Håkan Svenneling

Bio

Håkan Erik Matz Svenneling, född 17 september 1985 i Sollentuna, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Värmlands läns valkrets.Svenneling har tidigare varit ledamot av kommunstyrelsen i Karlstads kommun och arbetat som landsbygdsutvecklare. Han invaldes i Sveriges riksdag 2014 och blev i samband med detta Vänsterpartiets landsbygdspolitiska talesperson. I mars 2015 valdes Svenneling till Nordiska rådets jämställdhetspolitiska talesperson. Han är motståndare till TTIP.
Artikeln innehåller material från wikipedia Håkan Svenneling, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
831 (25.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
323 (10.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
170 (5.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1889 (58.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Håkan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Håkan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-182026-09-21
LedamotUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-05-042022-10-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSkatteutskottet2021-10-222022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantFörsvarsutskottet2020-09-072022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-05-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-06
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022021-10-21
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
LedamotNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-142018-09-24
SuppleantFinansutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
KvittningspersonVänsterpartiet2014-09-292022-11-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 2022/23:127 2, 4, 17, 19, 31, 33, 35, 39, 41 2023-06-19
Mänskliga rättigheter 2022/23:103 200, 200 2023-05-04
Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan 2022/23:96 4, 4 2023-04-23
Ukraina 2022/23:88 4, 4 2023-04-13
Svar på interpellation 2022/23:263 om Palestina och Israel 2022/23:82 47, 58, 47, 58 2023-03-28
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 6, 24, 8, 26, 10, 12, 14, 16, 34, 18, 36, 20, 22, 24, 26, 45, 47, 34, 36, 54, 56, 45, 47, 67, 69, 54, 56, 82, 67, 84, 69, 82, 84 2023-03-22
Svar på interpellation 2022/23:161 om åtgärder mot Iran 2022/23:66 3, 11, 3, 11 2023-02-21
Försvarspolitik och totalförsvar 2022/23:59 23, 25, 27, 23, 25, 27 2023-02-08
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2022/23:43 94, 96, 94, 96 2022-12-20
Information från regeringen om regeringens prioriteringar och arbetsprogram inför ordförandeskapet i Europeiska unionens råd våren 2023 2022/23:38 33, 33 2022-12-14
Svar på interpellation 2022/23:55 om åtgärder mot Iran 2022/23:37 103, 103, 112, 112 2022-12-13
Svar på interpellation 2022/23:65 om vapenexport till Turkiet 2022/23:37 121, 124, 121, 124 2022-12-13
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 8, 8 2022-12-08
Svenskt deltatagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2022/23:34 8 2022-12-08
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2022/23:25 62, 62 2022-11-23
Svar på interpellationerna 2022/23:8 och 16 om situationen i Iran 2022/23:16 81, 90, 101, 81, 90, 101, 81, 90, 101 2022-11-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 77, 79, 77, 79, 3, 5, 12, 14, 3, 5, 20, 22, 12, 24, 14, 27, 29, 20, 22, 24, 27, 29, 46, 48, 46, 48 2022-10-20
Statsministerns frågestund 2021/22:132 118, 57, 52, 48, 118, 36, 49, 77, 60, 52, 77, 36, 118, 57, 81, 74, 48, 77, 81, 68, 49 2022-06-16
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 64, 68, 70, 64, 68, 70 2022-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 75, 77, 79, 97, 99, 75, 77, 79, 97, 99 2022-06-14
Nato och arbetet mot kärnvapen 2021/22:128 137, 140, 142, 153, 155, 159, 161, 137, 140, 142, 153, 155, 159, 161 2022-06-10
