Hampus Hagman

Bio

Hampus Patrik Wilhelm Hagman, född 7 maj 1987 i Tynnereds församling i Göteborg, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2018–2022, invald för Göteborgs kommuns valkrets. Han är Kristdemokraternas skattepolitiska talesperson.Hagman har en kandidatexamen (B.Sc.) i statsvetenskap från Göteborgs universitet som han tog 2009.Hagman arbetade som politisk sekreterare för Kristdemokraterna i Göteborgs kommun åren 2011–2016. Han blev sedan själv kommunpolitiker i Göteborgs kommun. Han hade bland annat uppdrag i kommunens byggnadsnämnd och var inriktad på sjöfarts- och miljöfrågor.Han var riksdagsledamot 2018–2022. I riksdagen var Hagman ledamot i skatteutskottet 2018–2022. Han var suppleant i bland annat civilutskottet, EU-nämnden, finansutskottet, näringsutskottet och trafikutskottet. Hagman drev bland annat frågan om att inrätta ett sjöfartsråd.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hampus Hagman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1214 (37.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
546 (17%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
353 (11%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1100 (34.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hampus röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hampus röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2021-03-092022-09-26
SuppleantFinansutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-272021-03-09
SuppleantFinansutskottet2019-02-152021-03-03
SuppleantCivilutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2022 samt extra ändringsbudget om stöd till Ukraina 2021/22:131 59, 61, 63, 59, 61, 63 2022-06-15
Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk 2021/22:127 10 2022-06-09
Stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen 2021/22:127 6 2022-06-09
Företag, kapital och fastighet 2021/22:107 19, 23, 12, 12, 19 2022-05-04
Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt 2021/22:107 8, 8 2022-05-04
Skatteförfarande och folkbokföring 2021/22:103 75, 20, 139, 75, 139, 20, 135 2022-04-27
Punktskatt 2021/22:100 4, 59, 59, 4, 123, 4, 30, 123 2022-04-21
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 18, 20, 18, 20 2022-03-29
Svar på interpellationerna 2021/22:208 och 219 om olympiska spelen i Beijing 2021/22:53 47, 50, 53, 47, 50, 53 2022-01-14
Riskskatt för kreditinstitut 2021/22:44 14, 14, 14 2021-12-13
Skatt, tull och exekution 2021/22:42 233, 63, 65, 67, 69, 71, 20, 22, 24, 10, 20, 22, 24, 233, 233, 10 2021-12-09
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 123, 123 2021-11-24
Ett förenklat upphandlingsregelverk 2021/22:29 9, 9, 9 2021-11-17
Statsministerns frågestund 2020/21:143 62, 55, 55, 70, 62, 70 2021-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 53, 53 2021-06-16
Justerad beräkning av bilförmån 2020/21:132 3, 3 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland 2020/21:132 24, 24 2021-06-02
Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2020/21:132 32, 32 2021-06-02
En heltäckande tobaksbeskattning - för ökad tydlighet och enhetlighet 2020/21:123 72, 72 2021-05-19
Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer 2020/21:123 65, 65 2021-05-19
Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen 2020/21:123 39, 39 2021-05-19
(forts. från § 7) Företag, kapital och fastighet (forts. SkU19) 2020/21:104 110, 110 2021-04-08
Mervärdesskatt 2020/21:104 121, 121, 38, 36, 18, 38, 18 2021-04-08
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt 2020/21:99 26, 26 2021-03-24
Sjöfartsfrågor 2020/21:99 98, 17, 11, 17, 114, 98, 11, 114 2021-03-24
Frågestund 2020/21:88 48, 50, 40, 42, 54, 56, 90, 48, 50, 90, 87, 89, 40, 42, 76, 87, 89, 76, 72, 74, 54, 56 2021-03-04
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 117, 119, 117, 119 2021-03-03
Svar på interpellation 2020/21:334 om stöldligornas framfart i Sverige 2020/21:77 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-02-05
Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt 2020/21:45 37, 37 2020-12-02
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 106, 116, 118, 106, 116, 118 2020-11-25
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2020/21:29 14, 14 2020-11-04
Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget 2020/21:25 47, 47 2020-10-21
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 64, 64 2020-10-21
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 8, 15, 17, 36, 8, 15, 17, 36 2020-10-16
Svar på interpellation 2019/20:452 om fastighetsskatten 2019/20:148 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-09-03
Vissa ändringar i avfallsskattelagen 2019/20:141 23, 23 2020-06-17
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:120 19, 19 2020-05-13
Inkomstskatt 2019/20:117 52, 52, 81, 81, 11, 11, 118 2020-05-06
Svar på interpellation 2019/20:213 om kemikalieskattens påverkan på den cirkulära ekonomin 2019/20:83 61, 55, 58, 61, 55, 58 2020-03-06
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 27, 29, 31, 27, 29, 31 2020-02-19
Svar på interpellation 2019/20:260 om utredningen om privat initiativrätt 2019/20:64 83, 77, 80, 83, 77, 80 2020-01-28
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 40, 40 2019-12-04
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 94, 94, 104, 106, 104, 113, 106, 115, 113, 115 2019-11-27
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal 2019/20:31 124, 124 2019-11-13
Beskattning av uthyrning av vårdpersonal 2018/19:107 177, 177 2019-06-18
Höjt tak för RUT-avdrag 2018/19:96 72, 76, 78, 81, 83 2019-05-28
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 2018/19:96 89, 91, 93 2019-05-28
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 104, 110, 112 2019-05-15
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:88 208 2019-05-08
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik 2018/19:87 101 2019-05-07
Svar på interpellation 2018/19:191 om skatteregler för ideella verksamheter 2018/19:85 97, 99, 101 2019-05-03
Svar på interpellation 2018/19:135 om Tullverkets befogenheter 2018/19:79 16, 18, 20 2019-04-23
Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto 2018/19:68 108 2019-03-27
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2018/19:64 48 2019-03-13
Svar på interpellation 2018/19:105 om färjetrafik i skärgården 2018/19:63 98, 101 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:6 om moms på inhyrd personal 2018/19:47 2, 4, 6 2019-02-05
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 37 2018-12-12
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 284 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hampus Hagman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.