Gustaf Lantz

Bio

Lars Gustaf Oscar Lantz, född 1 februari 1981 i Gamla Uppsala församling, Uppsala län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2022 (dessförinnan tjänstgörande statsrådsersättare 2017, 2018–2020 och 2020–2022), invald för Uppsala läns valkrets.Lantz kandiderade i riksdagsvalet 2014 och blev ersättare. Han var tjänstgörande statsrådsersättare för Ardalan Shekarabi under perioden 24 april–31 december 2017. Lantz kandiderade även i riksdagsvalet 2018 och blev åter ersättare. Under denna mandatperiod var han tjänstgörande statsrådsersättare för Shekarabi 24 september 2018–23 augusti 2020 samt från och med 16 december 2020. Sedan valet 2022 är Lantz ordinarie riksdagsledamot.I riksdagen är Lantz ledamot i socialutskottet sedan 2022 och suppleant i justitieutskottet. Han var ledamot i justitieutskottet 2021–2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gustaf Lantz, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1773 (56.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
248 (8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
10 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1083 (34.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Gustaf röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Gustaf röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2024-05-012026-09-21
RiksdagsledamotMarcus Wennerström 2023-08-28 - 2024-04-30 Föräldraledighet2023-08-282024-04-30
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262023-08-27
LedamotJustitieutskottet2021-10-132022-09-26
StatsrådsersättareArdalan Shekarabi2020-12-162022-09-26
StatsrådsersättareFöräldraledighet2020-08-242020-12-15
StatsrådsersättareArdalan Shekarabi Föräldraledighet2020-08-242020-12-15
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022021-10-13
StatsrådsersättareArdalan Shekarabi2018-09-242020-08-23
Extra suppleantKulturutskottet2017-04-242017-12-31
Extra suppleantJustitieutskottet2017-04-242017-12-31
Extra suppleantUtbildningsutskottet2017-04-242017-12-31
StatsrådsersättareArdalan Shekarabi2017-04-242017-12-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 190 2023-06-20
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 15, 17, 19, 25, 27 2023-06-13
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 2, 13, 15 2023-05-23
Svar på interpellation 2022/23:326 om sökbara orosanmälningar 2022/23:109 10, 12, 14 2023-05-22
Socialtjänstens arbete 2022/23:102 34, 37, 39, 42, 44, 34, 37, 39, 42, 44 2023-05-03
(forts. från § 8) Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU24) 2022/23:93 104, 106, 109, 111, 104, 106, 109, 111 2023-04-20
Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2022/23:93 10, 16, 18, 21, 23, 10, 16, 18, 21, 23 2023-04-20
(forts.) Svar på interpellation 2022/23:76 om förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet 2022/23:74 72, 72 2023-03-14
Svar på interpellation 2022/23:229 om brister inom Sis verksamhet 2022/23:74 75, 77, 79, 75, 77, 79 2023-03-14
Svar på interpellation 2022/23:76 om förebyggande åtgärder mot organiserad brottslighet 2022/23:74 68, 70, 68, 70 2023-03-14
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 48, 48 2023-01-25
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 113, 115, 117, 113, 115, 117, 113, 115, 117, 113, 115, 117 2022-10-19
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen 2021/22:136 32, 36, 38, 32, 36, 38 2022-06-22
Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen 2021/22:134 84, 86, 88, 84, 86, 88, 84, 86, 88 2022-06-20
En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring 2021/22:122 1, 1 2022-06-01
Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU 2021/22:122 8, 8 2022-06-01
Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång 2021/22:120 60, 60 2022-05-30
Skärpt straff för gravfridsbrott 2021/22:117 8, 8 2022-05-19
Biometri i brottsbekämpningen 2021/22:111 53, 53 2022-05-11
Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål 2021/22:111 46, 46 2022-05-11
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 63, 42, 52, 54, 61, 63, 42, 52, 54, 61 2022-04-27
Modernare regler för användningen av tvångsmedel 2021/22:100 111, 111, 111 2022-04-21
Skärpta straff för grova trafikbrott 2021/22:99 105, 105 2022-04-20
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet 2021/22:71 67, 67 2022-02-23
Utökade möjligheter att använda tidiga förhör 2021/22:29 59, 64, 66, 73, 75, 59, 64, 66, 73, 75, 59, 64, 66, 73, 75 2021-11-17
Straffrättsliga frågor 2020/21:133 3, 5, 7, 118, 10, 12, 17, 19, 47, 118, 118, 3, 5, 7, 10, 12, 17, 19, 47, 1, 13 2021-06-03
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 9, 11, 13, 19, 21, 9, 11, 13, 19, 21 2021-05-26
Processrättsliga frågor 2020/21:119 17, 25, 113, 119, 121, 54, 17, 113, 119, 121, 17, 54 2021-05-05
En särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord 2020/21:95 6, 6, 6 2021-03-17
Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet 2020/21:71 64, 64 2021-01-27
2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2019/20:120 29, 29 2020-05-13
Straffet för mord 2019/20:31 125, 139, 141, 145, 147, 125, 139, 141, 145, 147 2019-11-13
Frågestund 2019/20:3 103, 35, 37, 85, 85, 72, 92, 103, 85, 63, 97, 92, 99, 112, 114, 80, 80, 43, 45, 92, 18, 20, 43, 72, 45 2019-09-12
Stärkt ordning och säkerhet i domstol 2018/19:93 54 2019-05-15
Genomförande av rättshjälpsdirektivet 2018/19:68 20, 24, 26 2019-03-27
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte 2017/18:27 1 2017-11-08
Våldsbrott och brottsoffer 2016/17:104 96 2017-05-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gustaf Lantz

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.