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater 2021/22:116 9, 11, 13, 15, 17, 24, 26, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 26 2022-05-18
Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. 2021/22:103 85, 85 2022-04-27
Vissa säkerhetspolitiska frågor 2021/22:82 52, 54, 52, 56, 54, 58, 56, 60, 58, 60, 67, 69, 67, 69 2022-03-16
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 mars 2021/22:82 34, 34 2022-03-16
Utrikespolitisk debatt 2021/22:67 89, 66, 91, 68, 93, 70, 78, 95, 72, 80, 97, 74, 82, 99, 76, 84, 101, 78, 32, 86, 103, 80, 34, 88, 105, 82, 126, 27, 90, 107, 84, 128, 29, 92, 109, 86, 94, 126, 88, 96, 128, 90, 98, 36, 115, 15, 93, 100, 38, 117, 17, 95, 102, 44, 124, 47, 126, 50, 62, 6, 54, 110, 117, 64, 8, 56, 112, 119, 14, 16, 70, 40, 72, 42, 64, 74, 66, 76, 78, 80, 82, 27, 84, 29, 86, 57, 88, 35, 59, 90, 37, 139, 36, 141, 38, 97, 99, 44, 47, 52, 50, 54, 78, 80, 54, 82, 56, 114, 84, 116, 86, 88, 90, 64, 92, 66, 94, 96, 98, 100, 77, 102, 79, 89, 15, 91, 17, 93, 117, 95, 119, 97, 99, 101, 103, 105, 32, 107, 34, 109, 115, 117, 124, 126, 15, 17, 15, 17, 62, 64, 70, 14, 72, 36, 16, 74, 38, 76, 127, 78, 36, 80, 38, 6, 82, 8, 84, 49, 86, 51, 88, 15, 90, 17, 49, 35, 51, 37, 15, 97, 17, 99, 27, 66, 29, 68, 144, 66, 146, 52, 68, 148, 74, 36, 54, 150, 76, 38, 32, 40, 114, 152, 78, 34, 42, 116, 74, 80, 76, 82, 44, 78, 84, 80, 47, 86, 82, 88, 50, 84, 90, 86, 92, 54, 88, 94, 57, 56, 90, 96, 59, 92, 77, 98, 94, 79, 96, 64, 98, 66, 6, 15, 8, 17 2022-02-16
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:186 om EU:s strategiska kompass 2021/22:58 74, 77, 74, 77 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:109 om Nato-option i regeringsförklaringen 2021/22:58 50, 54, 50, 54 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:180 om kriget i Etiopien 2021/22:58 59, 61, 63, 59, 61, 63 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:181 om Turkiets bristande rättsstat och kränkningar av mänskliga rättigheter 2021/22:58 66, 68, 70, 66, 68, 70 2022-01-25
Svar på interpellation 2021/22:221 om fördraget om icke-spridning av kärnvapen 2021/22:58 82, 84, 86, 82, 84, 86 2022-01-25
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer 2021/22:48 47, 49, 51, 6, 23, 25, 47, 49, 51, 6, 23, 25 2021-12-17
Internationell samverkan 2021/22:38 26, 28, 102, 18, 20, 22, 26, 28, 59, 61, 59, 76, 61, 78, 80, 76, 78, 80, 102, 18, 20, 22 2021-12-01
 §10  Frågestund 2021/22:9 32, 34 2021-09-23
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan 2020/21:158 35, 37, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 5, 95, 22, 24, 35, 37, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 93, 95, 5, 22, 24 2021-09-13
Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern 2020/21:147 19, 19, 36, 38, 36, 38, 51, 53, 55, 51, 57, 53, 59, 55, 61, 57, 63, 59, 65, 61, 67, 63, 65, 67 2021-06-23
Svar på interpellation 2020/21:771 om Sveriges relationer med Belarus 2020/21:144 30, 30, 32, 32, 34, 34 2021-06-18
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 201, 204, 206, 212, 214, 201, 204, 206, 212, 214 2021-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 2020/21:137 138, 150, 152, 138, 150, 152 2021-06-09
Svar på interpellation 2020/21:708 om massprotester i Colombia 2020/21:135 39, 42, 45, 39, 42, 45 2021-06-07
Svar på interpellation 2020/21:730 om Israels ockupation av Palestina 2020/21:135 48, 51, 54, 48, 51, 54 2021-06-07
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland 2020/21:129 48, 50, 52, 54, 6, 23, 25, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 6, 23, 25, 36, 38, 42, 44, 46 2021-05-28
Processrättsliga frågor 2020/21:119 24, 26, 28, 24, 26, 28, 24, 26, 28 2021-05-05
Mellanöstern 2020/21:112 150, 152, 154, 169, 171, 150, 152, 154, 169, 171 2021-04-22
