Håkan Larsson

Bio

Karl Anders Håkan Larsson, född 13 januari 1950 i Skärstads församling i Jönköpings län, är en svensk journalist och politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2006, invald för Jämtlands läns valkrets.Larsson bor på Rödön i Jämtland tillsammans med sin fru Maria Söderberg, tidigare kommunalråd i Krokoms kommun, även hon centerpartistisk politiker. Larsson var riksdagsledamot för Jämtlands län mellan 2002 och 2006 och förlorade sitt riksdagsmandat efter att partikollegan Per Åsling fick fler personkryss i valet 2006. Därefter har han varit ledamot i kommunfullmäktige i Krokom (2010–2018). Idag (2020) är han ledamot i fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.
Larsson är journalist till yrket och var tidigare chefredaktör för Politisk tidskrift, Ung Center, Hudiksvalls Tidning (c) och Östersunds-Posten (c). Larsson tillhör den EU-kritiska delen av Centerpartiet och har varit aktiv i EU-kritiska Centernätverket.
Larsson började sitt politiska engagemang inom CUF i Huskvarna Centerklubb. När han studerade vid Journalisthögskolan i Stockholm var han aktiv i centerungdomen där och senare i Centerpartiet, bland annat som ordförande för Västerleds Centeravdelning. Han var under 1980-talet bland annat förbundssekreterare i CUF och generalsekreterare i SUL (Sveriges Ungdomsorganisationers Landsråd) och då särskilt i det all-europeiska ungdomssamarbetet.
Larsson har lyft fram det gamla jämtska alltinget Jamtamot, föregångare till dagens regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Håkan Larsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1141 (40.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1149 (40.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
294 (10.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
257 (9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Håkan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Håkan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2010-10-192014-10-14
SuppleantRiksbanksfullmäktige2006-10-172010-10-19
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Förnybar el med gröna certifikat och Miljövänlig el med vindkraft protokoll 43, 52, 50 2006-06-13
Forskning och ny teknik för framtidens energisystem protokoll 200 2006-06-01
Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden protokoll 173 2006-06-01
(forts.) Vissa konkurrenspolitiska frågor (forts. NU16) protokoll 93 2006-05-30
Statens stöd till regional projektverksamhet protokoll 112 2006-05-30
Lärarutbildning och lärare protokoll 8 2006-04-21
Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m. protokoll 42, 44, 46 2006-04-21
Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar protokoll 4, 18, 20 2006-03-30
Svar på interpellation 2005/06:278 om kollektivtrafik i glesbygd protokoll 31, 29 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:259 om stöd till Sveriges norra inland protokoll 15, 12 2006-03-17
Svar på interpellation 2005/06:283 om nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018 protokoll 3, 6 2006-03-17
Vissa frågor om regional utvecklingspolitik protokoll 131, 12, 14, 140, 138, 5 2006-03-16
(forts. från 9 §) Idrottsfrågor (forts. KrU8) protokoll 159, 157, 155 2006-03-09
(forts. från 15 §) Ny värld - ny högskola (forts. UbU3) protokoll 145, 143 2006-02-22
Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor protokoll 162, 164, 151, 93 2006-02-22
Ny värld - ny högskola protokoll 111 2006-02-22
Studiestödsfrågor protokoll 56 2006-02-08
Energitorv protokoll 26 2006-02-02
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus protokoll 73 2005-12-16
(forts. från 7 §) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) protokoll 189, 187, 168 2005-12-08
Energi samt Leveranssäkra elnät protokoll 158, 179, 181 2005-12-07
Statliga företag protokoll 18, 19, 29, 4, 21, 27, 4, 32, 20 2005-11-25
Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel protokoll 108 2005-10-19
Svar på interpellation 2005/06:19 om olympiska spel i Sverige protokoll 4, 6, 2 2005-10-18
Näringsliv protokoll 211, 209, 71 2005-10-12
Regionalpolitik protokoll 305, 280, 307, 282, 284 2005-10-12
Svar på interpellation 2005/06:8 om Försvarsmaktens markområden protokoll 12, 10, 8 2005-09-30
Förstärkning av studiestödet protokoll 106 2005-06-16
Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor samt Skadestånd enligt konkurrenslagen, m.m. protokoll 62 2005-06-14
Forskning för ett bättre liv protokoll 16, 4, 14, 18 2005-06-13
Ökad förtidspensionering av unga protokoll 53, 55 2005-06-09
Svar på interpellation 2004/05:527 om folkbildningen protokoll 8, 5, 2 2005-05-13
Högskolan protokoll 167, 169, 71, 86, 88, 148 2005-05-11
Svar på interpellation 2004/05:513 om ersättning till lokala polismyndigheter vid stora evenemang protokoll 47 2005-04-26
Vissa handelspolitiska frågor inom WTO och EU protokoll 50, 34 2005-04-20
Fristående skolor protokoll 195 2005-04-13
(forts. från 7 §) Idrottsfrågor (forts. KrU5) protokoll 100 2005-04-07
Svar på interpellation 2004/05:440 om fjällräddningen efter garnisonsnedläggningen protokoll 19, 17 2005-04-05
Svar på interpellationerna 2004/05:487 och 488 om behandlingen av förslaget till nytt EU-fördrag protokoll 5, 10 2005-04-05
