Gustaf von Essen

Bio

Gustaf Fredrik Wilhelm von Essen, född 19 maj 1943 i Lena församling i Uppsala län, är en svensk friherre och politiker (kristdemokrat, tidigare moderat). Han var riksdagsledamot 1991–2002, då för Moderata samlingspartiet för Uppsala läns valkrets, och senare kommunalråd för Kristdemokraterna i Uppsala kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Gustaf von Essen (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden1998-10-132002-10-08
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantEU-nämnden1995-01-011998-10-05
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-251998-10-04
SuppleantKonstitutionsutskottet1994-10-111995-01-15
LedamotSocialförsäkringsutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
SuppleantLagutskottet1991-10-081994-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riksdagens revisorers förslag angående efterkontroll av förtidspensioner snabbprotokoll 125, 123, 116 2002-04-19
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskrimine- snabbprotokoll 1, 23 2001-04-06
Lag om svenskt medborgarskap snabbprotokoll 1, 22, 24, 4, 30, 6, 15 2001-02-21
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 106, 102, 104, 108 2001-02-07
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 39, 55, 32, 47, 45, 57, 43, 53, 35, 278, 51, 41, 37, 49 2000-12-01
Svar på interpellation 2000/01:24 om han- teringen av sekretessbelagda uppgifter snabbprotokoll 32, 34 2000-10-19
Svar på interpellation 1999/2000:414 om könsselektiva aborter snabbprotokoll 59, 62, 65 2000-05-23
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 49, 22, 20, 72, 175, 3, 1, 18, 7, 25, 51, 14, 48, 101, 137, 166, 19, 16, 169, 9, 72, 205, 27, 11, 135, 189, 187, 162, 177, 5, 9, 78, 74, 109, 171, 164, 107, 80, 12, 46, 17 2000-04-27
Uppehållstillstånd på grund av anknyt- ning snabbprotokoll 139, 127, 125, 129, 141 2000-03-22
Svar på interpellation 1999/2000:272 om hanteringen av asylärenden snabbprotokoll 26, 23 2000-03-21
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 48, 29, 50, 27, 8 1999-12-14
Aktuell debatt: Barnkonventionen och dess roll i beslutsprocessen vad gäller asylärenden snabbprotokoll 5, 12 1999-11-04
Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden snabbprotokoll 149, 151, 141, 143, 145, 139, 147 1999-11-03
Riksdagens revisorers förslag om socialför- säkringens administration snabbprotokoll 123, 121, 115 1999-05-28
Svar på interpellationerna 1998/99:232 och 240 om aborter snabbprotokoll 128, 133, 138 1999-05-21
Ny lagstiftning mot diskriminering i ar- betslivet snabbprotokoll 40 1999-03-03
Invandrare och flyktingar m.m. snabbprotokoll 108 1998-12-16
Medborgarskap och identitet snabbprotokoll 177, 175, 168, 166, 171 1998-11-25
Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen snabbprotokoll 195, 197, 188, 193, 199, 190 1998-11-25
Staten och trossamfunden (vilande för- slag) snabbprotokoll 59 1998-11-18
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 135, 65, 63, 86, 61, 112, 137, 110, 88 1998-04-29
(forts. från 4 §) Schengensamarbetet (forts. JuU15) snabbprotokoll 168, 166, 175, 188, 179, 170, 173 1998-04-16
Invandrings- och flyktingfrågor snabbprotokoll 15, 62, 60, 6, 42, 44, 13, 10, 1, 4 1998-03-25
Svar på interpellation 1997/98:92 om Sveri- ges arbete mot rekryteringen av barnsoldater snabbprotokoll 13, 10 1998-01-29
Invandrare och flyktingar m.m. och åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 145 1997-12-15
Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik snabbprotokoll 48, 46, 23, 68, 36, 66, 34 1997-12-02
