Hanif Bali

Bio

Hanif Bali (svenska: [ˈhǎnːɪf ˈbǎːlɪ]; persiska: حنیف بالی), född 10 april 1987 i Kermanshah i Iran, är en svensk moderat politiker som var ordinarie riksdagsledamot mellan 2010 och 2022, invald för Stockholms läns valkrets. Han blev invald i Moderaternas partistyrelse den 17 oktober 2015 och lämnade partistyrelsen den 18 mars 2018 efter intern kritik. Utöver politiska uppdrag är Bali webbutvecklare och företagare inom IT-branschen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hanif Bali, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1088 (33.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
521 (16.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
223 (6.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1381 (43%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hanif röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hanif röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2021-02-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-08
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-08
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-08
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182021-02-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-272019-09-24
SuppleantEU-nämnden2019-02-142019-02-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-02-13
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-09-24
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotNäringsutskottet2016-06-072018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072016-06-07
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 74, 54, 72, 74, 54, 72 2019-06-17
Arbetsrätt 2018/19:88 173, 192, 194 2019-05-08
Arbetsmarknad och arbetslöshetsförsäkringen 2018/19:68 30, 33, 35, 49, 51, 56, 58 2019-03-27
Förbud mot utvinning av uran 2017/18:112 1, 8, 10, 29, 31 2018-05-16
Förstärkt följerätt 2017/18:112 38 2018-05-16
(forts. från § 13) Mineralpolitik (forts. NU10) 2017/18:76 103, 105 2018-02-28
Mineralpolitik 2017/18:76 97, 20, 27, 29, 36, 38 2018-02-28
Frågestund 2017/18:65 91, 93, 41, 43, 110, 112, 54, 56 2018-02-01
Immaterialrätt 2016/17:126 172 2017-06-15
Svar på interpellation 2015/16:587 om traineejobb för nyanlända 2015/16:105 12, 14, 17 2016-05-13
Svar på interpellation 2015/16:588 om arbetslöshetsmålet 2015/16:105 22, 25 2016-05-13
Svar på interpellation 2015/16:590 om brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen 2015/16:105 33 2016-05-13
Integration 2015/16:81 27, 29, 155, 31, 157, 159, 41, 43, 173, 175, 186, 188 2016-03-16
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 66, 71 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:356 om höjda marginalskatter och effekter på arbetsmarknaden 2015/16:72 12, 15 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:403 om försämringen av RUT-avdragen 2015/16:72 44, 49 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:405 om reformer av arbetsmarknaden 2015/16:72 57, 60 2016-03-01
Svar på interpellationerna 2015/16:392 och 404 om ungdomsarbetslösheten 2015/16:72 30, 33, 37 2016-03-01
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända 2015/16:59 9, 11, 13, 31, 33, 36, 38 2016-01-27
Svar på interpellationerna 2015/16:211 och 213 om jobb för nyanlända 2015/16:41 6, 10, 16 2015-12-08
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2015/16:37 1, 9, 11, 29, 31, 46, 48 2015-12-02
Svar på interpellation 2015/16:99 om redovisning av sysselsättningseffekter 2015/16:26 29, 31, 33 2015-11-12
Svar på interpellation 2015/16:12 om minskad arbetskraft 2015/16:10 24, 26 2015-10-01
Svar på interpellationerna 2015/16:8 och 9 om drivkrafter till jobb 2015/16:10 2, 6, 10 2015-10-01
Svar på interpellation 2014/15:552 om dialog mellan arbetsmarknadsministern och företag 2014/15:102 20, 22, 24 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:573 om regeringens ambitioner för nya jobb 2014/15:102 39, 42 2015-05-22
(forts. från § 6) Svar på interpellation 2014/15:439 om det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande 2014/15:97 90 2015-05-07
Statsministerns frågestund 2014/15:97 84 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:396 om konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer 2014/15:97 26, 31 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:439 om det palestinska fördömandet av utrikesministerns agerande 2014/15:97 38 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:492 om heltid 2014/15:95 9, 12 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:494 om riktiga jobb i stället för låtsasåtgärder 2014/15:95 15, 20, 25 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:495 om snabbspår och etablering för nyanlända 2014/15:95 28, 30 2015-05-05
Översynen av Arbetsförmedlingen 2014/15:59 4, 6, 8, 10, 12 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:221 om nyanländas sysselsättning inom två år 2014/15:57 70, 74 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:224 om bemanningsföretag 2014/15:57 97, 104 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:228 om arbetslöshetsmålet 2014/15:57 107, 110, 114 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:233 om validering 2014/15:57 128, 131 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:236 om anställningar med statligt stöd 2014/15:57 137, 140 2015-02-10
