Hanna Gunnarsson

Bio

Hanna Karolina Sofie Gunnarsson, född 15 december 1983 i Helsingborg (Gustav Adolf), Malmöhus län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Sedan riksdagsvalet 2018 är hon invald riksdagsledamot för Skåne läns södra valkrets. Gunnarsson sitter som ordinarie ledamot i försvarsutskottet och ersättare i justitieutskottet. Hon är partiets försvarspolitiska talesperson.
Gunnarsson är utbildad lärare i samhällskunskap och religion för högstadiet och gymnasiet, men har aldrig arbetat inom yrket. Hon blev medlem i Vänsterpartiet 2002 och har arbetat på heltid med kommunpolitik i Lund mellan 2010 och 2018, bland annat som Vänsterpartiets gruppledare i kommunfullmäktige i Lund samt ledamot i kommunstyrelsen. Gunnarsson har även varit aktiv inom studentrörelsen, bland annat som generalsekreterare för Lunds universitets studentkårer.
Artikeln innehåller material från wikipedia Hanna Gunnarsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1899 (59.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
712 (22.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
408 (12.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
194 (6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Hanna röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Hanna röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2023-02-082026-09-21
KvittningspersonVänsterpartiet2022-11-24
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-04-292022-10-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSkatteutskottet2021-10-222022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2021-04-222021-05-28
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantUtrikesutskottet2020-11-132020-11-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-10-21
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotLedamotsrådet2020-02-192022-10-10
ErsättareRiksdagsstyrelsen2020-02-072022-10-02
Förste vice gruppledareVänsterpartiet2020-01-282022-09-26
SuppleantKulturutskottet2019-12-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantJustitieutskottet2018-10-162022-09-26
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Personalförsörjning 2022/23:99 108, 110, 114, 116, 118, 108, 110, 114, 116, 118 2023-04-27
Riksrevisionens rapport om personalförsörjningen av kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 2022/23:87 50, 50 2023-04-12
Sveriges medlemskap i Nato 2022/23:79 49, 51, 49, 51, 101, 103, 105, 107, 109, 101, 103, 105, 107, 109 2023-03-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) 2022/23:12 60, 60 2022-10-20
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling 2022/23:6 37, 37, 37 2022-10-12
Ändrade regler om säkerställda obligationer 2021/22:121 2, 2 2022-05-31
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 38, 10, 38 2022-05-04
En fast omsorgskontakt i hemtjänsten 2021/22:107 51, 51 2022-05-04
Företag, kapital och fastighet 2021/22:107 18, 18 2022-05-04
Ändringar i statens budget för 2022 - Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina 2021/22:75 1, 3, 1, 3 2022-02-28
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2021/22:44 18, 47, 49, 18, 47, 49, 18, 47, 49 2021-12-13
Försvar och samhällets krisberedskap 2021/22:41 241, 243, 245, 241, 243, 245, 134, 136, 138, 134, 136, 138, 50, 52, 54, 50, 52, 54 2021-12-08
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt 2021/22:32 3, 6, 8, 3, 6, 8 2021-11-23
Statsministerns frågestund 2021/22:23 35, 48, 48, 35 2021-10-28
 §10  Frågestund 2021/22:9 60, 62 2021-09-23
Frågestund 2021/22:9 60, 62, 66, 90, 96, 40, 70, 42, 106, 78, 78, 44, 46, 65, 41, 43, 78, 66, 68, 90, 80, 32, 34, 90, 76, 100, 70, 102, 44, 46, 32, 66, 106, 34, 65, 90, 41, 43, 38, 78, 34, 36, 96, 92, 34, 36, 76, 40, 92, 42, 100, 102, 96, 38, 36, 38, 36, 66, 38, 68, 80, 76 2021-09-23
Fråga om hänvisning av motioner till utskott 2020/21:116 2, 2 2021-04-30
Idrott, friluftsliv och spel 2020/21:116 143, 143 2021-04-30
Samhällets krisberedskap 2020/21:116 7, 7 2021-04-30
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 159, 159 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:504 om försvarsmaktens ansvar för sina miljöskulder 2020/21:92 3, 6, 3, 6 2021-03-11
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 97, 97 2021-02-11
Totalförsvaret 2021-2025 2020/21:53 88, 109, 111, 84, 86, 88, 134, 136, 109, 111, 134, 136, 84, 86 2020-12-14
En effektivare kommunal räddningstjänst 2020/21:25 9, 12, 14, 9, 12, 14 2020-10-21
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 7, 10, 12, 7, 10, 12 2020-09-08
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2019/20:137 1, 3, 5, 17, 19, 1, 3, 5, 30, 32, 17, 19, 30, 32 2020-06-11
(forts. från § 10) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2019/20:106 98, 98 2020-04-16
Särskild debatt om mediernas och kulturens oberoende 2019/20:95 7, 31, 7, 31 2020-03-27
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal 2019/20:74 26, 16, 26 2020-02-13
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 93, 44, 6, 44, 93, 6 2019-12-04
Svar på interpellation 2019/20:150 om medinflytande för totalförsvarspliktiga 2019/20:42 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-12-02
Militära frågor 2018/19:72 49, 8, 8, 20, 8, 20 2019-04-03
(forts. från § 7) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2018/19:31 155 2018-12-17
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2018/19:24 18 2018-12-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 117 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Hanna Gunnarsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.