37, 158, 98 2000-02-09
Svar på interpellation 1999/2000:193 om företagshälsovården snabbprotokoll 31, 29, 27 2000-02-08
Svar på interpellation 1999/2000:138 om ungdomsrån snabbprotokoll 18 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:159 om kriminalvården snabbprotokoll 20 2000-02-03
Svar på interpellation 1999/2000:188 om psykiskt långtidssjukas situation snabbprotokoll 130, 128, 132 2000-02-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Miljön - en hållbar utveckling snabbprotokoll 163, 167, 160, 158, 165 2000-01-20
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet snabbprotokoll 12, 129, 14, 38, 27, 55, 83, 16, 53, 81, 29, 36, 78, 131 1999-12-03
Frågestund snabbprotokoll 99, 81, 21, 79, 97, 180, 77, 243, 23, 182, 245, 79 1999-12-02
Aktuell debatt: Situationen inom domstol- sväsendet snabbprotokoll 6, 13 1999-09-30
Försöksverksamhet med videoteknik i rät- tegång snabbprotokoll 150 1999-05-19
Påföljdsfrågor snabbprotokoll 167, 124, 135, 133 1999-05-19
Rättspsykiatriskt forskningsregister snabbprotokoll 158, 155 1999-05-19
Drograttfylleri och sjöfylleri snabbprotokoll 22, 20, 3 1999-03-25
EU-bedrägerier och korruption snabbprotokoll 32 1999-03-25
Svar på interpellationerna 1998/99:178, 179, 180, 181 och 187 om den nationella insats- snabbprotokoll 21, 9, 15 1999-03-19
Svar på interpellation 1998/99:133 om bostadslösheten snabbprotokoll 55, 53 1999-02-19
Svar på interpellation 1998/99:136 om rättsväsendet snabbprotokoll 14, 17, 11 1999-02-19
Ändringar i rättshjälpslagen snabbprotokoll 73, 64, 71 1999-02-17
Svar på interpellation 1998/99:77 om våld mot taxiförare snabbprotokoll 3, 7, 5 1999-01-26
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 409 1999-01-21
Polisens register snabbprotokoll 153 1998-06-02
Påföljdssystemet snabbprotokoll 138, 136, 117 1998-06-02

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gunnel Wallin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.