(forts.) Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 66 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:151 om överskottsmålet 2014/15:44 34, 40 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:152 om begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen 2014/15:44 48, 53 2015-01-13
Svar på interpellation 2014/15:173 om sysselsättning och tillväxt 2014/15:44 60 2015-01-13
Svar på interpellationerna 2014/15:50, 67, 76 och 104 om sysselsättningseffekter av slopad nedsättning av socialavgifterna för unga 2014/15:23 30, 36, 45 2014-11-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 158, 160, 172, 174, 185, 194, 196, 208, 210, 218, 220 2014-11-11
Svar på interpellation 2014/15:28 om vikten av riktigt jobbskapande 2014/15:15 56, 58, 60 2014-11-04
Svar på interpellation 2014/15:31 om effekter av 90-dagarsgarantin 2014/15:15 63, 65, 67 2014-11-04
Svar på interpellationerna 2014/15:27 och 32 om regeringens ambitioner för Sveriges unga 2014/15:15 49, 51, 53 2014-11-04
Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m. snabbprotokoll 110, 112, 121, 136, 134, 108, 123 2014-06-23
Subventionerade anställningar för nyanlända snabbprotokoll 148, 146, 150 2014-06-23
Svar på interpellation 2013/14:446 om insyn i Arbetsförmedlingens upphandlingar snabbprotokoll 118 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 137, 132 2014-06-05
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 72 2014-04-01
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 36 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:291 om regeringens redovisning av överskottsmålet snabbprotokoll 51, 56 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:290 om vinstläckage i Arbetsförmedlingens verksamhet snabbprotokoll 32, 35 2014-02-28
Svar på interpellation 2013/14:263 om det sålda familjesilvret snabbprotokoll 50, 44 2014-02-25
Svar på interpellation 2013/14:136 om bättre matchning på arbetsmarknaden snabbprotokoll 50, 54 2013-12-18
Integration och jämställdhet snabbprotokoll 73, 97, 35, 229, 57, 93, 91, 59, 39, 43, 49, 93, 45, 95, 231, 71, 65, 69, 47, 41, 67, 51, 227 2013-12-11
Nyanländas inträde på arbetsmarknaden snabbprotokoll 74, 76 2013-12-05
Svar på interpellation 2013/14:103 om arbetsmiljö snabbprotokoll 94, 90 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:108 om jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten snabbprotokoll 116, 122 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:113 om åtgärder mot arbetsplatsolyckor snabbprotokoll 129, 134 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:92 om arbetsförmedlarnas kontakter med företag snabbprotokoll 84, 81 2013-11-22
Svar på interpellation 2013/14:3 om massarbetslöshet protokoll 13, 10 2013-09-27
Etablering av utrikes födda genom företagande snabbprotokoll 104, 102, 106 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:445 om studiemotiverande folkhögskolekurs snabbprotokoll 45, 48 2013-06-07
Svar på interpellation 2012/13:211 Vart är vi på väg? snabbprotokoll 92, 95 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:367 om privata aktörer inom Arbetsförmedlingens område snabbprotokoll 109, 113 2013-04-23
Svar på interpellation 2012/13:374 om den höga arbetslösheten i Vilhelmina snabbprotokoll 130 2013-04-23
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering, m.m. snabbprotokoll 25, 21, 23 2013-03-21
Svar på interpellation 2012/13:228 om misslyckad jobbpolitik snabbprotokoll 84, 80 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:225 och 242 om villkoren i fas 3 snabbprotokoll 71, 66 2013-02-19
En europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare protokoll 151, 149, 147 2012-03-21
Svar på interpellationerna 2011/12:1, 4, 5 och 10 om Palestina protokoll 39, 45 2011-10-25
Svar på interpellationerna 2010/11:352 och 400 om Ungas väg in på arbetsmarknaden snabbprotokoll 42, 47 2011-06-07
Mottagning och integrering av nyanlända snabbprotokoll 36, 38 2011-05-05
Svar på interpellation 2010/11:293 om ungas arbetsvillkor snabbprotokoll 80, 75 2011-04-01
Svar på interpellationerna 2010/11:236 och 239 om resultatet av jobbcoachning snabbprotokoll 92, 97 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:155 om långtidsarbetslösa snabbprotokoll 81, 78 2011-02-15
Svar på interpellation 2010/11:146 om dolda olyckor på praktikplatser snabbprotokoll 34 2011-01-28
Svar på interpellation 2010/11:85 om synvillan ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 96, 100 2010-12-22
Svar på interpellationerna 2010/11:84 och 95 om långtidsarbetslösheten och fas 3 snabbprotokoll 87, 91 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:17 om svenska regler om korta anställningar och EU-rätten protokoll 53, 49 2010-11-16
Svar på interpellation 2010/11:25 om den digitala klyftan protokoll 42 2010-11-16
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 76, 119, 78, 121 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hanif Bali

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.