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 26, 29, 31, 38, 40, 59, 26, 61, 29, 31, 38, 40, 59, 61 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:596 om de svenska barnen i nordöstra Syrien 2020/21:105 79, 81, 83, 79, 81, 83 2021-04-09
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 184, 186, 188, 184, 186, 188 2021-03-03
Yttrandefrihet 2020/21:67 130, 130 2021-01-20
Svar på interpellation 2020/21:250 om konvention om förbud mot kärnvapen 2020/21:62 63, 65, 67, 63, 65, 67 2021-01-12
Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 67, 70, 17, 19, 21, 23, 25, 38, 40, 17, 19, 21, 23, 25, 67, 38, 70, 40 2020-12-14
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 3, 11, 13, 3, 11, 13 2020-12-03
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 151, 153, 126, 128, 130, 132, 134, 138, 140, 151, 153 2020-12-02
Svar på interpellation 2020/21:146 om inbördeskrig och våldsamheter i Etiopien 2020/21:44 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-12-01
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 14, 14 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:448 om stöd till en demokratisk utveckling i Belarus 2020/21:7 24, 28, 32, 24, 28, 32 2020-09-15
Svar på interpellation 2019/20:446 om UD:s reseavrådan till de nordiska grannländerna 2020/21:5 124, 127, 124, 127, 124, 127 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:447 om utlämningsavtalet med Hongkong 2020/21:5 133, 137, 133, 137, 133, 137 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:412 om rasismen i USA 2019/20:142 16, 19, 22, 16, 19, 22 2020-06-22
Svar på interpellation 2019/20:422 om utvecklingen i Hongkong 2019/20:142 26, 29, 26, 29 2020-06-22
Granskning av utländska direktinvesteringar 2019/20:139 31, 31 2020-06-15
(forts. från § 7) Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (forts. UU11) 2019/20:137 122, 124, 122, 124 2020-06-11
Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2019/20:137 107, 109, 111, 117, 119, 107, 109, 111, 117, 119 2020-06-11
Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 2019/20:137 38, 40, 38, 40 2020-06-11
(forts. från § 7) Nedrustningsfrågor (forts. UU9) 2019/20:110 99, 101, 99, 101 2020-04-23
Nedrustningsfrågor 2019/20:110 23, 25, 27, 23, 25, 27 2020-04-23
Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet 2019/20:110 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-04-23
Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid 2019/20:90 8, 8 2020-03-19
Svar på interpellation 2019/20:163 om de politiska demonstrationerna och protesterna i Iran 2019/20:56 17, 20, 17, 20 2019-12-20
Svar på interpellation 2019/20:170 om Chiles associeringsavtal med EU 2019/20:56 26, 29, 26, 29 2019-12-20
Svar på interpellation 2019/20:173 om fördömande av Israels brott mot internationell rätt 2019/20:56 34, 36, 38, 34, 36, 38 2019-12-20
Arbetet i frågor som rör Kina 2019/20:51 78, 87, 89, 78, 87, 89 2019-12-13
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 100, 14, 29, 31, 14, 29, 31, 100 2019-12-13
Frågestund 2019/20:50 81, 36, 34, 38, 36, 50, 39, 52, 74, 41, 35, 37, 37, 34, 36, 47, 89, 80, 91, 80, 37, 81, 40, 101, 39, 41, 17, 19, 104, 42, 44, 104, 62, 36, 74, 38, 76, 74, 50, 76, 52, 84, 86, 37, 52, 50, 54, 52, 17, 19, 62, 50, 48, 52, 101, 50, 75, 77, 47, 74, 32, 34, 63, 65, 34, 10, 36, 12, 89, 91, 58, 60 2019-12-12
(forts. från § 13) Internationell samverkan (forts. UU1) 2019/20:44 123, 125, 104, 106, 108, 110, 118, 120, 123, 125, 104, 106, 108, 110, 118, 120 2019-12-04
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 76, 2, 9, 11, 2, 9, 11, 76 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:142 om Sveriges engagemang för Latinamerika 2019/20:41 126, 129, 132, 126, 129, 132 2019-11-29
Svar på interpellationerna 2019/20:152 och 153 om värnande av mänskliga rättigheter för Kinas medborgare 2019/20:41 136, 139, 136, 139 2019-11-29
Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster 2019/20:40 4, 4 2019-11-28
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 89 2019-11-20
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 2, 5, 7, 2, 5, 7 2019-11-20
Svar på interpellation 2018/19:280 om nedrustningsmötet 2018/19:110 80, 82, 84, 80, 82, 84 2019-06-25
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 2018/19:108 16, 18, 20, 16, 30, 18, 32, 20, 30, 32 2019-06-19
Strategisk exportkontroll 2018 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2018/19:103 129, 133, 135, 139, 141, 144, 146, 129, 133, 135, 139, 141, 144, 146 2019-06-12
Säkerhetspolitik 2018/19:103 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 183, 185, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 183, 185 2019-06-12
Svar på interpellation 2018/19:235 om Ahmadreza Djalali 2018/19:95 2, 4, 6 2019-05-27
(forts. från § 16) Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (forts. UU10) 2018/19:93 130, 132, 140, 142 2019-05-15
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 2018/19:93 123, 125, 127 2019-05-15
Svar på interpellationerna 2018/19:43, 44 och 45 om nedläggningen av Kronofogdens kontor på mindre orter 2018/19:59 44 2019-03-05
Kommissionens arbetsprogram 2019 2018/19:24 22, 26, 28 2018-12-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 28, 30, 32, 34, 36, 6, 8, 15, 17, 20, 22, 24, 26 2018-10-17
Vårändringsbudget för 2018 2017/18:136 78 2018-06-20
En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder 2017/18:126 10, 12, 14, 17, 19, 22, 24 2018-06-05
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 2017/18:125 21, 23, 25 2018-06-04
Förstärkt följerätt 2017/18:112 44 2018-05-16
It-politik 2017/18:93 64 2018-03-28
(forts. från § 17) Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada (forts. UU19) 2017/18:88 86, 88, 106, 108, 111 2018-03-21
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada 2017/18:88 67, 69, 71, 75, 77, 80, 82 2018-03-21
Mineralpolitik 2017/18:76 100, 14, 16, 18, 25, 27 2018-02-28
Vissa elmarknadsfrågor 2017/18:76 88 2018-02-28
Avgiften till Europeiska unionen 2017/18:51 6, 2 2017-12-15
Ytterligare verktyg för makrotillsyn 2017/18:49 73, 85, 87 2017-12-13
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 40, 42, 44, 46, 48 2017-11-22
Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union 2017/18:31 105 2017-11-15
Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser 2017/18:31 104 2017-11-15
Start för Europeiska försvarsfonden 2017/18:27 100 2017-11-08
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 40, 42, 44, 48, 50 2017-10-25
Nya regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) 2016/17:130 44, 46, 48 2017-06-21
En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:128 81, 101, 103 2017-06-19
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 2016/17:117 67 2017-05-31
(forts. från § 12) Konstarter och kulturskaparnas villkor (forts. KrU10) 2016/17:113 96 2017-05-18
(forts. från § 11) Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner (forts. FiU33) 2016/17:101 119, 121, 124, 126, 129, 131 2017-04-27
(forts. från § 8) Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring (forts. SfU14, SfU15, SfU16 och SfU17) 2016/17:101 116 2017-04-27
Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner 2016/17:101 117 2017-04-27
Handelspolitik 2016/17:88 15, 17, 19, 27, 29, 36, 38, 49, 51, 14, 16, 18, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97 2017-03-29
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2016/17:84 2, 4, 6, 14, 16 2017-03-22
It- och postfrågor 2016/17:72 81 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:287 om kopparnätet och nivån för samhällsomfattande tjänster 2016/17:71 107, 109, 111 2017-02-21
Allmänna bidrag till kommuner 2016/17:46 194, 201, 203, 61, 63, 65, 219, 221, 223, 225, 227, 3, 5, 7, 14, 16, 19, 21, 28, 30, 26, 28, 30, 32, 34, 187, 189, 192 2016-12-14