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 187, 168, 189 2005-03-09
Ändringar i minerallagen protokoll 158 2005-03-09
Svar på interpellation 2004/05:325 om kommunernas bredbandssatsningar protokoll 81, 76 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:274 om anslag till Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva protokoll 55, 47, 51 2005-01-25
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 33, 35, 37 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 175 2004-12-15
Studiestöd protokoll 85, 69, 83, 273 2004-12-13
Utbildning och universitetsforskning protokoll 44 2004-12-13
Nedläggning av militär utbildning i Östersund protokoll 66 2004-12-02
Regional utveckling protokoll 151, 55, 113, 163, 165, 160, 46, 53, 34, 44, 134, 139, 149, 158, 132 2004-12-02
Svar på interpellationerna 2004/05:67 och 73 om Östersunds garnison protokoll 24, 18, 30 2004-11-11
Svar på interpellation 2004/05:71 om tågtrafiken mellan Norge och Sverige protokoll 7, 16 2004-11-09
(forts. från 11 §) Forskning och forskarutbildning (forts. UbU17) protokoll 71, 82, 84 2004-10-28
Svar på interpellationerna 2004/05:27 och 31 om medlemsavgifter till EU, EU-medel till bönderna och utgiftstaket i budgeten protokoll 13, 19 2004-10-19
Näringsliv och energi protokoll 116, 118 2004-10-14
Regionalpolitik och infrastruktur protokoll 227, 225, 239, 237, 223 2004-10-13
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar protokoll 44, 48, 46 2004-09-24
Svar på interpellation 2003/04:431 om framtiden för Härjedalens Miljöbränsle AB protokoll 23, 17, 11 2004-05-04
Svar på interpellation 2003/04:328 om statens ansvar för Inlandsbanan protokoll 17, 14, 11 2004-03-30
Staten som arbetsgivare protokoll 93, 95, 91 2004-03-17
Statens styrning av kommunerna protokoll 109 2004-03-17
Flygförbindelse Tornedalen-Stockholm protokoll 86, 88 2004-03-11
Svar på interpellation 2003/04:319 om moms för allmännyttiga föreningar protokoll 26, 17 2004-03-11
(forts. från 9 §) Högskolan (forts. UbU3) protokoll 158, 160, 139 2004-03-03
Svar på interpellation 2003/04:310 om kollektivtrafik i glesbygd protokoll 20, 18 2004-03-02
Torv och elcertifikat protokoll 174, 178, 176 2004-02-18
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 56, 50 2004-02-10
Svar på interpellationerna 2003/04:230 och 231 om stödområdesindelningen i Jämtland protokoll 44 2004-02-10
Särskilda insatser för tillväxt och utveckling protokoll 29 2004-01-22
Svar på interpellation 2003/04:191 om flygturismen i fjällen protokoll 100, 103, 97 2004-01-20
(forts. från 15 §) Näringsliv (forts. NU1) protokoll 155, 139, 153 2003-12-17
(forts. från 7 §) Studiestöd (forts. UbU2) protokoll 151, 137, 153 2003-12-09
Svar på interpellation 2003/04:121 om långväga djurtransporter protokoll 132, 138, 135 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:154 om statens ansvar för Inlandsbanans framtid protokoll 52, 49, 55 2003-12-05
Svar på interpellation 2003/04:50 om socknen som administrativ enhet protokoll 55, 62, 59 2003-11-24
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 211, 215, 213 2003-11-20
Svar på interpellationerna 2003/04:70 och 73 om helhetssyn på Sverige protokoll 24, 16, 20 2003-11-18
Förslaget till konstitutionellt fördrag för EU protokoll 109, 107, 111 2003-10-15
Skola och utbildning protokoll 171, 156, 173, 160, 158 2003-10-15
Svar på interpellation 2003/04:4 om tullstationen i Gäddede protokoll 19, 29, 24 2003-10-02
Etikprövning av forskning snabbprotokoll 137 2003-06-03
Gymnasieskolan snabbprotokoll 178 2003-05-28
Vissa konkurrenspolitiska frågor snabbprotokoll 31 2003-05-23
Vissa frågor om regional utvecklingspoli- tik snabbprotokoll 25, 27, 17 2003-05-08
(forts. från 9 §) Betyg (forts. UbU12) snabbprotokoll 182, 159, 157, 184 2003-05-07
Betyg snabbprotokoll 147 2003-05-07
Forskning snabbprotokoll 222 2003-05-07
Förskolan snabbprotokoll 78 2003-05-07
Svar på interpellation 2002/03:266 om In- landsbanan snabbprotokoll 46, 50, 48 2003-04-29
Studiemedelsfrågor med mera snabbprotokoll 194 2003-03-27
Vissa utrikeshandelspolitiska frågor snabbprotokoll 177, 170, 120, 179 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:194 om fis- keriförsöksstationen i Kälarne snabbprotokoll 19, 21 2003-03-11
(forts. från 4 §) Idrottsfrågor (forts. KrU4) snabbprotokoll 108, 110, 106 2003-03-06
Svar på interpellationerna 2002/03:168 och 169 om elöverkänslighet snabbprotokoll 27, 23 2003-02-20
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 60 2003-02-12
Svar på interpellation 2002/03:68 om moms på skidliftar snabbprotokoll 12, 15, 8 2003-01-23
Svar på interpellation 2002/03:95 om Pos- tens höjda priser på tidningsdistribution snabbprotokoll 2, 6, 4 2003-01-21
(forts. från 4 §) Utbildning och universitets- forskning (forts. UbU1) snabbprotokoll 172 2002-12-12
Svar på interpellation 2002/03:64 om fi- nansiering av kollektivtrafik i glesbygd snabbprotokoll 84, 80 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:43 om handläggningen av arbetsskadeärenden snabbprotokoll 101, 105, 103 2002-11-28
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 94, 98, 96 2002-11-20
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 16 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Håkan Larsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.