Svar på interpellation 1997/98:25 om asylsökande snabbprotokoll 8, 4 1997-11-07
En uthållig energiförsörjning snabbprotokoll 158 1997-06-10
Svar på interpellation 1996/97:349 om repatriering snabbprotokoll 92, 90 1997-05-30
Svenskt medborgarskap snabbprotokoll 8 1997-04-23
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 202, 204, 206, 208, 210 1997-03-19
(forts. från 4 §) Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv (forts. SfU5) snabbprotokoll 140, 129, 142, 131 1996-12-05
Svensk migrationspolitik i globalt perspek- tiv snabbprotokoll 4, 1 1996-12-05
Svar på interpellation 1995/96:223 om iranska asylsökande i Turkiet m.m. snabbprotokoll 60 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:232 om avvisning till Iran snabbprotokoll 72, 67 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:238 om avvisning av barn och barnfamiljer snabbprotokoll 78 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:241 om asylprövning av tortyrskadade snabbprotokoll 86, 89 1996-06-03
Svar på interpellation 1995/96:181 om sam- ordning av ombudsmän snabbprotokoll 21, 24 1996-05-03
Svar på interpellation 1995/96:182 om integ- rationspolitiken snabbprotokoll 35, 31 1996-05-03
Information från regeringen om förhand- lingsläget beträffande Sveriges deltagande i snabbprotokoll 2 1996-03-29
Frågestund snabbprotokoll 94, 33, 38, 119, 81, 35, 96, 40, 62, 121 1996-03-07
Svar på interpellation 1995/96:71 om åter- kallelse av uppehållstillstånd snabbprotokoll 37, 43 1996-02-13
Aktuell debatt: Flyktingpolitiken snabbprotokoll 4, 11 1996-01-26
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan snabbprotokoll 60, 62, 64 1995-12-08
Svar på interpellation 1995/96:5 om arbetslösheten bland invandrare och flyktingar snabbprotokoll 10, 4, 14 1995-11-10
Ändringar i utlänningslagen snabbprotokoll 88, 86, 70 1995-06-07
Svar på interpellation 1994/95:125 om uppehållstillstånd för eritreaner snabbprotokoll 73, 69 1995-05-29
Svar på interpellation 1994/95:149 om Schengenavtalet snabbprotokoll 88, 84 1995-05-29
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 61 1995-05-18
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 50, 6, 1, 13, 52, 4, 10, 11, 50, 8, 4, 13, 6 1995-05-03
Aktuell debatt: Avvisning av bosnier med kroatiska pass snabbprotokoll 11, 4 1995-03-29
Svar på interpellation 1994/95:24 om arbets- lösheten bland invandrare snabbprotokoll 8, 15 1994-12-01
Vissa utlännings- och medborgarskapsfrågor snabbprotokoll 71 1994-11-16
Svar på fråga 1994/95:20 om avvisning av bosnier till Kroatien snabbprotokoll 96, 92, 94 1994-10-25
Svar på frågorna 1993/94:554 och 573 om ökningen av asylsökande, m.m. snabbprotokoll 12, 15, 9 1994-05-31
Svar på frågorna 1993/94:559 och 575 om den kurdiska frågan i FN, m.m. snabbprotokoll 155, 158, 161 1994-05-31
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 57 1994-05-19
Svar på interpellation 1993/94:133 om flyktingpolitiken snabbprotokoll 101, 103 1994-05-16
Information från regeringen om flyktingpolitiken snabbprotokoll 42, 44 1994-04-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 90, 123, 117, 95, 214, 119, 187, 183, 88, 84, 97, 199, 185, 86, 181, 201, 121, 179 1994-02-11
Överföring och mottagande av flyktingar m.m. snabbprotokoll 100, 150, 105, 152, 107, 116, 118, 121, 123 1993-12-08
Svar på interpellation 1993/94:14 om asylrätt m.m. snabbprotokoll 30, 32 1993-12-02
Svar på interpellation 1993/94:48 om flyktingpolitiken snabbprotokoll 77, 80 1993-12-02

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Gustaf von Essen

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.