Svar på interpellation 2016/17:35 om CETA-avtalet 2016/17:24 30, 33, 36 2016-11-08
Svar på interpellation 2016/17:49 om öppenhet i TTIP 2016/17:24 40, 43 2016-11-08
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 2016/17:21 3 2016-10-26
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2016/17:21 13, 15, 17 2016-10-26
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015 2015/16:124 73 2016-06-21
Vårändringsbudget för 2016 2015/16:124 70 2016-06-21
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:120 234 2016-06-15
Förstärkt insättningsgaranti 2015/16:112 1, 3, 5 2016-05-26
Svar på interpellation 2015/16:576 om bredband och telefoni i hela Sverige 2015/16:106 93, 96 2016-05-17
Svar på interpellation 2015/16:626 om TTIP och miljön 2015/16:106 109, 112 2016-05-17
Extra ändringsbudget för 2016 - Ändring av rätten till bistånd för vissa utlänningar 2015/16:99 2 2016-04-27
Regional tillväxtpolitik 2015/16:95 50, 9, 11, 13, 4, 16, 18 2016-04-20
Bank, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor 2015/16:91 39, 41, 43 2016-04-13
Amorteringskrav 2015/16:85 3 2016-03-23
Exportstrategin 2015/16:85 10, 12, 14, 27, 29, 35, 37 2016-03-23
Beredskap för kris och krig 2015/16:81 68 2016-03-16
Kommunala frågor 2015/16:81 173, 175, 177, 179, 185, 187, 2, 4, 6, 8, 8, 10, 12, 171 2016-03-16
Svar på interpellationerna 2015/16:376 och 377 om kontanthantering 2015/16:71 24, 27, 31 2016-02-26
Granskning av meddelande om handel för alla 2015/16:65 58, 60, 62, 71, 73 2016-02-10
Extra ändringsbudget för 2015 2015/16:42 215, 217, 219, 221, 223 2015-12-09
Näringsliv 2015/16:42 109, 111, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 165, 167, 169, 50, 52, 54, 65, 67 2015-12-09
Svar på interpellation 2015/16:154 om avskaffandet av fideikommiss och friköp av historiska arrenden 2015/16:31 49, 51, 53 2015-11-20
Statliga företag 2015/16:29 105, 107, 109 2015-11-18
Svar på interpellation 2015/16:128 om nya statliga myndigheters lokalisering 2015/16:28 102, 104, 106 2015-11-17
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 2015/16:25 1 2015-11-11
Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union 2015/16:25 10, 12, 14 2015-11-11
Norden 2014/15:113 135, 3, 135, 145, 147, 155, 170, 172 2015-06-10
Lokala aktionsgrupper 2014/15:96 75 2015-05-06
Riksbankens förvaltning 2014 2014/15:90 90 2015-04-22
Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet 2014/15:90 45, 57, 59 2015-04-22
(forts. från § 11) Bank-, försäkrings-, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor (forts. FiU22) 2014/15:86 145, 147 2015-04-15
Bank, försäkrings, kreditupplysnings- och AP-fondsfrågor 2014/15:86 51 2015-04-15
Aktuell debatt om tillgång till statlig service i hela landet 2014/15:85 7, 15, 23 2015-04-14
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel 2014/15:74 68 2015-03-18
Statlig förvaltning och statistikfrågor 2014/15:74 130, 144 2015-03-18
Svar på interpellation 2014/15:245 om statliga jobb som försvinner från landsbygden 2014/15:72 30, 32, 34 2015-03-13
En investeringsplan för Europa 2014/15:70 48, 50, 52, 54, 56 2015-03-11
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2014/15:70 151, 153, 155 2015-03-11
Regional tillväxt 2014/15:39 98, 203, 181 2014-12-16
Höständringsbudget för 2014 2014/15:31 121 2014-12-03
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 2014/15:24 10, 13, 15 2014-11-19
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering 2014/15:24 5, 7, 9 2014-11-19
Svar på interpellation 2014/15:46 om högre marginalskatters effekter på den svenska ekonomins konkurrenskraft 2014/15:23 17, 22 2014-11-18
Svar på interpellation 2014/15:3 om landsbygden 2014/15:11 25, 32, 40 2014-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Håkan Svenneling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.