Håkan Holmberg

Bio

Håkan Olof Holmberg, född 12 maj 1951 i Örnsköldsvik, död 24 augusti 2020 i Uppsala, var en svensk historiker, journalist, folkpartistisk politiker och riksdagsledamot 1988–1997 för Uppsala läns valkrets.
Holmberg blev fil. kand. vid Uppsala universitet 1974 och disputerade där 1982 i historia för filosofie doktorsexamen på en avhandling om den svenska kommunismens historia. Under sitt yrkesverksamma liv var han journalist. Han anställdes vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1973 och Expressen 1974. År 1978 kom han till Upsala Nya Tidning, där han var utrikesredaktör vid ledarredaktionen och från 1 juli 2002 till 9 december 2018 politisk chefredaktör med ansvar för ledarsidan.
Holmberg gav ekonomiskt stöd till Expo och var ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism samt en av grundarna till Måndagsrörelsen. Tillsammans med bland andra Henrik Bachner och Per Ahlmark drev han rättegången i Stockholm mot Radio Islam. Han deklarerade också sitt stöd för Dawit Isaak.
2020 avled Holmberg av långvarig cancer. Han är begravd på Uppsala gamla kyrkogård.
Artikeln innehåller material från wikipedia Håkan Holmberg (journalist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantFörsvarsutskottet1994-10-181997-09-15
SuppleantUtrikesutskottet1994-10-111997-09-15
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111997-09-15
Riksdagsledamot1994-10-031997-09-15
LedamotUtrikesutskottet1994-06-201994-10-02
SuppleantEuroparådets svenska delegation1994-06-201994-10-03
RiksdagsledamotBengt Ahlquist 1994-02-07 - 1994-03-311994-02-071994-03-31
RiksdagsledamotBengt Ahlquist 1993-03-08 - 1993-04-121993-03-081993-04-12
LedamotESK-delegationen1993-01-211994-10-03
RiksdagsledamotBarbro Sandberg 1991-10-01 - 1992-01-091991-10-011992-01-09
SuppleantUtrikesutskottet1991-09-301994-06-19
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1989-12-131991-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1988-10-111989-11-13
SuppleantUtrikesutskottet1988-10-031991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Information från regeringen om upprät- tande av ett euroatlantiskt partnerskapsråd snabbprotokoll 23, 21 1997-06-03
Frågestund snabbprotokoll 40, 42 1997-05-29
Svar på interpellation 1996/97:284 om dödsstraff snabbprotokoll 34, 32 1997-05-27
Svar på interpellationerna 1996/97:303, 318, 336, 347, 357 och 365 om fredsprocessen i snabbprotokoll 8, 17 1997-05-27
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 90, 88, 86 1997-05-21
Vissa ändringar i radio- och TV-lagen m.m. snabbprotokoll 92, 100, 98, 107 1997-05-14
Svar på interpellation 1996/97:223 om Sve- rige och mänskliga rättigheter i muslimska län- snabbprotokoll 4, 2, 6 1997-04-10
Ny vallag snabbprotokoll 8, 2, 13, 10, 15 1997-04-09
Mänskliga rättigheter m.m. snabbprotokoll 157 1997-03-19
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor snabbprotokoll 125, 123, 119 1997-03-12
Sveriges samarbete med Central- och Öst- europa snabbprotokoll 38 1997-02-26
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 70, 50, 72 1997-02-05
Internationellt bistånd snabbprotokoll 66, 68, 58, 79 1996-12-17
Budgetpropositionen - utgiftsområde 1 Rikets styrelse snabbprotokoll 101 1996-12-09
Den regionala samhällsorganisationen snabbprotokoll 170, 210, 161, 188, 186, 179, 168 1996-12-04
Svar på interpellation 1996/97:59 om be- hörighet för högskolestudier snabbprotokoll 4, 6, 2 1996-11-29
Svar på interpellation 1995/96:238 om avvisning av barn och barnfamiljer snabbprotokoll 75, 83, 80 1996-06-03
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 33, 55, 120, 79, 93, 53, 63, 65, 77, 119, 46, 112, 152, 29, 35, 17, 31, 97, 121, 143, 50, 33, 9, 123, 118, 37, 69, 11, 31, 148, 15, 113, 145, 52, 150, 130, 90, 13, 47, 35 1996-05-29
Sekretess och polisregister snabbprotokoll 127 1996-05-22
Kommunala frågor snabbprotokoll 94, 92, 75 1996-03-29
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 196, 200, 198 1996-03-28
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 16, 14, 2 1996-03-06
Vissa straffrättsliga frågor snabbprotokoll 149, 151 1996-03-06
Svar på interpellation 1995/96:79 om Taiwan snabbprotokoll 11, 3, 7 1996-03-05
Svar på interpellation 1995/96:82 om poli- tiska våldsverkare snabbprotokoll 5, 8, 2 1996-02-22
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 80, 48 1996-02-14
Svenskt deltagande i fredsstyrka i f.d. Ju- goslavien snabbprotokoll 51, 43, 49, 47, 45 1995-12-15
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 37, 35, 27 1995-12-07
Svar på frågorna 1995/96:51 och 1995/96:56 om offentliggörande av handlingar om snabbprotokoll 86, 83 1995-11-07
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 136, 79, 169 1995-10-11
Fredsprocessen i Mellanöstern snabbprotokoll 45 1995-04-19
Situationen i f.d. Jugoslavien samt Albani- en snabbprotokoll 37, 29, 35, 33, 31 1995-04-19
Svar på frågorna 1994/95:360 och 381 om brevet från Kroatiens utrikesminister till Sveriges snabbprotokoll 120, 118 1995-03-28
Presstöd m.m. snabbprotokoll 11, 9, 16, 14, 2 1995-03-22
Svar på interpellationerna 1994/95:56 och 58 om Tjetjenien snabbprotokoll 15, 22 1995-03-09
Information från regeringen om Östeuropa- propositionen snabbprotokoll 62, 64 1995-02-16
Information från regeringen om ESK:s och Europeiska rådets möten i förra veckan snabbprotokoll 14, 12 1994-12-13
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 10 1994-11-23
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 36, 27, 41, 39, 21, 25, 33, 23, 31 1994-11-16
Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-avtalet snabbprotokoll 116, 112, 114 1994-05-30
Svar på fråga 1993/94:210 om lärare som gör sig skyldiga till politiskt betingade brott snabbprotokoll 115, 113 1993-11-30
Mänskliga rättigheter snabbprotokoll 67 1993-11-24
Mellanöstern snabbprotokoll 67 1993-11-10
Information från regeringen om Bosnien snabbprotokoll 7, 9 1993-10-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Håkan Holmberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.